…’breng allen om die mijn ziel benauwen’ (Psalm 143)

De meest spectaculaire berm ooit gezien: een zee van koekoeksbloemen langs de Zwette tussen Sneek en Leeuwarden, restant van de oude Middelzee. Zo spectaculair als dit bloeijaar (2015) zijn ze nooit meer opgekomen

De Psalm van de dag is nummer 143, een bede om God’s partijdigheid opdat de vijanden van de Psalmist te gronde mogen gaan en dat hij gered mag worden. De benauwdheid van de Psalmist is zo groot dat zijn ‘geest bezwijkt’, de taal is die van typische Judeese borderline-poezie zoals je die in de ‘Van David’-psalmen vaker tegenkomt:

HEERE, luister naar mijn gebed,
neem mijn smeekbeden ter ore.
Verhoor mij naar Uw trouw,
naar Uw gerechtigheid.

Ga niet in het gericht met Uw dienaar,
want niemand die leeft,
is voor Uw aangezicht rechtvaardig.

Want de vijand vervolgt mijn ziel,
hij vertrapt mijn leven op de grond;
hij doet mij wonen in duistere oorden,
zoals zij die allang dood zijn.

Daarom is mijn geest in mij bezweken,
mijn hart is ontzet in mijn binnenste.

Twee eenden op de Zwette

Als niemand rechtvaardig is voor God, dan is de Psalmist ‘David’ dat ook niet. Desondanks vraagt hij God om die anderen die ook niet rechtvaardig zijn voor Zijn aangezicht om te brengen, te ‘verdelgen’, zodat hij van zijn benauwdheid verlost is, dat hij als Psalm-zanger de favoriet mag zijn:

Verhoor mij spoedig, HEERE,
mijn geest bezwijkt;
verberg Uw aangezicht niet voor mij,
want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen.

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Red mij van mijn vijanden, HEERE,
bij U schuil ik.

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.

Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid,
breng allen om die mijn ziel benauwen
,
want ik ben Uw dienaar.

Koekoeksbloemen Zwette

Opnieuw zien we dat ‘goedertierenheid’ dus staat voor ‘partijdigheid’ in het Oude Testament. Van alle mensen die onrechtvaardig zijn voor Zijn aangezicht, kiest God voor degene die ‘m qua gebed en offer ’t beste lijken, meestal mensen die oprecht zijn in plaats van leugenachtig en nep. Want daar heeft De Heere altijd een Broertje Dood aan.

Eend op de Zwette

En de rest richt Hij dan te gronde, die worden als ‘zij die in de kuil nederdalen’. Voor het zover is, wie in Friesland woont is al zo gezegend, die ziet wel hoe het allemaal loopt, voor wie De Heere partij zal kiezen, en geniet in de tussentijd van ons prachtige land Frisia en de zomer. Wat een zegen dat je niet in die stinkende Randstad woont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *