‘Terpen eigenlijk pyramides’ en ‘Abraham was een Fries’

Hogebeintum, er is al een dijk naar mij vernoemd

Een lezeres/zieneres gaf als nieuwe boektip ‘Het Geheim der Eersten’ (2014) mee van yoga-deskundige Henriette Hemmink. Daaruit zou blijken dat de Friese terpen eigenlijk net als de pyramides in Egypte zijn gepositioneerd naar sterrenbeelden. Langweer ligt in het sterrenbeeld Zwaan! En Abraham was een Fries, Nederland het Beloofde Land aldus Eelco de Boer (2017).

Helemaal idioot hoeven alternatieve interpretaties van geschiedenis niet te zijn, sinds de ‘Younger Dryas Impact Hypothesis’ (2007) het licht zag. Catastrofen kunnen hogere beschavingen uitwissen, dan de culturen die hen later vervangen zo denkt een groeiende club onderzoekers.

Wat verbindt Egypte met Friesland?

Studiecentrum zijn
Nu Interessante Tijden vijf jaar bestaat doen we voortaan de naam als ‘studiecentrum van natuurlijke historie’ meer recht. Al dat gezeur over die 2030 Agenda, politiek, ngos, het is uiteindelijk een kwestie van ‘waar komen je sponsoren vandaan’… Mensen willen dat graag uitgezocht hebben, vanwege bepaalde belangen.

Eerder was dat ‘de visserij’ en ‘de boeren’, ik ben nooit objectief geweest of onafhankelijk, mijn teksten waren met Urker, Katwijker en Wieringer visolie gesmeerd. Objectief noch onafhankelijk kan welke journalist ook zijn. Waar het om draait is; ben je goed of slecht geinformeerd, kun je zelfstandig en analytisch denken of ben je een volgzame ezel.

Wie gratis wil blijven op het web, zonder advertenties, en wie het liefste los van de maatschappij leeft, zonder c o l l e g a ‘ s…. heeft een beperkt aantal keuzen om toch de rekeningen te betalen. Ik heb ook nooit journalist willen worden, maar was het plotseling bij de Gelderlander, Editie Ede/Wageningen als gesjeesde Wageningse bosbouwer.

Wie ziet hier stererenbeelden in?

Wie een pas geboren baby hoort huilen, die hoort de pas geworpen teerling eigenlijk schreeuwen: ‘je moet wat’…

Zoals je al kunt zien in mijn prozaisch en fotografisch debuut, Magnum Opus ‘Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’: politiek is wel het laatste dat mij ene mallemoer interesseert. Terwijl de meeste journalisten mislukte politici zijn, die heimelijk schrijven omdat ze zelf aan de knoppen menen te moeten zitten.

Vaak studeerden ze ook ‘politicologie’ of ‘internationale relaties’. Academisch ruziemaken dus. Alle onderling gekibbel van mensen draait om status en geld. Waarom daar tot in detail meer van willen weten? Het is alles onuitsprekelijk vermoeiend. Doe’s rustig…

De Natuurlijke Historie, dat is waarvoor je het bed uit komt. Metafysische concepten, filosofie, onderzoek, verwondering over Het Leven, hoe dat is ontstaan. Alle conversatie die daar al te zeer van afwijkt, dan vliegt de aandacht weg. Zo een gesprek over koetjes en kalfjes zou moeten gaan, dan toch tenminste over de biologische evolutie van het huisrund uit de oeros, en de genetische herkomst van verschillende runderrassen.

Lang ben ik vrijgezel gebleven 🙂

En ik ga over drie jaar al Abraham zien in Friesland

De Younger Dryas Impact Hypothesis
De bespreking van twee nieuwe boektips, ‘Het Geheim der Eersten’ en ‘Abraham was een Fries’ willen we uitstellen tot een nader moment. Je kunt mij die boeken opsturen, en dan kan ik ze lezen. Voor je al te snel concludeert ‘slap gelul’- er verschijnen meer boeken in de Dan Brown-categorie- moet je de intentie van de auteurs begrijpen. Als deze ‘stel dat alles eigenlijk heel anders zat’ is, of ‘we willen gewoon lekker veel boeken verkopen’ dan moet je er toch begrip voor hebben.

Henriette Hemmink haar parallel tussen Egyptische pyramiden en de Friese terpen gaat aldus:

Wat hebben Stonehenge in Engeland, de piramides van Gizeh in Egypte, Gamla Uppsala in Zweden en de Friese terpen gemeen? Wat is de relatie tussen het Jezusverhaal, de zwartepieten-discussie en de Noorse en Griekse mythologie?

Thomas van Dam, wetenschapper, ontdekt bij toeval de ware betekenis van de symbolen op de eeuwenoude kerk van Hindeloopen. Het is het begin van een spannende en fascinerende zoektocht naar een meer dan 2.000 jaar oud geheim dat verspreid ligt over het Friese landschap.

De terpen zijn dan dus niet ontstaan als vluchtheuvels tegen overstromingen maar plaatsen van een astrologische cultus. Henriette verkocht al 1 miljoen boeken. Dat wil ik ook wel.

De geschiedenis kan toch anders in elkaar hebben gezeten, dankzij mega-natuurrampen

Abraham in Friesland zien
Het idee dat Abraham een Fries kon zijn van Eelco de Boer, hangt samen met twee mij bekende theorieen. Die van de Zebulon-theorie, hier eerder verteld, en een theorie samenhangend met het in mijn eigen meesterwerk aangehaalde Oera Linda Boek, recent opnieuw vertaald uitgegeven door Jan Ott.

De Zebulon-theorie verhaalt dat er 10 verloren stammen van Israel zijn die na de verovering van Israel door de Assyriers (rond 7de eeuw voor jaartelling) uiteindelijk via migratie hier in het Nederlandse kustgebied kwamen, danwel in Engeland.

Nederland en Engeland zijn dan dus uiteindelijk een profetisch Zebulon, het volk aan de zee waar nog vele Openbaringen uit voortkomen. De andere theorie waarop het Oera Linda Boek leunt (19de eeuw ‘ontdekt’/gemaakt) is meer verwant aan de Atlantis-hypothese. Dan zijn de Friezen dus een gevlucht restant van een oude beschaving van zeevarende volkeren, zoals de Filistijnen/Foeniciers.

De legende van Friso die hier in 313 voor de christelijke jaartelling zou zij geland, en Stavoren stichtte met een tempel gewijd aan de god Stavo schampt ook aan dat idee. De Boer doet daar slechts een schepje bovenop: Abraham was eigenlijk een representant van die Foeniciers die 1200 voor de jaartelling hun zeemacht in de Mediterrannee vestigden.

Via migratie over zee kwam hij uiteindelijk in Friesland terecht. We verwachten Abraham over drie jaar hier te zien. Met regelmaat zie je hier nu bij tokkies zo’n Abraham-Opblaaspop in de tuin staan. Vijftig worden is een tragische leeftijd. Je voelt je nog net zo als vroeger, hebt ’t gevoel dat je nog zo op een twintigjarige hinde kan klimmen, maar de realiteit is: je bent zo oud als je bent.

Stonehenge, voor astrologische waarneming?

Menselijke beschavingen veel ouder
We staan voor alle theorieen open, mits ze door bewijs gestaafd worden. En niet door ‘mystieke openbaringen’ of na ‘een besprek met buitenaardse wezens’. Overmatig cannabisgebruik heeft mensen zelden in een staat van verlichting gebracht. Hooguit gaan je waarheidsstandaarden en maatschappelijke ambities op een lager pitje.

Wel mega-interessant en studie voor komende weblogs is de Jonge Dryas Impacht Hypothese, in combinatie met archeologische vondsten die wijzen op een hogere ouderdom van hoge beschavingen. Inclusief de sfynx van Cheops die op 12 duizend jaar ouderdom zou zijn gedateerd, en de vondst van een megalitisch bouwwerk in Turkije van hogere ouderdom.

Het idee dat de bouwtechniek toen veel geavanceerder was, dan met de 19de eeuwse ‘vooruitgang van primitief naar hoger’-hypothese te verklaren. Dus dat er een catatstrofe geweest moet zijn, een combinatie van komeetinslagen en klimaatverandering.

Eerder kon je al over een vermoedde meteorietinslag op Groenland rond 12k jaar terug leren. Die ligt nu onder het gletsjerijs verborgen, maar een inslag als deze kan de plotse koeling en daarna opwarming van het Jonge Dryas (11,6 duizend jaar terug) hebben veroorzaakt. Met plotse zeespiegelstijging als gevolg van afschuivende gletsjers en smeltende ijskappen, natuurrampen die eventuele hogere beschavingen van toen volledig wegvaagden.

Kijk, dan is zelfs de theorie van Friezen die afkomstig zijn van de verzonken beschaving Atlantis zo ver gezocht bnog niet.

Denk bij die veel hogere beschaving aan de mogelijk meer dan 12 duizend jaar oude pyramidebouw die over de hele wereld te vinden is, zowel in Egypte als in Zuid Amerika en nu blijkt ook in China. Tel daarbij op de zondvloedlegendes in iedere cultuur, en dan heb je dus een massa-extinctie-event in menselijke heugenis.

Kijk alvast de video van After Skool, morgen bespreken we de review-paper uit juli 2021 die de Jonge Dryas Impact Hypothese als ‘geaccepteerd’ beschouwt.

Laten we daar morgen verder op ingaan, ik moet nu naar de Karwei voor mijn grootste hobby: klussen. Nu je met een vrouw samenwoont ga je allerlei dingen doen, waar vroeger geen haar op je hoofd aan zou denken. Nu eigenlijk nog steeds niet, maar ja: je moet wat!

Het boek met schutbladen van historisch Frisia

  • Doe jezelf en relaties een plezier, en bestel mijn magnum opus Liever dood dan Slaaf via de gelijknamige webzijde www.lieverdooddanslaaf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *