Iemand onbekend doet iets onbeduidends

Een poging tot connectie tussen de moderne fysica en het spirituele

Renee Scheltema maakte in 2009 de bekroonde documentaire ‘something unknown is doing something unexpected’ over ‘bovennatuurlijke ervaringen’, en dan getoetst door academici die hun sporen in de academische wetenschap verdienden.

We lazen zojuist haar boekverslag over haar reis naar meestal in Californie woonachtige fysici als Larry Dossey, die verschijnselen als voorkennis, helderziendheid, telepathie, psychokinese (door gedachten iets op afstand bewegen) en ‘bovennatuurlijke genezing’ onderzoeken. Die worden ‘the big five’ genoemd van het paranormale onderzoek.

De Chalice Well, aan de voet van de Glastonbury Tor

Mind over matter
‘Geest’ ontstaat niet uit materie zoals het darwinisme leert en het materialisme. De wereld werkt precies andersom, en dat hebben mensen al die millennia altijd geweten, tot een stel idioten die zich ‘wetenschapper’ noemen in de 19de eeuw mechanisch denken en ultra-reductionisme tot ‘de norm’ maakten. Tot de dag van vandaag, met hun mechanistische wereldbeeld.

Het woord kan vlees worden zoals de Bijbel leert, in Scheltema’s context heet zoiets mind over matter. Populaire hulpliteratuur als ‘The Secret’ met hun ‘Law of Attraction’ schampen ook aan de denkwijze die in Scheltema’s werk om bewijzen voor werking vraagt.

Dat je wereld zich vormt naar de wijze waarop je denkt. Ik ontmoette in Glastonbury al eens een spiritist, zes uur ’s ochtends onder de toren. Die gaf mij als leestip ‘You can Heal Your Life’, verkrijgbaar in de boekwinkel van een heks beneden in het stadje: denk aan wat je ‘niet’ wil en je krijgt steeds wat je niet wilt.

Visualiseer wat je wilt, spreek dat uit als ‘affirmation’ en het komt je toe. Een soort postmoderne magie. Wat men in Oibibio wel ‘de kracht van positief denken’ noemt. Negatievelingen krijgen altijd bevestiging van hun lage verwachtingen. Terwijl je beperkingen loslaten je vooruit helpt. Een ‘goed idee’ bijvoorbeeld opent een hele nieuwe wereld voor expansie, waar je eerder gevangen zat.

Mensen zijn niet alleen creaturen maar ook creators, die hele werelden kunnen scheppen. Pas dus op met wat je ‘boven’-natuurlijk noemt. Want dat woord is een teken van arrogantie: alsof je al snapt wat ‘natuur’ is, en dus ook de grens met ‘bovennatuur’ kunt aangeven. Je zet jezelf dan ‘gevangen’ in materie, en wordt al snel slachtoffer van beperkte verbeeldingskracht of tunnelvisie.

Denk aan een wereld waar virologen regeren. Vrijheid, menselijkheid, vreugde, democratie, welvaart, toekomst, alles gaat door het putje. Maar je hebt- hoera- wel een iets lagere kans op besmetting… Beperkende ideeen zetten je gevangen, ruimer kijken en denken zet je vrij, en die ruime gedachten kunnen ook in de fysieke wereld vanzelf een ruimer jasje krijgen.

Glastonbury tor. De natuur is pure mystiek

Psychokinese
Hooguit zijn er mensen die een (voor)gevoeliger geest hebben, zodat ze tot meer in staat zijn en meer kunnen waarnemen dan anderen.

‘Bovennatuurlijk’ is hooguit ‘niet overeenstemmend met het naturalisme’, het wereldbeeld van D66’ers… Denk aan Yogi die hun hart nagenoeg stil kunnen zetten, mensen die onheil vantevoren aan voelen komen zodat ze bijvoorbeeld op tijd een vakantie omboeken. Dat is mijn vriendin ook overkomen, twee maal: 1 maal stortte het eerder geboekte hotel in Noord Afrika in, de tweede maal was er vlak na omboeking bij de oorspronkelijke bestemming een aanslag.

Je kunt dan dus in meer dimensies kijken dan 3D, eigenlijk kun je 4D zien. Ondergetekende heeft ook een indringende ervaring met het ‘paranormale’ gehad in Wageningen, en heeft meerdere vroegere vrienden die dat ook hadden. Het is voor mij ervaringsfeit, en wie dat niet heeft ervaren is dus als iemand die nooit Parijs bezocht en stelt ‘Parijs bestaat niet’.

Dat je met je geest op afstand materie kunt beinvloeden bijvoorbeeld, dat heet psychokinese.

Denk hier aan mensen als lepelbuiger Uri Geller, die zelfs op afstand door zijn blik een koe dood zou kunnen doen neervallen. Daarover had ik eerder gelezen bij Zenmeesters, die na heel wat jaren meditatie in staat waren hun gedachten zo te concentreren, dat ze die energie zo konden richten om een vogeltje om te doen vallen.

Glastonbury tor op Isle of Avalon: ‘Good will conquer Evil’

Remote Viewing
Denk bij de wereld van The Big Five verder aan de inzet van paragnosten door de politie. Ik las het boek van de vader van het verkrachte en vermoorde tienermeisje Sybine Jansson uit de buurt van Maarn/Driebergen (het landhuis van duurzame Herman Wijffels staat daar). Toen werden ook paragnosten ingezet, die haar verborgen lichaam terug vonden, maar die ook haar angst herbeleefden.

Zo beschrijft Scheltema de experimenten die de CIA met helderzienden uitvoerde voor zogenaamde ‘remote viewing’. Fysicus Stephen Schwartz voerde sinds 1978 ruim 4000 experimenten uit met mensen die deze gave bezitten, dat je op afstand iets kunt zien zonder het gezien te hebben. Ook paste hij ‘paranormaal’ begaafde mensen getraind in ‘remote viewing’ toe bij het opsporen van archeologische schatkamers in Egypte.

Zo wisten ze in een stuk zandwoestijn van 1500 vierkante kilometer een onder het zand verdwenen gebouw terug te vinden met betegelde vloer (blz 76):

We gingen met twee zieners (Hella Hamid en George Mc Mullen) de woestijn in, op zoek naar de precieze plek. Daar stond ik op een gegeven moment met George, tussen de zandduinen. Waar moesten we in hemelsnaam beginnen? Het doelgebied was 1500 vierkante kilometer groot. Na een tijdje besloten we het volgende: eerst zou George een locatieschets maken, daarna Hella.

Vervolgens trommelden we George weer op en zeiden tegen hem. ‘Steek een stok in de grond ter hoogte van de hoeken van het gebouw.’ Let wel: je kunt je niet veroorloven er te ver naast te zitten. We begonnen te graven en na een tijdje doemden de muren op.’

Ruines van Glastonbury Abbey

Ook de CIA zou vanaf 1972 van remote viewers gebruik maken, met fysicus Hal Puthoff en fysicus Russel Targ (tot 1982) als 1 van de onderzoekers. Bijvoorbeeld om militaire installaties van de Sovjets op te sporen.  Dit project heette Star Gate, en dat liep tot 1995.

Een belangrijk wapenfeit van dit team: ze zouden een neergestort Russisch vliegtuig in de jungle van Zaire hebben opgespoord, zodat een Amerikaanse elite-eenheid daar eerder was dan de Russen. Dit gebeurde in opdracht van Stansfield Turner, toenmalig CIA-directeur onder presidentschap van Jimmy Carter. De gebeurtenis was geheim, tot Carter er na zijn presidentschap mee uit de school klapte.

Carter vertelde aan studenten, wat hem het meeste had verbaasd in zijn tijd als president.

Glastonbury Tor, poort naar andere wereld

Kwantumfysica bron van de titel
De titel van Scheltema’s film en boekverslag slaat op de uitspraak van Brits fysicus Arthur Eddington, zijn commentaar op het onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de bizarre realiteit van de subatomaire wereld. Dat een deeltje kleiner dan een atoom (bv een elektron) tegelijk golf-verschijnsel kan zijn, en dat de waarnemer het gedrag van het waargenomene beinvloedt.

Uit de kwantumfysica is bekend dat verandering in de ‘spin’ (draaiiing) van een elektron hier, tegelijk invloed kan hebben op het gedrag van een deeltje aan de andere kant van de wereld. Dat heet ‘entanglement’. (verstrengeling)

Je kunt de natuur dus mogelijk eerder beschouwen als een groot energieveld, waar informatie ook sneller kan reizen dan het licht.

We bespraken eerder al het werk van de bioloog Rupert Sheldrake al eens, die breekt met het materialistische/naturalistische paradigma: met alleen ‘stof’ kun je natuurverschijnselen niet verklaren. Er zijn volgens hem geen vastliggende natuurwetten, eerder natuurgewoontes. Zo bespraken we al de observatie dat synthetische moleculen (bv aspirine, imitatie van wilgenzuur) door de tijd heen steeds minder energie kost.

Dus dat het bij de eerste synthese meer energie kostte om te maken dan 50 jaar later. Een zelfde bij de synthetische variant van cocaine. Alsof de natuur leervermogen heeft. Zo verklaart hij de observatie, dat bij het eenmaal ontstaan van een idee de kans toeneemt dat het elders op de wereld ook wordt bedacht (onafhankelijk van de eerdere)

Glastonbury Tor

Iemand onbekend doet iets onbeduidends
Zo geheimzinnig en exotisch hoeven deze observaties niet te zijn, wanneer je het 19de eeuwse paradigma van het naturalisme maar loslaat, dat ten onrechte geassocieerd raakte met het ‘wetenschappelijk’ wereldbeeld. Sindsdien ging dankzij de kwantumfysica de natuurkunde ook op de kop, maar mensen leerden nog niet hun kijk op de wereld aanpassen bij de bizarre vondsten van die discipline.

De fysicus David Bohm zou gezegd hebben, aangehaald op bladzijde 68:

Als je ziet dat in de kwantumtheorie alle dingen met elkaar verstrengeld en verbonden kunnen zijn, is de echte vraag: Hoe is het mogelijk dat we ze al die tijd als afzonderlijke grootheden hebben gezien?’

Maar eigenlijk hebben mensen die al die duizenden jaren al intuitief geweten, en velen hebben het dankzij bijzondere gaven waargenomen.

Voor al die mensen die ongemerkt voorbij gaan, zonder ooit iets baanbrekends te ontdekken, iets te maken dat over een eeuw nog gekend is, voor al die onbekenden die een onbeduidend leven leiden: wat een troost, de wereld is vele malen wonderlijker en interessanter dan D66’ers en academie-ambtenarij (‘wetenschappers’) deze voorstellen.

Het orthodoxe kruis

De titel van mijn bespreking slaat dus op het leven van ‘gewone mensen’. Iemand onbekend doet iets onbeduidends. Die viel me in bij het opruimen van de gangkast, waarin nog vele attributen uit een voorbij verleden weggekieperd moesten. Waaronder nog twee jaargangen aan ongelezen tijdschriften, die nog in het plastic zaten. Of mijn eigen werk voor kranten, dat in een doos op zolder vergeelt zonder dat iemand daar ooit nog om zal vragen.

Ook wanneer je niet beschikt over die gaven van ‘The Big Five’, kijk om je heen: de natuur is bovennatuurlijk, je kunt er een leven lang vreugde aan ontlenen, of troost in je korte leventje waarvan de weken als seconden voorbij tikken.

3 Replies to “Iemand onbekend doet iets onbeduidends”

 1. Ja, die Biochemicus, celbioloog Rupert Sheldrake is zo gek nog niet ondanks dat hij in de VPRO serie:een schitterend ongeluk,
  door collega’s min of meer verguist werd.
  Het boek van deze serie is trouwens een mooie ondersteuning van deze serie.
  Ik geloof in feit dat de morfogenetische velden bestaan .Zelf ondervinding.
  De wedergeboorte van de natuur is ook een boek van hem.

 2. Leestip: het boek “Het Veld” (the field) van lynn mctaggert ? Auteursnaam heb ik waarschijnlijk verkeerd opgeschreven, maar het is een heel interessant boek. Publicatie datum meen ik het jaar 2000.
  Vriendelijke groet, Hugo

 3. Eric Hatton introduceerde in zijn boek “Taking up the challenge” over mediumschap de term ‘phonevoyance’. Hij verwijst naar telecommunicatie en helderziendheid. Zijn boek werd verboden op de Britse academie voor mediums, het Arthur Findlay College, dat de Spiritual Church in Engeland van mediums voorziet. Internationaal gerenommeerd.

  Quinn Michaels introduceerde de term “TimePhoneHack” en heeft veel interessants vertelt over het begrip singulariteit in zijn Vegas interviews. Helderziendheid als kip en ei kwestie. Want singulariteit gaat de menselijke maat van waarneming te boven, waardoor met supercomputers AHA erlebnissen zijn te creeeren, die als helderziendheid of betekenisvolle synchroniciteit worden ervaren. Denk aan de megacomputer van Facebook in Zeewolde. “TimePhoneHack” is dan ook de mogelijkheid om op deze artificiele intelligentie in te breken en de werkelijkheid te veranderen. Ik meen me te herinneren dat hij zo Mark Zuckerberg woorden in de mond heeft gelegd.

  Arthur Firstenberg is auteur van “The Invisible Rainbow, a history of electricity and life” en heeft indrukwekkende nieuwsbrieven over satellieten en hun effecten, vindbaar op zijn website cellphonetaskforce.org. Onderstaand overzicht is uit zijn laatste nieuwsbrief.

  441,449 LOW EARTH ORBIT SATELLITES
  Operating, Approved and Proposed

  17,270 satellites already approved by the U.S. Federal Communications Commission:

  Amazon (Kuiper) – 3,236 satellites
  Astro Digital – 30 satellites
  Black Sky Global – 36 satellites
  Boeing – 147 satellites
  Capella Space Corp. – 7 satellites
  Globalstar (operating since 2000) – 48 satellites
  Hawkeye 360 – 80 satellites
  ICEYE – 6 satellites (FINLAND)
  Iridium (operating since 1998) – 66 satellites
  Kepler Communications – 140 satellites (CANADA)
  Loft Orbital – 11 satellites
  OneWeb – 720 satellites (UNITED KINGDOM)
  Planet Labs (operating) – 200 satellites
  R2 Space, LLC – 8 satellites
  Spire Global – 175 satellites
  SpaceX – 11,943 satellites
  Swarm – 150 satellites
  Telesat – 117 satellites (CANADA)
  Theia Holdings – 120 satellites
  Umbra Lab – 6 satellites
  Viasat – 24 satellites

  ​Applications for 65,912 satellites pending before the FCC:

  Amazon (Kuiper) – 4,538 additional satellites
  AST & Science – 243 satellites
  Astra Space – 13,620 satellites
  Boeing – 5,789 additional satellites
  Black Sky Global – 14 additional satellites
  Fleet Space Technologies – 40 satellites (AUSTRALIA)
  Hughes Network Systems – 1,440 satellites
  Inmarsat – 198 satellites (UNITED KINGDOM)
  Kepler Communications – two additional constellations of 360 satellites and 212 satellites (CANADA)
  Lynk Global – 10 satellites (HONG KONG)
  Maxar Technologies – 12 satellites
  New Spectrum – 30 satellites (CANADA)
  OneWeb – 6,368 additional satellites (UNITED KINGDOM)
  Orbital Sidekick – 6 satellites
  SN Space Systems – 1,190 satellites (UNITED KINGDOM)
  SpaceX – 30,000 additional satellites
  Telesat – 1,554 additional satellites (CANADA)
  Terra Bella – 24 satellites (15 already operating)
  Viasat – 264 additional satellites


  Constellations totaling 14,872 satellites announced by governments:

  Guowang – 12,992 satellites (CHINA)
  Roscosmos – 264 satellites named Marathon (RUSSIA)
  Roscosmos – 640 satellites named Sfera (RUSSIA)
  Defense Advanced Research Projects Agency – 20 satellites (U.S. MILITARY)
  Space Development Agency – 500 satellites (U.S. MILITARY)
  UN:IO – 400 satellites (EUROPEAN COMMISSION)
  Yaogan – 76 satellites (already operating) (CHINESE MILITARY)

  Other LEO constellations planned by U.S. and foreign companies, totaling more than 16,055 satellites:

  4pi Lab – 16 satellites (CANADA)
  ADA Space – 192 satellites (CHINA)
  Aerospacelab – two constellations (unknown number of satellites) (BELGIUM)
  Aistech – 20 satellites (SPAIN)
  Albedo Space – 24 satellites
  Alpha Insights – unknown number (CANADA)
  Analytical Space – 36 satellites (under contract with U.S. SPACE FORCE)
  Apogee Networks – 18 satellites (NEW ZEALAND)
  Astrocast – 100 satellites (SWITZERLAND)
  Astrome – 198 satellites (INDIA)
  Aurora Insight – 12 satellites
  Avant Space – 30 satellites (RUSSIA) equipped with lasers to serve as a billboard in space to display advertisements
  Axelspace – 50 satellites (JAPAN)
  BeetleSat – 80 satellites (ISRAEL)
  Canon – 100 satellites (JAPAN)
  Capella Space Corp. – 29 additional satellites
  Carbon Mapper – 20 satellites
  Care Weather – 50 satellites
  Chang Guang – 138 satellites (CHINA)
  China Aerospace Science and Industry Corporation – 80 satellites (CHINA)
  Climavision – 50 satellites
  Commsat – 72 satellites (8 already operating) (CHINA)
  ConstellR – 30 satellites (GERMANY)
  Curvalux – 240 satellites (UNITED KINGDOM)
  Earth Observant – 30 satellites
  EarthDaily Analytics – 6 satellites (CANADA)
  Earth-i – 15 satellites (UNITED KINGDOM)
  EchoStar – 30 satellites (CANADA)
  Elecnor Deimos – unknown number (SPAIN)
  EOSAgriSat – 12 satellites
  Eutelsat – 25 satellites (FRANCE)
  ExactEarth (operating) – 68 satellites (CANADA)
  Fleet Space – 60 additional satellites (AUSTRALIA)
  Future Navigation – 120 satellites (CHINA)
  GalaxEye – 15 satellites (INDIA)
  Galaxy Space – 1,000 satellites (CHINA)
  Geely – unknown number (CHINA)
  GeoOptics – 50 satellites
  GHG Sat – 10 satellites (CANADA)
  GP Advanced Projects – 9 satellites (ITALY)
  Guodian Gauke – 38 satellites (CHINA)
  Hanwha Systems – 2,000 satellites (SOUTH KOREA)
  HEAD Aerospace – 48 satellites (CHINA)
  Hera Systems – 50 satellites
  Horizon Technologies – 13 satellites (UNITED KINGDOM)
  Hydrosat – 16 satellites
  Hypersat – 6 satellites
  ICEYE – has already launched 14 satellites and plans 18, for 12 more satellites than have been approved by the FCC (FINLAND)
  Innova Space – 100 satellites (ARGENTINA)
  iQPS – 36 satellites (JAPAN)
  Kinéis – 25 satellites (FRANCE)
  KLEO – 300 satellites – (GERMANY)
  Kleos Space – 80 satellites (LUXEMBOURG)
  Lacuna Space – 240 satellites (UNITED KINGDOM)
  Launchspace – 124 satellites
  LunaSonde – unknown number (UNITED KINGDOM)
  Lynk Global – 4,990 additional satellites (HONG KONG)
  LyteLoop – 6 satellites
  MDA – unknown number
  Mission Space – unknown number (LATVIA)
  Modularity Space – 150 satellites
  Muon Space – unknown number
  Myriota – 50 satellites (AUSTRALIA)
  NanoAvionics – 72 satellites (LITHUANIA)
  Ningxia – 10 satellites (CHINA)
  NorthStar – 52 satellites (CANADA)
  OHB Italia – 20 satellites (ITALY)
  Omnispace – 200 satellites
  OQ Technology – 60 satellites (LUXEMBOURG)
  Orbital Micro Systems – 40 satellites
  OroraTech – 100 satellites (GERMANY)
  PION Labs – unknown number (BRAZIL)
  PIXXEL – 36 satellites (INDIA)
  PlanetIQ – 20 satellites
  PredaSAR – 48 satellites
  Prométhée – unknown number (FRANCE)
  QEYNet – unknown number (CANADA)
  QianSheng – 20 satellites (CHINA)
  Reaktor Space Lab – 36 satellites (FINLAND)
  Rocket Lab – “Mega-constellation” of unknown number (NEW ZEALAND)
  Rogue Space Systems – 40 satellites
  Rovial – unknown number (FRANCE)
  Saab – 100 satellites (SWEDEN)
  SaraniaSat – unknown number
  Sateliot – 100 satellites (SPAIN)
  Satellogic – 90 satellites (ARGENTINA)
  SatRevolution – 1500 satellites (POLAND)
  Scanworld – 10 satellites (BELGIUM)
  Scepter and ExxonMobil – 24 satellites
  SCOUT – unknown number
  Shanghai Lizheng – 90 satellites (CHINA)
  Skykraft – 210 satellites (AUSTRALIA)
  Space JLTZ – 200 satellites (MEXICO)
  Space Union – 32 satellites (LITHUANIA)
  SpaceBelt – 12 satellites
  SpaceFab – unknown number
  Spacety – 56 satellites (CHINA)
  Stara Space – 120 satellites
  Startical – 200 satellites (SPAIN)
  Sternula – 50 satellites (DENMARK)
  Synspective – 30 satellites (JAPAN)
  Telnet – 30 satellites (TUNISIA)
  Tomorrow.io – 36 satellites
  Totum Labs – 24 satellites
  Trion Space – 288 satellites (LIECHTENSTEIN)
  Trustpoint – unknown number
  Umbra Lab – 18 additional satellites
  UnseenLabs – 50 satelites (FRANCE)
  Vyoma Space – unknown number (GERMANY)
  WiseSat Space – unknown number (SWITZERLAND)
  Xona – 300 satellites
  ZeroG Lab – 378 satellites (CHINA)
  Zhuhai Orbita – 34 satellites (CHINA)


  Rwanda, which wants to catapult Africa into world leadership in space, filed an application with the International Telecommunication Union (ITU) on September 21, 2021 for 327,320 satellites. Its proposal includes 937 orbital planes, distributed in 27 orbital shells (layers of satellites at different altitudes), with 360 satellites in each plane.

  Rwanda Space Agency – 327,320 satellites (RWANDA)


  TOTAL: 441,449 SATELLITES OPERATING, APPROVED AND PROPOSED (+18 constellations whose numbers are not yet known)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *