‘Liefdesappels’, Afrodisiacum in zonenfokwedstrijd (Genesis 30)

Bijbels in de Laurentiuskerk

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag in Genesis 29 en 30 komen we terecht in een heuse zonenfok-wedstrijd tussen twee zussen, wanneer Jacob bij zijn twee vrouwen en hun slavinnen aan het zoons verwekken slaat.

We komen zelfs een heus Bijbels potentiemiddel tegen, Liefdesappels (granaatappel), waarbij het onduidelijk is of dit nu voor de vrouwelijke toegankelijkheid is (nat en ontsloten) of voor het groot houden van kleine Jacob tijdens nachtenlange Bijbelse porno in een donkere tent.

Zo was ons dit nooit op de lagere school verteld in de Kinderbijbel.

Gebruikte Bijbel

Ergens moeten zonen vandaan komen
Als protestants opgevoed ventje heb je natuurlijk het verhaal onthouden over Jacob, die verliefd is op Rachel. Maar die krijgt van de vader van Rachel, Laban eerst haar oudere zus als vrouw, Lea de Lelijkerd, ‘met fletse ogen’ zoals de Bijbel verhaalt in Genesis 29.

Voor hij aan Rachel denken mag…

Rachel, dat is nu vaak de naam van tokkiemeisjes met zo’n naamkettinkje ‘Reetjul’ om de nek en naveltruitje waar de vette pens onder uit komt, Reetjul, net als Reetjul Hazes. Hun broertjes heten dan Dylan of Kevin, en die lopen dan met zo’n Staffordshire Terrier, tot die vals wordt en afgemaakt moet worden.

In het Oude Testament was zij nog het meest begeerde meisje, als jongste dochter van Laban. Jacob is naar Laban gevlucht, de vader van zijn moeder Rebekka met wie hij zijn vader Izak heeft bedrogen.

Over het bedrog van vader Izak is zijn broer Ezau boos, want Jacob stal zo het eerstgeboorterecht en de zegen van zijn vader. Hij vlucht dus helemaal naar Mesopotamie ( = ‘meerstromenland’, huidig Irak) om Ezau’s wraak te ontlopen. Hier heeft hij ook een andere missie meegekregen.

Jacob moet van zijn moeder Rebekka vrouwen gaan scoren, om zoons te verwekken. Want hij mag die vrouwen niet kiezen uit het volk in Kanaan zoals zijn broer Ezau wel deed. De Bijbel beschouwt die Kanaanieten als Untermenschen, die in Bijbelboek Jozua allen uitgeroeid moeten worden met ‘al wat ademt’ volgens een banvloek.

Voordat al dit zinloze geweld losbarst in de Bijbel, komen we vandaag terecht in Bijbelse bedgeheimen.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Zonenfokwedstrijd
Daar bij de waterput van Laban in Irak waar het personeel van opa Abraham nog de vrouw vond voor zijn zoon Izak, daar treft ook Jacob het meisje van zijn dromen: Rachel, een herderinnetje met doorzichtig dun gewaad waar haar knopjes nog doorheen schijnen.

Die zou Jacob graag willen hebben zeg.

Bedenk dat in mijn jeugd de onschuld nog regeerde. Tot groep zeven geloofde ik nog dat seks en kindjes verwekken door de kleren heen kon. Of dat ouders het onvoorstelbare alleen met elkaar deden voor 1 keer per kind. In plaats van iedere dag/nacht.

Denk je nu eens in, welke arbeid Jacob in de tent moest verzetten om in deze Bijbelse zonenfokwedstrijd met vier vrouwen de jackpot te winnen: twaalf stamvaders, en een onbenoemd aantal dochters, met 1 dochter die wel is vernoemd: Dina.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Maar eerst moet Jacob nog zijn vrouwen veroveren, via een arbeidscontract met hun vader.

Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader; zij was namelijk herderin.
En het gebeurde, toen Jakob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder zag, dat Jakob naar voren liep, de steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf.

Jakob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jakob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader.

En het gebeurde, zodra Laban het bericht over Jakob, de zoon van zijn zuster, hoorde, dat hij hem snel tegemoetliep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen.

Daarop zei Laban: Inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem.

De Bijbel van Ysbrechtum.

Twee vrouwen die dus zijn tantes zijn
Omdat Rachel de dochter is van Laban, en Laban de vader van Jacob zijn moeder, trouwt hij dus zijn tante, het jonge zusje van zijn moeder. Dat is al een detail, dat ons vroeger nooit was verteld.

Maar Laban stelt hem als voorwaarde dat hij eerst zeven jaar voor hem werkt, voor hij zijn tante Rachel krijgt als baarslaaf.

Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel.

Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien.

Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter.

Toen zei Laban: Het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me.
Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar liefhad.

Laban flikt Jacob nu een streek, die nog van de kinderbijbel is bijgebleven. Het moet blijkbaar stikdonker geweest zijn in de huwelijksnacht, want in plaats van Rachel geeft Laban zijn oudste dochter, Lea de Lelijkerd kado. En daar komt Jacob pas na de huwelijksnacht achter.

En het gebeurde ’s avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht; en Jakob kwam bij haar.
Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa; aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin.

En het gebeurde ’s morgens – zie, het was Lea! Daarom zei hij tegen Laban: Wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel?

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Lelijk maar wel vruchtbaar
Nu geef je een uitzet, keukengerei of nieuwe stofzuiger mee. Toen gaf je naar Bijbelse moraal uit het OT de vrouw haar eigen slavin mee, die tegelijk als seksslaaf voor Jacob zal gaan dienen. Die bedrieger beklaagt zich nu dus dat hij zelf bedrogen is.

Hij zal ook Rachel pas krijgen van oom Laban, nadat hij nog een werkcontract met Laban aangaat voor zeven jaar. En dan kan hij aan het fokken slaan, zo verhaalt de Bijbel.

Lea de Lelijkerd baart het ene kind na het ander, omdat De Heere zag dat ze minder geliefd was dan Rebekka. Maar Rebekka blijft onvruchtbaar, haar ‘baarmoeder bleef gesloten’ zo verhaalt de Bijbel. Met al die zonen die ze baart, hoopt ze dat Jacob haar toch zal liefhebben. Haar status groeit zo alvast ten opzichte van Rebekka de Onvruchtbare barbiepop.

Voor Jacob zijn kunst om klaar te komen maakt het uiterlijk alvast niet uit, hij verwekt ze toch allemaal in het donker. Dan gaat alles toch al op de tast.

Bijbel Koningshoeven

Een Israelvlag over de kop en voor het vaderland, zo gaat hij bij Lea er op. Althans, zo kun je voorstellen. Zo komt de eerste reeks zonen op de wereld, die als de twaalf stamvaders zullen gaan gelden van Israel, zoals Juda en Levi maar ook Ruben en Simeon:

Lea werd zwanger en baarde een zoon. Zij gaf hem de naam Ruben. Want, zei zij, de HEERE heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben.

Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Omdat de HEERE gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft Hij mij ook deze zoon gegeven. Zij gaf hem de naam Simeon.

Nogmaals werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten; ik heb hem immers drie zonen gebaard. Daarom gaf hij hem de naam Levi.

Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren.

Al even machtige Bijbel

Jacob van bil met Bilha
Rebekka baart zich wel zorgen maar geen zonen. Dus lacht haar zus Lea haar uit en Rachel wordt spuugjaloers. Als zwangerschapstest had je toen nog geen predictorstick. Om te testen of het nu aan Rebekka zelf ligt, gebruikt zij haar slavin Bilha die met Jacob van bil moet gaan.

Als die baart zal ze dat kind stelen en doen of het van haar is, in Genesis 30:

Toen Rachel merkte dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jakob: Geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jakob in woede tegen Rachel en hij zei: Neem ik soms de plaats in van God, Die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft?

Daarop zei ze: Zie, hier is mijn slavin Bilha; kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw, en Jakob kwam bij haar.

En Bilha werd zwanger en baarde Jakob een zoon.
Toen zei Rachel: God heeft mij recht verschaft. Ook heeft Hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf zij hem de naam Dan.

Zo is 1 van de stamvaders, Dan dus uit een slavin geboren waarmee Jacob van bil ging, Bilha. Ook de tweede die zij baart, Naftali is dat.

Zebulon is 1 van de zonen die Lea krijgt

Fokwedstrijd met ‘liefdesappels’
Wel, omdat Lea ook geen kindjes meer baart, denkt ze: ha, dat kan ik ook, en zo volgt een heuse fokwedstrijd tussen de twee zussen met inzet van slavinnen. Lea geeft Zilpa als seksslaaf aan Jacob, om in de fokwedstrijd een achterstandje bij te werken.

Toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jakob tot vrouw.
En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jakob een zoon.

Toen zei Lea: Het geluk is gekomen! En zij gaf hem de naam Gad.
Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jakob een tweede zoon.

Toen zei Lea: Wat ben ik gelukkig! Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Aser.

Vervolgens komen we bij een opmerkelijke passage, die bijna van heidense oorsprong lijkt. De zoon van Lea, Ruben gaat er op uit in het veld en vindt ‘liefdesappels’, zoals de Herziene Statenvertaling ze noemt. Is dat een potentiemiddel?

In de dagen van de tarweoogst ging Ruben eropuit en hij vond liefdesappels in het veld, die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea: Geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon.

En zij zei tegen haar: Is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Toen zei Rachel: Daarvoor mag hij vannacht met jou slapen in ruil voor de liefdesappels van je zoon.

Toen Jakob ’s avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: Je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Bedoelen ze hier granaatappels? Of is Ruben naar zee gegaan om oesters te rapen? Of zijn die liefdesappels juist bedoeld om de toegankelijkheid van de vrouw te stimuleren? Dat je er soepel in gaat in plaats van met moeizaam duwen, alsof er nog een brede beveiliger aan de portier staat, die je met wat handwerk eerst moet omkopen…

Bij Lea moet dat na zoveel zonen toch niet het probleem zijn. Bij Rachel de Jongste zal Jacob in gezwollen toestand meer moeite kunnen hebben.

Of waren ze voor Jacob zijn uithoudingsvermogen bedoeld? Je kunt je voorstellen dat Jacob na al dat zoons verwekken (dochters worden niet genoemd, terwijl de kans toch 50/50 is) een nachtje rust zal willen na iedere dag topsport in de tent.

Statenbijbel

Zes nul achter in zonenfokwedstrijd
Na vele nachten harde Bijbelse porno in een donkere tent ergens in Irak, komen zo nog wat stamvader-zonen op de wereld vanuit Lea haar baarmoeder. Zebulon en Issaschar. Als laatste komt er ook nog een dochter uit Lea, Dina.

Dan is Lea uitgebaard, maar Rachel is er ook nog. En zowaar, als ze qua zonen met zes nul achter staat, dan baart ze uiteindelijk het verwende jongste kindje: Jozef.

En dat ventje, moeder Rachel’s favoriet en dus ook Jacobs mooiste, daar krijgen al zijn grote broers in de volgende hoofdstukken een teringhekel aan. Maar dat is voer voor een volgende zondagspreek. Nu mag Jacob even uitrusten, potentieperen nemen om op krachten te komen.

Oester en Granaatappel bij antieke Bijbel: welke was de ‘liefdesappel’? Stilleven met Iphone: Afke Smit

Nee, zo werden die Bijbelse verhalen ons vroeger op de protestantse basisschool niet verteld. Toch is dat wel wat er in Genesis was gebeurd, zo tussen de regels door, met twee seksslaven en twee sekstantes die zonen moeten baren.

Dus wie zich beroept op ‘Bijbelse Moraal’ om mijn levenskeuzes of schrijfwijze te veroordelen: dat kan alvast niet de Oud-Testamentische moraal zijn, of wel? Misschien zijn mensen die extra vocaal over seks zijn en die daar in plastische termen over praten wel van de zelfde gesteldheid, als de mensen die daar juist overdreven moeilijk over doen.

Uiteindelijk heeft God ‘het’ immers zelf verzonnen, wanneer Hij schepper van hemel en aarde is…Heb een goede zondag!

5 Replies to “‘Liefdesappels’, Afrodisiacum in zonenfokwedstrijd (Genesis 30)”

 1. Niet te geloven allemaal, maar ja, ze hadden vroeger geen televisie, tenminste niet zoals wij ‘m kennen en dus moesten ze hun eigen porno maken met lekkere speeltjes en geimporteerde afrikadiasicii.

 2. Wat opvalt is dat Jakob zijn verhaal, het samenspannen met z’n moeder tegen z’n vader en tweelingbroer, om op listige wijze aan de erfenis te komen, goed kwijt kan bij Laban, en dat deze daarop (geparafraseerd) zegt ‘je bent echt familie van mij’. Met andere woorden ‘ik ben zelf ook zo’n rat’. En dat blijkt later ook wel in het verhaal wanneer hij Jakob zelf bedriegt en hij zich later weer bedrogen voelt door Jakob.

  Wie wil nou zo’n vent als Laban als schoonvader? Geen fatsoenlijke kerel die er ook maar aan denkt met deze corrupte, criminele familie in zee te gaan. Het is dan ook best te geloven dat Lea alle moed op een goede kerel al lang had opgegeven. Alle leven was uit haar verdwenen en haar ogen waren als gevolg daarvan ‘flets’. Alle hoop op verlossing van dit vaderlijk huis was gevaren. Rachel (in het Fries zou ze Slym(kje) of Flibe(rtje) heten) was nog jong en vol levenslust, maar haar oudere zus zat al jaren in een depressie.

  Gelukkig komt God met een oplossing voor deze beide zusters.

 3. Ik vind het toppunt van perversie uit de bijbel die rare hobby om als ze oorlog voerde met bepaalde volkeren ze de voorhuid van de penis van de vijand verzamelde. Incest en inteeld is altijd een deel geweest van de Elite, lees El lites, El komt van Elhohim ofwel de Goden want origineel is het meervoud. Die Jaweh of Jehova welke een oorlogzichtige God is, is de stamgod van de Israëlieten en verbonden met de Maan. Hij deed zijn intrede met Mozes waarbij het Gouden kalf van Tijdperk de Stier en de bijbehorende God naar die nieuwe God in het Ramtijdpetk overging en toen zijn oppermacht claimde. De oude Adel over de hele wereld voerde hun afstamming terug naar de nazaten van Goden en Godinnen bij mensen. Daar komen die de(gen)eratie figuren vandaan een kenmerk is flaporen. Princes Diana gaf de bloedlijn van een van deze takken die de lijn naar David de eerste Koning als ik het goed heb claimde een kleine verversing. Liefde staat buiten dit net als bij Jacob het geval was het ging om de bloedlijn en de Powers die ermee verbonden zijn.
  Ook in de Hindoe en Sumerische teksten vind je dit verschijnsel. Het jammere is dat de bijbel en andere oude scripties vaak sectarisch gebruikt worden om fanatieke en politieke redenen met niet zeldzaam winstbejag als oogmerk. Dus het materiële boven het spirituele stellen. De Bijbel is een serie boeken die we als geschiedkundig waardevol materiaal kunnen lezen. Pas later komt het Christendom en is er inmiddels flink gerommeld met de oude teksten. Bepaalde Dodezeerollen en Kleitabletten tonen dit aan. Voor mij hoeft een echt Christen helemaal geen Bijbelkennis te hebben of bij een van die vele Christelijke sektes te behoren. Het Christos of Krishna bewustzijn is voldoende. Er zijn meerdere wegen om tot de Godheid in je te komen Kennis is er een van Goed werk een ander en Devotie. De Roomse secte is het grootste vanwege een goede marketing campagne van o.a Karel de Grote en de Inquisitie. Christen of Kop eraf was de campagne lijn En laten we even de Bisschoppen met eigen legers niet vergeten. Dus als je actief en fanatiek lid van een van deze sektes bent dan neem je ook deel aan het collectief karma van die groep. Ik voel dat Rijpke in dit net verward zit en nu waarschijnlijk onbewust rechttrekt of aankaart wat hij vroeger in een ander leven scheef getrokken heeft. Vraag je af was Jezus (indien die bestaan heeft) een Christen of gewoon zichzelf en was Boeddha een Boeddhist of gewoon zichzelf. Na hun kwamen de verschillende sektes en machtsblokken niet tijdens hun leven. Probeer niet op hun te lijken ben jezelf, als je jezelf beter gaat leren kennen dan groei je vanzelf naar die staat van zijn toe dat kan meerdere levens duren maakt niet uit ben jezelf met respect naar alles om je heen. Zolang je polariseert met oude tekst citeren beweeg je jezelf nog in een horizontaal oerwoud van meningen. Als je echt zoekt dan kijk je naar de splinters in je eigen ogen en wil je uit de Grot die Plato beschrijft opstijgen. Dat is een pad welke je zelf moet doen hierbij kunnen oude teksten, meningen ,filosofische stromingen of lichamelijke technieken je bij helpen. Ik zoek zelf naar synthese welke inhoud dat ik nergens lid van ben en voor alles open sta. Ik heb echter wel een keuze gemaakt wat mijn doel.is en wandel dan ook in de praktijk het pad welke ik voel dat bij mij past. Je gedachten of voornemens en daden moeten op één lijn zitten anders zal je niet slagen. Maakt niet uit welke keuze je maakt het kan ook om een goede inbreker of hacker te willen zijn als je hart er maar inzit. Want als de ene de Heilige wilt spelen dan heb je niet Heilige nodig als basis om op af te zetten. Justitie en advocaten hebben wantoestanden of enigsinds chaos nodig om te bestaan. Het is veel makkelijker om alle vuile was aan een God buiten je te hangen dan in te zien dat onze toekomst ons niet tegemoet komt maar van achteren over ons heen glijd als reactie van daden uit het verleden ofwel karma welke in werking is. De wetenschap heeft actie reactie en behoud van energie. Zelfs onze gedachten zijn energie pakketten die hun reacties oproepen. Als er dan iets gebeurt wijzen we vaak naar allerlei zaken buiten ons om in plaats van te kijken waarom gebeurd me dit wat heeft de kosmos of zo U wilt “God” met me voor? Ook de wetenschap heeft inmiddels via statistiek bewezen dat er een INTELLIGENT PLAN werkzaam is. Wij kunnen bewust aan dit plan meewerken zodra we ons ego aan de kant zetten en voor het algemeen goed handelen of in ieder geval niet bewust willen schaden. Het is niet zozeer wat je doet maar de intentie erachter wat je karma bepaald.
  Er loopt momenteel veel jeugd rond op deze aarde die op een hoger plan staan dan deze sektes die allemaal de waarheid of een betere manier van met de Bijbel omgaan claimen en er zelfs oorlogen voor voeren of anders denkende uit hun gemeenschap stoten. Er zijn geen Heilige Oorlogen. Wel oorlogen in de interest van sektes verweven met de oude adel. Rijpe ik heb veel respect voor de rol die je in deze historische tijd speelt. Ik neem ook waar dat er ergens een soort Jezuïet in je zit vooral als je neerwaarts praat over andere groepen in de huidige oppositie. We hebben elkaar nodig. Als ik wat er momenteel speelt op een overkoepelend historisch beeld zou plakken dan kom ik op het volgende uit. We zitten op het punt waar we naar een ander sterrenbeeld tijdperk gaan welke we Aquarius noemen we zitten nu in Het Einde Der Tijden van Vissen. Deze overgangen gaan vaak met veel verandering op geologisch en politiek of volkerenkundig vlak gepaard. Ik voel dat de oude adel en het claimen van positie door geboorte een verouderd concept is en dat dit instituut op instorten staat. Tevens altijd maar oorlog voeren als oplossing als de Staatskist leeg is niet meer haalbaar wel die om mineralen en grondstoffen. Er zullen er nog wel een paar komen omdat de trein reeds in gang gezet is vooral in Azië en het midden Oosten. Er komen nieuwe systemen van regeren waarbij decentralisatie van macht producten en distributie centraal komen te staan. Er zullen mensen kiezen om chips in te laten planten of hightech protheses hebben. Echter wel gebaseerd op vrije keuze. De oude orde heeft zich ingegraven en zet nu alles op alles en maakt daarbij teveel fouten door onder andere arrogantie en korte termijn oppertunisme Tevens komt er steeds meer rommel boven water drijven dat zelfs de grootste struisvogel het door zijn kont kan zien. De komende winter wordt een hele aparte winter welke veel schade bij de burgers zal aanrichten er zal een tekort aan eten gas en licht komen wat iedereen die nog niets vermoed de ogen zal openen Rond 2025 zie ik weer wat licht schijnen maar tot die tijd is het wat ik noem de stuiptrekkingen van de oude orde met de huidige GEORGANISEERDE CHAOS en de geboorte weeën van de Globale mensheid die niet meer in vakjes als mijn land is beter denkt. Rijpke het gaat je goed en pet af voor je inzet en ludieke bijbel beschouwing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *