Cashloze Covid-maatschappij al halve eeuw in de maak

De literatuur van vandaag uit 1976, van Hart-Uitgewers

We tikten een alleraardigst in het Afrikaanders geschreven boekje op de kop ‘Die Merk van die Bees’ uit 1976, waarin de auteur JL Van Baaren met Evert Smit al de bouw van de ‘Wereld Sonder Geld’ beschrijft. En waarin ieder een COV-ID moet dragen waarop je betaalgegevens staan. En waarin centrale bankiers via onderlinge afspraken voortaan de waarde bepalen van geld bepalen, in plaats van dat de markt van vraag en aanbod via (schaarste in) edelmetaal dat doet.

Ze schrijven in zingend Zuid Afrikaans:

Die verhaal wat ons hier aan u wil voorle, sal miskien fabelagtig, selfs onmoontlik vir u klink. Tog is dit nie die geval niet- wat hier als toekomsbeeld beskryf word, IS reeds daar in al sy onderdele of verkeer in ’n ver gevorderde stadium van voorbereiding.

Special Drawing Rights (1968 IMF) ‘papieren’ goud, dat geen goud is maar waarde op afspraak ingesteld door bureaucraten, geldrantsoen

Het artikel is gebaseerd op een preek van Wally Wood jr ‘Cashless society, a world without money’ uit dat jaar. Aandacht is er ondermeer voor de creatie van de Special Drawing Rights in maart 1968, het ‘papiergoud’ dat de IMF lanceerde, vlak voordat de Amerikaanse regering met de Federal Reserve de goudstandaard losliet als dekking van de dollar (1971).

De SDR zou de opmaat tot een nieuw wereldgeldstelsel zijn, waarin niet vraag en aanbod de prijs bepalen, maar financiële bureaucraten.

Die waarde van die SDR word NIE deur die wet van vraag en aanbod van ’n edelmetaal bepaal nie, maar door ’n groep internationale finansiers! Die IMF het dus eintlik geen ‘geld’ geskep nie, maar ’n NOMMER of getal, en hulle het self die waarde daarvan bepaal. Enige land kan so’n ‘getal’ ontvang. Sy internasionale betalings word hiervan afgeboek en ontvangste bijgeskryf.

Toen Jelle nog bij leven was, werd al wel een straatnaam naar hem vernoemd

In het boekje lag ook nog een artikel uit de Staatscourant in 18 september 1996, waarin op Europees besluit van die SDR’s werden uitgegeven. In de biografie van voormalig BIS-directeur Jelle Zijlstra kon je al over zijn weerstand tegen die SDR’s lezen en het loslaten van de goudstandaard als ‘zon van het monetair stelsel’, politiek waarvan Paul Volcker (FED) warm voorstander was.

Ook presenteren de schrijvers hyperinflatie als een politieke beslissing. Door teveel geld bij te drukken en de bijbehorende geldontwaarding en extreem lage rentes, verwoest je de middenklasse, waarna de ruimte komt voor een nieuw politiek en meer dictatoriaal systeem.

Agressieve promotie van cashloze maatschappij met ‘covid 19’ als excuus, de plandemie en fake-epidemie

De straat drogen tegen de regen
Geld bijdrukken is voor de economie, als het droog maken van de straat om regen tegen te gaan. Of noem een ‘groene’ dwarsstraat van het heden.: honderden miljarden euro’s publiek geld aan windmolens spenderen als klimaatmaatregel, terwijl je daarmee geen enkele zware overstroming voorkomt.

Het lezen van de Bijbel naast de krant, hier Openbaring 13 kan je opvallende parallellen doen zien met het ‘niet kunnen kopen of verkopen zonder het teken van het beest’, zoals de COV-ID ook moet registreren wie braaf de spuit haalde, en wie van de maatschappij uitgesloten wordt.

The Mark of the Beast/Bill Gates

Bedenk dat Christine Lagarde, bazin van de Europese Centrale Bank nu warm voorstander is voor een cashloos Europa. Dat de hyperinflatie is aangewakkerd met meer bijgedrukt geld dan in decennia daarvoor. En dat ook de pas wordt ingevoerd, die bepaalt of je wel of niet mag deelnemen aan de maatschappij, de COV-ID. (certificate of vaccination Identification)

De Bijbel naast de krant lezen, en je voorziet het al een halve eeuw

En bedenk ook dat deze auteurs al een halve eeuw terug dus de eerste voortekenen konden zien. De hele Nieuwe Wereld Orde met IMF en Wereldbank die vanaf Bretton Woods werd opgetuigd (1944), door mensen die de ideologie van wereldeenheid en wereldregering voorstaan, met haar wereldplan 2030 Agenda.

Wereldregering met geleide planeconomie, bron Stichting SDG Nederland

Wie heb daar as Afrikaander nie baaie veel sin in nie.

3 Replies to “Cashloze Covid-maatschappij al halve eeuw in de maak”

  1. U wordt gewoon een onderdeel van the Borg, of U wilt, of niet en U zult het geweldig vinden.
    Vrijheid is voor gekken.

  2. Baie dankie vir dit geskryf. Die Afrikaners lijken de tekenen van de antichrist wat beter de doorgronden dan de liberale Hollander. Fascinerend hoe de ene na de andere “christen” buigt voor het gouden beeld van de huidige machtsuitoefenaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *