‘Medische wetenschap al corrupt voor Covid-19…’

…maar artsen zijn wel goede lichaams-ingenieurs

In 1971 verklaarde President Nixon de ‘War on cancer’, er vloeiden miljarden meer euro’s naar medisch onderzoek en behandelmethodes. En sindsdien is het aantal gevallen van kanker in de VS vertwaalfvoudigd stelt CF van der Horst in ‘Dodelijke Leugens’, artsen en patienten misleid (2013). Of iets ‘wetenschappelijk’ heet of ‘kwakzalverij’ wordt in hoge mate door beschikbare onderzoeksgelden bepaald, niet door beschikbaar bewijs, zo stelt Van der Horst, met in zijn kielzog de arts Hans Moolenburg die het voorwoord schreef.

Kerngezonde paleo’s, veel bewegen en veel vlees in plaats van vegetarier zijn….

Gif toedienen
Weinig ziekten zijn zo levensontwrichtend voor slachtoffer en familie als kanker. Iedereen heeft wel een familielid, vriend of kennis die er door is getroffen. Zodra je het hoort gaat er een schok door je heen, stel dat… Je moet al huilen als je er aan denkt.

En juist daar moeten artsen toegeven dat ze nog steeds vaak machteloos zijn. De behandelingen zijn in zekere zin primitief gebleven, van wegsnijden tot bestralen en chemicalien die de celdeling stoppen.

De chemotherapie. Het idee daarvan ontstond, omdat men bij soldaten die aan mosterdgas waren blootgesteld een sterke vermindering vond van witte bloedlichaampjes, celtypes die juist snel vermenigvuldigen. Dus dan kun je met gelijksoortig vergif dus ook ongewenste celdeling (kanker) stoppen, zo was het Eureka-moment.

Waarom zijn er dus geen subtielere methodes die meer succes oogsten, ondanks de sloten onderzoeksgeld voor de KWF, met een directeur die tonnen euro’s per jaar binnenharkt? Worden de onderzoeksmiljarden dus wel daar besteed, waar je het meeste kans op succes hebt?

Of vooral daar waar de grootste belangen aan het roer staan, van academische ziekenhuizen met CEO’s die ook maar bedrijven zijn?

De Paleobrothers…

Meer geld, meer zieken
Hoe kan er dus sterke toename in het aantal kankergevallen optreden, terwijl het onderzoeksbudget explodeerde, zo vraagt fysiotherapeut CF Van der Horst zich af in het boek met gelijknamige website ‘Dodelijke Leugens, artsen en patienten misleid’ dat al in 2013 verscheen. Blijkbaar landt het onderzoeksgeld niet daar waar het meer effect zou oogsten, in een afname van het jaarlijks aantal gevallen via preventie.

De website heeft de volgende ‘opmerking’ vermeld:

Opmerking: Hoewel dit exposé werd geschreven vóór COVID-19, bevat het de blauwdruk voor de wereldwijde controverse over COVID-19 en manipulaties van regeringen en gezondheidsorganisaties.

Ook in Nederland zou volgens CF Van der Horst in 10 jaar tijd toename: meer dan 70 duizend mensen werden door die levensontwrichtende ziekte voor patient en familieleden getroffen in 2000, in 2010 waren dat er 95.500.

Nu wil je dan ook graag dat CF Van der Horst corrigeert voor bevolkingstoename, en hij schrijft teveel als missionaris die ‘het licht’ zag. Maar zijn these dat er meer onderzoek moet komen naar preventie van deze ellendige ziekte zou meer aandacht verdienen. Dat is overigens een officiele tak van sport, de preventieve geneeskunde: voorkomen is beter dan genezen.

Corona Extra

De lichaamscellen horen bij een defect uitgeschakeld te worden door het lichaam met gecontroleerde celdood (apoptose). Maar ‘iets’ voorkomt dat die cellen blijven doordelen, tot ze ook andere weefsels indringen. Wat is dat ‘iets’?

Het heeft met zuurstoftoevoer naar de lichaamscellen te maken, maar hoe precies?

CF van der Horst zet zijn kaarten in op dieetverandering en levensstijl, onder het motto ‘voorkomen is beter dan ongewisse genezing’: Hij haalt als voorbeeld traumachirurge Lorraine Day aan, die op haar eigen website www.drday.com verhaalt hoe zij een tennisbal-grote tumor in haar lichaam kwijtraakte. Die stelt op haar webzijde:

Dr. Day rejected standard therapies because of their destructive side effects and because those therapies often lead to death. She chose instead to rebuild her immune system using the natural, simple inexpensive therapies designed by God and available to everyone, so her body could heal itself.

Getuigenis Lorraine Day

‘Artsen krijgen het niet onderwezen’
Lorraine Day geeft op haar website ook Bijbelstudies. Ze is dus geen reductionist-materialist/D66’er, wat alvast tot aanbeveling strekt. CF van der Horst schrijft, dat er eigenlijk veel meer kennis aanwezig is, die bij de reguliere artsenij slecht bekend is, en zelden toepassing vindt:

Ze onderzocht de medische literatuur en vond zaken die goed gedocumenteerd waren, maar die niet in de medische opleiding van aspirant-dokters geleerd werden:

– Tumoren groeien twee keer zo snel bij mensen die binnenshuis vertoeven, vergeleken met mensen die veel buitenshuis verblijven.
– Zonlicht vermindert de omvang van tumoren in het lichaam en veroorzaakt geen huidkanker;
– Het dieet is de bepalende factor om kanker te krijgen.

CF Van der Horst legt een correlatie met verdrievoudigde vleesconsumptie en de ‘uit de pan gerezen’ kankerstatistieken als oorzakelijk verband uit. Omdat mensen als Lorraine Day, die hun dieet veranderden vervolgens geneesden.

Day stapte over op een vegetarisch dieet met veel groente en fruitsap naast haar drie maaltijden per dag. Na het toepassen van bovenstaande principes zou zij in acht maanden haar tumor zijn kwijtgeraakt

Soft Corona Porno

Het ene dogma voor het ander?
Het nadeel van mensen die ‘het licht’ hebben gezien, is dat ze bij iets ongrijpbaars als ‘gezondheid’ hun eigen zekerheden en dogma’s ontwikkelen. Alsof het antwoord op al onze kwalen bij moedertje natuur zou liggen, het afzweren van moderne techniek waaronder de chemie ook hoort. Heeft God de mens niet ook verstand gegeven om techniek te ontwikkelen?

Er zijn immers ook hele dieet-groeperingen die juist MEER vlees eten aanraden, omdat dit gezonder voor je zou zijn. Immers, aten de jager-verzamelaars dat ook niet? En zijn zulke stammen juist niet kankervrij en vrij van diabetes?

Maar dan dus niet het massavlees uit de bio-industrie, het liefste zelf geschoten. Niet iedere correlatie is een relatie, en ieder mens reageert weer anders. Dus waar Van der Horst het vegetarisme predikt, daar prediken Paleo-aanhangers juist het tegendeel: terwijl ze de zelfde analyses van de medische wetenschap en voedingsindustrie delen als Van der Horst.

Van de aanjager van de ‘Paleodieet’-beweging in Nederland, en hun Ancestral Health-congressen, zijn we al bekend met de teneur van ‘Dodelijke Leugens’. Die goede kennis/vriend van klimaatjournalist Marcel Crok, zag ook dat uit naam van ‘de’ wetenschap bepaalde mythes in stand bleven over wat ‘goed eten’ is.

Uit gewoontes, men neemt als artsenij van elkaar aan dat ’t zo werkt, en blijft dat voorschrijven. Of omdat er bij een ontstaan verhaal een financieel belang is komen liggen.

Paleogoeroe, Paleo’s eten zo veel mogelijk dierlijk eiwit

Vet eten is gezond, cholesterol is goed voor je
Neem de demonisering van ‘vet’. Van vet eten word je niet beslist dik, je wordt dik van suikers en gebrek aan beweging. Juist modern welvaartsvoedsel zou een belangrijke oorzaak van de toename in diabetes zijn.

Goeroes in de Paleo-beweging als duursporter Tim Noakes wisten zichzelf van diabetes te genezen door op een hoog-vet-laag-suiker-dieet over te schakelen. Je lichaam wordt door vetverbranding een soort dieselmotor die eenmaal op gang door kan blijven gaan.

Ondergetekende heeft daar ook principes van toegepast: nu heb ik overdag nooit meer een ‘dip’ doordat je na een gesuikerde broodmaaltijd inkakt. Ik hoef geen liters koffie meer te tanken om te voorkomen dat ik inslaap.

Ook de cholesterol-mythe, alsof zou een hoge cholesterolwaarde de voorbode zijn van hart en vaatziektes, gaat bij CF Van der Horst op het hakblok. Cholesterol is een door het menselijk lichaam zelf aangemaakte stof, en Van der Horst citeert epidemologische studies waar mensen met hogere cholesterolwaardes juist langer bleven leven dan mensen met lagere waarden.

Niettemin heeft de cholesterol-theorie een zeer lucratief neveneffect: het houdt de verkoop van statines op peil, middelen die cholesterolwaarden onderdrukken. Met name bij bejaarden zijn statines een blockbuster voor farmaceuten.

Om kort Van der Horst zijn pijnpunt samen te vatten, na een jarenlange zoektocht door de wetenschappelijke literatuur: de medische wetenschap wordt vaak niet gedreven door de wil om mensen te genezen, maar de wil om pillen en therapieen te verkopen, baantjes en geld.

Vaccinverkoper Jaap Goudsmit

Een arts mag daarnaast geen ‘nee’ verkopen, hij moet mensen wel een redmiddel aanbieden dat in zijn eigen arsenaal ligt. Zo kun je ook mensen valse hoop geven, meer zekerheid voorwenden dan waartoe je in staat bent.

Men wendt een valse zekerheid voor over oorzaken en gevolgen van ‘ziekte’, terwijl men daarmee de mogelijkheid van wat wetenschap kan betekenen overschat. Mensen zijn goede ‘ingenieurs’, ze kunnen organen vervangen en heupen vertimmeren, hele mensen repareren.

Maar het begrip ‘gezondheid’ is zo complex, menselijk lichaam en geest zo verweven met het milieu waarin zij leven, dat het hoog opgeleid giswerk blijft bij veel ziektes hoe ze ontstaan en weer gaan.

Ook onbewezen aannames over oorzaken van ‘ziektes’ en zelfs definitie van wat een ‘ziekte’ is blijven in stand. Omdat er een verkooplijn van pillen bij de theorie is bedacht, door marketing en artsen als gewoontedieren.

Rutte en De Jonge opsluiten?

Het meest schrijnend zie je die kwakzalverij ‘dressed as science’ bij psychiatrie, zoals de psychiater en natuurkundige Thomas Sasz al vaststelde: er bestaat niet zoiets als ‘psychische ziekte’.

Bij een gebroken been is het helder, maar bij een gebroken geest spelen religieuze vragen een rol: hoe te leven? In plaats daarvan verkoopt de Freudiaanse kwakdokterij de ‘chemische onbalans’-theorie, dat je alleen maar even een ‘stofje in je hersenen’ mist, dat zij via pillen even aanvullen.

Wat het onderliggend pijnpunt is van CF Van der Horst, de Paleo’s en de hele ‘Wappie’-beweging die zich tegen Hugo’s vaccin-dogma verzetten, dat is het nihilistische wereldbeeld als basis van de medische wetenschap.

De mens als stimulus-respons-machine, materie die de geest zou aansturen, met ‘de expert’ – degene die steeds op TV mag aanschuiven- die voor god kan spelen.

Dan is het niet gek dat miljoenen mensen zich ‘depressief’ gaan noemen. Zo’n leeg leven zonder enig spiritueel inzicht of vooruitzicht, leven voor Jan met de Korte Achternaam, als verdienmodel voor de (zorg)verzekeraar: je zou er spontaan een einde aan willen maken.

7 Replies to “‘Medische wetenschap al corrupt voor Covid-19…’”

 1. De in de bijsluiter genoemde bijwerkingen van psycho-farmica zijn bijna altijd dezelfde als de kwalen waar tegen het wordt voorgeschreven.
  ‘Diagnoses’ in de psychiatrie worden vaak gesteld als er al medicatie wordt gegeven.
  Het lijkt in de psychiatrie beleid te zijn om mensen die om hulp vragen af te wijzen en mensen die hun hulp niet willen hiertoe te dwingen.

 2. Dag Rypke, een kleine correctie. Op statines zitten geen patenten meer anno 2021. De cashcows voor Big Pharma zijn de PCSK9-remmers. Corrupte Europese cardiologen hebben deze troep de richtlijnen ingeschreven.

 3. Kan je teveel weten? Zo langzamerhand is het niet meer te volgen; wat nou waar of wijsheid is….
  Op deze site al eerder benoemd in de reacties: www germaansegeneeskunde nl (punten zelf even typen). Jorn Luka’s The Trueman Show; interview met Brecht Arnaert die daar ook naar verwijst. Het voorbeeld waarom de Spaanse griep NA de 1e wereldoorlog uitbrak en niet TIJDENS. Vind ik best wel aannemelijk.
  Het zit/komt allemaal in/uit de hersenen/geest.
  20 Jaar geleden zij een behandelende chirurg tegen mij vrouw; over x jaar zijn we in staat onszelf van veel kwalen te genezen door ‘te denken’. Reiki denk ik nu. Jezus was een super Reiki-meester. Alles, werkelijk alles is energie. Weet je dat te kanaliseren, dan ben je er. Nikola Tesla was er naar het schijnt dichtbij met free energy. Het grote geld dacht er anders over.
  Anyhow, telkens weer een stukje verder in wijsheid.

 4. Artsen denken nog steeds dat je alles met een pilletje kunt oplossen, zoals mijn vrouw ervaarde. Bij geconstateerde hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte lag het recept al klaar. Heeft ze zelf opgelost door andere voeding en levensstijl. Het kan wel degelijk anders. Je zou bijna het idee krijgen dat men helemaal niet wil dat je gezond blijft door een andere levensstijl en voeding.

 5. Doordat geld al heel langgeleden, maar wel steeds meer, een doel is geworden dan een middel, zijn alle kwaadaardigheden zich aan vermenigvuldigen en combineren gegaan tot bijna het oneindige. Dus we hebben helaas nog even te gaan tot dat oneindige.
  Zelfs de duivel himself staat er met verbazing maar uiteraard met trots naar te kijken.
  Dus, als geld niet je angst of je drijfveer is, zit je denk ik al heel goed.
  Met die stressvrije status, wil het lichaam meestal gezonde dingen doen en idem dito geldt dat voor de geest.

  Ook in deze zin en dus bijna alle zin, is de katholieke kerk de foute kerk.
  Edoch gebruikt(e) de Heere Heere wel haar infrastructuur om zijn naam te verbreiden en geëerd te krijgen.

  Dus ook in deze huidige donkere tijd is God volop levend maar zorg ervoor, dat u Hem ziet, hoort, smeekt en aanbidt, voor uw welzijn en dat die van de medemens. Hiertoe zijn we geroepen!!!

  Verbinden wordt de grootste uitdaging in onze tijd, net als in de eerste Dagen. Er is echter geen Paulus die brieven schrijft, maar er is internet en er is veel goeds te vinden. Het verbinden tot een groep is uiterst noodzakelijk.
  Ik zie het nog maar mondjesmaat, we zijn ons alleen maar zinloos aan het afzetten tegen de gemene machtshebbers. Ik heb nooit gelezen over protestmarsen in Rome ten tijde van Paulus, al gebruikte hij wel zijn Romeinstatus een keer ter redding van hemzelf.
  Er wordt ook hard ingegrepen door NGO’s gestuurde overheden om te voorkomen, dat we groeperen en verbinden..

  Sowieso denkt God niet in gevaccineerd of niet en QR code. Wel wilt Hij dat u Hem erkent en eert maar vooral zoekt ipv dan geld. en dat daarnaast u u naaste lief heeft als uzelf.
  De rest is NIET, ik herhaal NIET belangrijk!

  En nee dat betekent niet dat u van Hugo de Jonge moet houden, maar hem zeker ook niet * wenst.

 6. “Of iets ‘wetenschappelijk’ heet of ‘kwakzalverij’ wordt in hoge mate door beschikbare onderzoeksgelden bepaald”. Dit las ik hedenmorgen in het Rypke-Archief van okt. 2018.
  In een gerenomeerd vaktijdschrift voor ruimteonderzoek, lees ik, dat op een afstand van 17000 lichtjaar een planeet zweeft waar mogelijk het antwoord ligt over het ontstaan van het leven.
  Na enig rekenwerk kom ik uit op 160.943.760.000.000.000 Km.
  Twee vragen aan Rypke: 1e Hoe lang doe ik er over om die afstand met mijn Solex te overbruggen ?
  2e Hoe veel subsidie hoort zo’n onderzoeks-collectief minimaal te ontvangen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *