‘Slaap met me’ (Genesis 39)

Kerktorentje Firdgum, links geboomte van Camminga-state

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke je de Westerse cultuur, of wat daar van rest, niet kunt begrijpen. Na vorige week bij de invoering van het merkteken van het Beest/QR-tweedeling uit te wijken naar Openbaring 13, is het nu tijd terug te keren tot Genesis. We zeggen wel eens dat het ‘De Heilige Schrift’ is, maar met name het Oude Testament is ook de Geile Schrift, zo aards als stront en gemorst zaad.

Kerkterp van Jannum

Seks in de darkroom
De seksuele moraal is in de oudheid niet beslist al te hoogstaand. Neem Genesis 38 waar Juda, de zoon van Jacob het met zijn eigen schoondochter Tamar wil doen. Die ziet hij gesluierd zitten bij de ingang van een stadspoort, hij meent dat zij een hoer is en vraagt haar prijs.

Hij herkent Tamar niet van gezicht, dus blijkbaar hebben ze ‘gemeenschap’ in de woestijn-variant op de darkroom.

Die passage volgt op het verhaal over hoe hij Tamar eerst aan zijn zoon Er geeft. Maar De HEERE heeft het niet zo op Er, dus sterft deze. Dan moet zijn andere zoon Onan ‘de zwagerplicht vervullen’, dus Tamar dekken zodat zij zwanger zal worden. Maar Onan gaat ‘onaneren’ zoals dat heet, zijn zaad verspillen, voor het zingen de kerk uit.

De HEERE houdt niet van rukkers die weigeren raak te schieten, en dus doodt Hij Onan. Het woord ‘onaneren’ is dus afgeleid van Genesis 38.

De derde zoon Sela die overblijft is nog te jong, dus krijgt Tamar de opdracht van Juda op te krassen- bij haar vader wonen- tot hij haar dekken kan.

Kerk Westerland torent uit

Neuken met ouwe bok voor een geitenbokje
Als Juda’s eigen vrouw overlijdt, zoekt hij vervolgens een troostmeisje. Genesis 38 vervolgt dan, hoe Juda volgens het credo ‘vlag over de kop en voor het vaderland’ met zijn eigen schoondochter Tamar in de koffer duikt. Tamar stemt in met seks in ruil voor een geitenbokje:

En men vertelde Tamar: Zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaïm, dat op de weg naar Timna ligt. Zij had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven.

Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei: Kom toch mee, ik wil bij u komen; hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En zij zei: Wat zult u mij geven, als u bij mij komt?

Hij zei: Ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij zei: Goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij: Wat is het onderpand dat ik u zal geven? Zij zei: Uw zegelring, uw snoer en uw staf, die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar, en zij werd zwanger van hem.

Abdijkerk met zetels monniken, even op gezeten

In de darkroom
Dus Juda sekst met zijn eigen schoondochter zonder haar te herkennen. Hoe de Hebreers het met elkaar deden, erg veel oogcontact maakten ze dus tijdens ‘de daad’ niet. Immers, denk aan Jacob die het op zijn huwelijksnacht met zijn eerste vrouw doet, om na de daad te ontdekken dat het niet Rachel is maar Lea de lelijkerd.

Zo kom je nog voor onaangename verrassingen te staan, wanneer je het in de darkroom met elkaar doet. Zo vergaat dat ook Juda, die zijn belofte moet inlossen in ruil voor het onderpand. Dat onderpand is nu levensreddend voor Tamar, omdat zij zo Juda van hoerenbezoek kan beschuldigen.

En meer nog: zij kan Juda er van beschuldigen dat hij haar niet zijn derde zoon Sela tot man gaf, maar er zelf op klom.

Zo kun je het rondje om de kerk afleggen met een hogere omloopsnelheid, die bj de moderne tijd past

Juda hoort na drie maanden dat Tamar zwager is ‘van hoererij’ en roept op haar te verbranden.

Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats: Waar is de hoer die bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij zeiden: Er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei: Ik heb haar niet gevonden, en ook de mensen van die plaats zeiden: Er is hier geen hoer geweest.

Toen zei Juda: Laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden.

Het gebeurde ongeveer drie maanden later dat men Juda vertelde: Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda: Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden!

Terwijl zij de stad uit gebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen: Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei: Kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn.

De Neo-Romaanse kerk van Clervaux stamt ook pas uit 1910

Bizarre bevalling
Zo door dat onderpand staat Juda zelf voor schut, hij zegt ‘ Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb.’ Als het dan tot de bevalling komt, krijgt Tamar een tweeling op een wel heel bizarre wijze. De eerste komt al naar buiten, zwaait met zijn handje. De vroedvrouw bindt een ‘scharlaken koord’ om dat armpje.

Maar dan wringt zijn andere broertje zich toch als eerste naar buiten:

Maar het gebeurde, toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze: Wat een bres heb jij voor jezelf geslagen! En men gaf hem de naam Perez.

Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had, en men gaf hém de naam Zerah.

Als ik me niet vergis, staat het woord Perez ook voor ‘gier’, zo’n aasetende vogel. Hoe dan ook: je komt vaker zulke bizarre zaken in de Bijbel tegen, die breed uitgeschreven staan. Terwijl je over sommige sleutelfiguren als Izak, de vader van Jacob weer bijna niets te lezen krijgt.

Machtig, de Romaanse kerkramen

Jozef verleid door de vrouw van zijn baas
In Genesis 39 keert de Bijbel weer terug bij het lotgeval van Jozef. Eerder lazen we hoe Jozef, de favoriete zoon van Israel (Jacob) door zijn broer Juda voor zilverlingen werd verkocht aan een karavaan met Ismaelieten. Terwijl hij zijn vader Jacob vertelde dat Jozef door wilde dieren was verscheurd.

In Genesis 39 is Jozef verkocht aan Potifar, een dienaar aan het hof van de Farao. Als slaaf van Potifar groeit Jozef al snel uit tot zijn vertrouweling, die zijn hele huis mag bestieren. Want ‘De HEERE’ was met Jozef bij alles wat hij deed, zo vermeldt de Bijbel.

Oftewel, hij had succes. Ook vermeldt Genesis 39 dat Jozef ‘knap om te zien’ was, en dus wordt hij verleid door de vrouw van Potifar:

En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: Slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer neemt, met mij naast zich, geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven.

Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?

Het blijkt dat de vrouw hem gewoon een streek wil flikken:

En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met me.

Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten.

Parrega, de Johanneskerk uit 1300

Seks gebruiken als een wapen
Want zodra die vrouw Jozef zijn kleed in handen heeft, dan heeft zij net als Tamar een onderpand in handen om de man te beschuldigen. Ze beschuldigt Jozef vervolgens van aanranding, en zo belandt hij in de cel van de farao. Zo zie je twee manieren beschreven, waarop vrouwen seks gebruiken als wapen tegen de man.

Al dat manonvriendelijke gedoe blijkt in de Bijbelse historie nodig te zijn, om Jozef in de positie te krijgen van dromenduider van de farao. Zodat hij in Genesis 40 als dromenduider bij de Farao in hoog aanzien kan komen. Zo kan de verkochte slaaf dan meester worden.

Een zelfde thema zien we later weer terug in het Bijbelboek Daniel, die door dromenduiding een positie aan het hof van de Perzische heerser Nebukadnessar verovert. Zo zit de Bijbel vol met verrassende dwarsstraatjes.

Ook wanneer je er door verhalen uit je Protestantse jeugd relatief vertrouwd mee meende te zijn, lees je en ontdek je steeds weer nieuwe dingen. Dat Jozef vanwege de beschuldiging van verkrachting in de cel belandde dat wist ik alvast niet.

Als jongetje op de lagere school had je immers geen flauw idee dat seks voor volwassenen zo belangrijk kon zijn. Heb een goede zondag

3 Replies to “‘Slaap met me’ (Genesis 39)”

  1. Het is me wat met die vrouwen. Ik ben blij dat ik er af ben. Maar er gaat wel eens wat fout na een avondje ‘beaujolais primeur’ in het grand café. Ook ik ben wel eens meegesleept door een ‘iets’ oudere vrouw in half beschonken toestand naar haar appartement. Net als Noach of Lot, ik kende mijn maat nog niet en werd daarbij ‘gevoerd’ door de dame in kwestie, had ik een ‘rude awakening’. Het bleek dat ik vlak voor het moment van actie voor de zoveelste keer het toilet moest bezoeken en bij terugkeer was de dame in kwestie, ook half-bezopen, in slaap gevallen. Daar ik er volgens veel vrouwen ‘het altijd mis heb’ of ‘er vaak naast zit’ heb ik toen op beestachtige wijze het IKEA-nachtkastje verkracht. ’s Morgens werd thuis wakker (??) met allerlei houtsplinters in mijn liezen en vond op de grond naast het ledikant een paar half-gehaarde krulspelden en een smerig bovengebit. Kennelijk wilde ik ook uit het Tupperware-bakje geviste artikel ook gebruiken als bewijs van mijn aanranding. Ik hoop dat de vrouw zich alsnog aan mij bekend gaat maken, ik wil de assistente van de huisarts vergoeden voor die 2 uur die zij heeft besteed aan het splintertrekken terwijl zij voortdurend in de weg zwengelende onbesnedenheden moet wegduwen. – Nu heb ik een vermoeden dat Mathilda weer gaat zeggen dat dit maar een kleine zaak is, maar het moet gezegd worden: “Een paar weken geleden was ik aan de tuin aan het wroeten en moest even plassen. Ik besloot het in de greppel te doen omdat ik niet met die smerige poten het huis in wilde. Een half uur na gedane klus zit ik aan de koffie en belt de buurvrouw aan. Ze had mij door het slaapkamerraam boven mij in de tuin bezig gezien en vroeg nu of ze ‘die blêdblazer mei die grutte poede’ een keer mocht lenen want ze wilde nog wat ‘bledderen’ shredden voor de compostbak. Maar ik heb helemaal geen bladblazer….ze wist ’t zeker. Ik heb de deur maar dicht gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *