Global Parliament of Mayors, lobby for billionairs (SDG 10, 11, 17)

‘Climate and mobility’ = meer geforceerde massa-immigratie voor omvolking

Voor de Epoque 11 Alle SDG’s (Uitgeverij De Blauwe Tijger) beschreef ik al vele machtsnetwerken als het 100 Resilient Cities Network dat de Rockefeller Foundation opzette voor het buiten spel zetten van nationale democratie ten faveure van globalistische netwerkmacht. Daar was de stad Den Haag ook lid van met een heuse ‘resilience officer ‘in dienst.

Maar dankzij een tip van Huig Plug kwamen we op de hoogte van een ander netwerk, dat dankzij Jozias van Aartsen en Jan van Zanen sinds 2016 zit gevestigd in het Stadhuis van Den Haag: The Global Parliament of Mayors, verbonden aan de UNDP van de Verenigde Naties en andere schaduwnetwerken van Mr Global als de British Council.

Het is opgezet door het ‘Citylab’ van een andere miljardair-belastingontduiker/filantroop, Michael Bloomberg (drievoudig burgemeester van New York) en het Aspen Institute, een club van Amerikaanse netwerkmacht die ook de klimaatagenda hielp opblazen sinds de jaren ’70.

Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties/Rockefeller Foundation, nu vervangen/opgevolgd door Global Parliament of Mayors

De hobbies van miljardairs faciliteren
Deze vorm van netwerkmacht is zo geraffineerd omdat bij 99% van de lezers het begint te tollen van alle namen, zodat ze afhaken. Er is – voor zover ik tot nu toe zag- niet 1 grote schurk of ‘the cabal’ danwel een boos reptiel in de holle maan die Weishaupt heet.

Er is wel een ideologie van wereldeenheid (gnostiek), en netwerken van belanghebbenden die streven naar mondiale invloed. Denk aan de invloed die Prins Bernhard’s werkgever IG Farben had op het nazi-regime, zoals bij het opzetten van slavenkamp Auschwitz en het doen uitbreken van oorlog. Of de patenten van Rockefeller voor Adolf H’s oorlogsmachine voor Benzine uit steenkool. Zij die op het winnende paard wedden, kiezen bij verlies een ander renpaard en blijven zelf in het zadel.

Dus zijn mensen niet op de hoogte van hoe de macht werkelijk werkt, en je krijgt via ‘de journalistiek’ slechts de vooruitgeschoven poppetjes te zien. Terwijl het Grote Geld zoals altijd regeert.

Het lijkt geen toeval dat Nederland aan haar ongekozen burgemeesters meer macht wil geven, ten koste van het nationale parlement. Die worden benoemd door het Ministerie van BZK, oftewel de Ultimate Beneficiary Owners van de BV Nederland en het koningshuis.

Dat is de initiator, de milljardair met het Aspen Institute en Johns Hopkins, de architecten van de Plandemie

Het lijkt er op dat dit netwerk Global Parliament of Mayors het stokje overneemt van de Rockefeller Foundation om in steden hun 2030 Agenda door het keelgat van bevolkingen te schuiven. Die gaven in 2019 aan dat Resilient Cities Network van ze op een lager pitje te zetten. Dan springt dit inintiatief dus in dat gat, en verandert in de praktijk niets. Het netwerk van de ene ‘filantroop’/belastingontduiker neemt het stokje over van die van de andere ‘filantroop’/belastingontduiker, namelijk Michael Bloomberg zijn ‘Citylab’ dat hij opzette met een CIA-club, het Aspen Institute.

Die werkt ook samen met het epicentrum van de Plandemie waar Bill Gates fortuinen in stak, het Johns Hopkins.

Op 7 juli vergaderden die ongekozen Nederlandse burgemeesters van de vier grote steden met andere partijen, hoe ze hier uit naam van ‘climate change’ nog meer Afrikaanse import kunnen huisvesten tegen de wens van de meerderheid van de bevolking in. Die moeten hun bek houden want anders slaat de politie er op, zero tolerance, zo is het officiele beleid nu van de Korpschefs in voorbereiding op onze variant op 1984:

 • 2030, George Orwell in de Polder.

De ene filantroop zijn speeltje vervangt de ander zijn speeltje

Dat vergaderen van die burgemeesters is voor het Global Compact (Marrakech-migratiedictaat met Mark Rutler’s ‘inlegvelletje’), waarvan een afdeling zit gevestigd in de Malietoren van de VNO-NCW aan de Bezuidenhoutse Weg. Nederland is 1 van de hoofdrolspelers bij het realiseren van hun nieuwe nieuwe wereldorde, Globalisme/Bretton Woods 2.0, dankzij het Koningshuis en de belangen van Nederlandse banken/multinationals.

Hierbij is communisme (2030 Agenda) de ‘koninklijke weg naar de macht voor de superrijken’, zoals Anthony Sutton de activiteiten van Rockefeller cs al in de jaren ’70 omschreef.

Dit Global Parliament of Mayors is een wereldparlement voor burgemeesters dat bij haar oprichting werd ondersteund door de miljardair- ‘filantroop’/belastingontduiker Michael Bloomberg. Toen was net de 2030 Agenda afgekondigd in Parijs, nadat in 2012 het High Level Panel of Eminent Persons olv David Cameron in New York bij de Verenigde Nazi’s al die Post 2015 Development Agenda construeerde, namens de Verenigde Nazi’s.

Diversiteit in de klas: 1 blank kind in Den Haag…= SDG 10

Flankerend beleid (onthoudt die term() holt rechten uit
Nederland kwam niet voor niets al in 2012 met de Veiligheidsregio’s om de bevolking schaakmat te kunnen zetten voor de 2030 Agenda/Agenda 21. En met regioburgemeesters, die met allerlei netwerken weer vergaderen om de grondwet en de wet te kunnen omzeilen uit naam van climate change, gezondheid en ‘de veiligheid’. Dan maak je zogenaamd ‘flankerend beleid’ uit naam van een al dan niet werkelijk bestaande noodtoestand die eeuwig geldig blijft.

Je kunt direct bevelen ‘je mag maar 1 kind hebben’ zoals in China. In het Westen moet de macht de schijn ophouden van democratie en burgerrechten. Dan doe je het langs de weg van ‘flankerend beleid’, regulering die kosten opdrijft en rechten uitholt.

Je kunt voor de autochtone middenklasse kinderen krijgen ook zo duur maken, dat alleen voorkeursgroepen van de 2030 Agenda zich nog rijkelijk kunnen voortplanten met fokpremie. Tegelijk stel je steeds strengere regels over ‘discriminatie’ en ‘racisme’ in (Artikel 1), zodat je iedere weerstand tegen massa-immigratie als ‘extreem rechts’ kunt labelen en strafbaar stelt. In de praktijk muilkorf je dus de autochtone bevolking, die je tegelijk economisch steriliseert.

Het Aspen Institute is 1 van de architecten van de klimaatagenda (Maurice Strong was er commissaris), verwant met de Club van Rome

Bij wijze van voorbeeld. Flankerend beleid, als je die term onthoudt is er al een wereld gewonnen. Met het opstapelen van regulering naast de wet lijk je democratisch, terwijl je in effect even dwangmatig bezig bent als ieder totalitair regime. Natura 2000 is ook flankerend beleid, waarmee je een groen worgkoord rond de laatste boerenfamiliebedrijven hangt. Die Habitatrichtlijn is ook van Neerlands makelij.

Je zegt niet direct ‘stomme boer je moet stoppen’, maar je pompt groene clubjes vol met miljoenensubsidies en loterijgelden voor reguleringslobby. Je maakt dan met Stikstofwet en Klimaatwet de lasten zo hoog dat er maar 1 logische uitkomst is: boeren weg.

Het effect is dat je de grondwet en de wet steeds meer in waarde ontkracht door allerlei regulering naast die wet te ontwerpen. In die context kun je ook zo’n wereldparlement voor burgemeesters zien. Die leven in hun eigen internationale (‘global’) wereld die weer eigen realiteiten schept, die op gemeentelijke bordjes landen via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Netwerkmacht is wereldmacht, met enkele ‘filantropen’/rijke stinkerds die aan de touwtjes trekken, hier het ‘city to city’ -network, waar ook dat Global Parliament of Mayors weer deel van is

Je hebt democratie, tenzij wij bepaalden van niet
Denk aan de uitzonderingsbepaling waar ieder grondwetsartikel mee eindigt ‘je hebt recht op vrije meningsuiting/demonstratierecht, tenzij’. En dan komt er een waslijst adhoc-regulering die door de burgemeesters van ‘Veiligheidsregios’ is afgekaart. Het is ook geen toeval dat die burgemeesters bevel gaven aan de korpsleiding van de politie om op vrijheidsdemonstranten in te hakken, tegen artikel 7 van de Politiewet in.

Dat ze de ME overal meteen zichtbaar opstellen, terwijl bij Black Lives Matter-demo’s (SDG 10, meer immigratie) van Kick Out Zwarte Piet of sabotage-acties van Extinction Rebellion (SDG13) van politiebescherming sprake is. De clubs die 2030 Agenda helpen zichtbaar maken, die krijgen steun van de macht. Wie de 2030 Agenda in de weg zit krijgt de wapenstok in het gezicht, of ze pakken je gewoon aan huis op zoals bij mij gebeurde.

Netwerkmacht, dat is ook waar de Verenigde Naties voor staan. Wie controleert die internationale bureaucratie uit New York, Geneve en Nairobi (UNEP)met haar eindeloze vertakkingen, haar duizenden verbonden ngo’s verenigd in ECOSOC?

Van wie zijn de Verenigde Nazi’s? Daar zijn verschillende theorieen over, het kan ook de anti-christelijke voortzetting zijn van de Heilige Stoel, nu met Sustainable Development Goals (SDG’s), waar SDG eerder voor Soli Deo Gloria stond. Dan kom je op het terrein van geinformeerde speculatie.

Ze zitten alvast gevestigd op de grond van de Rockefeller-dynastie, en ze bankieren bij Rockefeller-bank Manhattan Chase (nu JP Morgan Chase)

Initiator Michael Bloomberg

Het Global Parliament of Mayors sluit keurig aan op de machtsstructuur na 2015, waarvan we nu de realisatie live in werking zien treden: een werelddictatuur onder regering van netwerkmacht. Met samenwerking van miljardairs die zich ‘filantroop’ noemen, ngo’s, multinationals (Big Pharma, Big Energy, Banken), die uit naam van climate change en corona een nieuwe wereld zegt te gaan scheppen (The Great Reset enz)

Een mondiale geleide planeconomie, waar de Club van Rome al in 1971 op doelde, en waarop ook Gro Harlem Brundtland betaald door de Nederlandse regering naar hintte in ‘Our Common Future’. (1987). Vaste lezers herinneren zich misschien nog, dat Gro Harlem Brundtland nu ook alles van corona schijnt te weten. Als voormalig secretaris-generaal van de WHO bereidde ze met oa Sigrid Kaag in september 2019 al de huidige plandemie voor met oa World Economic Forum.

Ons kent ons in die mondiale netwerkmacht die ik in Gezond Verstand als virtueel land voorstelde: Conferentie. Daarvan is Den Haag met ondermeer haar Internationale Strafhof een belangrijk centrum, zeg maar de foothold van Wallstreet in Europa. Niet voor niets staat hier ook het Vredespaleis van de Carnegie Foundation.

Daar was ook de Stichting SDG Charter gevestigd, waaruit weer de Stichting SDG Nederland evolueerde.

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis

Een eigen virtueel internationaal land, Conferentiestan
En daar zit ook het filantropennetwerk van Nederland gevestigd onder leiding van VNO-NCW-man Cees Oudshoorn, en JP Balkenende. JP is weer voorzitter van de Nederlandse ‘groene’ multinationalcoalitie Dutch Sustainable Growth Network van oa Paul Polman en Zeike Fijbesma. En Paul Polman is weer de VN-‘ziener’, die in het High Level Panel of Eminent Persons plaatsnam, samen met John Pedosta, klimaatadviseur van Obama.

Ons kent ons, zeg maar. Aan de Bezuidenhoutseweg zitten ook de Wereldfederalisten gevestigd, die streven naar een wereldparlement. Kortom, wie globalisme zegt, die zegt ‘Den Haag’, wat logisch is met al die multinationals in een land dat misschien wel het meest corrupt is van heel Europa. Maar dan met allerlei papieren schijn heel ‘netjes’ toegedekt. Het feit dat het bij de meeste lezers nu al gaat tollen van de namen is al een afdoende afweermiddel.

 • Met al die netwerken, clubs en organisaties raakt 99 procent de tel kwijt en denkt ‘het zal wel’…

Als er nu 1 kwaaie peer aan de macht was, zoals Spectre in James Bond of Klaus Schwab of Adolf H…Maar dat is nu het knappe van de wijze waarop het globalisme-fascisme zich in het zadel werkte sinds 1945: je kunt niet 1 partij aanwijzen die ‘het’ doet, het is een meerlaagse pyramide met daarachter enkele invloedrijke spelers die de knikkers verdelen.

Zo’n netwerk van burgemeesters past opnieuw prachtig in de organisatiestructuur van de macht van de Agenda 21/2030: ondoorzichtige vergaderstructuren die voldongen feiten uitwerken. Waarna het nationale parlement van landen nog even een krul mag zetten. Terwijl ze met hun ‘filantropen’/miljardairs tegelijk ngo’s financieren die in media kabaal maken voor de agendapunten die ze bespraken.

Zoals over het fictieve probleem van klimaatvluchtelingen…

Vredespaleis, Palace of Perpetual War, hier werd het Earth Charter op 29 juni 2000 gelanceerd

Natuurlijk klinkt het ogenschijnlijk fantastisch ‘meer samenwerking voor kennisdeling’, alsof dat het logisch tegendeel zou zijn van ‘meer tegenwerking’. Waar het om draait is dat die ‘samenwerking’ steeds 1 uitkomst heeft: alle zeggenschap over je omgeving wordt overgeheveld naar een netwerk van internationalisten, woonachtig in de virtuele deelstaat Conferentiestan. Dat is ook het expliciete doel van de VN HABITAT3-AGENDA, onderdeel van Agenda 21 maar dan voor steden, waarvan Arcadis de hoofdsponsor is.

Nieuw is die netwerkmacht allerminst. Zo bestond er sinds 1889 al een club waarvan je waarschijnlijk ook nooit hoorde: De Interparlementaire Unie (IPU), een mondiaal netwerk van nationale parlementen. Die hebben sinds 2002 waarnemersstatus bij de Verenigde Naties, en wat ze daar doen is me nog duister.

4 Replies to “Global Parliament of Mayors, lobby for billionairs (SDG 10, 11, 17)”

 1. Helder en doorwrocht zoals we je kennen Rypke, en mijn excuses dat ik te lamlendig was je naam goed te schrijven zodat jij dat moest corrigeren!
  Uiteraard dank daarvoor.

  Maar wordt het niet eens tijd om een professionele tegenmacht te gaan organiseren. Uiteraard gebaseerd op de waarden en belangen van het volk, de boer, de belastingbetaler en ondernemer. Wellicht bestaan ze al of zijn er reeds initiatieven maar het blijft allemaal zo kleinschalig en onzichtbaar. Of zijn we als potentiële leden van de tegenkracht niet on staat om grootschalig te denken of de boel te organiseren? Waar of wat is het bindmiddel of symbool om te kunnen klonteren. Met vrede en liefde voor elkaar gaan we dit echt niet redden!

  1. Herman: Niets weerhoudt je om je organisatietalent en netwerk daarvoor aan te spreken, als je dat zo goed weet, en capabele mensen met invloed kent die dat tot een succesvolle beweging kunnen brengen. Of het moet zo zijn dat je zelf geen enkel talent hebt, en afwacht tot anderen de kastanjes voor je uit het vuur halen

 2. Hallo Rypke, misschien moet dit ergens anders geplaatst worden. Hoop dat je dit leuk vindt voor de lui in het
  krom.

  ———

  Nelly Dujardin
  op dit moment

  PERSBERICHT

  Pauline van Steijnen, Roland Pierik en Ernst Numann zijn verrast met de ontvangst van de Roland Freisler Penning, een hoge duitse onderscheiding ingesteld door de bondspresident Angela Merkel op 30 oktober 1993, de honderjarige geboortedag van deze briljante rechtsgeleerde.

  Freisler was volgens zijn tijdgenoten een geweldig redenaar, maar ook niet geheel zonder kritiek. Vooral uit kringen waar de gedachte prevaleerde boven het belang van de volksmassa kwam aanvankelijk weerstand. Dankzij zijn snel rijzende ster en de steun van de NSDAP verstomden de aanvallen op zijn persoon en gedachtegoed binnen enkele jaren grotendeels.

  Freisler was zeer effectief
  en nauwgezet in slechts een drietal jaren wist hij een vijfduizend misdadigers tegen de staat definitief uit de biosfeer te verwijderen.
  Zijn vele voorgangers deden daar meer dan tien jaar over.

  Zijn vroegtijdige dood door een omvallende zuil van het berlijnse gerechtshof
  in 1945 was een grote schok voor IG-Farben en Bayer en noopte tot aanmaak van meer blauwzuur pellets voor het buitengerechtelijk bestrijden van onmaatschappelijke elementen in de tijdelijke eindfase van nationaalsocialisme.

  Bovengenoemd drietal heeft zich in hoge mate in dienst gesteld van de hernieuwde wereldorde waarin geen plaats meer mag zijn voor onverantwoordelijke en criminele elementen die zich met een onafhankelijk ratio verzetten tegen de depopulatie en transhumanisering van onze aarde tot heil van een, in moreel opzicht, beperkte elite.

  Ernst Numann ontvangt de gouden munt,
  Roland Pierik de zilveren en ten leste zal
  in brons de penning aan Pauline worden
  uitgereikt op 16 augustus 2021 in den Haag door Ferd Graaperhaus.

  De penning verbeeldt een veewagon en een
  grafeennanobuis in de vorm van schoorsteen. De lettters N en S zijn een mooie verwijzing naar de oude band over het spoor tussen Nederland en Duitsland. Het lint van hennep is trouwens versterkt met grafeen zodat in geval van een wanhoopsdaad een zekerder afloop is gegarandeerd.

  De redactie van Graf zur Eins bis Oxide wenst het drietal hartelijk geluk met hun welverdiende onderscheiding.

  bron: http://www.weit-welt-wappie@entlarven@nsdap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *