‘V for Vendetta’ kijken van makers ‘The Matrix’

V for Vendetta

Bij de vrijheidsdemo in Berlijn in augustus 2020 zag ik al zo’n masker. Nu weet ik pas dat dit masker stamt uit ‘V for Vendetta’, de film over een maatschappij die via angst voor virusinfecties en ‘terrorisme’ in onderdrukking leeft. Tot de avondklok en mondkapjes aan toe en de media die precies het tegengestelde berichten van de realiteit. Niemand onderneemt iets tegen de tirannie omdat iedereen bang is. Een film uit 2006. 

V for Vendetta

De tirannie werd ingesteld op basis van bangmakerij, mensen bogen als knipmessen voor de angst voor ‘het virus’. Uiteindelijk blijkt het de regering zelf geweest, die dat virus losliet om zo de absolute macht te kunnen grijpen via ‘terreur’ (angst zaaien). Die mogelijkheid is bij de Chinese griep nog steeds niet uit te sluiten, dat het virus expres is losgelaten uit het lab in Wuhan.

Mensen worden pas zelfbewuster en gericht op vrijheid, als de superheld in actie komt, een man met masker die 20 jaar voorbereiding stak in de ondermijning van dat regime. Het begint met sabotage van een TV-uitzending wanneer hij bij de NPO inbreekt, om een eigen uitzending te forceren. Om mensen bewust te maken, hoe ze in hun huidige staat van angst zijn gekomen. In de eindfase als hij via moorden op de hoofdschuldigen en een grote aanslag richting ontknoping beweegt, dan stuurt hij door het hele land die maskers.

Hij rekent dan – op 5 november- nog met de ‘beul’ van het regime af. Grappig is dat je ook de bewakers van de tirannie en haar avondklok ziet rondrijden in busjes waarop staat dat het ‘voor uw veiligheid’ is.

V for Vendetta

De bevolking heeft zich inmiddels massaal verzameld en vindt zich geconfronteerd met het leger dat zich opstelde rond het Parlement. Maar ze doen hun maskers af, ze hebben hun angst verloren. Het leger durft zelf niets meer te doen, niet in te schieten op de eigen bevolking en zo lopen ze allemaal door het opgestelde leger heen. Moraal van het verhaal: de enige kooi waarin je leeft is de angst.

Zo laat de superheld ook de andere hoofdrolspeelster gevangen nemen, kaal scheren. Wanneer ze weigert in verhoor de superheld te verraden, omdat ze niet bang is te sterven, kan ze ook haar gevangenis verlaten. De bewakers bij de cel blijken poppen te zijn. Nu pas zag ik ook, dat de maskerfoto die Paul Jansen zijn ‘De Telegraaf’ plaatste bij het artikel over ‘complotdenkers’, met daarin voor mijn persoon een rol als ‘bijlzwaaiende activist’, mensen waren met de V for Vendetta-maskers.

Augustus 2020 in Berlijn

De film is afkomstig van de makers van The Matrix, de Wacowsky Brothers.

In The Matrix zijn mensen tot vleesbatterijtjes geworden die letterlijk met hun levensbloed het systeem draaiende moeten houden. Dat systeem geeft ze in ruil illusies gevoerd via computertechniek, zodat niemand op het idee komt zichzelf los te koppelen. Tot de smaak van een biefstuk aan toe, alles zit er in geprogrammeerd en komt via neuronen-impulsen naar de mensbatterijtjes.

Toen was het nog niet zo erg als nu, augustus 2020 in Berlijn

Een kleine club vrije mensen leeft daar los van, maar wordt continue belaagd door de bewakers van het systeem, ‘sentinels’ en Agent Smith, de Australische acteur die ook in Lord of the Rings speelt (dan is hij een Elf). Het wereldbeeld dat die agent uitspuwt over mensen die zich als een kanker over de wereld vermenigvuldigen, dat is precies het wereldbeeld van de klimaatbeweging, eugenetici als Bill Gates en de Club van Rome.

Zo zie je dus, dat er niet alleen goede schrijvers zijn als George Orwell (1984, Big Brother) en Aldous Huxley (Brave New World), die al decennia vantevoren de consequenties van technocratie kunnen voorspellen. Er zijn ook filmmakers actief, die in een dystopische film de consequenties van technocratie en de macht van technologie (concentratie in handen van ‘de macht’) kunnen verbeelden.

Andermaal snap je nu ook: je ziet het pas als je het door hebt… Ik had die maskers wel waargenomen maar had nog niet de symbolische waarde ‘gezien,’ dat dit van die film afstamt. Een film uit 2006 alweer, met af en toe angstaanjagend veel overeenstemming met het Rutte-terreurregime. In de film berichten ze ook over hoe de ‘voormalige’ Verenigde Staten in Burgeroorlog uiteen waren gevallen.

3 Replies to “‘V for Vendetta’ kijken van makers ‘The Matrix’”

  1. V for Vendetta is mooi inderdaad. Vooral de notie dat je pas vrij bent als je de angst voorbij bent, niets meer te verliezen hebt – inclusief je leven. Ik heb het de afgelopen anderhalf jaar vaak aangehaald. De meeste mensen leven in angst vaak zonder het zelf te beseffen, angst vooral van verlies van sociale status en materiële zaken. Daarom geloof ik dat een revolutie nog niet snel komt – men heeft het nog te goed. Misschien kantelt het in 2022. Voorlopig ben ik niet heel hoopvol.

  2. De film Equilibrium is ook een aanrader.
    Alles wat emotie kan opwekken is verboden ,de volgelingen van de staat nemen elke dag een paar shots, zodat ze geen gevoel meer hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *