Een Vrije Westerling wil geen Boeddha in huis of tuin

Overal die irritante boeddhabeeldjes

Waarom zie ik bij mensen op bezoek in tuin of huis steeds zo’n navelstarende oosterling staan, terwijl wij ook onze eigen Westerse heiligen hebben? Hoe kun je de eigen cultuur en tradities nu verdedigen, wanneer je als geestelijk symbool zo’n in zichzelf/het nirvana wegzinkende nietsnut in huis haalt, die je gasten aanstaart alsof je er nooit echt contact mee kunt maken. Ook alleen maar met zichzelf bezig.

En de intratuin-Boeddha voor het raam

Bij ons thuis gewoon Jezus aan het kruis
Wat is er mis met Maria of Jezus? Bij ons thuis hangt gewoon Jezus aan het kruis. Je kunt als Westerling immers op zijn best een slechte Oosterling worden. De bioloog Rupert Sheldrake mediteerde in India bij een goeroe, die hem opdroeg: je bent Westerling dus je moet je geestelijke honger vervullen binnen je eigen achtergrond en tradities.

Met de eigen geestelijke tradities kun je net zo goed of juist beter uit de voeten. Ik haalde Sheldrake als voorbeeld aan bij mijn gesprek met Jorn Luka. Moderne Westerlingen die iets vaag spiritueels willen doen, tikkie New Age importeren steevast zo’n Boeddha. Lees dan vooral ook Colin Campbell zijn topboek ‘The Easternization of the West’, om je meer bewust te worden met wat je dan eigenlijk in huis haalt: of je daar dan in geestelijke zin als Westerling nog wel achter staat.

Je importeert dan ook Oosterse despotie.

Een Youtuber en sportgoeroe van Amerikaans-Puertoricaanse afkomst, Elliot Hulse maakte ook de ontwikkeling door, die ondergetekende afgelopen decennia doorwandelde. Hij probeerde alle oosterse shit uit, maar kwam uiteindelijk bij zijn katholieke wortels terug.

Door te ontdekken dat binnen die traditie ook het mystieke zo’n grote plek had, die hij aanvankelijk dacht te missen. Je kunt nog steeds lekker sporten, fitnessen, boksen en karate doen. Maar de reden waarom verandert: je lichaam is tempel van de heilige geest, maar niet de afgod zelf.

Je bent geen Frietkot van God, maar een mooi mens, jezelf goed verzorgen op basis van een doordachte filosofie getuigt ook van eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is weer heel Westers.

De literatuur voor vandaag

Wie oosters wil, krijgt Noord Korea aan de Noordzee
Volgens mij begrijpen de meeste mensen maar half waar boeddhisme ten diepste voor staat, namelijk de ontkenning van het intermenselijke en de ontkenning van je individualiteit als uniek mens. Dat zijn juist uniek westerse kenmerken, die juist in de totalitaire technocratie van vandaag – Noord Korea aan de Noordzee- onder druk komen.

Wat je importeert aan geestelijke visie, dat uit zich ook in de maatschappijvorm die je krijgt door collectieve instemming. Een instemming die meestal onbewust plaatsvindt, gewoon omdat de meeste mensen niet al te snugger zijn en maar domweg wat imiteren en aankloten.

Maar de consequenties zijn gelijk, net als wanneer je onbewust vergif inslikt omdat je de bijsluiter niet las.

Binnen de oosterse visie is er geen plek voor ‘individuele vrijheid’ of ‘vrije wil’. Dus kun je zulke eigenschappen ook niet verdedigen met zo’n navelstarende oosterling in huis of voor je deur die in het niets op wil gaan.

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Wij willen Sint Michael, strijdend voor het goede tegen het kwade (dualiteit)
Ik wil graag nog een beeld van de strijdende aartsengel en beschermengel der Friezen, Sint Michael. Kijk, dan heb je Iemand die achter je staat in de strijd tussen goed en kwaad. Niet dat gelul over ‘non-dualiteit’, waaraan ook de genderideologie verwant is.

Westerlingen kunnen immers ‘onderzoeken en het goede behouden’, naar Paulus… Je kunt best leren van oosterse denkwijzen, ondergetekende leerde ook van zen-boeddhisme en kung fu. Maar dat doe je ook, om juist het uniek Westerse te herwaarderen.

Ondergetekende mediteerde ooit bij een zenleraar in Utrecht, Riens Ritskes en zijn Zentrum. Ten diepste kom je dan uit bij nihilisme, je zou al zittend op je matje ter zelfdrogering wat gelukstofjes losmaken.

Prachtige kerk, Michaelskerk Wieringen

Het hele idee van Liefde, zelfopofferende liefde voor een ander echt bestaand mens zoals Jezus dat leerde, dat kennen oosterse denkwijzen als boeddhisme niet. Daarom bedacht ik mij, na de zondagspreek over Openbaring 13, dat ‘het beest dat uit het land opkomt, en waarvan wij allen het merkteken moeten dragen, dat dit China is.

Het land met social credit system, waarvan de QR-dictatuur een afspiegeling is.

We zijn nu immers al een totalitaire technocratie – Noord Korea aan de Noordzee- met in de praktijk een communistische eenpartijstaat, de EUSSR, waar je zonder bewijs van onderwerping aan De Partij al de bus of trein niet meer inkomt. Waar je musea en horeca niet meer inkomt zonder je bewijs van ‘door de Partij bevolen gedrag’ te tonen.

Ook favoriet, en zo kenmerkend: met de St Michaelskerk op Wieringen

Dus nogmaals: je kunt van oosterse denkwijzen veel leren, maar je moet de balans bewaken. Het Westerse activistische element, vrije wil en vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit, intermenselijke liefde, niet ‘zomaar imiteren’ maar creeren: zonder kennis van de klassieke filosofie en het christendom (de basispeilers van ‘Het Westen’ volgens Campbell) weet je ten diepste niet waarop je eigen diepste verlangen is gebaseerd.

En dan ben je ook zo uitgedebatteerd, of nog beter gezegd: weggeblazen, opgelost in het al. In de Bijbelse verhalen zie je, dat wanneer mensen de afgodsbeelden uit hun midden weghalen, wanneer ze hun huis reinigen van wazige shit, dan is God weer met hen. Niet dat ik precies weet wie God is, behalve dan schepper van hemel en aarde, die wij door Jezus als ‘De Vader’ mogen zien.

Maar misschien kun je juist daar iets mee: het aanspreken van God als ‘De Vader’ is uniek voor de christelijke traditie.

De Heilige Michael

Het is de moeite waard dat uit te proberen: flikker die boeddhabeelden weg, wanneer ‘vrijheid’ je ding is. Want het Vrije Westen kun je niet verdedigen met een totalitaire oosterling als spiritueel symbool, iemand die in halfslaap wat gelukstofjes loopt aan te maken, terwijl hij ergens in het niets loopt te staren.

Wat je wel krijgt, dat is Noord Korea aan de Noordzee, mensen die navelstarend op hun kussentje afwachten tot ze door Het Systeem opgeslokt worden. Terwijl het Beest ons nu al verzwelgt en kinderen zonder onderwerpingsbewijs (QR) al gepest worden en geweerd uit het openbare leven.

Het is al honderd kilometer te ver gegaan, behalve voor mensen die liefdeloos zijn, wegkijken en enkel wat met zichzelf bezig zijn. Het consequent vernietigen van onze eigen tradities afgelopen twee eeuwen kan daarbij een grote rol hebben gespeeld.

7 Replies to “Een Vrije Westerling wil geen Boeddha in huis of tuin”

  1. Terug naar het ware christendom van voor de Romeinse tijd.
   Dat is voor de tijd van het concilie van Chalcedon en Nicea.
   Lees Kebra Nagast online……..
   Het ware Christendom waar we vandaan komen is er alleen nog bij de oriëntaals orthodoxe Christenen.
   The mysterie of the trinity!!!

 1. Mensen zijn zich niet bewust dat ze hun huis geestelijk verontreinigen met o.a. boeddhabeelden.
  Er is maar één G’d: de G’d van Abraham, Izaak en Jacob, Heilige van Israël! Hij kwam als Mens naar de aarde waardoor onze redding en verlossing alleen door Yeshua mogelijk is.

 2. Rypke schrijft o.m. “je kunt van oosterse denkwijzen veel leren, maar je moet de balans bewaken.”

  Ik schrik behoorlijk van de teneur van deze post van Rypke. Als hij bovenstaand citaat meent, waarom licht hij dat dan niet verder toe? Ook dat woordje “navelstaren”…

  In hoeverre die boeddabeeldjes zo in de mode zijn weet ik niet. Je kan misschien met reden het oppervlakkige “tuinkaboutergebruik” ervan afwijzen, maar zo’n generalisatie als “oosterse denkwijzen” terloops noemen en oppervlakkig kwalificeren met algemeenheden, man man man…

  Gezien het extreme karakter van deze post lijkt het me vrij zinloos om hier serieus op in te gaan. Ik laat het daarom maar bij deze verzuchting. Tenzij Rypke het bovenstaande citaat misschien nader wil toelichten.

  Voorzet voor eventueel vervolg: Rypke spreekt over “balans bewaren”. Is dat niet een centraal thema bij o.m. yoga?

 3. Misschien is dit de kern waarom ik moeite heb met deze post van Rypke. Wat ik ervan heb geleerd zijn het boeddhisme, de zen-leer en veel varianten van de yoga-leer helemaal geen godsdiensten, maar meer diepgaande bespiegelingen en adviezen, gericht op allerlei wereldlijke handelingen en omgang met de medemens, waarbij trouwens ook wel degelijk compassie belangrijk is. Maar op zich losstaand van een bepaalde godsdienst, meer als mogelijke aanvulling daarop.

  Je ziet wel, dat vanuit zulke sterk mentaal gerichte leersystemen allerlei stromingen zijn gegroeid als quasi godsdiensten, bij voorbeeld het boeddhisme op Sri Lanka. Maar ook daarbij en op allerlei andere plekken in Azië, zoals bv. Tibet, kan ik me goed voorstellen steeds samengaand met lokale religieuze tradities, die we in het westen niet goed waarnemen. Zoals bv. in Japen het boeddhisme samengaat met het shintoïsme.

  Wanneer je als westerling in deze stromingen de inspiratie of steun verwacht die een godsdienst zoals het christendom kan geven, loop je inderdaad tegen een leegte aan. Maar daarvoor zijn die stromingen ook niet bedoeld. Kijk maar naar India, waar allerlei vormen van praktisch bedreven yoga prima samengaan met die wonderlijke bonte uitgebreide galerij van goden en mythologieën en heilige dieren en geschriften van het hindoeïsme.

 4. Over dat kruis gesproken. Denk je dat Jezus dat fijn zou vinden om zich zo terug te zien?
  Zo lekker aan de muur of boven de open haard…

  Wel leuk gevonden, navelstarende oosterling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *