26 maal ‘… Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ (Psalm 136)

Trudy, de christenhond van De Abdij. Dog is allways with me

De Psalm van deze maandag is nummer 136, een stukje ‘wonder van de creatie’ aangelengd met reeds in andere Psalmen bezongen heilsgeschiedenis en wat militaire zeges, toegeschreven aan de Heere. Wat deze Psalm anders maakt is dat er een mantra in zit die de zanger blijft herhalen: ‘Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig’. Nu kun je ‘goed’ zijn als mens, maar ‘goedertierenheid’ …daarvoor kun je alleen terecht bij de Allerhoogste.

Meer dan ‘voor eeuwig’ lijkt die eigenschap vooral partijdig te zijn in Psalm 136.

Christenhond Trudy, terrier van De Abdij

De manier waarop protestanten en evangelicalen bidden verschilt nogal van de meer traditioneel ingestelde katholieken en de orthodoxie. Hele verhalen kunnen ze ophangen, Heer dit, Heer zus, Heer dat, Heer zo, voorzien van uitgesproken heilsverwachting over alle zaken des levens, van gezondheid van je kippen, dat ze weer goed leggen mogen, tot de beperking van schade van overheidsbeleid en de auto van je oudtante die stuk is.

Bidden dat God je kant kiest in een kwestie.

Bij het orthodoxe christendom kom je een bij herhaling geprevelde mantra tegen, die het allereerste christelijke gebed zou zijn, het Jezus-gebed dat ik leerde van Father Lazarus, de kluizenaar die in de grot van Sint Anthonius woont in de Egyptische woestijn:

Lord Jesus Christ, son of God, have mercy on me, a sinner.

Wie van nature al niet zo’n beller is, iemand, meestal vrouw, die uren aan de telefoon over niks kan kletsen, waarom zou je de Allerhoogste met smalltalk lastig vallen? Een andere oplossing droeg Jezus zelf al aan in het Onze Vader. Als je dat bidt, weet God al wat je wil, je gebed is een stapje naar boven

Trudy bij oudste windfarm van NL, een christenhond

Die orthodoxe oplossing met het Jezus-gebied is dus zo gek nog niet. Misschien speelt hun positie ten aanzien van de filoque hier een grote rol sinds het schisma van 1054. Toen de kerk splitste in Rooms katholiek en de orthodoxe kerk. Filoque staat voor de juiste organisatie van de drie-eenheid Vader, Zoon, Heilige Geest.

Ergens daaromheen hangt ook nog Maria er bij, omdat de Hemel toch ook geen Herensocieteit kan zijn.

De filoque met haar drie-eenheid (vastgesteld onder Keizer Constantijn in Nice in het jaar 314) als ‘trinity’ in The Matrix, je bent aanvankelijk Mono-theist, God is 1 in het Oude Testament, maar je kijkt nog maar even om en het zijn er al drie. En daarover kan de kerk dan splitsen in twee kerken, met het protestantisme er bij krijg je dan al snel legio kerken.

Bij katholieken komt die Heilige Geest ook voort uit Jezus, de ‘mensenzoon.’ Bij de orthodoxen komt de Heilige Geest alleen voort uit de Vader die in de Hemelen is, verder weg, mystieker, meer orientaal. Men stelt wel eens dat het humanisme een gevolg is van de katholieke positie hierin, waar de Heilige Geest, de Inspiratie (inblazing) ook uit een mens kan komen, Jezus.

Christenhond Trudy. Een teef!

Tot zover even een stukje theologische theorie, ter opfrissing. Nu de Psalm 136. De eerste drie strofen bezingen Zijn scheppingskracht:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Loof de God der goden,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Loof de Heere der heren,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die grote wonderen doet, Hij alleen,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de hemel met inzicht maakte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de aarde boven het water uitspande,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de grote lichten maakte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

de zon tot heerschappij over de dag,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

de maan en sterren tot heerschappij over de nacht,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Christenhond Trudy

De laatste zin wordt vervolgens 26 maal herhaald, en dat is de eerste keer dat ik dit tegenkom bij de nu honderd besproken Psalmen. Zowel Heilige Geest als De Zoon zijn hier nog niet aanwezig, de Mozes-God die Heere heet is 1, een partijdig Persoon die 1 uitverkoren volk aan militaire overwinningen helpt, als getuigenis dat Hij in de geschiedenis werkt en naar mensen omziet die Hem aanbidden.

Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

en Israël uit hun midden uitleidde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

met sterke hand en met uitgestrekte arm,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die de Schelfzee in tweeën deelde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

en Israël er middendoor deed gaan,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

maar de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Trudy drinkt wat heilig bronwater, dorstige christenhond

Want zijn goedertierenheid is partijdig, zo bedoelt de Psalmist hier.  Zolang je God enkel ziet als ‘de natuur’ of scheppingskracht dan geldt die partijdigheid niet. Zie je God als Persoon die in de geschiedenis werkt, dan moet Hij toch keuzes maken, die wel, die niet.

Die Zijn volk door de woestijn leidde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Die grote koningen versloeg,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

en machtige koningen doodde,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

Sihon, de koning van de Amorieten,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

en Og, de koning van Basan,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Hij gaf hun land als erfelijk bezit,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig;

als erfelijk bezit aan Zijn dienaar Israël,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Trudy, mijn christenhond bij 1798-monument

Want zijn goedertierenheid is partijdig, zo lees je hier opnieuw. De Heere uit de Psalmen heeft favoriete renpaarden waarop hij gokt, zijn Volk Israel, waarop Hij door de geschiedenis rent tot eer en glorie van Zichzelf. Dat kale feit is in het christendom met Heilige Geest en Mensenzoon wat ingedekt, maar vreemd blijft het wel.

Zo er een zinvol Schisma was geweest, dan niet over de rolverdeling in de drie-eenheid, maar over de vraag: wat bezielt God, dat Hij mensen maakte als publiek dat hem moet applaudisseren voor Zijn optreden met zijn volk Israel als spirituele renpaardjes? Je komt dan in eindeloos gespeculeer terecht, dus houden we tegenwoordig het gebed ook simpel. Met 1 regel als meditatie ben je er ook, en dan zeg je:

Heer ten opzichte van U als maker van Hemel en Aarde zijn wij niets, en we hebben ook geen poot om op te staan.

Dat is in theologisch jargon toch een feitelijk juiste beschrijving van de menselijke lotsbestemming hier op aarde. Wat eeuwige goedertierenheid dan is? Weet de lezer dat? Ik weet ook niet alles. Sterker nog: eigenlijk weet ik helemaal niets.

4 Replies to “26 maal ‘… Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ (Psalm 136)”

 1. Het is wel mooi om naar het getal 26 te kijken.

  De naam Here/ JHWH 10-5-6-5 is opgeteld 26. De 26 is ook terug te vinden in de Aleph=1

  26 geslachten uitgedrukt in 10- 5-6-5
  1: Adam 6: Jered
  2: Sheth. 7: Henoch
  3: Enosh. 8: Methoesalah
  4: Kenan. 9 : Lamech
  5: Mahalaleel. 10: Noach

  1: Shem
  2: Arpachshad
  3: Shelah
  4: Heber
  5: Peleg

  1: Rehoe
  2: Seroeg
  3: Nahor
  4: Terah
  5: Abraham
  6: Isaak

  1: Jakob
  2: Levi
  3: Kehath
  4: Amram
  5: Mozes
  ( bron: de bijbel als schepping. F. Weinreb)

 2. Om heel even bij stil te staan: Ytsen Kooistra is op 81 jarige leeftijd overleden.
  Hij legde het fundament waarop de huidige bio-boeren nog op voortbouwen.
  Info:Bio journaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *