Aan wiens kant staat ‘de advocatuur’? Big Money! (SDG16)

Pels Rijcken de landsadvocaat

De vraag van dit artikel stellen we na ervaring met zes advocaten, waarvan twee (Tjalling van der Goot, Anker&Anker, Gerard Spong) zichzelf ‘topadvocaat’ noemen als alibi om respectievelijk vierhonderd euro per uur en zeshonderd euro per uur te declareren.

Daarbij declareren ze ieder gesproken en geschreven woord, terwijl ze het minimale aan service en inspanning leveren, of ze weigeren botweg te doen wat je vraagt voor al dat geld dat ze declareren voor het meest lullige advies als ‘beklaag je bij de korpschef’. Een verslag van ervaringen met de juristenindustrie, die wij gekscherend Poederneus en Partners noemen.

Zij moeten in dienst van de rechtbank/Staat der Nederlanden (in eigendom van de UBO’s/Belangen) ‘binnen de lijntjes blijven’.

SDG16: werelddictatuur en je bek houden, mondkap op!

Topadvocaat zonder resultaatverplichting
‘Topadvocaat’ – zo blijkt uit eigen ervaring en anderen- slaat op het ego, en op de hoge tarieven, niet op een resultaatverplichting van hun kant. Dat demonstreert dit verslag. Die (zelf)verheerlijking van zulke opgeschoten jongens en meisjes sinds de jaren ’90 lijkt wat dat betreft een beetje op de lofzang op de ‘CEO’, de ‘topman’ van multinationals in de neoliberale jaren ’90 en daarna.

Immers, de ongeinspireerde wijze waarop Gerard Spong te werk ging bij het Hof in Leeuwarden op 16 juni 2021 kon iedereen getuige van zijn, die onze bandopnames afluisterde. Hij slaagde er met zijn toptarief niet eens in mij geheel vrijgesproken te krijgen, en deed ook geheel niets om het Hof op haar redeneerfouten te wijzen. Hij las een pleitnotitie voor en hup daar ging hij weer in zijn toptariefauto.

Kassa. Op gelijke wijze hielp vrijmetselaar Spong zich er ook af bij Pim Fortuijn.

Bij de fondsenwervingsactie om de 7500 euro (per depot vooraf te betalen) te kunnen betalen voor zijn bescheiden prestaties, grapten we al ‘doneer voor de nieuwe spoiler op de Maserati van Spong’. Het beste moet je er maar om lachen. Ja je kunt wel zo’n rechtsbijstand-advocaat nemen, maar die laten zich helemaal inmaken.

De bank van de koning, naast het Kabinet van de Koning, alleen wie slecht is geinformeerd, gelooft dat Nederland een democratie en rechtstaat is

De advocaat (rechtsbijstand) die ik eerst had, uit Groningen, die durfde me ‘vanwege corona’ zelfs geen hand te geven. Dus dan weet je al wat voor verzwakt vlees je in de kuip hebt. Diens pleidooi werd ook geheel genegeerd op 11 mei 2020 door politierechter Monique Dijkstra: ‘oh dat artikel van 18 pagina’s huhuhu’. Hier bepleitten we toen, dat door mij opgetekende Friese verwensingen aan het adres van een privaat lobbyist in publieke dienst (Bouwe de B.) uit de toon vielen van het doorwrochte artikel.

Dus dat een beetje eindredactie een gewelddadige arrestatie had kunnen voorkomen op 30 januari 2020. Dat men mij niet in eigen huis tegen de grond had hoeven smijten en in de boeien slaan: Bouwe had ook zelf even kunnen bellen ‘moet dat nou’.

Maar: Barbertje moest hangen, zo was Dijkstra via het Ministerie van Grapperhaus mogelijk medegedeeld. Het Hof redeneerde 2 juli 2021 weer precies andersom in hoger beroep. Nu werd het gedegen onderzoeksartikel juist aangegrepen, om te beweren dat mijn Friese verwensingen dus weldoordachte bedreigingen moesten zijn.

Het Zaailand, hier diende mijn hoger beroep op 18 juni in Leeuwarden

Want Barbertje moest hangen, maar dan iets lichter hangen zodat het Hof haar prestige hoog kon houden.

Dus na Spong zoek je vervanging bij zo’n ander roemrucht kantoor. Mijn contact met Anker & Anker (dat reeds in april was gelegd, ivm een nieuwe aanklacht door Rigje van der Heide van het OM) verliep alsof je met een loket van de overheid in conclaaf bent. Een zootje en gepingpong tussen een se’krtresssse met skerpe ssss en juristen die op vakantie zijn of elders afwezig.

Alsof je de klantenservice van de NUON in de jaren ’90 belde.

Ze weigeren gewoon botweg te doen wat je vraagt terwijl je 400 euro per uur dokt, en je moet zelf maar de politie achterna bellen. Dat mijn schrijven onder artikel 10 EVRM valt (een eerder ‘advies’ ergens in mei) wist ik zelf ook al lang, dus voor een lang uitgesponnen advies met dat artikel ‘als ‘The Beef’ betaal ik al evenmin.

De Hamvraag: Wat geeft zo’n bedrijf dan het recht 400 euro per uur te schrijven voor iets dat je zelf ook wel weet of kan? Nadat ze op voorhand een ‘depot’ van 2000 euro vragen dat ze zelf naar hartelust mogen leegvissen, zonder resultaatverplichting. Is No Cure No Pay geen rechtvaardiger inzet?

Supporters bij de rechtbank 18 juni

Zelfs het minimale is Anker & Anker al teveel gevraagd
Anker en Anker komt – na weer een gewelddadige overval op mijn huis door Ferd Grapperhaus zijn gewapende personeel op 6 juni – een week later per email met het advies om ‘bij de korpschef’ je beklag te doen, toen hun politie hier voor de tweede maal huisvredebreuk kwam plegen (eerste maal was arrestatie 30 januari 2020).

En voor dat kluitje in het riet-advies declareren ze dan ook nog.

Toen kwam Grapperhaus zijn gewapend personeel een logerende vriendin bij mij  ‘ophalen’, met als excuus dat ze een legaal sportwapen in bezit had. Ze zetten mij en haar voor lul voor het oog van het hele dorp. Met een intimidatie-actie, waarbij zij als instructie hadden meegekregen dat ik een sekteleider of ‘neppriester zou zijn.

Onder mijn kwalijke invloed zou mijn logee staan, tot gevaar voor zichzelf zodat ze naar de GGZ werd afgevoerd (Wet VGGZ), waar ik haar die zelfde middag weer af kon halen. Nee, ze bleek inderdaad niet te geloven dat ze Napoleon Bonaparte was/totaal gestoord, en nee ik ben geen sekteleider. De waarnemende GGZ-arts Henk van der Pol heeft verklaard dat dit nooit had mogen gebeuren. Dat zou hij in overleg met de politie aankaarten.

Tot heden heeft ‘De Politie’ nog steeds dat eigendom in bezit. Enig excuus voor de gewelddadige en belachelijke wijze waarop wij zijn behandeld zullen wij vergeefs op wachten.

Hulpofficier Edwin Piest verzuimt tot op heden de wettelijke plicht het verslag van hun gewelddadige huisvredebreuk op 6 juni 2021 toe te zenden. Dat is Artikel 11 lid 2 Algemene wet op binnentreden. Het opschrijven van dat artikeltje en in email laten zetten door zijn secretaresse door Tjalling van der Goot (begin deze maand) kost mij weer 400 euro per uur, dus aftrek van hun vrijbrief tot plundering der client.

Voor 400 euro per uur krijg je het ‘advies’ om zelf maar de politie na te bellen, en dan sturen ze je daar ook nog een declaratie voor

Dus wil ik dat tuig aanklagen. Dan verwacht ik dus dat de advocaat die ik belachelijk veel geld geef daar naar rato werk van maakt (email begin juli), om die documenten op te vragen. Bij Tjalling van der Goot (Anker en Anker) krijg je- na weken eerst niks te horen-  via de secretaresse te horen ‘bel zelf de politie nog maar eens, ik ben weer terug van vakantie hoera’.

Terwijl ik de mail toezond toen hij wel afwezig was maar nog niet op vakantie. En dan durven ze ook nog te declareren. Wanneer je ze voor dat toptarief vraagt meer dan het minder dan minimale te doen, dan ligt het aan jouw ‘gebrek aan vertrouwen’… En zeggen ze ‘doei’.

OM Officier Pieter van Rest, gespecialiseerd in de taal der tongen asjamachsitablalawappie…

De Politie in Leiden verzuimt ook de wettelijke plicht mij het arrestatieverslag te zenden van 14 april 2021, toen die vetkuif met tatoeages mij peppersprayde omdat ik hen vroeg wat hen in godsnaam mankeerde om mij als vreedzaam burger/journalist met zes politie-auto’s in te sluiten. Toen namen zij mij – op bevel van Pieter van Rest- onrechtmatig DNA af (gezien de uitspraak van het Hof in Leeuwarden op 2 juli)

Spong weigerde ook dat verslag op te vragen, een half telefoontje naar de OM-officier en het advies daar maar op te wachten levert hem dan vervolgens weer meer dan 100 euro op.

Bij Gerard Spong hoor je bij ieder gesproken woord en bij iedere email de teller gaan, tien minuten verder ben je al weer 100 euro lichter. Wel moet gezegd, in het begin wekte Spong een professionele indruk, dat je strak het ‘geleuter’  beperkt tot het puur noodzakelijke in juridische zin.

Maar qua ‘inzet voor client/bang for buck’ hebben we een geheel andere ervaring met 1 goede van de in totaal zes advocaten-ervaringen. Ook Van der Goot weigert botweg daar werk van te maken. Die adviseert ‘bel zelf de politie maar’ en dan durven ze je ook nog een rekening te sturen.

De homovlaggen bij het Binnenhof verzekeren dat De Staat der Nederlanden je van achteren pakt

Poederneus & Partners van cashcow ‘de rechtstaat’
Jaarlijks komen die advocaten zichzelf feliciteren met hun geweldig zijn in Societeit de Witte, tegenover het Binnenhof in Den Haag. Dat is de plaats waar ook de top van het Ministerie van Veiligheid haar feestjes viert. Zoals in 2010 met de beruchte topambtenaar Joris D, toen er nog strafrechtelijk onderzoek naar hem liep vanwege kindermisbruik.

Alsof ze al wisten dat van dat onderzoek nooit een veroordeling of zaak zou komen. Van de officier van Justitie die mij liet oppakken, Pieter van Rest circuleren op Youtube ook verdenkingen in die richting.

Spong was bij Societiet de Witte ook spreker voor hun jaarlijkse advocatenfeestje. En dan doen die D66’ers alsof ze hoeders der beschaving zijn, zo betrokken bij die ‘democratische rechtstaat’ (hun cashcow) van ze. Op hun morele statuur kun je alvast niet varen, getuige Spong’s voormalig kantoorgenoot Sidney Smeets, wiens voorkeuren van een gelijke aard als Joris D. waren.

Die topambtenaar van het Ministerie van V/Geiligheid opende ook het nieuwe hoofdkantoor van de landsadvocaat Pels Rijken. En Pels Rijken is weer hofleverancier van juristen aan de Raad van State, naast andere topkantoren; zo leverde windmolen-advocat voor ‘De Staat’ Stibbe een jurist af aan de Raad van State voor omgevingsrecht.

Je kunt als hoog functionaris bij een duur kantoor Allen & Overy ook zo doorstromen als Minister van Veiligheid (Ferd G.), onder Joris D. als topambtenaar die ook de rechters benoemde misschien beter ‘Ministerie van Geiligheid’ geheten. Terwijl Ferd Grapperhaus tegelijk nog private holdings/BV’s heeft als minister, waaronder een vrachtschip.

Er is dus een zekere overloop tussen het Ministerie van Geweldsmonopolie(‘Veiligheid en Justitie’) en de advocatuur. Voor die draaideur moeten meer oorzaken zijn dan ‘een gedeeld rechtenstudietje’.

Dus hoe staat het er nu voor met het personeel van Poederneus en Partners. Nee, dat is geen ‘smaad’, maar inside information; wil je partner worden in een advocatenbureau, dan moet je nachtwerken en zaken binnenslepen, uren schrijven om je in te kunnen kopen. Dat vertelde een advocaat in Friesland die net als The Iceman ook ijsbaden neemt.

Zonder een lijntje gaat dat bij velen van die Zuidashaaien niet.

Raad van State

Trouw aan de Koning (opper-UBO), in dienst van de rechtbank
De advocaat die mij daadwerkelijk behulpzaam was (afgelopen najaar), die handelde uit een daadwerkelijke maatschappelijke betrokkenheid. Die was juist bescheiden in declareren, toen ‘De Staat’ (Landsadvocaat Pels Rijcken) mij met kort geding bedreigde. Dit vanwege het openbaren van de naam van een NVWA-ambtenaar die de levens van tien vissersfamilies ruineerde met valse aangiftes.

Hoewel die jurist ook bij een topkantoor werkte, en ‘het recht’ had op mij te cashen: dat wilde hij vanuit een innerlijke ethiek niet. Die jurist bevestigde mijn toen reeds negatieve oordeel over de advocatuur, hij is nu als adviseur voor zichzelf begonnen.

Dus de goeie bevestigt mijn idee, dat de advocatuur niet aan onze kant staat. Wanneer een advocaat zich werkelijk zou inspannen voor zijn client, vooral met ‘De Staat’ of 1 van haar voorkeursbedrijven als wederpartij, dan zou die jurist bij de rechtbank in onmin kunnen raken. Ze moeten ‘binnen de lijntjes blijven’, en dan heb ik het ditmaal niet over cocaine-gebruik.

Betrouwbare meneer legt connectie klimaat en virus, Feike Sijbesma is UBO-zetbaas, voor HUN bestaat ‘het recht’ en hun ‘publieke’ omroep (met Tjibbe Joustra in raad van toezicht)

Dus voor wie werkt de advocatuur? Voor de Koninklijke Oligarchie, tenminste al sinds 1955, en daarop ziet die oligarchie ook toe. Vrienden van mij in conflict om een groot visbedrijf, die raakten zo al miljoenen euro’s aan advocatenkosten kwijt. Ze versleten meer dan tien. Die weigeren pertinent te doen wat ze gevraagd wordt, of ze heulen openlijk met de tegenpartij..

Advocaten zweren trouw aan de koning volgens de wet op de orde van advocaten uit 1955. En ze werken in dienst is van de rechtbank, dus de publieke corporatie ‘Staat der Nederlanden’, die privaat kapitaal helpt overhevelen naar het Ministerie van Financien, hun Nederlandse Bank met Kroonleden en Belastingdienst.

Van die Belastingdienst is de Nationale Politie weer de gewapende tak, sinds nationalisering in 2012 onder direct commando van de Minister van Veiligheid, Ferd Grapperhaus van Allen & Overy. Het Recht lijkt dus ‘wat kromstaat voor De Belangen.’ En de advocatuur is daarmee verweven.

Je hebt bij rechters- net als bij de advocatuur- enkele idealisten uitgezonderd die echt menen goed te doen. Zoals de rechter die Viruswaarheid gelijk gaf inzake de avondklok. Maar dan zetten De Belangen daar hun eigen rechter neer (Marie Tan de Sonnaville, die ook de klimaatmaffia steunde), om het vonnis ongedaan te maken: en nog geen dag later is het recht weer kromgebogen voor De Belangen.

Bij de Raad van State op 19 augustus 2019

De zesjes en pretpakketjes van het VWO
Daarnaast ontbreekt bij rechtenstudietjes (dus ook zeker bij rechters, merendeels moeders van D66) het abstractievermogen om over technisch complexe onderwerpen inhoudelijk te oordelen. Terwijl op mijn terrein, ecologie, klimaat, fraude met wetenschap juist die inhoudelijke expertise het verschil maakt tussen ‘voor’ of ‘tegen’, waar of onwaar.

Je moet bijvoorbeeld begrijpen hoe (de technische kant van) wetenschap werkt. Daarom kun je bij de Raad van State ook nooit winnen van de overheid: want die beslissen enkel bestuursrechtelijk. Terwijl de ambtenarij juist via voorgekookte pseudowetenschap de gedupeerden (bv vissers, boeren) klem zet.

Nu zijn de mensen die ‘rechten’ gaan studeren doorgaans de pretpakket-zesjes van het VWO. Ik was zeventje-betapakket (Scheikunde was mijn beste vak) dus ging ik bosbouw doen in Wageningen.

Meesters in rechten zijn goed in feestvieren met hun corporale verenigingen Minerva en Vindicat, en houden daar ongetwijfeld levenslange netwerkvriendjes aan over. Maar hoe zit het met hun kennis, abstractievermogens en morele statuur?

De andere advocaat (nr 4) die mij bijstond, was in de zaak rond de WOB-procedure, toen ik Rijkswaterstaat-bestuurder Sieben Poel aanspoorde het bestuursrechterlijke artikel te tonen, op basis waarvan hij belangendiscriminatie inbouwde in het Waddenbestuur.

Mijn hoger beroep bij de Raad van State

Dat voortrekken van partijen als ‘ngo’s deed hij op onrechtmatige wijze (zo bevestigt een ter zake kundige jurist die daarop promoveerde), maar hij deed het gewoon omdat hij als personeel van de overheid zich niet hoeft te verantwoorden en de macht daartoe had. Dat werd gesteund door oligarchie-zetbaasje Bas Eenhoorn van de Nijpelitaanse Maffia (VVD) als voorzitter van het regiecollege.

De advocaat die ik toen inhuurde was bepaald geen helder licht. Afgezien van het opsnorren van wat voor de hand liggende wetsartikeltjes, was je vooral bezig hem de woorden in de mond te leggen omdat het ‘m eigenlijk allemaal boven de pet ging. Dat je zijn halve pleitnotitie schreef, en dacht ‘ik studeer er recht bij en doe ’t voortaan zelf wel’.

Dus bij de finale rechtszaak bij de Raad van State op 19 augustus 2019 besloot ik ‘m thuis te laten. Dat scheelde weer geld, en je wist toch al: het ene loket van hun leugenachtige corrupte overheid (Raad van State) geeft het andere loket van hun leugenachtige corrupte overheid gelijk.

Want daarvoor is die Raad van State onder leiding van D66-bedrijfslobbyist Thom de Graaf ingesteld, het beschermen van De Belangen van de UBO’s (bovenbazen grootbedrijf, een grote overlap met ‘kroonleden’ zoals Feike Sijbesma cs). En uiteraard het Belang van de opper-UBO die in iedere rechtszaal hangt met zijn bazin Maxima; het koningshuis.

Lobby-collectief PRW zit bij Rijkswaterstaat op kantoor. Iedereen verantwoordelijk = niemand verantwoordelijk

Advocaat, in dienst van De Staat
Dus waarvoor dan een advocaat? Omdat je anders geen stukken kunt indienen bij de rechtbank, wanneer je samen zo’n justitieshow mag vieren van De Staat der Nederlanden. Een bedrijf, dat middels ‘het recht’ haar imago van ‘net land’ hoog houdt, zonder enige checks and balances. ‘Wij van de rechtbank vinden dat wij het goed doen’ is de enige garantie die je krijgt.

Het is de overheid die je dwingt om zo’n urenschrijver in te huren, die bij hun in dienst is. Zodat je zaak niet over de inhoud, waarheid en rechtvaardigheid kan gaan maar wetsartikeltjes (‘het recht’) waarbij ‘de overheid’ altijd een uitzondering krijgt, ‘het werkt zo, tenzij’.. Dus eigenlijk hebben we zo al het antwoord gegeven op de vraag; aan wiens kant staat de advocatuur?

Waarom noemen ze elkaar ‘confrere’? Staat ‘con’ net als bij ‘con-job’ voor het samenzweren met De Staat tegen het door hun leugenachtige en corrupte overheid gedupeerde belasting- en vaccinatievee? De advocatuur helpt in haar opzet en organisatie, bij de juridisering van de menselijke verhoudingen, en de collectivisering van de economie, die na Bretton Woods (1944) is ingezet, bekend als ‘New World Order’.

Blind voor God’s Wet. Bar staat voor British Accreditation Registrar

Daarna is ook de International BAR opgezet (1947) waarvan die urenschrijvers lid zijn.

Zoals we reeds vaststelden, zitten in de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten twee zetbazen van de oligarchie, die door ‘De Kroon’ (Ministerie BZK en Koningshuis) worden benoemd. Waaronder de ex van de via een ongeluk vermoorde Mark van Traa, die het Ministerie van Justitie had ontmaskerd als drugssmokkelaar (Commissie Van Traa).

Advocaten zijn dus Ambtenaren onder toezicht van de Koninklijke Oligarchie BV, narcostaat Nederland, die privaat geld helpen overhevelen naar de publieke corporatie Staat der Nederlanden, bij wiens rechtbanken zij in dienst zijn. Eigenlijk zou je jezelf kapot schamen op een feestje wanneer iemand je vraagt wat je doet: ‘ik ben advocaat’.

Need I say more?

 • Wat mij tot een volgende punt brengt: wie kan mij dus helpen verdedigen tegen ’s lands grootste criminele organisatie die wij als ‘de overheid’ kennen, de gewapende tak van Big Pharma en de klimaatmaffia, de Borderline Cowboys van advocaat/minister Ferd Grapperhaus? Die slijpen immers de lange messen, dit najaar zet hun Ministerie van Veiligheid het offensief in om alle dissidente geluiden in media het zwijgen op te leggen. 

9 Replies to “Aan wiens kant staat ‘de advocatuur’? Big Money! (SDG16)”

 1. Het komt er denk ik toch op neer dat je het zelf (met medestanders, bv Tom Zwitser die terecht opmerkte dat Spong een getekende verklaring van het Dokkumer taalgenootschap had moeten inleveren) moet uitzoeken en iemand erbij moet zoeken om de advocatenhandelingen uit te voeren.
  Ik zou adviseren eens contact op te nemen met de Bond tegen Overheidszaken en Viruswaarheid, misschien ook Burgerfront.

  In geval van ziekte geldt hetzelfde. Het is nooit een goed idee je helemaal over te leveren aan het systeem aangezien de radertjes/personages niet worden afgerekend op hun prestaties.

  1. Hoe goed ook bedoeld, maar de genoemde strijdbare rechtspersonen zijn allemaal in de veronderstelling dat er een goed werkend rechtssysteem is. Dat is er niet meer sinds de 80-er jaren.
   Emeritus hoogleraar recht, Twan Tak heeft in 1998 zijn boek uitgebracht: “Nederland mag zich geen rechtstaat meer noemen”. Je moet maar rekenen dat hij dat boek dus veel eerder had geschreven en ook nog gebaseerd op zijn eerdere juridische ervaringen.

   Jeroen Pols (Viruswaarheid) heeft al gezegd geen vertrouwen te hebben dat hij onder dit rechtsysteem iets positiefs kan verwachten. Viruswaarheid gaat echter wel door tot de ‘Hoge Raad’, zodat zij gerechtvaardigd is om het recht te halen buiten deze juridictie. [internationaal recht]
   Echter Nederland heeft buitenlandse verdragen en mensenrechten slechts geratificeerd. D.w.z. erkent dat het er is. Het Nederlandse rechtsysteem kent geen mensen, alleen maar Natuurlijke Personen met burgerrechten. En rechten die men kan afnemen zijn geen rechten, maar previleges tegen betaling van belastingen.
   Als je mensenrechten wil gebruiken, dan zal je eerst moeten weten WIE je bent en niet WAT.
   Nederland zit helaas nog vol WATjes. Maar steeds meer van katoen i.p.v. schapenwol.-)

 2. Het is minstens 50 meter lang met een penetrante pislucht . . . .
  Een polonaise van advocaten in Societeit de Witte.

  In antwoord op je laatste vraag, kan ik je adviseren om buiten de jurisdictie te blijven van de club die je eerder zo goed omschreef.
  Het beste kun je jezelf verdedigen, door jezelf daarvoor te machtigen namens de Natuurlijk Persoon, [ R ZEILMAKER ], waarover jij houderschap hebt. De NP maakt een contract op met jou als mens, zodat je de preferente schuldeiser en crediteur wordt van de NP. In dat contract staat o.a. een boeteclausule (5 miljoen US Dollar) voor derde partijen die in jouw contract willen intreden, door claims te leggen op de NP.
  Dit contract leg je vast [registratie] bij de Amerikaanse Ministerie van Financien in Washington DC volgens het wereldwijde handelsrecht UCC (Uniform Commercial Code)
  Elke keer dat ‘de staat’ Corporatie STATE OF THE NETHERLANDS je lastig valt, dan tracteer je deze op de boeteclausule via het handelsrecht (contractrecht).
  Wanneer je als mens onder strafrecht valt, dan ligt de bewijslast defacto bij de staat. De jure gaat strafrecht uit van aannames, omdat ambtenaren bij wet elkaars berichten en documenten voor waarheid MOETEN aannemen. Aan jou als competent mens de taak om deze aannames te weerleggen.
  Het is daarom dus wel zaak om buiten de rechtzaal (deze jurisdictie) te blijven.
  [rechtzaal = schip in droogdok; vergelijk “het schip in gaan”. Daarom ziet het kantoorgebouw van Pels Rijcken er uit als een groot schip in droogdok. Het is alles handelsrecht/zeerecht.]

  Lees het boek “Achtergrondkennis” : https://www.vrijmensinwording.nl/download_file/view/18/223

  1. Het lezen van die 200 bladzijden wordt vaak als moeizaam ervaren. Dit komt niet door de opgedane kennis, maar door het bewust worden van onze hersenspoelingen. Het afwerpen van die hersenspoelingen is vergelijkbaar met het stoppen van roken.
   Het helpt om het boek meerdere keren te lezen. Net zoals toen: Asterix en Obelix voor de tiende keer lezen en nog steeds iets nieuws ontdekken.

 3. Is Fred Teeven nog steeds buschauffeur? Misschien wil hij nog een Pro Deo appeltje schillen met het schuim der natie. Ik herinner mij dat er decennia geleden ergens in de Randstad een soort van ‘libertarisch’ advocatencollectief redelijk succesvol bezig is geweest allerlei ‘linkse jongens’ onder de dienstplicht uit te krijgen. Misschien weet Bart Croughs nog iets hierover. Of anders via de Libertarische Partij? Of bij Meer Vrijheid: https://meervrijheid.nl/

  Persoonlijk ben ik van mening dat wij als Friezen onder een eigen rechtssysteem vallen, immers wij zijn een ander volk. Het is wel gebleken dat de Nederlandse rechtspraak voor ons ‘natives’ té ver-Hollandst is. We kunnen niet meer bij ons recht komen. We kunnen er niet meer te-recht. Misschien moeten we op een andere manier tot ons recht komen. Ik moet ineens denken aan een lezing van prof. Matthias Storme over ‘Het recht om te discrimineren’. Zal hier wel niets mee te maken hebben, maar is wel een rechtsgeleerde die graag advies geeft en mensen van zijn eigen politieke huidskleur.

  Alle ‘goede’ advocaten zijn links of progressief/liberaal. Ik ken geen enkele goede conservatieve advocaat. De Ankertjes zijn PvdA’ers, Spong en Hammerstein waren volgens mij altijd D’66/VVD van het ‘roze’ soort en hebben Fortuyn, z’n familie en zijn volgelingen laten stikken nadat hij hun uitdrukkelijk verzorgd had zijn eventuele moordenaars en hun die hen ertoe aanzetten ‘te achtervolgen tot in de hel’.

  Alles zit dicht en er komt niemand tussen. Rechtse of conservatieve advocaten worden tijdens de studie al uitgefilterd. Er is overal scherp toezicht op dit soort ‘uitwassen’.

 4. Blij dat je je les geleerd hebt, maar zonde van het geld.

  Onthoud dit:
  Alle mensen die je regelmatig op TV en de MSM ziet, zijn medeplichtig aan het op en uitbouwen van het systeem. Nooit zaken mee doen, want dat kost je ziel of in het minder ernstige geval je geld en eer.

  1. En ze parasiteren op/leven van een ieder die door hun politieke vrienden in juridische nood worden gebracht. Ze vullen elkaar aan. Het zijn de 2 delen van de schaar. Zoals ook de 13th Tribers de ‘linker’-helft en de ‘rechter’ helft van de schaar naar elkaar toe brengen om het volk te ‘verknippen’ terwijl zij zelfs de kleine allesbepalende spie zijn onbeweeglijk in het hart van dat verknipte systeem. Het gaat al eeuwen zo, alleen zo nu en dan treft het een paar mensen die in staat zijn er over te schrijven. Als je nog iets van back-up hebt kun je nog wat tegen sputteren. Het gros van het volk dat met dit schuim in aanraking komt wordt al decennialang op beestachtige wijze onzichtbaar voor eventuele lezers vermalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *