Annunaki, Nephilim, reuzen, of gewoon een groot ego…

I-phone-Foto van relief in Rijksmuseum voor Oudheden, Reus of groot ego?

Gisteren bezochten we het Rijksmuseum voor Oudheden, waar op Egyptische reliefs de heersers als ‘reuzen’ zijn afgebeeld, met kleine mensjes als kruiperige onderdanen die offers brengen. Is die vertekening nu de afbeelding van een opgeblazen ego, of zijn dit nu de ‘reuzen’ en Godenzonen die de Bijbel al noemt en die de Akkadische mythologie als Annu-naki omschrijft, godenzonen.

Tsja, zo kun je er ook naar kijken, maar internet kan ook een slechte Raatgever zijn

Het leven is Leiden
In de tijd van Egyptomania in West Europa, de Egyptologische rage uit de vroege 19de eeuw tikte dat museum een aantal kopstukken uit de Egyptische oudheid op de kop. In de tijd dat de Aswan-dam werd aangelegd in de Nijl (tijd van president Nasser, jaren ’70), die een hele vallei vol tempels onder water zou zetten kwam daar de tempel bij de hoofdingang nog bij. Die werd van de zondvloed door de Nijl-blokkade gered.

Die tempel staat nog steeds indruk te maken bij de hoofdingang, net als de vele mummies in sarcofagen (sarco-faag = lijk etend, net als ‘bacterio-faag’, virussen eten bacterieen). Wie daar in het Rijksmuseum voor Oudheden als klein jongetje ooit kwam kan zich dat 40 jaar later nog herinneren.

Wat ons nu brengt bij het thema van deze dag: waar komen de godenverhalen vandaan uit zowel de Babylonische, Akkadische als Griekse mythologie en ook die uit het Boek van Henoch. En uit Genesis 6, waarin over ‘godenzonen’ wordt gerept die onmogelijk spelers van Ajax kunnen zijn.

Een aantal mensen actief op het internet zijn daar op gepassioneerde wijze mee bezig, vanuit het geloof dat buitenaardse entiteiten zijn geland in de vroege oudheid.

En dat die ET’s technieken in bouwkunst en astronomie meebrachten vanuit hun hoekje van de Melkweg, of daar voorbij en dan rechts afslaan. Die entiteiten zouden zich hebben gekruist met moderne mensen, reuzen hebben voortgebracht, de theorie van de ’13 koninklijke bloedlijnen’ is van die denkwijze een uitvloeisel.

Het bootje van Bea van O. De Groene Draeck. Die draak komt ook voor in de Babylonisch mythologie

De ‘godenzonen’ uit het Oude Testament zouden hun bloedlijn hebben bewaakt tot heden, dat alleen daar de heersers over de aarde (The Cabal) uit zouden blijven voortkomen. De planeet Nibiru uit de Akkadische mythologie schijnt dan ook nog een speciaal plekje in dat universum in te nemen.  Pin me er niet op vast.

Mensen zouden door hen, ook bekend als ‘Ze’, dus eigenlijk als een soort slaven zijn ge-exploiteerd, die godenzonen en reuzen uit de ruimte. Maar de messias Donald Trump zal alles naar buiten brengen, zo vertelde Brian Roy nog 🙂 Voor wederhoor zullen we Koning Willem Alexander en de RVD nog eens om hun eigen visie vragen.

Ach ja, het leven is Leiden, prachtige stad. En het leven is ook Lijden, je wordt in de wereld geworpen, groeit op, betaalt belasting, gaat dood. En in de tussentijd mag je batterijtje van een economisch systeem zijn. Maar gelukkig is er wijn/bier en lekker eten om in gezelschap en vrolijkheid te nuttigen. En volgens bijbelboek Prediker is er niet veel meer dan dat…

De charmante assistente van De Abdij bij een Egyptische tombe met de vleugels van Isis

Gelul uit de ruimte?
We zijn slechts nieuwsgierig, open voor andere visies, de realiteit is immers uitzinniger dan je fantasie. Zie in dit verband ook het werk van Graham Hancock, een drugsgebruiker met alternatieve kijk op de historie. 🙂 Er zijn ook mensen die geloven dat je klimaatverandering kan tegengaan, die werken zelfs bij de overheid, en ze mogen voor dat uitzinnige geloof het hele Nederlandse landschap verbouwen.

Die geloven dat je met wiebelstroom uit windmolens de aarde kan afkoelen. Mijn werk als wetenschapsjournalist is vaak vooral een zoektocht naar intelligent leven op aarde.

Laten we niet bij voorbaat alles afserveren, uit angst dat andere mensen ons dan gek zouden vinden. De gemeenschappelijke trekjes van verschillende goden-verhalen uit de Orient zijn hoe dan ook opvallend. Ze landen altijd op een berg (Olympus, Hermon), zijn als soort reuzen, en ze brengen de mensheid allerlei innovaties.

Zodat de beschaving plots met een sprong vooruit gaat, vanuit een jager-verzamelaarsbestaan, een staat van primitief leven die Westerlingen nog aantroffen bij de negers toen ze Afrika openlegden voor exploitatie. Zodat die in hiphopclips nu Blingbling dragen en op dure gymschoenen kunnen lopen. Alsof ze net wakker schrokken.

Daar was de steentijd doorgegaan, ook de Indianen in Amerika kenden de metallurgie niet, en ze hadden zelfs ‘het wiel’ nog niet uitgevonden. In het apocriefe Bijbelboek Henoch zouden de gevallen engelen die technieken naar de mensheid hebben gebracht, net als Prometheus die het godenvuur steelt en bij de mensen brengt.

Daarnaast zoeken de Amerikanen via het SETI-project (Search for Extra Terrestrial Intelligence) al jaren naar buitenaards contact. En werd er geen satelliet met aardse verdiensten met dat oogmerk de ruimte in gezonden?

Houtsnijwerk van ‘de slang’ uit Genesis, kijk, dan kun je echt iets maken

Reuzen, Godenzonen
Dus.. toch zijn de overeenkomsten in de verhalen uit de Orient opvallend. We citeren hier nogmaals Genesis 6, de tijd voor de zondvloed:

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

In Numeri 13:33 kom je dan nog eens de Nehpilim tegen, een meervoudsvorm voor een reus. Wanneer de Israelieten na hun ontsnapping aan de Farao uit Egypte Kanaan verkennen, zien ze dit:

Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte.

Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.

Mesopotamisch klei-relief. Wordt hier een vliegende schotel afgebeeld, of Ahura Mazda, de Godheid uit de Perzische mythologie, of zijn ‘Goden’ eigenlijk ET, extra-terrestrials…

Annu-naki
Die ‘godenzonen’ kennen in de Akkadische mythologie de naam ‘Annu-naki’, de zonen van Annu, de God van het hemelgewelf. De eigen kennis is hier niet groter dan een vluchtig raadplegen van Wikipedia. Die plaatsen bij de uitleg over de Annu-naki een Mesopotamisch kleitablet, waarin je een vliegende schotel kunt herkennen.

Die zou Ahura Mazda uitbeelden, de god van het Zoroastrisme van de Perzen. Die kennen ook zo’n eindstrijd tussen Goed en Kwaad, zoals het apocriefe Bijbelboek Henoch een strijd kent tussen gevallen engelen en de goede engelen/godenzonen Micha-el, Gabri-el en Uri-el. (El = God)

Al kun je er ook al een groot coronavirus afgebeeld zien…’Ze’ wisten het toen al 🙂

Nee, die schijf is een UFO, zeggen de gepassioneerde voorstanders van de theorie, dat de Bijbelverhalen en Akkadische mythologie daadwerkelijk historische figuren beschrijven. In dat geval, zouden op kleitabletten reusachtig afgebeelde figuren ook daadwerkelijk die grootte gehad hebben.

Stel dat… er van de gangbare geschiedschrijving sinds de 19de eeuw niets klopt, dat zo de Aliens uit de historie zijn geschreven. En dat ‘ze’ hun best doen die uit de historie te moffelen. Wie is ‘ze’? De afwezigheid van bewijs, is nog geen bewijs van afwezigheid…

Ik kan nog het commentaar herinneren dat historicus Ian Morris kreeg, wat hij beschreef in ‘Why the West rules for now’. De officiele geschiedschrijving zou aliens als verklaring van bijvoorbeeld astronomische kennis, tempel, en pyramidebouw bewust onderdrukken.

Volgens Ian Morris werkte het anders: je zoekt naar de meest eenvoudige verklaring, heb je dus buitenaardse hulp nodig om aardse verschijnselen te verklaren?

Herdenkingsplakkaat Darwin’s reis met de Beagle in Plymouth

Marsmannetjes of mannetjes met meer in hun mars
Aan de andere kant: veel van de huidige academische orthodoxie leunt op een 19de eeuwse wereldvisie van vooruitgang en materialisme/naturalisme, en het geloof in continuiteit/evolutie: dat er geen sprongen in biologische en culturele ontwikkeling plaatsvinden, maar enkel evolutie langs geleidelijkheid, net als in de geologie. Zoals het nu gaat, zo ging het ook vroeger.

Dan sta je geen bokkensprongen toe, liggen ‘natuurwetten’ vast, in plaats van dat je natuurgewoontes hebt die doorbroken kunnen worden.

Iedere vastgeroeste denkwijze kan tot tunnelvisie leiden, zodat je niet openstaat voor alternatieve kijkwijzen. Tel daarbij op dat ook klimaatwetenschap gebaseerd op computermodellen aan alle kanten rammelt, dat de huidige wijze van omgang met COVID ook alles behalve op deugdelijke wetenschap leunt…

Immers, met de Drosten-PCR-test toon je geen besmettingen aan.. Toch leunt het gehele regeringsbeleid inclusief gijzeling van de bevolking daarop.

Vaste lezers weten ook, dat op alle terreinen waar ik enigszins kennis heb, de massamedia meestal halve waarheden verkopen, omdat niet waarheid maar ‘autoriteit’ hun waarheidscriterium is. En dat zulke ‘leugens’/mythen ook in stand gehouden blijven voor een agenda van totalitair streven.

Je kunt die lijn verder doortrekken, en denken ‘Lies, damn lies, history’… Geschiedenis door overwinnaars geschreven.

Die verhalen over Godenzonen en Reuzen moeten toch ergens op zijn gebaseerd… Je hoeft er niet vanuit te gaan dat moderne mensen ‘slimmer’ zijn of minder grote fantasten dan de mensen toen. Die waren lang niet achterlijk, zo met hun astronomische kennis. Een alternatieve verklaring naast aliens kan ook zijn: er waren al hogere beschavingen rond 10000-12.000 jaar geleden, maar die zijn door een grote ramp weggevaagd.

Dan heb je geen Marsmannetjes nodig als verklaring, maar mannetjes met meer in hun mars. Die theorie oogt aantrekkelijker.

Relief met reusachtige Godenzoon en kleine mensjes die offers brengen

Groot ego
Volgens de gangbare wetenschap zijn groot afgebeelde personen juist gewoon mensen met groot ego, grote verdiensten die daarom expres groot worden afgebeeld. Je zegt immers nog steeds over iemand met grote verdiensten ‘dat was een groot man’. Je ziet immers in de geschiedenis vaker dat mensen zich laten vergoddelijken.

Neem enkel de Romeinse keizers, de ‘goddelijke Caesar’. Zoals je in het museum van oudheden ook standbeelden van verschillende grootte vindt, naar gelang de sociale positie op de Egyptische apenrots.

Het Rijksmuseum voor Oudheden ziet dus geen Reus op het kleitablet, maar de huldiging van de succesvolle generaal Horemheb, die diende onder de Farao Toetanchamon, tot hij zelf Farao werd:

Generaal Horemheb hoorde tot de groep hoge militairen rond farao Toetanchamon. Na Toetanchamons dood volgde Horemheb hem op als farao van Egypte. Dit reliëf is er een uit een reeks die afkomstig is uit het eerste graf dat hij voor zichzelf liet maken. Hij was toen nog generaal in Sakkara.

Later kreeg hij een koningsgraf in Thebe, het huidige Luxor.

Op de reliëfs zijn scènes uit Horemhebs succesvolle militaire carrière te zien, met afbeeldingen van overwinningen op vijanden uit Syrië, Palestina, Afrika en Turkije. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een aantal van deze reliëfs in de collectie.

Op een van de reliëfs staat de huldiging van de generaal centraal. Hij krijgt het ‘goud van eer’ omgehangen. De koninklijke uraeus-slang op zijn voorhoofd, het teken van de farao, is later toegevoegd. De tweede afbeelding is van een reliëf waarop buitenlandse gezanten en een tolk staan afgebeeld.

Hoe meer je verplicht tot testen, hoe meer positieven, en hoe meer positieven gemeld worden, hoe meer media en regering alarm slaan. Terwijl je met de PCR-test geen ‘besmetting’ aantoont. Als dit bedrog voor ‘wetenschap’ moet doorgaan, wat klopt er dan nog meer niet?

Reuzen (Nephilim) of kneuzen (Nerd-philim)
Er zijn meer reliefs in het Rijksmuseum voor Oudheden, waarin een persoon waaraan mensen eer en offers brengen reusachtig is afgebeeld. Een groot ego, of daadwerkelijk een reus? Het eigen criterium om zin van onzin te scheiden, dat hier helpen kan: maakt je theorie deel uit van een persoonlijke verlossingsleer, waaraan je emotioneel gehecht bent?

Dan kan het geen wetenschap zijn. Maar met nieuwsgierigheid, een alternatieve kijkwijze en de zoektocht naar bewijzen, daar kan niks mis mee zijn. Bedenk dat de Pyramides mogelijk veel ouder zijn, dan die Farao-tijd, en dat vooralsnog onverklaarbaar is hoe ze die enorme blokken hermetisch op elkaar kregen.

Maar dat is alleen maar leuk, daarover onderzoeken en speculeren: wat zou leven zijn zonder mysterie?

Wie weet is er een alternatieve uitleg, dat de ‘reuzen’ eigenlijk ‘kneuzen’ waren, en dat ‘ze’ dat verkeerd hebben vertaald, de donderstralen, om ons mensen op het verkeerde been te zetten. Maar dat we door de zegeningen van het internet waarop iedereen alles kan plaatsen nu eindelijk doorkrijgen hoe het echt zit.

Informatie, het is plooibaar, zeker wanneer het in bits en bytes is opgetekend.

De Kneuzen zijn uit de geschiedenis verdwenen, de Nerd-philim, behalve bij Basketbal en de spelverdelers bij Volleybal. In de biologie is dat meestal een teken dat je fitness tekort schoot, zodat je survival in het geding kwam.

Mijn in Leiden woonachtige broer vertelde over een vroegere huisgenoot in Nijmegen die werkelijk geloofde in de realiteit van Star Wars, of was het Star Trek, je hebt daar complete sektes rondom die iedere seconde van zo’n film of aflevering kennen. Daarnaast was hij fan van NEC, de lokale voetbalclub met wisselende resultaten.

Dus eh, ZE zijn onder ons. Ze kunnen in het voetbalstadion gewoon naast je zitten, en als je dan dieper met ZE in gesprek gaat. Dan kun je het grootste plezier hebben, maar doe dat dan wel respectvol.

Zoals mijn grootmoeder zaliger, Roefke, zou zeggen: ‘het zijn ook kinderen gods’. Vanuit die warm-menselijke visie op de medemens zijn we allen godenzonen.

6 Replies to “Annunaki, Nephilim, reuzen, of gewoon een groot ego…”

 1. Hallo Rypke,

  Voor denken buiten de gangbare kaders.

  The lost history of the flat earth

  Een hele zit, maar het zet je wel aan het denken.
  Lege steden, modder, weeskinderen, kathedralen als powergrids, Christal Palace

  De geschiedenis is een berg leugens waar we het zogenaamd over eens zijn.

  Die hogere beschaving van 10.000 jaar geleden is nog niet zo n raar idee.

  Hier in Kampen staat een joekel van een Bovenkerk.
  Als die nu zo gebouwd zou moeten worden, onmogelijk….. zeggen we.
  Maar kon dat toen dan wel in 1.400, 1.500 en 1.600 ?
  Met paard en wagen, handkarren, geen fabrieken, bouwsteigers, enz, enz,…… was toen ook onmogelijk.

  Het Capitool in Washington is ook eventjes in een paar jaar tijd uit de grond gestampt.
  Dream on.

  Groet, Jan.

 2. Mooi stuk Rypke. Bij ‘The history channel’ kan je ook van alles zien over ‘ancient aliens’. Wel mooi op z’n tijd maar de werkelijkheid is natuurlijk een stuk minder spectaculair.

  Maar dat die grote figuren weinig meer mysterieus voorstellen dan een gewoon mens met een groot ego of iemand met een grote sociale status (een erkent groot ego 😉 ) lijkt me helemaal juist. Eigenlijk hebben die hyroglieven makers het allemaal vrij duidelijk afgebeeld. En dat was natuurlijk ook precies hetgeen ze moesten doen!

 3. Die reuzen hebben bestaan. Dit zijn de kinderen van de gevallene aardsengelen. Op dit moment bestaan nog steeds dit soort rare wezens. Maar dan heel diep onder de aarde. De vorm van die wezens ziet eruit als “aliens”.

  Daar onder de aarde kunnen de gevallene aardengels (spreek SATAN) de energieen van de aarde manipuleren zodat ze in een “fix” lichaam komen en niet zoals in het boek van Henoch (geloof ik) over de aarde moeten zwerven (Heksenkringen zorgen ervoor dat mensen kontakt kunnen hebben met de duivels die zich in die kringen kunnen begeven – CERN). Dat betekent dat de “ingeweiden” direkt van levende wezens (duivels) opdrachten krijgen. De gevallene aardengelen zien eruit als mensen met een rare kop. De gevallene engelen zien er minder “sophisticated” uit…. Rare monsters.

  Trump heeft overigens gezegd toen ie aantrad dat hij het gevecht met dit ondergrondse tuig (mensenvernietigers) aangaat. En dat schijnt echt te gebeuren. Maar er zijn ook mensen die in staat zijn dit (satanistische) tuig te vernietigen. En dat doen ze nu! In de Duitse twitter/telegram wereld worden dagelijks de “te jonge” kabal doden opgelijst….

 4. Er zijn genoeg skeletten en schedels gevonden van reuzen, en er zijn genoeg bewijzen van uiterst geavanceerde technieken die werden gebruikt bij o.a. de bouw van de pyramides in Egypte, technieken die de mensen van toen niet gekend kunnen hebben. Brien Foerster reist al een tijdje door Zuid-Amerika en Egypte om daar over te berichten, zie zijn YouTube-kanaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *