Steeds minder schade en slachtoffers door ‘het weer’

Geen klimaatnoodtoestand, zoals blijkt uit de data

De Verenigde Naties mag in 2020 dan de ‘klimaatnoodtoestand’ hebben uitgeroepen, en het KNMI mag sinds 2019 iedere windvlaag van windkracht 8 een naam geven, na ‘Corrie’ nu ‘Dudley.’ Data die ook in het vijfde VN-IPCC-klimaatpanelrapport stonden, tonen juist dat er afgelopen eeuw steeds minder slachtoffers vallen, die zijn te relateren aan ‘extreem weer’. Je hoeft ook slechts de natuurlijke historie van Frisia van afgelopen 10 duizend jaar beter te bestuderen, om te zien dat er vandaag de dag niets uitzonderlijks gebeurt.

IN de jaren ’90 op top cyclus, nu weer wat lager

Cyclonen/orkanen in cycli
Dat toont het werk van de door klimaatactivisten continue aangevallen Roger Pielke jr. van Colorado University. Bioloog en ‘rationeel optimist’ Matt Ridley presenteerde die cijfers al bij de opening van het academisch jaar bij Wageningen UR in 2017.

In de Pacific heet een flinke storm boven kracht 12 een ‘cycloon’, in het Atlantische deel heet zoiets een orkaan.

Er is wel een relatie tussen ‘slachtoffers’ en ‘welvaart.’ Omdat Nederland welvarend werd, konden we de Deltawerken betalen na de grote overstromigsramp in Zeeland en zuidelijk Zuid Holland in de jaren ’50. In Bangladesh hebben ze daar domweg het geld niet voor. Dus konden daar bij een cycloonseizoen in het begin van dit millennium nog tienduizenden mensen sneuvelen.

Langs de Maeslantkering, een stukje Hollandse trots van ingenieursvakmanschap

Dat kwam door gebrekkig dijkonderhoud, zo vertelden Bengaalse ingenieurs mij voor een verhaal voor De Ingenieur over Derdewereld-Delta’s. Die dijken zijn een erfenis van Nederlandse ontwikkelingshulp. In Nederland met haar Rijkswaterstaat en Waterschappen blijven die dijken vervolgens goed onderhouden. Maar in een overbevolkt en straatarm deltaland als Bangladesh verslonst dat onderhoud.

Het verstrekken mobieltjes aan dorpsoudsten die gewaarschuwd worden bij hoog water en storm op komst, kon daar duizenden levens redden. Dat mensen op tijd vluchten naar hoger gelegen plaatsen. Mensen zijn vergeetachtig. Bedenk dat laag Nederland- wat vroeger Frisia heette tot Utrecht aan toe- een kleidelta was, die regelmatig kon overstromen.

Het 18de eeuwse antwoord op onze moderne Maeslantkering

In het (West-)Friese en Oosterlauwers-Friese (Groninger) landschap vind je nog veel van die zogenaamde slaperdijken. Dijkjes die geen functie meer hebben,  behalve dat ze met hun gebrekkige hoogte tonen dat er vaker dijkdoorbraken en overstromingen waren. De grootste in de Hoge Middeleeuwen die het gehele Friese kustgebied tot De Sylt bij Denemarken trof was ‘De Groote Mandrencke’ rond 1360.

De weg die de Duitsers in 1948 aanlegden naar Romo door zoutmoeras

Toen spoelde het veenland tussen de Noord Friese strandwallen van Sylt en Amrum volledig weg, en ontstonden daar de ‘Wadden’ (open getijdenland met zoutmoerassen). Een landschapstype dat bij ons als ‘Zuiderzee’ ontstond rond 1170 toen de duinenrij bij huidig Den Helder doorbrak. Toen sleet het Marsdiep uit, en dat is nu door de sterke stroming inmiddels het diepste gedeelte van wat sinds 1900 de ‘Waddenzee’ ging heten.

…als de zeespiegel van de Waddenzee al 150 jaar constant stijgt met 12-16 cm

Kort samengevat: er zijn steeds meer mensen met financiele belangen bij klimaathysterie gekomen. Dus hoor je steeds meer alarmerende geluiden, en dus geeft het KNMI stormen van zelfs maar windkrachtje 8 al een naam. Voor de perceptie in de media.

Maar wanneer je over langere tijd kijkt, en je niet blindstaart op CO2 en de vooralsnog zee milde opwarming van afgelopen eeuw: dan is er geen reden tot paniek, zo blijkt uit de beschikbare data.

Britsum, oer-Fries terpdorp met afgegraven steile kanten van terp. Een hoogwatervluchtplaats, die stamt voor het jaar 1000, toen pas de massale bedijking van het kustgebied begon

De zeespiegel is ook niet sneller gestegen in afgelopen eeuw, maar al 150 jaar constant met ongeveer 18mm per jaar. Ook dat blijkt weer uit data van getijdenbakens van Rijkswaterstaat langs de kust.

Voor een slordige 20 miljard euro ben je deze eeuw gewapend tegen de- vooralsnog constante- zeespiegelrijzing van 17 cm per eeuw

Geen klimaatdiscussies in mijn eigen boek
In mijn fotografisch en prozaisch debuut Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid heb ik die zeespiegeldiscussie maar vermeden. In ‘De Staat van het Klimaat’ van Marcel Crok heb ik daar als co-auteur in hoofdstuk 6 al afdoende aandacht aan gegeven, en vele jaren op climategate.nl

We besteden eerder aandacht aan de paleodata van zeespiegelstijging in Frisia (kustgebied Nederland), de vraag of die zich afgelopen 2500 jaar nu steeds terugtrok en weer opkwam, of dat deze afgelopen 2500 jaar relatief constant was. Je hebt hier twee kampen, de ‘wobblers’ (regressie en transgressie) en de smoothers’.(rechte lijn afgelopen 2500 jaar)

De huidige partij-lijn voor Holocene Zeespiegel bij Deltares: de plotse ‘sprong’ hoeft geen ‘sprong’ in stijging te zijn: het is overschakelen op andere data, van proxy-data (indirecte afgeleiden) naar instrumentele data (net als bij de Hockeystick van Michael Mann)

Maar dan zou ik weer op ouderwetse ‘climategate’-achtige manier moeten schrijven. Dus is dat deel uit mijn boek geschrapt. We volstaan met de ontstaansgeschiedenis van Frisia- dat ze nu ‘Werelderfgoed Waddenzee’ noemen- vanaf het begin van het Holoceen, het tijdvak van de landbouwende mens.

Zo kan hij ook aangepast

Dan zie je wel dat de enige constante in de natuur verandering is. ‘Klimaatverandering’ is dus een pleonasme net als ‘witte sneeuw’. Je kunt via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com dit Magnum Opus in fotografie en natuurlijke historie bestellen.

Geen klimaatgezeur en academische discussies meer. Voor beide kampen valt wat te zeggen, en je kunt over klimaat doordebatteren tot de hel bevriest. Na 10 jaar intensief daarbij betrokken te zijn was het wel eens mooi geweest.

Via schoonheid en inspiratie kun je de eigen boodschap van natuurlijke historie immers misschien wel veel beter overbrengen.

 

4 Replies to “Steeds minder schade en slachtoffers door ‘het weer’”

 1. Zeespiegel stijgt constant? Dat lees ik nu voor het eerst van m’n leven. En dat past perfect in mijn ‘persoonlijk’ theorietje, dat water uit aether onstaat in de aarde, evenals methaan (waarvan koolwaterstoffen worden geperst: abiotische aardolie…). En dat de aarde uitdijt: de continenten passen perfect in elkaar. Nou ja, da’s mijn kijk op de zaak…

 2. citaat: “De zeespiegel is ook niet sneller gestegen in afgelopen eeuw, maar al 150 jaar constant met ongeveer 18mm per jaar.”

  De klimaatgek.nl ( https://tinyurl.com/yckucznn ) geeft een gemiddelde waarde voor de zeespiegelstijging in Den Helder aan van 1,4718 mm per jaar. ( formule: y=1,4718x + 3986,1 )

 3. Welke pleonasme hoort niet thuis in het volgende rijtje?
  1) Hakkebijl,
  2) Schietgeweer,
  3) Klimaatverandering,
  4) BH-houder.
  Het niveau daalt, de zee stijgt. We moeten de boel dus flink opwarmen om het water te verdampen?
  Netto hoeven we dus niets te doen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *