David tegen Goliath (1 Samuel 17), Wappies tegen politiestaat

De mens meer dan een machine

Het ‘Bijbelverhaal van mijn leven’ kreeg ik als bekeerling in notendop mee op mijn 22ste jaar van een Arubaanse Pastor bij een evangelische sekte, De Deur. De zin die bleef galmen was ‘Wie is de man die de slagorden Israel’s tart’, in 1 Samuel 17. Hoe kleine David in dit verhaal zich niet laat intimideren door wereldse standaarden van kracht. Maar dat hij zich orienteert op de Allerhoogste, geestkracht.

…de Goelag van Stalin deed niet onder voor wat hier plaatsvond

Op die wijze gingen ook gelovige orthodox christenen blijmoedig hun dood tegemoet in de Goelag-archipel van de Sovjet Unie, en gingen christenen zingend van aanbidding voor de leeuwen in het Romeinse circus. Dood ga je toch al, wees dus niet bang het leven te verliezen zodat je onwaardig leeft, en al voor je dood gestorven bent.

Dat je NSB’er wordt, die anderen uit angst voor het eigen hachje/baantje aangeeft bij de vaccinazi’s en klimazi’s.

Nu zou je de Heere in het Oude Testament niet beslist associeren met ‘liefde.’

Het is in het Bijbelboek Samuel (en Richteren, Jozua, Exodus) vooral een wispelturige oorlogsgod, een offerbloed-dorstig Heerschap met racistische voorkeur voor 1 specifieke etnische groep. Het David-Goliath-verhaal is afkomstig van een bundel legendes over David, waarin hij hier een herdersjongen is die nog nooit vocht, en in de paragraaf daarvoor nog geoefend in de krijg was.

De Bijbel is feilbaar mensenwerk, of het schrijfwerk van een soms verstrooide God die zich regelmatig vergist, die spijt kan krijgen, of die zich ook afvraagt waar deze of gene geschiedenis staat opgetekend (‘…de geschiedenis van dit of dat, staat dat niet geschreven in’, is een zin die je in Koningen en Kronieken regelmatig tegenkomt).

Voor wie mept de politie op de eigen bevolking in…

Mensenwerk is nog geen onzin
Maar mensenwerk is nog niet gelijk aan ‘onzin’, wanneer dat mensenwerk op universele gewoontes van het universum wijst, die mensen door ondervinding gewaar werden en via traditie op Schrift doorgaven. En in de natuur ontstaan ook continue ‘vergissingen’, mutaties die meer kwaad dan goed doen en het organisme te gronde richten.

Dus het idee van een God die zich wel eens vergist zou ook zo gek niet zijn.

Het idee dat liefde en zachte waarden overwinnen is tijdloos, en dat liefdeloosheid altijd implodeert onder het eigen gewicht van kunstmatig bij elkaar geraapte kracht. Dat is geen wollige wensgedachte, alle totalitaire structuren die op leugen en intimidatie zijn gebaseerd imploderen uiteindelijk.

Uiteindelijk wil ieder mens- uitzonderingen daargelaten- niet als kwaadaardig gezien worden. De regioburgemeesters die bevel geven aan de politie om op weerloze burgers in te meppen, en voor het afschrikeffect op het hoofd te mikken zodat er bloedende hoofdwonden ontstaan, de doorgesnoven hooligans van die politie (Arrestatie-Eenheid) die opscheppen hoe ze even gaan ‘wappies rammen’, en ‘de lange lat op aluhoedjes’ hanteren, hoe ze die tot ‘virusverspreiders’ ge-dehumaniseerde mensen even zullen mishandelen en opsluiten…

… ze hebben ook nog een sociale omgeving en zullen er beschaamd opstaan.

Politie beschermt de Antifa’s en pakt de vrijheidsdemonstranten naar willekeur op

Zero Tolerance = geen moreel gezag
Voor hen de Bijbeltekst van vandaag, die we reeds bespraken in de zondagspreek van 29november 2020, 1 Samuel 17. De wijze waarop korpschefs zich nu opstellen op last van hun superieuren bij het Ministerie van Veiligheid en hun gecorrumpeerde Openbaar Ministerie: het aansturen op escalatie, onderdrukking en ‘zero tolerance’ is gebaseerd op angst.

Dat je een vrijend jong stelletje dat 21:30 vlakbij huis buiten zoent tegen de grond mept en arresteert, want ja, de avondklok. Hoe ziek in je hoofd kun je zijn?

Hun natuurlijk gezag is reeds verdwenen, want dat rust op moraliteit. En als je geen enkele ethiek, moraal hebt, geen hart, wanneer je gehele handelswijze leunt op leugen en winstbejag, dan word je als Goliath en is 1 steentje voortgestuwd door goddelijke wind genoeg hen te doen ineenzijgen.

Wanneer dat zal zijn? God weet het. Het nazi-regime was 12 jaar aan de macht, Stalin wel een kwart eeuw, Mao hield het ook decennia uit. Nieuw is nu dat er niet 1 wereldleider is, maar een netwerk van macht, met satan zelf als middelpunt. Althans, wanneer we Openbaring als baken voor deze tijd van Hans Molenburg sr tot ons nemen.

Grappig en toch ook weer niet. Want zo doe je alsof de Duvel/Het Kwaad niet bestaat

De openlijke verwijzingen naar Openbaring van Johannes, het laatste Bijbelboek blijven je toestromen. Of het nu Flight 666 van Iron Maiden op tour is, of het is 666 bier van Duvel, het is ook steeds grappig bedoeld, zo lijkt het en toch ook ergens weer niet. Want doen alsof satan als naam voor Het Kwaad als levende entiteit niet bestaat, dat is niet onschuldig.

We zien nu letterlijk een totalitaire maatschappij gevormd worden, waarin je niet aan het economisch verkeer mag deelnemen zonder ‘het teken’ te dragen, een injectie met een gepatenteerd mRNA en digitaal getuigenis daarvan. Omdat je anders nergens meer in mag, er zijn al bedrijven die het hun werknemers opleggen. Dat is Openbaring 13:17. Niet kopen of verkopen zonder het teken. (666)

Het kwaad kan bezit van mensen nemen. En de christelijke gewoonte om het Beest bij haar naam te noemen is zo gek nog niet. Wat je aanwijzen kunt, of het nu metaforisch is of ‘echt bestaand’ (wat is dat eigenlijk), dat kun je met God’s hulp bestrijden.

The Number of the Beast

Zonder de Bijbel kun je de moderne tijd alvast niet goed duiden. Heb een goede week en wees moedig in het aangezicht van Le Terreur, Het Beest dat briesend rondwaart, terwijl 80 procent van de bevolking nog wegkijkt of in een roes is gebracht door de media en hun leugenachtige corrupte overheid. Voor de gemoedsrust is het begrijpelijk, dat mensen in het oude vertrouwde blijven geloven, daarop hopen.

Er achter komen dat de wereld anders werkt dan je dacht (als je al dacht) en je daarop herbezinnen, dat vergt moed. Heb dus een moedige daadkrachtige week en ‘vrees niet’, zoals de Bijbel wel honderden malen herhaalt. ‘Vrees niet’ is de meest herhaalde uitspraak in de Bijbel.

2 Replies to “David tegen Goliath (1 Samuel 17), Wappies tegen politiestaat”

  1. Het Nederlandse volk is bedorven door gemakzucht en weelde, dat heeft de geest van de mensen hier gebroken. Onze “regering” kent geen eer en vergiftigd hiermee het Nederlandse volk en daarmee ook het politieapparaat. De leugen kan namelijk alleen in stand gehouden worden met geweld en onderdrukking. Onze kracht zal zegevieren omdat deze uit liefde en overtuiging geboren is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *