‘Fluoride maakt je dommer’….

0% Fluoride: De vrouw des huizes haar vader Evert Smit, werkte met Moolenburgh samen in ‘De Nieuwe Watergeuzen’.

Dankzij de vrouw des huizes raakte ik bekend met het werk van de arts Hans Moolenburgh (1925-2018), dankzij wiens actiegroep De Nieuwe Watergeuzen het toevoegen van fluoride aan drinkwater bij wet werd verboden (1976). In de Verenigde Staten zijn daarentegen nog steeds Staten die fluoride bijmengen, als nawee van 1 van de wonderproducten uit de Koude Oorlog. 

Een fluor-jeugd
Wij kauwden als kinderen altijd fluoride-tabletjes, uit van die roze ronde doosjes. Waar nu de prikbus voor scholen verschijnt om kinderen met experimentele gentherapie te injecteren tegen een ziekte waar ze nauwelijks overlijdenskans hebben (maar waarop Moderna, Pfizer enz op cashen op publieke kosten), daar moesten wij dan op de lagere school in een fluorbehandelings-bus met een bitje vol fluor blijven zitten.

De hele dag daarna bleef je spugen.

Maar het werd aanbevolen als goed voor je gebit. Dat geloofde ondergetekende ook altijd. En door het feit dat ik sinds mijn twintigste jaar nooit meer een tandarts heb bezocht heb ik altijd geloofd: dat zal vast door mijn gefluorideerde opvoeding zijn gekomen.

Daar speelden economische motieven een rol. De laatste tandencheck was in Wageningen: de tandarts had net een nieuw gebitsfotoapparaat dat hij moest afbetalen. Dus moest er naast de handmatige ‘nee er zijn geen gaatjes’-check ‘voor de zekerheid’ ook een foto komen.

Zodat het consult geen 20 maar 70 gulden kon kosten. Ach ja, die wetenschappelijk opgeleide mensen, niets menselijks is hen vreemd. Dat artsen economische motieven hebben, en niet zuiver volgens de Hippocratische eed werken, zo’n vermoeden kreeg je toen al wel.

Fluoridejongetje Rypke

Geen chemofobie
Maar het geloof in het heil van fluor tegen tandbederf is gebleven. Als je met van die Elmex-tandpasta je tanden poetst (‘Klinisch Bewezen’ staat er op), krijg je zo’n glad laagje over je tanden.

Terwijl je ook wel van die plantaardige tandpasta hebt uit allerlei bio-organische regionen verzameld door een holistisch kruidenvrouwtje. ‘Geen Fluoride’ staat daar op. Maar zodra je die er bij pakt, dan hoor je de bacterieen in je mond welhaast juichen, ‘hoeraaa’.

Net als je huis schoonmaken met groene Ecover-zeep. Het is nog net niet dat de paddestoelen en het ongedierte een feestje bouwen, net nadat je dat softe zeepgoedje over het toilet hebt gesmeerd. Doe dan gewoon een Chloor-offensief, chemische wapens die het ecologisch evenwicht in het riool nog dagen in de war sturen.

Dan weet je tenminste zeker dat je het gevecht tegen die rotnatuur even gewonnen hebt: 1-0 voor de hygienische mensheid. We zijn hier niet ‘chemofoob’ zoals dat heet, dat een stof die mensen synthetiseren beslist slechter is dan iets uit moedertje natuur.

Het secreet dat ook wel Gaia heet.

De meest belachelijke uitwas van die natuurlijkheids-waan is de CO2-hysterie, alsof zou Moedertje de Planeet op sterven ligt omdat mensen fossiele planten verstoken. CO2 is immers een zegen voor de groene natuur. Dat is geen mening maar onweerlegbaar biologisch feit.

Havik, Habicht, van Haber, het Germaanse woord voor ‘hebben’, grijpen.

Het zoveelste wondermiddel dat schadelijk blijkt
Dus we zijn sceptisch tegen mensen, die a priori ‘natuurlijke’ middelen associeren met ‘goed’ en synthetisch met slecht. Maar we blijven altijd open staan voor bewijs van het ongelijk. Er is afgelopen eeuw nogal wat rotzooi door mensen in het milieu gegooid dat als wondermiddel werd verkocht.

Bij alle nieuwe technische wondermiddelen is men aanvankelijk nogal ‘onbevangen’. Denk aan de Softenon-baby’s (kinderen zonder arm of been geboren) waarbij ‘de dokter’ en medische industrie beweerden dat er niets aan dat slaapmiddel mankeerde. Of Valium, de blockbuster van Farmagigant Roche.

Denk ook aan het massaal sproeien van wondermiddel DDT, oorspronkelijk bedoeld om malariamuggen, luizen en andere ziekteverspreiders in mensenpopulaties te doden, als eerste massaal toegepast in het Britse leger.

DDT zou vervolgens uitgroeien tot wondermiddel in de landbouw, met toxisch effect hoger in voedselketens door accumulatie van DDE in vetlagen van apex-predatoren.(roofdieren die niet/nauwelijks op andere dierenbordjes belanden) Na een verbod in 1972 zagen we roofvogelpopulaties uit een dal klimmen.

De buizerd ‘hoort’ in bossen te leven, maar denkt daar zelf anders over…

Wie ‘het milieu’ als studie-object heeft en een ‘schoon milieu’ nastreeft: dan begeef je met je claims je al snel op glad ijs. Miljoenen factoren bepalen ‘de realiteit’. Achteraf ben ik niet helemaal zeker van dat standaard toxicologische verhaal, de Koeman-theorie (wagenings toxicoloog)

Aandacht voor natuurbescherming en acties tegen roofvogelvervolging door jagers en duivenhouders zullen ook hebben bijgedragen. Tot in de jaren ’50 werden roofvogels als onkruid uitgeroeid, een goede jachtopziener is iemand die alle ‘roofwild’ opruimt.

Momenteel dumpen bedrijven ook granuliet in watergangen langs de rivieren, die eerder zijn uitgegraven voor de grindwinning. De volstrekt corrupte Nederlandse overheid en de UBO’s van het grootbedrijf houden claims over toxische effecten op vispopulaties nu uit de media.

Andermaal; bewijs maar eens dat zij het zijn… Dan heb je sloten onderzoeksgeld nodig. En omdat jij ‘de overheid’ niet bent en over die sloot geld beschikt, is het dan niet ‘wetenschappelijk bewezen’ wat jij meent aan te kunnen tonen. Geld voor onderzoek dicteert in belangrijke mate dus wat als ‘wetenschappelijk’ geldt en wat niet.

Werkverschaffing VOOR Wageningen UR DOOR Wageningen UR: dit gelul moet ook doorgaan voor ‘de’ wetenschap

Hoe komen we af van vervuiling en krijgen we geld toe
De geschiedenis van wondermiddel fluoride tegen tandbederf in drinkwater was mij geheel onbekend. Volgens Hans Moolenburgh zou de toepassing als zij-effect van de productie van kernbommen zijn ontstaan.

De verrijking van Uranium in centrifuges tot gas met daarin fluoride welteverstaan (Uraniumhexafluoride), zodat het zware 238-Uranium van het lichtere 235-Uranium gescheiden kan worden.

‘Als dat gas ontsnapte via de schoorstenen werden mensen, dieren en gewassen ziek’, zo stelt Moolenburgh. ‘Later bleek dat fluoride deze effecten ook alleen kon veroorzaken. Kleine hoeveelheden fluoride zijn namelijk al machtige enzymvergiftigers’, stelt hij.

Kleine hoeveelheden fluoride verstoren de prikkeloverdracht in de hersenen, door het enzym cholinesterase te remmen.

Er zou een PR-bureau zijn ingezet om fluoride als wondermiddel tegen tandbederf te verkopen. Daarvan profiteerden machtige lobbies als de aluminium-industrie, de kunstmest-industrie en glasfabrieken, die kosten moesten maken om fluoride-uitstoot te beperken. Aldus Moolenburgh.

Wageningen World, het alumniblad van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV

‘Ontsierende tandfluorose’
In het boek ‘Dodelijke Leugens, artsen en patienten misleid’ (2017) beschrijft Moolenburgh hoe twijfelachtig het geclaimde effect tegen tandbederf is, net als in zijn theologische pil ‘Openbaring als baken van deze tijd’ (2015). Moolenburgh weet werkelijk overal alles vanaf 🙂

Achteraf beschouwd gaf die ingreep in de constitutie van hele bevolkingen geen soelaas voor tandbederf (je moet gewoon geen Cola drinken en allerlei verzurende suikerdrankjes RZ), maar wel zeer veel ontsierende tandfluorose (vlekken op de voortanden), 10 procent extra kankersterfte (dat kun je volgens mij nooit zomaar claimen, zo zou mijn wetenschappelijk mentor zeggen RZ) en 5 tot 10 procent meer mongoloide geboorten.

Volgens Moolenburg uit verschillende epidemologische studies een toxisch effect van kleine doses fluoride, bijvoorbeeld op de groei van de hersenen. Een verhoogd fluoride-gehalte in drinkwater in China zou in een epidemologische studie in de jaren ’90 tonen dat het gemiddelde IQ lager statistisch significant lager lag.

‘Eenvoudig gezegd: hoe meer fluoride iemand als ongeboren zuigeling of kind binnenkrijgt, hoe dommer hij wordt.

Bij zulke claims gaan bij mij de alarmbellen af. Uit epidemologische studies kun je zelden zulke claims met stelligheid halen. Denk ook aan de zogenaamde ‘coronadoden’ in Noord Italie, waar men bijvoorbeeld in industriele centra met meer luchtvervuiling leeft.

Of nog idioter, door activisten/PBL-oplichters geclaimde ‘doden’ door ‘stikstof’ of ‘klimaatverandering’, waarbij je enkel de nadelen opblaast terwijl je het positieve welvaartseffect van goedkope energie uit fossiele brandstoffen weglaat. En het positieve effect op de gezondheid van een hogere temperatuur in gematigder en noordelijke streken.

Je kunt ook vergeetachtiger worden door overmatige bierconsumptie, waarbij het alcoholeffect het eventuele effect van fluor ruimschoots in de schaduw zet. Ehhh, waar ging dit artikel ook maar weer over… Oh ja!

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

Wat is domheid?
Wel interessant: ook bij sterke vermoedens dat fluoride geen wondermiddel is tegen tandbederf, en terwijl een toxisch mechanisme op de hersenen bekend is (via het enzym cholinesterase) zou de WHO fluoridemedicatie altijd hebben aanbevolen.

Wat je ook kunt doen tegen tandbederf: geen Cola drinken en verzurende drankjes, suiker zoveel mogelijk weglaten. Ieder ‘wondermiddel’ haar geclaimde effect kun je ook minstens simuleren via een geheel andere (levens)weg.

De claim ‘fluoride maakt je dommer’ zou je dus niet stellig kunnen doen, zoals het misschien ook geen wondermiddel voor je tanden is.

Kijk maar om je heen: het zijn juist academici die je alles kan laten geloven, wanneer je hun zelfbeeld maar streelt van ‘verstandig man van de wetenschap’, en je houdt er een zak onderzoeksgeld bij. Terwijl de Urker visboer meer wijsheid heeft, dan heel Wageningen Alterra bij elkaar.

Die wetenschap op bestelling-leveranciers van ‘Wageningen Ecological Research’ die ‘Het beleid van de minister is wetenschappelijk noodzakelijk’-rapportjes poepen.

Dat had mijn mogelijke eindpunt in de carriere kunnen zijn, was ik niet gesjeesd maar daadwerkelijk doorgegaan.

In dat gebouw bovenop de berg haalde ik mijn zesje voor Agrarische Economie, dankzij de spiekhulp van een student-assistente, een Brabomeisje

Omdat ik geen informatie opneem als iets me niet interesseert. Om het tentamen Agrarische Economie te halen, fluisterde de student-assisente me alle antwoorden maar in (‘vraag 3, C!), zodat ik met een zesje over de sloot kwam, daar boven op de Wageningse berg.

Uiteindelijk ben je dan maar ‘journalist’ geworden. Het enige dat je voor journalistiek moet kunnen, is geloven dat je iets kunt en van jezelf geloven dat je heel slim bent. Ja, wat is domheid? Blind geloof in autoriteit, die je zo richting je eigen ondergang leidt.

Volgens morosoof Matthijs van Boxsel is domheid gelijk aan zelfdestructie. Blind geloof in ‘wetenschappelijke zekerheid’ is zo’n uitzinnig bijgeloof van de moderne tijd. Het fluoride-verhaal toont dat ‘de’ wetenschap helemaal de zekerheid niet kan claimen die mensen er aan hangen.

Dat zijn meestal Ab Osterhaus-achtige lieden die daar hun broodwinning bij hebben, levend in een dikke vaccinatievilla, niet van de NPO-tv te slaan terwijl er zoveel meer integere experts zijn, die het bovendien meer bij het rechte eind hebben. Dat Simon Rozendaal bij ‘corona’ de plank zo misslaat kan er mee te maken hebben dat Osterhaus ’n vriendje is, die nog op zijn vaarwelfeest voor Elsevier in Rotjeknor sprak.

Ach ja, ‘de’ wetenschap en het idee dat jij dan ‘slim’ bent wanneer jij ‘voor de wetenschap’ bent. Dat is een geloof, een blind vertrouwen.

4 Replies to “‘Fluoride maakt je dommer’….”

 1. in mijn tijd hadden vele huisgezinnen een klein plat blauw doosje waar je, door op het deksel te drukken, een poeder kon verstuiven.DDT.Tegen vlooien?
  Ongelooflijk als ik er nu aan terug denk.
  Ik was altijd buiten.Tussen het gras, kroos en koeienvlaaien.Ik dronk uit heldere plassen als ik dorst had.
  Wij aten altijd verse groenten thuis. Ondanks een groot gezin. Dat moet ik mn ouders nageven.
  Mn pa was zo slim om de spinazie na het wassen een keer in de centrifuge te stoppen.
  Dat hebben ze geweten.Met al die gaatjes.
  Zo kan ik nog veel meer vertellen.
  Eet mn hele leven al Bio.Heb mijn kids en kleinkind daarmee lekker geïndoctrineerd.
  We zijn allen gezond!!

  1. DDT verantwoordelijk voor de polio “epidemie” waar Big Pharma nog steeds big money aan verdient door “een virus” daarvoor verantwoordelijk te houden. Bijvoorbeeld de Amerikaanse defensie gebruikte het wondermiddel op grote schaal tegen ongedierte voor haar dienstplichtigen in de jaren 50/60, zoals in Indonesië. Hoe opmerkelijk dat het aantal polio gevallen onder de Amerikaanse militairen extreem was terwijl onder de lokale Indonesische bevolking geen enkel polio geval voorkwam.

   Op het voormalig eiland waar ik ben opgegroeid, teelde het ongedierte in die naoorlogse periode ook welig en werd het wondermiddel ook op grote schaal toegepast. Ook hier was van een polio epidemie sprake.

   Curieus: polio werd vrijwel “uitgeroeid dankzij vaccinatie” maar op dat voormalig eiland liet men kinderen niet uit voorzorg vaccineren vanuit geloofsovertuiging. En toch werd ook hier de epidemie gestopt. Toevallig viel dit alles samen met het verbod op wondermiddel DDT.

   Dankzij Big Pharma en politici en mainstream wetenschap wordt DDT als veroorzaker van polio nog altijd onder de pet gehouden. Immers, er moet wel wat te vaccineren overblijven. Dat brengt geld in het laatje.

   En zo krijgt de Bijbel weer gelijk: Liefde voor de Mammon corrumpeert!

   Niets is wat het lijkt! Inmiddels ben ik de overtuiging toegedaan dat 99% van wat wij beschouwen als zijnde de werkelijkheid, een rookgordijn is voor de werkelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *