Ministerie VWS: ‘Vaccineren doen we NIET voor elkaar’

Vaccineren doe je voor elkaar (?) Nee dus…

De slagzin ‘vaccineren doen we voor elkaar’ op roze prikbussen van de GGD in Friesland wordt nu door het Ministerie van VWS weersproken in hun uitnodiging voor ‘gratis’ zelftesten: want ook als je volledig geïnjecteerd bent met hun experimentele gentherapie blijf je een gevaar voor een ander, zo schrijft het Ministerie van VWS nu als reden om iedereen aan de PCR-test te krijgen. De verantwoordelijke topambtenaar bij VWS heet Victor Sannes.

Het staat er letterlijk..’EN HET KAN OOK ALS JE VOLLEDIG GEVACCINEERD BENT.’

Dubbel geïnjecteerd, nog steeds besmettingshaard
Het Ministerie van VWS schrijft in de brief dat alle meermaals geïnjecteerde mensen met experimentele mRNA-gentherapie (‘volledig gevaccineerden’) nog steeds besmettelijke personen zijn. Dus waarvoor dan de campagnes dat je met het nemen van de spuit andere mensen zou beschermen, dat je ‘vaccinatie’ voor een ander zou doen?

De hele slagzin ‘samen tegen Corona’ wekt de suggestie dat je een ander zou helpen, door jezelf te laten inspuiten met experimentele gentherapie van Pfizer, Moderna cs, waarbij volgens het Lareb nu al ongeveer 500 doden zijn gevallen. De spuitbussen van de GGD, staat daar niet ook de slagzin op ‘vaccineren doen we voor elkaar‘?

Dan beweer je dus dat je andere mensen niet meer besmet na een injectie.

Ze schrijven:

Zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus. We weten nu ook dat dit kan als je geen klachten hebt. EN HET KAN OOK ALS JE VOLLEDIG GEVACCINEERD BENT. Testen blijft dus belangrijk.

Vaccineren doen we NIET voor elkaar, aldus VWS

Het zijn HUN woorden, niet de mijne. Dus ‘vaccineren doen we voor elkaar’ maar je doet het dus toch niet voor elkaar. Je zet die spuit voor jezelf, bijvoorbeeld omdat hun overheid en hun media je bang maakten, voor een ‘gevoel van veiligheid.’ Of uit groepsdruk zodat je op vakantie mocht.

Want je blijft besmettingshaard die continue getest moet worden, aldus het Ministerie van VWS in deze brief.

Als je absolute aantallen tests opvoert maak je kunstmatig een ‘nieuwe golf’

Een brief vol leugens en beweringen
De brief die het Ministerie van VWS stuurt bevat verder drogredeneringen, beweringen en zelfs leugens. Voor het idee van asymptomatische besmetting is geen empirisch deugdelijk bewijs. (geen ziekteverschijnselen, wel verspreider)

En: Met de Drosten-PCR-test toon je geen ‘besmettingen’ aan, de PCR-test is ook nooit ontworpen voor die functie.

Er is ook geen bewijs voor de bewering van het Ministerie van VWS dat ‘door vaak te testen’  de ‘verspreiding van het coronavirus’ zou worden voorkomen. Dat is een drogredenering. De testplicht en het misbruik van foutief geinterpreteerde resultaten daaruit, is er als alibi voor steeds strengere overheidsmaatregelen.

De gedwongen PCR-test heeft wel een politiek effect: de creatie van een ‘nieuwe golf’ doordat je het aantal tests gedwongen opvoert. Hoe meer je test, hoe meer (vals)positieven.

Bovenstaande grafiek uit het boek ‘Corona Ontmaskerd’ van Karina Reiss en Sukharit Bakhdi ontmaskert in 1 plaatje de PCR-testtruc: als je absolute aantallen positieve tests opgeeft als ‘besmettingsgolf’ dan roepen politici ‘de besmettingscijfers zijn gestegen, dus moeten we weer totalitair optreden’.

Tweede Golf, Derde Golf, Vierde Golf, Vijfde Golf

Er moet een ‘nieuwe golf’ voor nieuwe lockdown komen
Maar als je PER 100 duizend TESTS het aantal positieven opgeeft, dan is er van niet enige golf sprake. Wanneer je deze testcampagne vanuit politiek oogpunt beschouwt, dan lijkt hun overheid er op uit om de maatschappij zo rond oktober weer op slot te zetten.

Ze hebben weer een ‘nieuwe golf’ nodig als rechtvaardiging om het door Ferd Grapperhaus doorgedrukte ‘verbod op vertoeven in de buitenlucht’ (avondklok) door te duwen.

Zoals lezers gisteren al zagen bij het verhaal over het boek ‘Rape of the Mind’ van psycho-analyst Joost Meerloo gebruikt hun overheid een bekende strategie (golven van angst en afwisselend teugels laten vieren) uit de praktijk van psychologische manipulatie. Een golf van angst, en dan weer de teugels laten vieren, waarna je vervolgens weer een tandje bij zet.

Sinds mei 2020 zelfs geen epidemie meer, aldus de cijfers van het RIVM

Dat is het hele ‘golf’-idee. Net als vorig najaar moet er weer een nieuwe golf gefabriceerd worden voor een nieuwe harde lockdown, zoals in Australië al is gebeurd, en er moeten straks weer overal muilkorven gedragen.

Sinds mei 2020 is er al geen sprake meer van een epidemie zo tonen de cijfers van het RIVM. Opnieuw, dat zijn hun eigen cijfers, van hun RIVM, niet de mijne. Zoals Sukharit Bakhdi en Karina Reiss al vaststellen in ‘Corona Ontmaskerd’: het hele idee van ‘nieuwe golven’ is nog nooit in de medische geschiedenis van virussen opgetreden, ook niet bij de Spaanse griep.

Een verklaring van politieke aard lijkt de reden dat die golven kunstmatig gecreeerd worden. Zoals door mensen te verleiden om zoveel mogelijk te testen, met ‘gratis testen’ als in deze brief. Waarna je niet het aantal (vals) positieven per 100 duizend testen opgeeft, maar het absolute aantal (vals)positieve tests roep je valselijk uit tot ‘nieuwe besmettingsgolf’.

Zo er van een ‘pandemie’ sprake is, dan is die van massapsychologische aard.

7 Replies to “Ministerie VWS: ‘Vaccineren doen we NIET voor elkaar’”

 1. Misschien heb ik er overheen gelezen in je stukje Rypke, wij kregen ook zo een epistel toegezonden en wat staat daar onder andere in” Een zelftest doe je als je geen klachten hebt” nu wist ik dat ze niet helemaal in orde waren maar dit is toch wel erg. Ze zouden evengoed kunnen beweren, “voel je je kiplekker, ga dan naar de huisarts en laat je onderzoeken” natuurlijk voor de zekerheid.

 2. Er gaat nogal wat geld in om lees ik in de nieuwsbrief van onderzoeksjournalist Mike King: https://www.realhistorychan.com/covid-tyranny-letter.html

  “* Hospitals and nursing homes were paid $10,000 for each diagnosis of “Covid” and an additional $39,000 for each patient then placed on a dangerous ventilator. Sheer greed (by design of the master planners) drove our “health care heroes” to list deaths by pneumonia, flu, COPD, asthma attacks, strokes, diabetes, heart attacks etc as “Covid.” Murder victims were even tagged as “Covid!” And a few brave doctors have come forward and admitted that administrators are “pressuring” them to list “Covid” on death certificates.”

  Dat zal in Nederland wel niet anders zijn. ‘Uw gezondheid zal ons een zorg zijn!”, zou een toepasselijke slogan zijn.

  1. Interessante aflevering. Ik heb ‘m nog niet helemaal uitgehoord, maar ga ‘m zeker helemaal uitzitten. The King versus The Queen. 🙂 Jammer dat ik iets van Rumble nooit kan downloaden. Bedankt voor de tip ‘mathilda’.

 3. Dit sublieme stukje propaganda vergif van overheidswege trof mij ook zeer onaangenaam. Vooral de bangmakerij voor gewone menselijke omgang. Maar helaas toch ook volkomen begrijpelijk – als je kijkt naar de verbijsterende overeenkomsten tussen de harddrugs onderwereld en de pharma drugs bovenwereld, zowel qua exploitatie, verslaving, chronische neveneffecten, doodsoorzaak, organisatie, belangenverstrengeling, corruptie, bevolkingspolitiek, financieel gewin… Een flinterdunne scheidslijntje spiegelt in feite volmaakt wat ondergronds en bovengronds gebeurt. Zie de internationale contracten en verplichtingen van onze bestuurders, en je beseft dat het ordinaire lokale drugshandelaren zijn geworden, via WHO en Europa, handelend voor het uiteindelijk gewin van drugsbaronnen – inclusief de terreur die daarbij hoort.

  Overdreven? Niet te vergelijken met b.v. heroïne spuiten? Zelfs daar gaat het nu op lijken met die meervoudige en steeds te herhalen injecties, boosters en wat al niet. Met een lange rij van nieuwe virussen en injecties in voorbereiding. De trans humane mens zal nog nauwelijks verschillen van de harddrug verslaafde.

  Wanneer je dit eenmaal ziet, laat het je niet meer los. Het verklaart eigenlijk alles. Een “Ockhams Razor” voor wat zich nu afspeelt. Verkijk je niet op de witte jassen in het medische bedrijf. Die kunnen ook perfect andere doeleinden dan genezen camoufleren, zeker in de hogere regionen van de medische staf en het management. Winstbejag door ziekten in stand te houden en zelfs te veroorzaken, is de bedrijfsformule van de pharma industrie. Geen verschil met de harddrug wereld. Vaak dezelfde grondstoffen. De verstrengeling van de medische wereld met Big Pharma is bekend en doet het ergste vrezen.

  Als student in Amsterdam zat ik in Kattenburg in een studentenflat op een gang, waar de harde kern van de Caledonia terechtkwam – een afgedankt passagiersschip tijdelijk ingericht voor studentenhuisvesting. Omdat dit een “alternatieve bende” werd, goed voor feesten en drugs maar niet voor studeren, is het uiteindelijk opgedoekt.

  Daar zat ik dan, tussen de harde kern. Het was even best wel interessant als je de “scene” nog niet kent. Mijn eerste en enige “joints” heb ik daar gerookt. Maar gaandeweg komt de keerzijde van de romantische en onschuldig ogende hippie-cultuur tevoorschijn. Naast de softdrugs werden harddrugs gebruikt. Er werd gespoten. Paranoia en stelende verslaafden met lange messen zochten er tijdelijk heil in de keuken. Vooral gevaarlijk voor zichzelf. Doodzielig in een langzaam stervensproces.

  Maar ja, ik wilde studeren, dat kon daar niet goed terwijl ik er wel voor betaalde. En in het contract stond toch echt dit en dat. Dus ik informeerde bij Studentenhuisvesting of zij die excessen konden aanpakken, want het was toch wel wat extreem.

  Nu komt de clou, waarom ik dit verhaal opschrijf: ik kreeg te horen, dat, zo lang er geen “officiële klachten” waren van bewoners, de autoriteiten machteloos stonden. Ik heb toen maar zo’n klacht opgesteld. Dat veroorzaakte begrijpelijk spanningen op de gang. De harddrug dealer bezwoer mij het niet door te zetten, want dat zou voor hem “het einde” betekenen. Hij is toen bizar genoeg vrij kort daarna inderdaad dodelijk verongelukt op de motor. Een van de bewoners ging in gram en verdriet daarover met mij op de vuist. Ik nam het hem niet eens kwalijk.

  Er volgde uiteindelijk een sanering, de gang stond een tijdje vrijwel leeg, en daarna was het een normale studentenflat. De les is, dat we uiteindelijk altijd zelf de mouwen moeten opstropen en de klappen moeten opvangen die bij het gevecht horen. Autoriteiten doen alleen wat, als ze er op aangesproken worden en ze niet anders kunnen. Uit zichzelf doen ze niets, ook al loopt het de spuigaten uit.

  Een lang verhaal Rypke, maar jij schrijft al zo veel en zo goed, ik mag ook wel eens een duit in het zakje doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *