Veertig Miljoen euro belastinggeld voor 108M2 hoogveen

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Stichting Agrifacts heeft via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) bij de Europese Commissie achterhaald dat demissionair LNV-minister Carola Schouten (Gristenunie) vals getuigenis gaf tegen de Tweede Kamer, in antwoord op Kamervragen van Derk Boswijk (CDA) .

Overal waar ik kijk doet iets me aan Carola Schouten denken…

40 miljoen publieke euro’s boerenuitkoop voor 108 vierkante meter hoogveen-herstel
Schouten beweerde dat er van haar bespreking in Brussel over een natuurherstelplan Het Wierdense Veld geen verslag was waar zij inzage in kon geven. Agrifacts kreeg dat verslag echter al 15 dagen na aanvraag opgestuurd uit Brussel. Wij citeren hun webzijde:

Voor het behoud van 108 m2 actief hoogveen in Wierdense Veld, wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Het geld is onder meer nodig voor de opkoop van zo’n 180 hectare omringende boerengrond.

STAF startte een WOB-procedure bij de Europese Commissie en ontving binnen de Europese termijn van 15 werkdagen zowel de Europese aantekeningen van een vooroverleg, als een uitgebreid verslag. Waarom CDA-Kamerlid Boswijk niets ontving? Hij vroeg naar een gesprek in juni 2020. Het betreffende gesprek vond plaats in juni 2021 (een jaar later).

Overal waar ik kijk, IETS doet me aan Carola Schouten denken

Deze strategie voert hun leugenachtige en corrupte overheid steeds met ambtenarij van de Topmanagementgroep, samen met subsidieclubs als Ark Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en andere entiteiten die op boerengrond azen.

Ze kopen bijvoorbeeld 1 snippertje grond in landbouwgebied, dat ze met hun connecties bij Wageningen UR (een stichting van LNV- ministerie) en Haagse ambtenarij tot ‘bedreigde zeldzame natuur’ verklaren, met een Habitatrichtlijn-soort (bv de Noordse Woelmuis of de Groenknolorchis) of habitattype.

Die bedreigde natuur krijgt vervolgens via gesjoemel met (provinciale) herinrichtingsplannen dan een juridische uitwerking naar de grondeigenaren rondom dat gebiedje. Die zien zich plots geconfronteerd met een herstelopgave, waarbij hun grond staat ingetekend.

Waalenburgpolder kapot door Tessel Combinatie

Op die wijze werden op Texel ook 8 gezonde boerenbedrijven bij De Waal vernietigd, zodat Natuurmonumenten meer plasdrasgrond met ganzenplaag-gebied kon krijgen. Daar was ‘de groenknolorchis’ het breekijzer om met staatsagressie 8 gezonde boerenbedrijven in een oude zeekleipolder om zeep te helpen.

Uit naam van ‘stikstof’, ‘CO2’ en ‘biodiversiteit’ zijn we getuige van een omvangrijke boerengrondroof, waarbij hun leugenachtige en corrupte overheid ook onteigening niet schuwt. In die context kun je ook discussies over het Wierdense Veld zien.

Het goede werk van Agrifacts met kundig wetenschapsjournalist Geesje Rotgers kun je niet voldoende op waarde schatten. Met een paar slimme en actieve mensen kun je dat corrupte spul bij het LNV-ministerie en Wageningen UR nog stevig van repliek dienen. En dan dus enkel op basis van hun eigen beweringen, waarvan je de feitelijkheid onderzoekt.

Wieringer garnalenkotter

STIFF, eerlijk over visserij en natuurbescherming
Ik wilde een zelfde doen voor de visserij met een Stichting Fisheryfacts (STIFF), dat je als Bullshitdetector hun planmatige onderbouwing, valse wetenschap en beweringen doorvlooit, of dat je de laster en leugens van de media van repliek kunt dienen. Daarvan heb ik nog steeds de WordPress-site in beheer.

Bij constatering van fraude en leugens moet je dan meteen juridisch in actie komen.

Ook wanneer de media van de overheid (NPO) weer eens campagne voeren tegen de visserij, dat je ze meteen tot rectificatie kunt dwingen. Helaas waren de vissers in januari 2020 nog niet klaar voor dat fantastische idee, dat ik met Wieringer vissers in de steigers had gezet.

Ze dachten dat je een nieuwe PO (producentenorganisatie) voor ze zou opzetten, omdat er onvrede heerst over wat de eigen PO’s Vissersbond en Visned voor ze doen. Die clubs begonnen tegelijk te steigeren omdat ze je als concurrent van hun belangen zagen.

Nee, je bent dan een actiegroep voor de visserij en de zeenatuur (‘eerlijk over visserij en natuurbescherming’), waar die door overheid en UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners grootbedrijf als Van Oord) bedreigd wordt, samen met hun lobbyisten in de Tweede Kamer (D66’ers en erger).

De Bullshitdetector, boek mij via Rypke@protonmail.com

Boek de Bullshitdetector
Je hebt dan een duidelijk afgebakend takenpakket, als detective/onderzoeker met juridische wapens. Je werkt als onderzoeksjournalist en wetenschapsjournalist, de Bullshitdetector.

Waar je dat onderzoek eerder voor ‘de bladen’ publiceerde, kun je dat dan voor je eigen achterban publiceren, midden in je eigen doelgroep. Tegelijk kunnen de reguliere media die begaan zijn met je doelgroep ook profijt trekken van je onderzoek. En van je eigen medianetwerk.

Maar bij sommige groepen duurt het wat langer voor een goed idee indaalt. Net als de meeste Nederlanders is men nogal lui ingesteld, het moet mensen aanwaaien via de tv.

SDG 15: boeren onteigenen en landbouwgrond braak leggen

Helaas hebben ze nu niet veel tijd meer, omdat uit naam van de 2030 Agenda (de 17 SDG Doelen/Great Reset)alle traditionele grond- en zeegebruik gekeeld wordt ten gunste van UBO’s van de banken en multinationals, ngo’s en ambtenarij. Op 27 oktober geef ik voor de Statenfractie van de FvD in Gelderland zo’n Cursus Bullshitdetectie, en ik praat ze bij over de 17 SDG Doelen.

De Boerengrondroof is SDG 15, het van de Noordzee en Waddenzee pesten van de vissers is SDG14 (Noordzee-‘akkoord’), een frontale aanval van globalisten op onze nationale en regionale zelfbeschikking in kapitaal, grond en grondstoffen.

Dat de FvD mij boekt, betekent niet dat ik dus partij-afhankelijk ben. In principe geef ik aan alle politieke partijen cursussen, behalve aan D66’ers. Met nihilisten en satanisten wil ik niet in 1 ruimte bivakkeren.

We gaven de cursus al aan natuurclubs, bedrijven, boerenverenigingen, en vooralsnog was iedereen enthousiast die deelnam. Je kunt mij boeken via

Rypke@Protonmail.com of bellen (0624162988) Een samenvatting van het cursusprogramma, voor een ochtend, middag of avond kun je hier lezen.

Arcadis van Groenfonds-bestuurder MMA Van Dis, loopt binnen op EHS

Om de ironie van moderne ‘natuurontwikkeling’ te zien als publiek verdienmodel. Vroeger stak de Heidemij (nu Arcadis) overheidsgeld in de ontginning van hoogveen voor turf en landbouw. Nu steken ze 40 miljoen euro in de uitkoop van boeren om een snippertje van 108 vierkante meter actief hoogveen meer vrienden in de buurt te geven.

Op basis van een hoop/wens, dat de verbouwde landbouwgrond vanzelf tot ‘actief hoogveen’ komt, staat het dan nu als ‘herstellend hoogveen’ ingetekend. Een papieren wens, die dus miljoenensubsidies waard is.

2 Replies to “Veertig Miljoen euro belastinggeld voor 108M2 hoogveen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *