‘Maar engelen bestaan wel’…

Wie het materialistische en mechanische werelbeeld verlaat, heeft een sleutel tot ‘de oplossing’…

‘Hebt U ooit in uw leven een Engel gezien’, zo vraagt arts Hans Moolenburgh 400 van zijn patienten na behandeling in 1982. Hij start een enquete met die vraag, en brengt hun reacties in kaart. Ook vraagt hij patienten of ze godsdienstig zijn of niet. Ongeveer een kwart van de respondenten meldt parapsychologische ervaringen, bijna-dood-ervaringen, en daarvan blijken er 9 aan echte Engel-observaties te voldoen, zoals die ook in de Bijbel vermeld worden.

Treurende doodsengel eind 19de eeuw … (Friedhof Ohlsdorf Hamburg)

Schroom overwinnen om ‘de vraag’ te stellen
Moolenburgh beschrijft zijn enquete in het boek ‘Engelen als beschermers en als helpers der mensheid’, uitgegeven bij Ankh Hermes. Hij start met de schroom die hij zelf moet overwinnen om ‘de vraag’ te stellen, zoals je in de 19de eeuw schaamte moest overwinnen om vragen over bedgeheimen te stellen.

Het culturele dogma in de materialistische 20ste eeuw waar mensen aan moeten voldoen, willen ze niet voor ‘gek’ verklaard worden is immers: ‘Maar engelen bestaan niet.’ Dat zong modern cultuuricoon Ron Brandsteder, wat je niet op de televisie hebt gezien kan immers niet bestaan of waar zijn.

Je bent stof, wij zijn ons brein, en die opvatting zou dan ‘nuchter’ zijn. Maar ‘weerstand tegen het onbekende’ is nog niet het zelfde als nuchterheid.

Wie nog nooit in Parijs is geweest, kan toch ook niet zeggen dat Parijs niet bestaat? Zo zijn er door de eeuwen heen ook ontelbare mensen die engelen zagen, in alle culturen. Voor Moolenburgh is het criterium van engelwaarneming: het moet in nuchtere toestand zijn geweest, niet in coma of onder invloed van allerlei middelen, bij helder bewustzijn.

Anders schaart hij het onder ‘paraspychologische ervaring’…

De Engel boven Clara’s graf

Toegesneden op moderne mensen
Moolenburgh leert van een marketeer, dat je mensen in de 20ste eeuw alles kunt verkopen, als je het maar van percentages, statistieken en grafieken voorziet alsof het om een laboratoriumtest gaat.

Je boodschap brengen via turven en catogoriseren is voor een moderne lezer wel zo prettig. Via kwantificering krijg je het gevoel iets van substantie te lezen. De reacties van zijn respondenten turft Moolenburgh aldus:

Er zijn 68 mensen met parapsychologische belevingen, waarbij opviel dat daarvan 35 geen specifieke godsdienst aanhingen. Hierbij turfde Moolenburgh, 31 mensen met Engelenbelevingen, en 7 grensgevallen.

Die engelbelevingen zijn die van een intens licht, troostend en ontroerend, niet fel verblindend, maar licht van bovenaardse schoonheid dat mensen vervolgens met geheel andere wijze naar het leven doet zien. Zoals Moolenburgh de reactie van een vriend beschrijft met Engel-waarneming: ‘ik begrijp waarom ze met vleugels worden afgebeeld, dat is hun uitstraling.’

De laatste categorie van zeven wijst hij uiteindelijk af, omdat er bijvoorbeeld spiritisme bij betrokken was, het actief oproepen van geestelijke entiteiten.

Dan kunnen het volgens zijn Bijbelse visie geen engelen zijn, want die laten zich niet oproepen. Die verschijnen spontaan, bijvoorbeeld om mensen in nood te helpen. De laatste zeven schaart hij dan onder ‘parapsychologie’:

Engelen en magie gaan niet samen omdat magie te maken heeft met macht en de engelen uit de regionen van de liefde komen. En in dat land van de liefde kent men het macht uitoefenen over anderen niet. Alleen het vreugdevol dienen.

De aartsengel Michael, wiens zwaard voor macht staat om het goede af te dwingen.

Schroom overwinnen
Wat Moolenburgh ook beschrijft is de uiteenlopende emotionele reacties van zijn 400 respondenten op zijn Engelen-vraag, varierend van hartelijk lachen, tot boos of lang diep peinzen voor mensen antwoorden.

Slechts vier procent reageert uiterst negatief, 11 procent gaat spontaan (niet honend maar wellevend) lachen, 9 procent reageert verbaasd, 9 procent reageert stralend alsof iemand eindelijk een vraag stelt die hun diepste beleving benadert.

Maar liefst drie mensen barstten in huilen uit. Het was voor de meerderheid der ondervraagden (89%) geen vrijblijvende vraag: noch voor de godsdienstige mensen, noch voor de mensen die geen godsdienst hadden.

Ik ben expres diep op dit alles ingegaan. De westerse mens is niet zo verzakelijkt als men wel eens denkt. Hij is gedwongen te leven in een wereld waar alles logisch rationeel wordt uitgedacht en geregeld. Maar krab even dat rationele vernis weg, en ook in onze eeuw blijkt die mens nog altijd degene te zijn die diep verbonden is met de wereld van het mysterie.

Mijn honden-engel, Trudy!

Een engel die als gewoon mens verschijnt en verdwijnt
De meest bijzondere Engel-ervaring uit zijn voorbeschrijving, die had rechtstreeks uit de Bijbel kunnen komen. Denk aan Abraham en Sara die bezoek krijgen van mannen, die Sara vertellen dat ze zwanger zal worden. Maar deze waarneming vond plaats op het platteland ergens in Nederland bij de dochter van een boerin in 1952.

Een van mijn patienten vertelt mij hoe ze als kind op een groot buiten woont. Op dat terrein staat ook een boerderij. Op een dag hoort haar moeder van een dokter, dat het dochtertje van de boerin op sterven ligt. Haar moeder gaat meteen naar de boerin toe om met haar te bidden.

Dan onder het gebed wordt er aan de achterdeur gerammeld. De moeder van mijn patienten gaat kijken en daar staat een vrij jonge man. De man zegt ‘Vrouw, wat is er?’

Ze antwoordt: ‘Er ligt hier een kind op sterven.’ De man loopt regelrecht naar de slaapkamer van het kind, legt het de handen op en drijft in Jezus’ Naam de ziekte uit. Dan gaat hij door de achterdeur naar buiten en niemand heeft hem ooit weer gezien. Dat is gek op het platteland waar (toen in 1981 nog RZ) iedereen alles van elkaar weet en ziet.

Het kind ontwaakte direct hierna uit haar coma en was zelfs de volgende morgen boos dat ze niet naar school mocht. Dit gebeurde ongeveer dertig jaar geleden. Het meisje is nu een volwassen vrouw en leeft nog altijd.

Engelen kunnen ook als gewone mensen verschijnen

Mierentietjes krijgen
Wie nu uit wantrouwen reageert, en allerlei zogenaamd ‘rationele’ verklaringen wil brengen: voor U heb ik een vraag. Wat is rationeel? Is het onwaar, dat mensen door alle eeuwen heen geestelijke ervaringen hebben gehad? Zijn de mensen die dat vertellen leugenaars? Als U dan iets gaat stamelen over ‘processen in de hersenen’, bent U dan bewust dat U een zeer bepaald wereldbeeld aanhangt dat niet ‘neutraal’ is?

Lezing van zo’n anecdote die naar waarheid en goed vertrouwen is verteld, dat geeft mij mierentietjes in positieve zin: de positieve geestelijke ervaringen zijn zulke opluchtingen omdat ze je bevrijden uit de mentale kooi van het materialisme, en het daarmee gepaard gaande cynisme, wat wantrouwen en zakelijkheid tot de basis van moderne relaties maakt.

Ondergetekende heeft zelf aan den lijve ondervonden hoe beperkt die wereldvisie is, alsof ‘geest’ uit materie zou voortkomen.

Er is een geestelijke wereld, het materialisme/nihilisme van D66 of erger is een Leugen, en de realiteit werkt exact omgekeerd van moderne dogmatiek. Geest blaast materie in. Mijn adolescentie lang was ik verloren en ongelukkig met die rot-schijnwereld van de moderniteit, tot ik in een bekeringservaring door Jezus Christus uit die drek getild werd.

Het oordeel viel van mij af, en ik ‘moest’ niets meer en moest niet ergens meer iets van vinden. Je mocht plots ‘zijn’. Toen was ik een jaar of 22, en hoewel je vervolgens regelmatig van je ‘geloof’ bent geraakt, zal die ervaring nooit weggaan.

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Wie oprecht van hart en geweten vraagt naar God, die krijgt God
Gisteren ontmoetten we hier in Sint Nyk spontaan mensen die mij kenden van de uitzendingen van Blue Tiger Studio.

Een van hen was een man die in Den Haag had gewoond waar hij 40 jaar bij de Belastingdienst had gewerkt. Die vertelde over zo’n zelfde zoektocht in adolescententijd, onvrede met het kale materialisme dat zo herkenbaar voor mij was. Dat je niet kan warmlopen voor alles dat ‘de wereld’ als het hoogste goed aanprijst, en het voor minder dan de Allerhoogste niet wilt doen.

Wat heb je er immers aan dat andere mensen je lof toezingen? Helemaal nul, niks. Of dat je ‘succes’ hebt en bovenop de apenrots er achter komt dat je enkel op zo hoog mogelijk niveau mislukt bent? Ondergetekende moest van droefenis over dat wereldbeeld gewoon huilen, de intense duisternis die daar in wezen uit spreekt.

Net als bij mij- bij mij was dat bij een evangelische sekte-  vroeg deze man in eigen hoedanigheid God een teken van zijn bestaan, en hij kreeg antwoord. Die ervaring veranderde zijn leven, en nu kwamen ze net uit Lourdes terug. Wat is dus de ontsnapping uit deze Openbaring-tijd (13:17), waarin je niet kunt kopen of verkopen zonder QR-code/’het merkteken’ van een satanistische regering?

Waarom zo’n Intratuin-Boeddha als wij onze eigen Heiligen hebben.

Wees geen VVD66’er, maar Mens
Wie niet bidt, wie doet en denkt als een D66’er. De mens is echter van nature een religieus wezen, niet ‘net als andere dieren’…

Afstomping is niet gelijk aan ‘nuchter’. Misschien ben je gewoon te beperkt in je ervaringswereld, of je zit gevangen in een filosofie, wereldbeeld, het mechanische en materialistische wereldbeeld: gevangen in ‘stof’. Je kunt letterlijk in een denkwijze gevangen zitten, een tunnelvisie die je richting afgrond drijft.

Zo bidden wij nu voor alle mensen, die zich in slachtofferschap wentelen en die anderen zo in de gevangenis van hun eigen ellende willen meetrekken. Onder het motto ‘gedeelde smart’ leggen die dan een claim op je, en ze noemen je allerlei scheldnamen wanneer je ze daar dan niet in bevestigt.

Opengewaaide brievenbus

Of ze ontaarden in pure razernij, als chantagemiddel om je vooral in hun eigen slachtofferschap mee te trekken, alsof dat slachtofferschap een morele positie zou zijn. Een Engel doet nooit een claim op je, die verschijnt spontaan en onbaatzuchtig uit het rijk van de Liefde.

Die houding van ‘gedeelde smart’ is niet van God, zoals CS Lewis ook al beschrijft in ‘Brieven uit de Hel’.

Ook kun je dagelijks bidden om oprecht van hart te zijn. Laat mij niet vals zijn, huichelaar of hypocriet maar liefdevol. Je kunt net zo lang bidden tot je op deze aarde met al haar ellende ook een stukje hemel leert zien, dat je zelf een hemelpoort wordt, een ladder waarlangs engelen omlaag kunnen klimmen.

Maar dan liefst wel in Jezus naam, want daarmee kun je nooit een scheve schaats rijden. Al was het maar omdat de naam van Jezus zulke heftige reacties oproept bij mensen. Hoe zou dat toch kunnen? Misschien moeten we die reacties a la Moolenburg nog eens in kaart brengen.

2 Replies to “‘Maar engelen bestaan wel’…”

  1. Dank voor deze bijdrage Rypke, het lijkt wel erg on-2021s. Maar het is denk ik juist het gebrek hieraan wat de be-/ vervreemding geeft.
    Het is pas sinds kort dat ik het werk van dr. Moolenburgh ken(misschien wel oneerbiedig om dat hier te schrijven, maar door Sven Hulleman), en nu mag ik hier er alweer van horen.
    Alle goeds Rypke (en wat gaat er boven Gods nabijheid?), ook in de vervelende situatie met de Blauwe Tijger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *