Op papier functioneert Nederland nog…

Op papier functioneert Nederland wel

De Wrakingskamer heeft de ontvangst van mijn Wraking bevestigd van de rechters/D66’ers Fuhler, Versteeg en Van der Maaden. Op papier functioneert Nederland nog steeds naar behoren. Die door mij gewraakte D66’ers geven stilzwijgende goedkeuring als overheid aan potentieel ambtsmisbruik door Bouwe de Boer, die werkt als publiek betaald lobbyist – ‘energiecommissaris’ noemen ze dat- voor de Nijpelitaanse klimaatmaffia van de VNO-NCW-Noord in CO2-jas: Freonen fan Fossielfrij Fryslan. Een lobbyclub voor privaat gewin op publieke kosten, die eufemistisch ‘maatschappelijke organisatie’ heet

Wij van D66 steunen D66

Wie zwijgt over ambtsmisbruik stemt daarmee in
Zo toont he Hof in Leeuwarden zich dus sympathisanten van de klimaatmaffia. Want door te zwijgen over zijn praktijken waarover ik schreef, en door hem a priori als slachtoffer te schetsen, geven ze dus goedkeuring aan potentiële corruptie. Wie zwijgt stemt toe.

Zij schilderen Bouwe de Boer als slachtoffer af die ze met hun vonnis ‘genoegdoening’ willen geven, de ‘schade’ die hij geleden zou hebben vanwege woordkunst in het Dokkums in een artikel over zijn belangenverstrengeling in publieke dienst.

Voor Blue Tiger Studio bespreken we vandaag de rechtszaak op 18 juni, en we laten enkele geluidsopnames horen van Fuhler cs, hoe zij openlijk vissen hoe ze mijn verdienmodel kunnen frustreren.

Oftewel, we konden argumenteren wat we wilden, het oordeel Barbertje Moet Hangen stond al vast VOOR de zitting. Zo voldeed het proces exact aan de omschrijving die Vrouwe Justitia in Verval schetst:

Zijn het simpele zaakjes dan gaan ze naar een rechter van de oude stempel, zo’n sukkel die echt zijn of haar best doet om recht te spreken.

Zijn er echter belangen in het spel, zoals een persoonlijk belang van een rechter of één van zijn vriendjes, een politiek belang (en we weten allemaal dat rechters politiek gezien nou niet bepaald divers zijn) of een “maatschappelijk belang”, dan wordt de zaak toegewezen aan één van de vertrouwelingen die bewezen heeft dat hij zijn handen vuil wil maken.

Dit systeem is natuurlijk niet uniek, alle maffiose organisaties werken zo.

Een toelichting op de term “maatschappelijk belang”: dit is de term die de boven ons geplaatsten gebruiken om hun eigen corruptie en wanpresteren voor zichzelf goed te praten. De elite, waar ook de rechterlijke macht toe behoort, vind dat de maatschappij zoals die nu is georganiseerd prima functioneert en wil dat graag zo houden.

Of het nu gaat om multinationals, klimaat, immigratie, zorg of wat dan ook, alles is in hun optiek prima geregeld. Ze zijn niet gek en zien ook wel dat het land steeds verder afglijdt in de richting van een bananenrepubliek, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat zijn de onderliggende geldstromen. En die gaan altijd maar één kant op, die van hun.

Dit nu is de kern van corruptie in Nederland

Bouwe de Boer hoort uit ambt gezet
Mijn raadsman Gerard Spong had net zo goed GEEN taalwetenschapper kunnen raadplegen over de ware betekenis van Dokkumer verwensingen. Als je argumentatie negeert, omdat anders iedere grond onder de schandalige behandeling wegvalt die hun leugenachtige corrupte overheid mij gaf, dan hebben ZIJ een probleem.

Niet Bouwe de Boer, maar IK ben schandalig behandeld, mishandeld, mijn DNA is onrechtmatig afgenomen met buitensporig politiegeweld op de A4 tussen Warmond en Badhoevedorp op 14 april.

We tekenden dus wel cassatie aan, maar dan tref je nog zo’n D66-vriendje van ze, zo’n sympathisant met de klimaatmaffia die De Belangen dient. Denk aan Marie Tan de Sonneville, de avondklokrechter die klimaatclub Urgenda hielp aan een gunstig vonnis voor de belangen van hun Nijpelitaanse klimaatmaffia.

En je bent nog weer zoveel duizend euro lichter aan een dure advocaat, zo’n ‘confrere’. Omdat je zonder advocaat – die bij hun rechtbank/vriendjes in dienst werkt- niet nieuwe stukken mag indienen. Waarom zou je die juridische gokkast van D66/Hoge Raad met hun justitieshow door je aanwezigheid en medewerking aan de rechtsfaçade nog aan krediet helpen?

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Van de maffia genaamd ‘de overheid’ win je het nooit. Zoals Vrouwe Justitia in Verval het treffend schetst:

In Nederland heeft de elite, naast zichzelf verrijken, echter nog een doel: met het vingertje naar anderen wijzen, en om dat te kunnen doen moet de schijn worden opgehouden dat hier alles goed is geregeld en corruptie en wanbestuur niet voorkomen.

Daarvoor is het maatschappelijke middenveld uitgevonden. De boven ons gestelden hebben zich gepositioneerd bij de overheid, universiteiten, ngo’s, vakbonden, woningstichtingen, banken, zorgverzekeraars etc. En vanuit die posities dekken ze elkaar in.

Nu weten ze dat dit niet altijd lukt. Soms zijn de puinhopen zo groot dat ze niet meer onder het vloerkleed geschoven kunnen worden of is er een burger die tegen alle weerstand in wel doorzet en, vaak na tientallen jaren en een volledige verwoesting van zijn of haar leven, toch zijn recht weet te halen.

Dan komt de rechterlijke macht in beeld. De bobo’s weten dat, als zo’n hinderlijke burger toch zijn recht probeert te halen door een rechtszaak aan te spannen, zij dan kunnen rekenen op hun kameraden die daar zijn gepositioneerd. Daarom is het vrijwel onmogelijk om een rechtszaak te winnen tegen een machtige partij zoals een bank, verzekeraar, overheidsinstelling o.i.d.

Malietoren VNO-NCW met de ICC van Paul Polman. Hier zit ook de Global Compact van het Ministerie van Sigrid Kaag met topambtenaar Hugo von Meijenfeldt, ambtelijk financier van Stichting SDG Nederland van bankier Herman Mulder, die weer Bouwe de Boer aansturen als ‘energiecommissaris’ en hun VNO-NCW-Noord

Bouwe de Boer, woonachtig aan de Kanadeeskestrjitte 13 in Akkrum hoort een onderzoek aan de broek te krijgen over zijn integriteit als overheidsdienaar, niet ik maar hij hoort achter slot en grendel, uit zijn ambt gezet en zijn excuses aan te bieden voor het buitensporige geweld dat tegen mij is gebruikt door zijn criminele organisatie: de overheid.

Daarover zijn al Kamervragen gesteld.

Tenzij we daadwerkelijk zijn wat mij afgelopen 10 jaar door schade en schande duidelijk werd: een Failed State, een oligarchie en (klimaat)maffiastaat, die alleen op papier nog functioneert, en dan alleen voor een beperkt groepje vermogende gunstelingen, die we hier al UBO’s noemden, de Ultimate Beneficiary Owners van het grootbedrijf en hun lobbyclub aan de Bezuidenhoutse Weg 10 in de Malietoren: VNO-NCW.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

De Nijpelitaanse Klimaatmaffia = VNO-NCW + SER + vakbonden en al dat andere gespuis in de tas van ‘De Belangen’, verweven met het Ministerie van EZK (RVO, Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland), dat tegenover de Malietoren huist. De bezem door dat corrupte zootje.

3 Replies to “Op papier functioneert Nederland nog…”

  1. Bij aanvang van de pandemie van angst gingen als eersten de rechtbanken dicht.

    Het Joegoslavië Tribunaal heeft laten zien hoe ‘men’ omgaat met de soevereiniteit van landen, hun onderknuppels laten nu zien hoe ‘men’ omgaat met de soevereiniteit van het eigen lijf.

    Zeer vermakelijk en leerzaam zijn de transcripties van het ICTY in de zaak tegen prof. dr.
    Vojislav Seselj, te beginnen met zijn getuigenis in de zaak tegen Milosjevic.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *