‘Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven…’ (Psalm 149)

Dit valkerij-evenement werd door Arabieren gesponsord. Die stonden niet toe dat er Tempelier-ridders met kruisen rond zouden lopen

De Psalm van deze dinsdag is de een na laatste uit het Psalmenboek, nummer 149. In deze Psalm zie je een bevreemdend contrast, dat de ‘zachtmoedigen’ eerst als voorbeeld worden getoond die aanzien zullen krijgen. Vervolgens zien we de wens tot een militaire wraakoefening op andere volkeren, mensen die God’s lofzingen met een tweesnijdend zwaard in de hand voor zo’n oorlog, een oproep die je toch niet met zachtmoedigheid associeert:

Het eerste deel is nog zonder geweldsoproep:

Halleluja!
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

Laten zij Zijn Naam loven in reidans,
voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

Maar vervolgens lijkt men in Judea de verkregen energie voor de oorlog te willen aanwenden op alle niet Judeese volkeren, die immers in het Oude Testament nog niet de ‘gunstelingen’ (kunnen) zijn van hun Heere:

Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

Gods lofzangen klinken uit hun mond,
een tweesnijdend zwaard is in hun hand,
om wraak te oefenen over de heidenvolken,

bestraffingen over de natiën,
om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,
om het beschreven recht aan hen te voltrekken.

Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.
Halleluja!

Wie de Bijbel niet per definitie goedgunstig gezind is, kan daar een gelijke oproep tot Heilige Oorlog in lezen als bij andere religies. Aan de andere kant zijn er al zoveel onheilige oorlogen gevoerd in afgelopen decennia, zoals nu de oorlog die onze regering tegen de eigen burgerbevolking voert, en in andere landen gelijk omdat het globalisme en de technocratie de tent overnamen.

Misschien is het idee van een geheiligde oorlog dan zo gek nog niet.

Immers, dan kan de notie van rechtvaardigheid met het zwaard gestalte krijgen in de echte wereld. In plaats van dat je het houdt bij een vage notie van ‘spiritualiteit’ en #doeslief is de wereld dan een strijdtoneel van goed en kwaad. Het is heel Bijbels te geloven dat God de overwinning of het verlies bepaalt als ‘God der wrake’. En dat Hij daarbij een voorkeur heeft voor de zachtmoedigen en rechtvaardigen.

Of dat U of mij aanstaat is dan zo belangrijk niet, want dat bepaalt God zelf.

‘Imagine’ -boom naar het John Lennon liedje

Het Globalisme vond in ‘Imagine’ van John Lennon haar alternatief voor de Psalmen. Een soort oplossen in het al, grenzeloosheid, geen ambities, bezit, godsdienst, geen land om voor te sterven, mensen die ‘bij de dag leven’… Als een soort gedrogeerde plant zijn, zodat je niet meer kwaad kunt doen omdat je uberhaupt niets meer doet.

Zulks klinkt dan heel ‘zachtmoedig’, maar als je ietsje verder door denkt is Lennon zijn oproep een aanval op de menselijkheid. De hele dag wat met Yoko Ono in bed liggen terwijl anderen in het zweet des aanschijns werken om te zorgen dat jouw drugs wordt verbouwd, dat jouw natje en droogje verzorgd worden, jou huis gebouwd kan worden, je land verdedigd tegen vijandige naties, je gezin beschermt tegen een vijandige overheid.

Imagine there’s no windfarms…

Naar Imagine vernoemde Paul Polman van Unilever zijn initiatief om zijn ‘betere wereld’ met andere bonuskoningen van multinationals te realiseren, hun 2030 Agenda. En je vindt de ‘Imagine’-boom bij het Vredespaleis in Den Haag, dat in beheer is van de Carnegie Foundation. Maar als je niks hebt om voor te sterven, waarvoor leef je dan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *