…’er is zelfs geen adem in hun mond’ (Psalm 135)

Psalm 1

De Psalm van deze zaterdag is nummer 135, en hierin pocht de Psalmist opnieuw over het idee dat zij een echte God hebben die je niet ziet, terwijl de omringende volken zichtbare goden maken die niets voorstellen, omdat ze het werk zijn van mensenhanden.

Over JHWH zegt de Psalmist eerst dat alle natuurverschijnselen Zijn werk zijn:

Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

Psalm 84 op gevel kerk Britswerd

Ook militaire zeges van het Verbondsvolk zijn allen zijn werk. Toch handig als er Gott mit uns op je koppelriem staat en Hij verslaat vervolgens je vijanden, Hij werkt in de geschiedenis van het volk, en daar ontleent dat volk zijn identiteit aan:

Hij trof de eerstgeborenen in Egypte,
van de mens af tot het vee toe.

Hij zond tekenen en wonderen
in uw midden, Egypte,
aan de farao en al zijn dienaren.

Hij versloeg vele volken
en doodde machtige koningen:

Sihon, de koning van de Amorieten,
en Og, de koning van Basan,
en al de koninkrijken van Kanaän.
Hun land gaf Hij als erfelijk bezit,
als erfelijk bezit aan Zijn volk

Niet alleen zijn- volgens de Psalmist alle niet-Israelieten waardeloze mensen die je zo hun land kan afpakken en dood kan maken. Hun goden stellen ook niets voor:

De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud,
werk van mensenhanden.

Zij hebben een mond, maar spreken niet;
zij hebben ogen, maar zien niet.

Zij hebben oren, maar horen niet;
er is zelfs geen adem in hun mond.

Laat wie ze maken hun gelijk worden,
al wie op hen vertrouwt.

…al liep ik door de vallei van de schaduw des doods… (Psalm 23)

En dan besluit de Psalmist dat er maar 1 de echte kan zijn. Die kreeg dankzij De Bijbel de beste marketing ooit ter wereld, zodat er nog steeds miljarden gelovigen zijn die Het Woord en haar cultus eerbiedigen. Een historisch feit dat op zich al een wonder is. De realiteit is al zo vreemd, dat je geen ‘wonderen’ hoeft te verzinnen.

Zonder de Bijbel was er ook geen Islam geweest, de religie die mogelijk een afsplitsing is geweest van het oosters-orthodoxe christendom, en die daar een eigen geschrift bij opstelde dat pretendeert een feitelijke correctie te zijn na ingeslopen vervalsingen.

Nu we hier al een Psalm of honderd bespraken is de teneur inmiddels wel duidelijk. Het is niet allemaal even verheffend, roept niet beslist speciale gevoelens op. Het is iets dat je gewoon dagelijks doet, net al ‘here zegen deze spijze amen’ voor het eten. Een momentje van dankbaarheid en eerbied, ingekleed in een geestelijke traditie van duizenden jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *