‘Uit de diepten roep ik tot u’… (Psalm 130)

Bijbels in de Laurentiuskerk

De Psalm van de dag is nummer 130, en deze lijkt geschreven vanuit een soort maandagmorgengevoel. Dat zullen Psalmisten ook wel eens gehad hebben, je bent bij nummer 130, moet er nog 20 en dan is de inspiratie op. Wat dan? De Heere aanroepen. We zijn nu al 17 jaar zelfstandige zonder perspectief (zzp’er), en 1 van de grootste beloningen daarvan is dat je ’s ochtends niet naar ‘de baas’ moet, en dat je geen collega’s hebt.

Gebruikte Bijbel met citaten die de Zebulon-theorie ondersteunen

Geld was nooit belangrijk, het moest er gewoon zijn, en kwam er als het nodig was. Maar wat moet je nu met nog meer spullen, als je de rekeningen betalen kunt, je hapjes en drankjes: wie doet je wat?

Vooralsnog was de inzet van het werk de verzameling van (natuur)ervaringen, zoveel mogelijk zien, gefinancierd met meer ‘maatschappelijk’ werk waarin je zaken uitzoekt, uitpluist en onderzoekt. Zou je uitsluitend fotograferen en reizen, dan zou je oppervlakkig worden. Zou je uitsluitend werk doen waarbij je bijvoorbeeld de klimaatmaffia ontmaskert, dan zou je verzuren.

Hoeveel mensen met een ‘single-issue’-website worden niet een soort konijn dat zich blindstaart in de koplamp. Wij hoeven de ellende van de wereld niet op de schouders te nemen. Dat je bijvoorbeeld heel druk gaat doen over ‘vluchtelingen’ ergens ver onder de evenaar, uit een soort zelfidentificatie als vluchteling voor het leven. Of dat je ‘de macht’ achter de macht ontmaskert, maar corruptie, kwaad en ellende waren er in de Romeinse keizertijd ook al, in het Perzische rijk.

Dat zal nooit veranderen. Je moet het wel benoemen, aanwijzen, zeggen ‘kijk, daar gaat een oplichter’…Anders ben je zelf ook oplichter, door bij het kwaad weg te kijken. Maar ‘de wereld’ verbeteren… alsjeblieft zeg.

De Overijsselse Vecht, met vistrap.  Hoogteverschillen in het peil van de stuw zijn opgedeeld in partjes zodat vis de barriere kan nemen, een vistrap dus…deed denken aan de Amazone

Of dat je heel erg met ‘de kinderen’ bent begaan, terwijl je- ik kwam zo’n vrouw tegen- zelf geen kinderen hebt. Waarom zo met andermans kinderen begaan zijn? Het oogt net als dat je heel erg druk doet om ‘het Amazonewoud’, terwijl de bossen in Nederland kaalgekapt worden voor biomassa. Zijn onze eigen bossen niet bijzonder genoeg?

Zodra iemand zich al te zeer met algemene abstracties identificeert als ‘de kinderen’, ‘de aarde’, ‘het klimaat’, stropoppen voor projectie van het eigen gemoed en het gemis van de Allerhoogste, berg je dan…

Waarom zou je het Godshaped hole vullen met abstracties, als je dat ook kunt vullen met God zelf, zo getuigt Psalm 130:

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.

Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Ik moest hier aan de Amazone denken, maar het is gewoon Overijssel

Met andere mensen vul je dat niet. De ervaring leert echter, dat dagelijks bidden en rekening houden met de mogelijkheid van God je een ander levensgevoel geeft. Verder dien je maar wat praktisch te zijn. Het is beter om 10 duizend boeken te verkopen dan 1000, liever 1000 dan 100. Heet dat geen ‘doelen stellen’?

Inmiddels heb je ook dusdanig veel kennis opgedaan, dat je daarmee weer anderen aan kunt steken. Zo kun je als onderwijzerszoon ook zelf in die tak van sport een rol vervullen, ouderwetse kennisoverdracht en enthousiasmeren voor natuurlijke historie.

5 Replies to “‘Uit de diepten roep ik tot u’… (Psalm 130)”

  1. Rypke,
    Je gaat mij niet vertellen dat jij niets doet als je weet dat er een pedo te dicht bij jouw neefjes en nichtjes komt, ook al zijn het niet jouw kinderen!!
    Zij zijn ook een deeltje van jou van binnen! Of niet soms?

  2. “Of dat je heel erg met ‘de kinderen’ bent begaan, terwijl je- ik kwam zo’n vrouw tegen- zelf geen kinderen hebt. Waarom zo met andermans kinderen begaan zijn? Het oogt net als dat je heel erg druk doet om ‘het Amazonewoud’, terwijl de bossen in Nederland kaalgekapt worden voor biomassa. Zijn onze eigen bossen niet bijzonder genoeg?”

    – Als ik langs ’s Heren wegen tuf dan zie ik in ‘Hoerenveen’ aangekomen allerlei posters van donkergekleurde kindertjes zielig naar mij kijken en mij om hulp vragen. Ik kan daar smakelijk om lachen, want ik weet dat de mensen die ze geplaatst hebben en hier een inkomen uit halen voor hun stichting, de eersten zullen zijn die hun eigen kinderen zullen laten aborteren wanneer ze tijdens een zwangerschapsperiode ‘van wie weet van wie’ een snoepreisje krijgen aangeboden om geposterd inmiddels half-volwassen geworden kind in Afrika eens te bezoeken en in actie te zien tijdens een verkrachtings-martel-overval op Afrikaner boerderij.

    – Nee, dit soort lieden die meer rechten willen toekennen aan een kievitsei dan aan een ongeboren mensenkind wantrouw ik per definitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *