Hoe milieuclubs en multinationals elkaar helpen graaien

Rutte3-formateur Edith Schippers werd baas van DSM Nederland en voorzitter van ‘Food Valley’ (Wageningen UR), waar met subsidie van LNV nu ook de WEF-‘food hub’ komt

In dit zaterdagse archiefverhaal mijn geactualiseerde publicatie voor Elsevier Weekblad, (14-2-2018) het eerste artikel in een mainstream medium waarin de 2030 Agenda werd vermeld als HET internationale programma (sinds 2015) waar de Nederlandse regering haar nationale beleid op baseert.

Coalities van energiebedrijven, multinationals en bankiers lopen voorop bij het lobbyen voor ‘groen’ beleid, daarbij profiterend van milieuclubs die in media tegen ze lijken te protesteren. De Bootleggers and Baptists-theorie verklaart het wederzijds voordeel van deze lobby voor privaat gewin op publieke kosten (‘duurzaamheid’).

Zo zien we dat Nederland misschien wel 1 van de meest corrupte landen in de EU is, of misschien: het is overal even erg en het was nooit veel anders. Dan genees je na dit verhaal van een vals zelfbeeld van Nederland als ‘net’ land en ‘democratie’. We zijn onder Rutte verder afgegleden tot failed state en rovershol.

‘aansluiten bij Milieudefensie’, ze kregen via Milieudefensie al subsidies

‘Duurzame’ multinationals voor de buhne er van langs
Milieudefensie voerde in 2018 weer een campagne waarin ‘multinationals’ het moeten ontgelden, later gevolgd door een showproces tegen Shell (Shell wist er van, een exacte kopie van de campagne van het Rockefeller Brothers Fund tegen haar eigen Exxon ‘Exxon Knew’). Milieudefensie kopieerde ook de ‘Klimaatmars’ van 350.org uit New York, de klimaatclub van het Rockefeller Brothers Fund.

En sinds 2021 hebben we een ‘Nationale’ Klimaatweek. Dat is een exacte kopie van de ‘Climate Week’ in New York (sinds 2009) van de Brits-Amerikaanse actieclub ‘The Climate Group’, die voor die campagne (net als Milieudefensie) miljoenen euro’s ontvangt van de Postcode Loterij. Die loterij groeide uit tot ’s wereld grootste geldschieter voor klimaatclubs.

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Zij heeft in haar bestuur naast mediamagnaat Joop van den Ende en ‘baas’ Boudewijn Poelmann veel ‘rechtse’ oud-politici, zoals Cees Veerman, Pieter van Geel, Ben Knapen en Laetitia Griffith.

Multinationals zouden volgens subsidie-gigant en Postcode Loterij-miljonair Milieudefensie weer eens niet geven om ‘mens en milieu’. Tegelijk zijn juist acht multinationals als Shell en Unilever verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), de belangrijkste protagonisten van ‘2030 Agenda’, voorgezeten door oud-premier JP Balkenende.

De 2030 Agenda is de groene ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties (VN). Die vormt volgens DGSC ‘de leidraad voor het nationale duurzaamheidsbeleid van komende 15 jaar’.

IUCN, haar campagnesubsidie van het Ministerie van Sigrid Kaag (Buza) verdubbelde sinds ‘Het Akkoord van Parijs’ (2015). BuZA is de mondiale hoofdsponsor van deze moederclub van het WWF

De term ‘ngo’ voor niet-gouvernementele organisatie is afkomstig van de Verenigde Naties: sinds 1968 hebben ngo’s een consulterende invloed op de koers van de VN, en rijk gefinancierd door particulier gecontroleerde overheden, miljardairs/’filantropen’, via ‘internationale verdragen’ als ‘Het Akkoord van Parijs’ kunnen ze meer macht krijgen dan ‘democratisch’ gekozen regeringen.

Want het narratief van de politiek is voor politici al uitgezet op internationale (VN) conferenties. Wie dat narratief niet volgt wordt in hun media zwart gemaakt. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is traditioneel 1 van de grootste milieuclub-sponsoren ter wereld, en de hoofdsponsor van WWF-moederorganisatie IUCN.

De term ‘ngo’ is dus misleidend, het zijn gouvernementele extensies, verlengstukken van niet gekozen ambtenarij, op hun beurt weer lobbyisten voor multinationals.

Exxon Knew

Deze maand (januari 2018/22) vergaderden ook de CEO’s van het grootbedrijf en banken in Davos bij het World Economic Forum, over de versnelde invoering van die VN-Agenda voor ‘het klimaat’. Die agenda legde een VN-commissie vast op september 2015 in New York. Die commissie heet het High Level Panel of Eminent Persons, en stond onder leiding van de Britse ex-premier David Cameron. Ook Paul Polman van Unilever zat als ‘eminent person’ in die commissie.

Voor Milieudefensie een waar subsidie-bonanza van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Anti-Trumpkoor
In Nederland implementeert Hugo von Meijenfeldt (nu Sandra Pellegrom) als coördinator van de Sustainable Development Goals op het Ministerie van Buitenlandse Zaken die ‘duurzame’ agenda met werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag. Invoering gebeurt uit naam van ‘de klimaatafspraken in Parijs’.

Toen Donald Trump zijn ‘exit’ uit die Parijse klimaat-afspraken aankondigde, kraakte een koor van milieu-activisten het besluit van de Amerikaanse president. Dat was niet verrassend. Wonderlijk voegden juist oliebedrijven Exxon Mobil en ConocoPhillips zich toen bij het anti-Trump-koor van NGO’s en milieu-activisten.

Die combinatie lijkt onwaarschijnlijk, maar zij is bij milieubeleid vaker gangbaar. Het is namelijk een klassiek geval van de Bootleggers and Baptist-theorie. Dat stelt econoom Bruce Yandle vast voor de Foundation for Economic Education, in het artikel ‘Greens and Big Industry are the Baptists and Bootleggers of Climate Policy’. Yandle ontwikkelde die speltheorie in 1983, als econoom in dienst van de Amerikaanse overheid.

Hij verbaasde zich er toen over dat de meest onwaarschijnlijke coalities konden ontstaan bij lobby rond milieu-regulering. Allianties van milieuclubs die op morele gronden tegen oliebedrijven actie voeren enerzijds en oliebedrijven en andere multinationals anderzijds kunnen volgens Yandles theorie wederzijds voordeel halen. Ook als ze niet één op één samenwerken.

Sigrid Reset Kaag (D66, haar ministerie is de hoofdsponsor van Milieudefensie en JMA) en van de Stichting SDG Nederland van bankier Herman Mulder en BuZa-ambtenaren Hugo von Meijenfeldt en Sandra Pellegrom

Illegale stokers
Het mechanisme werkt op een zelfde wijze als Amerikaanse baptisten in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Die voerden succesvol actie tegen de verkoop van alcohol en openstelling van cafés op zondag. De Bootleggers – illegale stokers en drankhandelaren – profiteerden van het uitschakelen van de legale concurrentie tijdens de zogenoemde Drooglegging. Desondanks konden de ‘vrome’ Baptisten tegelijkertijd hun morele gelijk halen in de ogen van hun achterban.

Het paradoxale aan de situatie was dus dat het voor de Bootleggers loonde om de lobby van de Baptisten achter de schermen te steunen. En zo profiteren ook uitgerekend milieubedrijven van activisten als van Milieudefensie. Die dwingen via politieke lobby steeds meer lasten-verzwarende regels af, die de concurrentie op achterstand zetten. Wereldwijd opererende ondernemingen kunnen de steeds hogere lasten van milieubeleid veel makkelijker pareren dan het aan een land gebonden midden- en kleinbedrijf.

Een saillant detail: Milieudefensie kreeg in 2016 liefst 10 miljoen euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken om voor ‘2030 Agenda’ te ‘pleiten en beïnvloeden’. Dat is tien maal meer geld dan Milieudefensie jaarlijks van haar in tien jaar gehalveerde ledenbestand ontvangt.

De ‘Bootleggers’ van de DGSC, partners van milieuclubs als Milieudefensie (Baptists): KLM werd ook 1 van de grootste ontvangers van ‘coronasteun’ terwijl de horeca mag verrekken

Klimaatwet
Het motief van multinationals voor ‘groen’ is en blijft het tevreden stellen van de aandeelhouders. Zo stelden Shell, DSM en Unilever met hun door JP Balkenende voorgezeten coalitie van ‘duurzame’ multinationals (Dutch Sustainable Growth Coalition) in een brief aan formateur Edith Schippers op 28 maart 2017, dat er 12 duizend miljard dollar aan inkomsten in het verschiet lag als gevolg van de CO2-politiek van de ‘2030 Agenda’.

Een oud-politicus is zo door gepromoveerd naar de plaats van de geldmacht: de boardrooms van multinationals, om met zijn poltieke contacten hun private gewin te faciliteren. Oud VWS-minister Edith Schippers werd vervolgens door Feike Sijbesma van DSM gepromoot tot baas van DSM Nederland, als opvolger van oud VVD-politicus Atzo Nicolai. Blijkbaar heeft ze hun eisen goed verwerkt in Rutte’s regeerakkoord.

Ze lobbyden voor de inkomsten die dus uit miljarden-subsidies vrijkomen voor energieprojecten, en andere ‘groene’ politiek. Bijvoorbeeld wanneer de overheid een Klimaatwet invoert. Dat is een wet waarvan Wijnand Duyvendak, oud-directeur van Milieudefensie claimt de architect te zijn, het advocatenkantoor van Britta Bohler. Die modelleerden de wet weer naar de CLimate Change Act (2007) van Tony Blair.

Adviseur bij JP Morgan Chase, in door David Rockefeller opgerichte adviesclub

Tony Blair werd na zijn Klimaatwet de voorzitter van de International Council van ’s werelds grootste zakenbank, JP Morgan Chase. Opnieuw, een oud politicus is hier gepromoveerd tot de plaats van de werkelijke macht, die van de banken en multinationals. Blair verdient met dit baantje 1 miljoen Britse ponden per jaar. En hij is tegelijk de ambassadeur voor de in Londen gevestigde Amerikaanse klimaatclub The Climate Group. Die ontving op haar beurt sinds 2008 al 13 miljoen euro steun van de Postcode Loterij.

Met de Baptists en Bootleggers-theorie, wordt duidelijk waarom VNO-NCW Groen Links-Kamerlid Liesbeth van Tongeren (oud-directeur van Greenpeace) huldigen als ‘Kamerheld’ van 2017. Alle subsidies voor woningisolatie en zonnepanelen (de salderings-regeling bij kleinverbruikers) helpen de installatie-sector. Dat stelt Doekle Terpstra als voorzitter van die branche, de UNETO-VNI.

Via de Bootleggers en Baptists-manier kon een coalitie van milieuclubs en Philips het gloeilamp-verbod doordrukken in Brussel. Philips behaalt meer winst met duurdere halogeen-lampen, en Greenpeace scoorde tegelijkertijd moreel bij de achterban.

Ook kon Shell met Greenpeace een deal forceren om voor 2030 kolencentrales te sluiten in het Energieakkoord. Weer een energie-concurrent minder voor de op aardgas varende ‘Royal Dutch Shell’, terwijl Greenpeace met klimaatwinst kan pronken.

Liesbeth van T. De ‘Baptist’ voor de Bootleggers van VNO-NCW

Ecokapitalisme
De Baptists en Bootleggers vinden elkaar ook bij Amerika’s variant op Natuurmonumenten, The Nature Conservancy. Die natuurclub wordt nu geleid door een bankier van Goldman Sachs: Mark Tercek. Meer dan de helft van de commissarissen van The Nature Conservancy bestaat uit Wallstreet-jongens van hedgefunds. Die promoten sinds 2012 samen met de Rockefeller Foundation het ‘Natural Capital’-concept in media en bij politici.

Al Gore zijn ngo Globe Legislators (sinds 1992 gevestigd in Brussel) verzorgt het lobbywerk bij de Amerikaanse senaat en het Europees Parlement. Zo pogen ze ‘natural capital’ in resoluties en wetgeving te krijgen. ‘Natuurlijk Kapitaal’ geeft een prijskaartje aan natuurgebieden, dus grond en grondstoffen.

Met ‘natuurlijk kapitaal’ wordt er een prijs gekoppeld aan ‘schade aan natuur’ die een overheid veroorzaakt door bijvoorbeeld de aanleg van wegen. Of als een bedrijf bos laat kappen, komt daar een geldbedrag tegenover te staan. Economen noemen die vorm van milieubeleid ‘ecokapitalisme’.

Dezelfde pyramide met 13 lagen als in het Dollar-teken, de Malietoren van VNO-NCW

Het idee van ‘natuurlijk kapitaal’ is dus de ‘biodiversiteit’-variant van ‘klimaatneutraal’, en heet ook wel ‘Biodiversity-offsetting’. De basis voor de internationale lobby werd in 2012 gelegd in een ‘Natural Capital Declaration’ in Rio de Janeiro. (De 2de Rio Earth Summit)

Dichtbevolkt Nederland gebruikt dergelijke natuur-aflaten al sinds 1994 middels het ‘Nationaal’ Groenfonds, een particulier fonds van de Rabobank met oud-politici Cees Veerman en Jolande Sap als bestuurders. Een overheid betaalt dan geld ter compensatie van wegen-aanleg. Maar ook in de vorm het Waddenfonds in 2006, waarvoor de NAM 800 miljoen euro betaalde ter compensatie van Waddengas-boringen.

De Natural Capital Declaration = Biodiversity Offsetting (hectares land opkopen uit naam van natuurcompensatie)

Biodiversiteit
In Europees beleid heet die benadering ‘No Net Loss’ (geen nettoverlies): waar je natuurwaarden aantast, moet je het elders financieel compenseren. Bankier van Deutsche Bank, Pavan Sukhdev berekende in zijn studie ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) uit 2009 dat ‘verlies van biodiversiteit’ door ‘de 100 grootste bedrijven’ 3 tot 10 biljoen euro schade per jaar zou veroorzaken.

En dat is ook tegelijk de winst die de ‘bootleggers’ ofwel duurzaamheidsclubs ter compensatie verwachten. De schade-berekeningen voor ‘verlies van biodiversiteit’ in TEEB ogen als complexe financiële producten. Sukhdevs TEEB-concept is in 2016 niettemin door het Europees Parlement in een resolutie aangenomen, als richtlijn voor Europees natuurbeleid tot 2030. Sukhdev is nu president van WWF International in Zwitserland.

IUCN heet ‘ngo’, maar draait volledig op Ministerie van Buza en EZ

Het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken met 10 miljoen euro per jaar gesponsorde International Union for Conservation of Nature (IUCN), is in Nederland sinds 2016 de promotor van ‘natuurlijk kapitaal’. Met een commissie onder leiding van oud-Shell-directeur Rein Willems.

De ‘Baptists’ van IUCN stellen in hun jaarverslag 2015 dat ‘het uitsterven van diersoorten 1000-10.000 maal sneller dan normaal’ verloopt. Zij verlenen daarmee de morele urgentie voor natuur-kapitalisme; bouwprojecten met een groene verf, publiek gefinancierd privaat gewin.

Het kapitaliseren van de natuur = Natural Capital. Natuurmonumenten haar ‘Marker Wadden’ heet ook ‘natuurlijk kapitaal’ en er kwam een hoogleraar natuurlijk kapitaal Koos Biesmeijer

En zo kunnen de natuurlijke kapitalisten als Boskalis in ‘De Marker Wadden’ uit naam van een ‘algemeen belang’ als ‘verlies van biodiversiteit’ hun aandeelhouders publiek gefinancierd plezieren.

Natuurlijk Kapitaal, een bankiersding met steun van De Staat

Een Natuurlijk Kapitaal-‘icoonproject’, zo heet die voor Elsevier Weekblad beschreven ‘Eilandengroep voor Plaagdieren’. Natuurmonumenten kan als Baptist voor ‘natuurontwikkeling’ scoren in media. En als dank voor 60 miljoen euro subsidies, zwijgt Natuurmonumenten in media over Lelystad Airport tussen vogelgebieden Oostvaardersplassen en De Wieden. En over windturbines in vogelgebied het IJsselmeer, en bebouwing met woonwijken, het uitbaggeren van een vaargeul, het bouwen van een industriehaven enz.

Privatisering publieke ruimte = natuurlijk kapitaal

Met die gecontroleerde oppositie van Natuurmonumenten, daar is haar belangrijkste financier en misschien wel belangrijkste Bootlegger- De Rijksoverheid – bijzonder blij. Met de ‘Crisis en Herstelwet’ ontslaat de overheid – en de lobby’s die haar sturen- zich van natuurregels waar ieder ander wel aan moet voldoen. En haar imago lijkt door alle steun van Baptists tegelijk ‘groen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *