Kanker-pandemie door 5G-netwerk mogelijk?

Essentieel leesvoer, literatuur voor vandaag

Met ‘The Invisible Rainbow, A history of Electricity and Life’ in handen van Arthur Firstenberg krijgen lezers een plausibel mechanisme en oorzaak om de explosie van kankergevallen sinds de 19de eeuw te verklaren: elektrificatie van de maatschappij.

De wereld van elektromagnetisme en biochemie komen in zijn boek bij weer elkaar, waar ze in het materialistische wereldbeeld (‘alles is stof, wij zijn ons brein’) gescheiden compartimenten bleven, dit zou zelfs het ‘wetenschappelijk’ wereldbeeld zijn.

Maar is het ook waar? De Wildavsky-methode is voor iedereen met een gezond stel hersens toepasbaar

Sterke correlatie tussen elektrificering en stijging ‘welvaartskwalen’
Kijk slechts naar de kanker- en diabetesstatistieken in de VS, en je ziet; iets in de moderniteit moet een ware pandemie aan negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Hoewel mensen gemiddeld steeds langer leven, komen daar allerlei welvaartskwalen bij.

Het aantal kankerdoden per 100 duizend steeg in de VS van rond de 10 in 1850 naar rond de 180 in de 2000+.  Diabetes-doden waren er niet of nauwelijks in 1850, maar in onze tijd ligt dat nu rond de 25 per 100 duizend.

Het aantal longkankergevallen zou tot in onze tijd zijn gestegen, zo schrijft Firstenberg, terwijl er al sinds de jaren ’70 een sterke daling is in het percentage mensen dat rookt. Terwijl ‘roken’ traditioneel als de hoofdoorzaak van longkanker wordt aangewezen.

‘Groene’ energie in Duitsland bij Paderborn

Firstenberg haalt diverse studies aan, waar de opkomst van krachtige elektrische netwerken (hoogspanningskabels, grote powerstations) in een regio gepaard gaat met een stijging van die ziekte, zoals in Nevada na bouw van de Hooverdam en de aanleg van de transportlijnen.

Komt het dat mensen dus meer ‘ouderdomsziekten’ krijgen, terwijl ze die kwalen niet zouden krijgen wanneer ze korter zouden leven? Of zijn er typische trends in de zogenaamde ‘technosfeer’ zoals chemische vervuiling, veranderd dieet (voedsel uit procesindustrie) en magneetvelden, elektromagnetische straling? Of een combinatie.

Je moet altijd bijzonder voorzichtig zijn met conclusies uit epidemologische studies, zie daarvoor ook ‘But is it True’ van Aaron Wildawsky. Correlatie is nog geen relatie. Varieer de baseline en zie of de conclusie nog steeds het zelfde is, enzovoort.

De Chalice Well, aan de voet van de Glastonbury Tor

Wi-FRIE
Bij bezoek aan Glastonbury in 2009 nam ik het nog met een zak zout, het idee dat de permanente blootstelling van moderne mensen aan elektromagnetische straling allerlei negatieve gezondheidseffecten kon hebben. Voor mensen die daar gevoelig voor zijn.

Je zag bordjes in etalages met daarop ‘Wi-Frie’, oftewel dat de straling uit al die ‘smart’-devices je cellen zou kunnen roosteren. Grappig, maar terecht en goed onderbouwd?

Zoals bij alle blootstellingen is er een wijde variatie in gevoeligheid. Zoals de 1 ook beter tegen drank kan dan de ander.

Maar ondergetekende heeft het zelfde gevoel wanneer hij (te)lang zijn mobieltje tegen het oor houdt. Zo’n krachtige zender met elektromagnetische straling moet dus biologische effecten kunnen hebben.

Smart City Hub, met bloeiende margrieten in december….

Chemie en elektriciteit zijn 1
Wat je niet wist, is dat er al een eeuw onderzoek bestaat, waarin de negatieve effecten op levensvormen door (krachtige) elektromagnetische straling is geboekstaafd. Arthur Firstenberg zijn in 2017 gepubliceerde boek vult dat gat, door al die literatuur bijeen te brengen (meer dan 120 pagina’s bibliografie) en daarover een werk te schrijven dat je een hoog ‘hee dat wist ik niet’-gehalte mee geeft.

Bijvoorbeeld dat Marconi een leven lang met bovengenoemde kwalen worstelde. En dat zijn krachtige zender op Isle of Wight bij in gebruikname correleerde met een plotse bijensterfte. En dat bijenvolken die vervolgens ter vervanging werden binnengebracht ook bij bosjes neervielen.

Een reden om de koppeling biochemie en elektriciteit niet te maken in de academische wereld, wordt door Arthur Firstenberg verklaard uit het materialistische en mechanische wereldbeeld: dat je alle celprocessen verklaart uit ‘stof’, het ‘wij zijn ons brein’-idee.

Dan ga je hokjes-denken, waarbij de ‘stof’-mensen zich in het stofhokje verschansen terwijl de elektro-mensen op hun eigen andere planeet leven.

Terwijl chemische reacties natuurlijk een vorm van elektronenoverdracht zijn, zoals bijvoorbeeld in de energiefabriekjes in je cel, de mitochondrieen. De elektrosfeer en chemosfeer zijn in het eggie niet van elkaar gescheiden: ze beinvloeden elkaar.

De Bijenjongere: krachtige elektromagnetische straling kan bijenvolken beinvloeden

Metabolisme omlaag
Firstenberg toont een keur aan onderzoek, naar het verschijnsel dat hij ‘suspended animation’ noemt. Hoe kan het dat we gemiddeld langer leven, maar tegelijk meer kwalen krijgen als kanker, diabetes enzovoort. Nu blijkt bij alle levende wezens, van fruitvliegen en muizen tot mensen een gelijk verklaringsmechanisme te bestaan.

Iedereen heeft als het ware een quotum in zijn leven op het aantal hartslagen. Wezens met een hoog metabolisme (hoge verbrandingssnelheid) leven fast and furious, denk aan de spitsmuis. Maar die zijn al vlot dood, een jaar is al stokoud.

Terwijl wezens met een laag metabolisme veel langer leven. Zo kunnen nagenoeg even grote vleermuizen (als voornoemde spitsmuis) wel tientallen jaren oud worden. Ze kunnen hun metabolisme immers nagenoeg naar nul brengen in winterslaap.

En zo wordt de warmbloedige vleermuis die achter nachtvlinders aanjaagde plots een koudbloedige die als Batman aan de zoldering bungelt met een lichaamstemperatuur gelijk aan de omgevingstemperatuur.

Batman, geen dwergvleermuis of hoefijzer, ik hou het op een laatvlieger. Door hun lage metabolisme in rust, kunnen vleermuizen veel langer leven dan muizen

Problemen met de energiefabriekjes
Hou dit mechanisme nu in gedachten, voor we de koppeling met ‘zuurstoftoevoer’ maken en de energiefabriekjes in de cel, de mitochondrien. Firstenberg toont een keur van proeven met elektromagnetische straling, die op allerlei proefdieren als muizen en ratten het zelfde effect hebben.

Ze halen vaker hogere leeftijden, maar tegelijk groeit de kans op allerlei kwalen als kanker. Het mechanisme daarvoor zou in de ontregeling van de energiefabriekjes van de cel kunnen liggen, de mitochondrien. Firstenberg haalt de medicus Otto Heinrich Warburg aan, die al in de jaren ’30 met een verklarend mechanisme voor allerlei soorten kankers kwam; een hapering in de zuurstoftoevoer naar cellen.

In 1931 kreeg hij de Nobelprijs voor ‘Physiology and Medicine’.

Koppel nu de effecten van straling op het metabolisme (en dus de energiefabriekjes in de cel) aan de Warburg-theorie, et voila. Er dient zich een verklaringsmechanisme aan, waarvoor overtuigende bewijzen bestaan.

Een cel kan bij zuurstofgebrek immers overgaan op een ander verbrandingsmechanisme, glycolise. Sporters herkennen dat want dan gaan ze verzuren. Stel nu dat je door stralingseffecten een chronisch (klein) zuurstoftekort hebt, en de cel blijft overschakelen op die andere verbrandingsvorm.

Of het nu een keur aan (chronische blootstelling aan) lichaamsvreemde chemicalien is die de zuurstoftoevoer naar de cel ontregelt, of het is elektromagnetische straling of magneetvelden… Beide kunnen zo werken als een regenbui op een kampvuur, zo is de metafoor die Firstenberg gebruikt.

 Vleermuis-flyover bij Centrale As

Wat zal 5G doen?
Met deze kennis op zak, is het dus noodzakelijk om nog eens goed te kijken naar de uitrol van het 5G-netwerk: krachtige zenders met frequenties in de bandbreedte waarin je grote effecten op biologische cellen kunt verwachten, met een grotere intensiteit.

Terwijl we nu uit naam van ‘gezondheid’- een nieuw griepvirus- de hele maatschappij verbouwen tot totalitaire tirannie waarbij je alleen nog met QR-ierverklaring aan het sociaal-economisch leven mag deelnemen, is zelfs al het benoemen van mogelijke gezondheidsschade door 5G een taboe.

Let op, net als bij allerlei paniek over ‘vervuiling’ door allerlei stoffen, dien je hier voorzichtig te zijn. Giftigheid zit in de dosis. Meeneemboodschap hier is alvast: probeer minder in hokjes te denken, en elektriciteit/magnetisme niet te zien als iets uit een ander domein dan chemie.

Denk meer ‘holistisch’ zoals dat heet.

Onderzoek naar gezondheidseffecten van straling blijkt veel omvangrijker en overtuigender te zijn, dan ik had gedacht. Gewoon, omdat ik daar toe nu toe nooit aan had gedacht, dat er zo’n plausibel biologisch verklaringsmechanisme was voor gezondheidsschade.

En dat zal voor veel meer mensen gelden. Want als ik iets niet wist is de kans groot dat 99% van de medemensen het al helemaal niet wist. Alleen al daarom is het aan te bevelen nog eens goed te kijken of de uitrol van “SMART’ wel zo’n slim idee is.

5 Replies to “Kanker-pandemie door 5G-netwerk mogelijk?”

 1. Electric Universe ,The shocking true story of electricity laat ook het e.e.a zien maar dateert uit 2005.
  Als je weet dat je gaat bellen kan je ook die plugjes in je oor stoppen.(tenminste, als je een iPhone hebt).
  In de beschrijving staat dat je het item, de telefoon ,wel een paar cm. van je huid moet houden i.v.b met straling.
  Alles bestaat uit golven.Worden omgezet in je Brain.Kleuren, geluid, etc.alleen op elec..magn.stralings golven heb je zelf geen invloed.

 2. Ook dit is bijvoorbeeld zeer interessant, heeft ook met trilling te maken,

  Alle muziek die vandaag de dag wordt gemaakt is op de verkeerde grondtoon gebaseerd. 432 Hertz zou de norm moeten zijn en niet de 440 Hertz die in 1935 met hulp van de nazi’s is ingesteld. Enschedeër Richard Huisken is initiatiefnemer van de site Terugnaar432hz.org . De website is de thuishaven voor zijn pas opgerichte comité ‘Terug Naar 432 Hertz’.

  Zelf ziet Huisken drie grote voordelen. “Ten eerste ligt het prettiger in het gehoor en ten tweede opent het spiritueel perspectief omdat het de universele grondtoon is. Het opent de ‘chakra’s’, wat je spiritualiteit versnelt en ontwikkelt.

  https://www.tubantia.nl/enschede/roep-om-nieuwe-revolutie-in-muziekland~aed37bc8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.kadaza.nl%2F

  Er is heel veel over te vinden, en aangezien wij ook uit trillingen bestaan, is dit echt met opzet gedaan!

 3. Er zijn meerdere verklaringen voor de Isle of Wight disease bij bijen. Deze verklaringen komen steeds voort uit wat op een bepaald moment een populair onderzoeksonderwerp was of uit een zaak die maatschappelijk aan de orde is. Zelf denk ik dat het fenomeen te maken heeft met ‘bad fermentation’ in de bijenkasten, dat zorgt voor hoge koolzuurconcentraties met zuurstofverdringing als gevolg en productie van onwelriekende geuren bij dergelijke anaerobe omstandigheden, waar de bijen niet van houden. Dat is dus geen ziekte.
  In sommige publicaties wordt gemeld dat dit verdwijnen van de bijen (bijen massaal dood) daar meerdere malen is voorgekomen in het begin van de 20e eeuw. Er zijn ook publicaties waarin beweerd wordt dat dit een eenmalige gebeurtenis was.
  Bij al die verklaringen ontbreekt dan altijd een preciese beschrijving van het mechanisme waarmee dat gebeurt, en experimenten om zoiets te bewijzen ontbreken (het is vaak niet eens mogelijk om die op een verantwoorde manier uit te voeren).
  In geval van de invloed van elektromagnetische straling op bijen gaat het m.i. vooral om de continue veranderingen in het magnetisch veld. Bijen navigeren voor de lange afstand op het aardmagnetisch veld, dat zeer krachtig is. Ze detecteren dit met ~ 400 nm lange staafjes in het abdomen, die ijzer bevatten.
  De elektromagnetische veranderingen ontstaan als gevolg van de continu veranderende stroom die door de kabels loopt. Ik zou zeggen loop eens met een naaldkompas onder een hoogspanningsleiding door (die naald slaat acuut op tilt).
  De elektromagnetische straling van zendmasten is echter zeer laag in vergelijking met die van hoogspanningskabels. Voor mij ontbreekt alsnog het exacte inwerkingspunt, hoewel er aanwijzingen zijn uit de NMR spectroscopie.

 4. Waar je het hebt over hapering in de zuurstoftoevoer, dan heb je het over het ontstaan van anaerobe situaties. Wanneer je ziektes en aandoeningen goed wilt analyseren en begrijpen moet je op zijn minst kijken waar en wanneer een anaerobe situatie ontstaat, en ook nagaan hoe lang die duurt. Aangezien 1 mol glucose bij een aerobe toestand 36 mol ATP aan biochemisch bruikbare energie oplevert, en in de anaerobe toestand maar 4 – 6 mol ATP, is een ziekte of aandoening dus in wezen een energieprobleem.
  Mocht elektromagnetische straling een factor zijn bij het ontstaan van ziekte, dan is het belangrijk ook de andere factoren te weten, bijvoorbeeld de voedingstoestand. Een ziekte of aandoening is namelijk nooit monofactoriëel. Deze kwestie is actueler dan ooit, nu men ’een virus’ aanduidt als ‘de oorzaak’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *