De ‘Journalistiek’, Arie Slob zijn Kartelwaakhonden (3)

Arie Slob (Communisten Unie) van het Ministerie van Informatie (OCW)

In de serie ‘De Journalistiek is doodziek’ besteden we in deze derde aflevering aandacht aan de 1,1 miljard euro jaarlijkse subsidies die het Ministerie van Informatie (OCW) van Arie Slob (CommunistenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) verdeelt. Deze belanden bij staatsmedia die  oppositie van overheidsbeleid aanvallen.

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) genaamd ‘Commissariaat voor de Media’ is de toezichthouder van de minister. Deze slorpt jaarlijks 6-7 miljoen euro overhead voor kartelbestuurders. Daarbij doneren commerciele omroepen 2 miljoen euro om zichzelf een goedkeuringsstempel te laten geven.

Hun werk wordt ge-evalueerd door het Haagse ABD Topconsult, oftewel: topambtenarij van het kartel en hun multibestuurder-vriendjes.

Een geldpot van 1,2 miljard euro te verdelen door het Ministerie van Informatie (OCW), bron Rijksfinancien.nl

Kartelslager CvM keurt eigen kartelvlees
Wat dit ‘toezicht houden’ door CvM nu concreet inhoudt, daar word je niet veel wijzer van wanneer je het jaarverslag leest. Het Ministerie van Informatie (OCW) omschrijft de taak aldus:

De kerntaak van het Commissariaat voor de Media (CvdM) bestaat uit het uitoefenen van onafhankelijk toezicht op het handelen van de media-instellingen in Nederland en uit handhavend optreden ingeval de toepasselijke regelgeving niet in acht wordt genomen.

Dat toezicht heeft betrekking op zowel de staatsomroepen als de omroepen in handen van miljardairsclubs, zoals RTL (Bertelsmann Stiftung). Daarom lees je in het jaarverslag van de CvM ook dat de commercielen hen jaarlijks 2 miljoen euro doneren voor een goedkeuringsstempeltje.

Eurofederale propaganda maken, jaarverslag CvM 2020

In het jaarverslag van CvM lees je de gebruikelijke bezweringen over ‘kwaliteit’, ‘onafhankelijk’ en ‘objectief’ en COVID-cliches die je ook bij referendum-afschaffer Kajsa Ollongren tegenkomt: de omkering van waarheid en ‘spiegelen’. Dat je anderen beschuldigt van wat je zelf doet.

Spiegelen, beweren dat je waarheidsgetrouw wilt zijn terwijl kartelmedia ons deze totalitaire tirannie in hebben gelogen

Zoals iemand die een scheet laat tegen de buur zegt ‘je stinkt’. Je leest hier een bedekte aanval op de pluriformiteit van de media: alleen het door het Ministerie van Informatie en haar CvM gekeurde Kartel mag er bij horen, zolang ze de zelfde leugens over CO2 en ‘corona’ maar blijven herhalen.

Kartelmedia laten Hugo onweersproken leeglopen voorafgaand aan Ministerraad

‘Corona’ zou aantonen, hoezeer de juiste informatie er toe doet (zie screenshot jaarverslag 2020). Humor; de grootste bron van desinformatie zijn immers de persconferenties van Hugo en Mark, en de door dit regime gesubsidieerde pers. Bij hen is het taboe is om kritisch op regeringsbeleid rond corona te berichten, zo stelde ook een Telegraaf-journalist die ik ken.

  • Vorig jaar: ‘mondkapjes zijn een vorm van schijnveiligheid’, citaat Hugo en Jaap van Dissel via de Staatsomroep
  • Vorig jaar: ‘een coronapaspoort is fake news’, kudo’s Hugo en de kartelmedia als Nu.nl van mediagigant Sanoma.
  • Vorig jaar: ‘tweedeling ben ik tegen’, kudo’s Hugo

‘Onafhankelijk’, multibestuurder Ed Nijpels noemt zich ook zo: geen enkele verantwoording schuldig, wel publieke knaken cashen

Moet ik alle leugens die dit onrechtmatig regerende regime uitstort- onweersproken door haar gesubsidieerde media-  nog 1 voor 1 afgaan? Het Commissariaat is dus een Kartelslager die het eigen kartelvlees keurt, met kartelmensen in de keuringsdienst.

Met wat managerproza over ‘governance’. Dat betekent zoiets als ‘zakkenvullers die geen affiniteit met het journalistieke ambacht hebben, de besluiten laten nemen.’ In boeren-Nederlands althans. De ver-managering van NL maakt het gehele land kapot, alle vakmensen verdwijnen, meelopers regeren.

Dat is ‘governance’.

Bestuurder bij de club van multi-miljardair Yuri Milner

Objectief voor de buhne
Laten we daarom eerst eens wat poppetjes uitlichten, die daar door de topambtenarij van Arie Slob zijn neergezet. Een commissaris van het Commissariaat tot 2021 is Jan Bune uit Amsterdam (e.o), die werkzaam is als venture capitalist bij diverse kapitaalfirma’s. Die is ook bestuurder bij Mail.ru. Dat is het bedrijf van de Israelisch-Russische miljardair Yuri Milner, goed voor een vermogen van 5,6 miljard euro.

Vriendje van Boudewijn Poelmann en medeoprichter van zijn Novamedia (Postcodeloterij), Derek Sauer, claimt voor zijn Moscow Times dat hij bijna co-investeerder in Mail.ru was geworden, maar dat afsloeg en zo dus honderden miljoenen had misgelopen. Die hoek dus.

Milner is grootaandeelhouder van ondermeer Facebook, Twitter en Alibaba.  Yuri Milner zit weer in het miljardairsnetwerk van transhumanisten als Jeff Bezos, die zich door Yuval Harari’s ‘Homo deus’ lieten inspireren: De wens om via (bio)techniek en nanotechnologie onsterfelijk te worden. Daartoe richten ze het Altos Lab op in Sillicon Valley, zo meldt Nabil Alouani op deze webzijde.

Harari’s boek belandde bij die ‘objectieve en onafhankelijke’ Vara haar ‘De Wereld Draait door’ nog op de boekentafel, het werd agressief geplugd en was zelfs in de Jumbo te koop. Heel pluriform, onafhankelijk en objectief ging dat.

Bejubeld door ‘de wereld’, Bill Gates, Obama en Zuckerberg: de pretentie van Harari dat de mens als god zal zijn

Bij Milner’s transhumanisten-clubje zit bijvoorbeeld de uitvoerend directeur van de Bill en Melinda Gates Foundation weer bij als investeerder-deskundige, multi-miljonair Richard Klausner. It’s a small world. Het transhumanisme en de QR-maatschappij zijn nauw verwant, de verweving van technologie met mensen.

In Zweden introduceren ze al de persoonsgebonden chip in je hand. De injectie met experimentele gentherapie is ook een vorm van nanotech.

Nu toon je niet aan: Jan Bune is transhumanist, noch toon je aan: hij is vriendjes met Milner, en zo krijgt Milner bij de Kartelmedia voetje tussen de deur. Wat je wel aantoont: de wind waait uit een zekere hoek.

Bestuurder bij Mail.ru word je niet zonder bepaalde contacten. En zo is het goed, om in volgende afleveringen meer antecedenten na te trekken.

Bron: Rijksfinancien.nl Pomp jaarlijks 0,8 miljard euro belastinggeld in staatspropaganda, en je bereik is navenant. Bereik = geld. Wie NPO kijkt en zelfs gelooft, die draagt een mondmasker en neemt zijn ‘booster’

Subsidie strooien voor pro-overheidsactivisme
Derek Sauer begon als Maoist, en is nu maoist-kapitalist. Mao vermoordde minstens tien maal meer onschuldige burgers dan de nazi’s, maar dat schijnt er niet toe te doen. De Kartelmedia blijven ‘nazi nazi’ roepen, en zo maak je bij het grote publiek een blinde vlek voor vele malen grotere misdaden: die van het INTERnationaal socialisme en Bolsjewisme.

Daardoor heet in de publieke beleving ‘extreem rechts’ gelijk aan ‘extreem slecht’. Terwijl ‘extreem links’ gelijk staat als ‘iets teveel van het goede’. Een kwestie van hoeveel geld je pompt in propaganda ‘dressed as journalism’. De ruimte tussen je oren is te huur.

De Postcode Loterij pompt nu samen met de Rijksoverheid en provinciale overheden de groene propaganda-beweging vol met subsidies. Naar die groene clubs gaat nu ook jaarlijks een ruime miljard euro subsidies. Bijvoorbeeld om van boeren onteigende grond weg te parkeren met subsidie. Of om propaganda te maken voor de Klimaatwet.

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018

De zelfde oligarchische constructie vind je bij de Nederlandse media, op zowel nationale schaal als regionale schaal. De Staatsomroep NOS slorpt jaarlijks 800 miljoen euro op, afkomstig van het Ministerie van Informatie (OCW) van Arie Slob. Die vormen de harde kern van pro-kartel-activisme, waarmee de regionale omroepen nu via OCW-subsidies vervlochten worden.

Dat de regio-omroepen subsidies vangen om met de NOS vervlochten te worden, dat lees je in de jaarverslagen van bijvoorbeeld Omrop Fryslan en

De regionale omroepen krijgen gezamenlijk 150 miljoen euro subsidie, om als waakhonden van het kartel op te treden die de oppositie aanvallen. De regionale ‘journalistiek’ wordt betaald door het Kartel, werkt in dienst van dat kartel, en wordt gekeurd door dat Kartel.

Dus is het geen verrassing dat clubs als Omrop Fryslan en RTV Drenthe fungeren als waakhonden voor het Kartel dat hen zo rijkelijk subsidieert, dat ze ieder meer dan 3 miljoen euro subsidie-kapitaal als vermogen oppotten.

De NPO en de omroep die bejaarden bang en dom houdt: MAX

Arrogant door subsidie-vetmesterij
Die luxe-positie geeft ze een zekere arrogantie, die van de onaantastbaarheid. ‘Wij zijn goed omdat wij dat van onszelf vinden’ (en omdat we door subsidies zijn vetgemest).

Je leest in alle jaarverslagen van Regionale Omroepen het zelfde geklaag over een gebrek aan budget, waardoor ze hun werk niet goed zouden kunnen doen. De kale feiten, namelijk dat ze volgens het eigen jaarverslag miljoenensubsidies als vermogen oppotten weerspreken de rechtvaardiging van dat geklaag.

Op schoot bij de lokale bestuurders, RTV Drenthe

Ondertussen wacht ik al een week tevergeefs op het weerwoord van RTV Drenthe-directeur Dink Binnendijk, die voor regionale bestuurders belastend materiaal zou hebben gewist van het RTV-Drenthe-archief en de website:

Geachte Dink Binnendijk

Van de u welbekende Jan Nieboer ontving ik het volgende relaas: U zou hem – met voorzitter van de redactieraad Ineke Kemper hebben toegezegd het van de website verwijderde beeldmateriaal te leveren van de uitzending van RTV Drenthe op 19 juni 2019 van 1300 tot 1330, de uitzending uit het Politiebureau in Assen.

Daar stelde burgemeester Jan Seton stelde ‘we hebben ze’ en burgemeester De Jonge van Stadskanaal stelde ‘je zal maar bij die man in de klas hebben gezeten’. U hebt hem dit ondanks uw toezeggingen echter nooit gegeven, zo stelt Nieboer

– Is dat beeldmateriaal van 19 juni 2019 van de persconferentie inderdaad verdwenen uit het archief? Ja/Nee
– Hebt u – danwel een medewerker van RTV Drenthe- dat in opdracht van bestuurders verwijderd? Ja/Nee
Indien U op beide vragen met ‘nee’, antwoordt, stelt u dus dat Jan Nieboer liegt? Ja/Nee

Ministeres van Onderwijs van D66

Conclusie: gesubsidieerde pro-overheidsactivisten
Hoofdredacteuren van regio-omroepen controleren de oppositie, zijn Kartelwaakhond die hun broodheren in het zadel houden, wat ze ‘onderhouden van goede relaties’ noemen in hun jaarverslagen. Het is ook hier: wie betaalt, die bepaalt. Geen hoofdredacteur gaat met gestrekt been de Kartelbestuurders te lijf, want dan droogt de subsidie misschien wel op.

Voor jaarlijks 10 miljoen euro subsidie en een riant ambtenaren-salaris: mensen liegen wel voor minder. Dat de omroepen voor Arie Slob werken, het blijkt ook uit een ander geldpotje. Zoals Slob zijn jaarverslag stelt, financieren ze ook de landsadvocaat Pels Rijcken jaarlijks met ongeveer 4 ton euro uit het mediabudget.

De Belangen van het Ministerie van Informatie

Het gaat om verdediging van ‘De Belangen’.

Wanneer je alle vrome verkooppraatjes over ‘democratie’ en ‘rechtstaat’ even laat voor wat ze zijn, Kartelporpaganda, dan openbaart zich in Nederland dus eerder het beeld van een Eenpartijstaat met Staatsmedia, Noord Korea aan de Noordzee. Wie niet conformeert wordt direct door het Ministerie van Informatie haar subsidie-activisten aangevallen.

Gefinancierd met geld van Arie Slob: NTR wil dat je critici van overheidsbeleid dood schiet

Buig je niet, maar trek je een beerput open? Dan gooien ze je 42 dagen in de cel voor een Twitterplaatje (Huig Plug), of zoals bij mij: ze sturen een arrestatieteam, en framen je in hun media als ‘bijlzwaaiende dreigblogger.’ Of ze dreigen met Kort Geding met hun landsadvocaat Pels Rijcken omdat je de naam van een frauderende ambtenaar openbaart.

De landsadvocaat die ook even 4 ton euro per jaar snoept uit het mediabudget van het Ministerie van Informatie (OCW)-

En dan mag je lekker zelf de proceskosten betalen, want alleen gekken als ik menen nog dat ‘het controleren van de macht’ tot een journalistieke taak behoorde. Maar juist dan slachten ze je af, en ben je feitelijk vogelvrij.

  • De oplossing is eenvoudig: een volledige subsidiestop op iedere vorm van ‘journalistiek’, de journo-ambtenarij van Het Kartel. Laat de vrije markt haar werk maar doen, spaar 1,2 miljard euro per jaar. Ik krijg ook geen cent staatssteun en schreef in 10 jaar tijd 5000 columns als deze.

One Reply to “De ‘Journalistiek’, Arie Slob zijn Kartelwaakhonden (3)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *