‘Parallelle samenleving aantasting gezag overheid’

De regenboogvlaggen van het internationaal socialisme hingen uit bij het Binnenhof

Het Rutte-regime  stelt in haar Nationale Veiligheidsprofiel van 2016 al, dat Nederland zonder vooroplopen in globalistisch volksverraad weinig voorstelt op het wereldtoneel. Maar door het voortouw te nemen bij internationale verdragen zou de Nederlandse invloed relatief toenemen.

Dit verklaart ook waarom Nederland mondiaal 1 van de grootste sponsoren is van klimaatclubs, VN-CO2-politiek en ontwikkelingshulpclubs.

Het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 lijkt de bron te zijn van de mediacampagnes tegen wat hun overheid ‘desinformatie’ ging noemen. Demonisering van FvD’ers (‘een ultrarechtse partij’) met EU-kritiek en immigratie-kritiek lijkt daarnaast officieel ‘veiligheidsbeleid’ te zijn.

Worden sinds 2010 opgesteld, als nageboorten van 9/11

‘Open Samenleving’, grenzeloze macht niet gekozen organisaties & multinationals
Je bevolking stemt ‘nee’ tegen een Europese grondwet, je krijgt ja. Je stemt nee tegen een associatieverdrag met de oligarchenstaat Oekraine. Je krijgt ja. Je wilt stemmen, maar ziet dan plots dat referendum afgeschaft. Dit systeem gedicteerd door lobbygroepen en ongekozen technocraten in Brussel, het is wat het Rutte-regime de ‘open samenleving’ noemt, en ‘democratische rechtstaat.’

Net als George Soros zijn ‘Open Society Foundation’ heeft ‘open samenleving’ hier een ‘eye of the beholder’-betekenis. Soros heeft in Nederland een vinger in de pap, via het koningshuis met zijn Mabel van Oranje. Ze bedoelen met ‘open’ dus: Open voor machtsmisbruik door internationaal opererende lobbyclubs, ngo’s (niet gekozen organisaties), die nationale soevereiniteit helpen ondermijnen.

Sander Dekker komt aan…, De VVD wil al een sociaal krediet systeem in hun strijd tegen ‘ondermijning’

Niet voor niets heeft hun overheid die opstelling in de Grondwetswijziging van 1983 opgenomen als artikel 90, het bevorderen van wat zij ‘internationale rechtsorde’ noemen. Het Vredespaleis staat niet voor niets in Den Haag, net als het Internationaal Strafhof. Of neem Artikel 94, waarin Nederland alle wetgevende macht overdraagt aan internationale instituties:

Je kunt stemmen wat je wilt, maar internationale diplomaten bepalen wat wet wordt

In de nieuwe wet tegen ‘antidemocratische en ondermijnende organisaties’ van Sander Dekker zie je dit vijandbeeld uit het Veiligheidsprofiel uitgewerkt. Wie ‘de internationale rechtsorde’ bekritiseert plaatst zich al in het verdachtenbankje door die wet.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

In het Nationale Veiligheidsprofiel 2016, lees je op bladzijde 153 die regeringsfilosofie ‘braafste jochie in globalismeklas’ uitgekristalliseerd. We citeren:

Daarbij is voor de Nederlandse positie in de wereld het multilaterale stelsel van internationale regels en normen, waarvan de Verenigde Naties (VN) het voorbeeld bij uitstek vormen, van groot belang.

Waar zulke algemeen geaccepteerde samenwerkingsverbanden en daarbij behorende ‘verkeersregels’ in de internationale politiek tot op bepaalde hoogte een nivellerende invloed hebben op internationale machtsverhoudingen – niet het recht van de sterkste geldt, maar het min of meer gelijkwaardig omgaan met elkaar via gereguleerde omgangsvormen – wint een relatief klein land meer dan een grootmacht die ook zonder multilaterale samenwerkingsverbanden zijn zin zou kunnen doordrukken.

Aantasting van dergelijke bondgenootschappen en multilaterale verbanden zou daarom ook de Nederlandse positie in de wereld kunnen bedreigen

Het ‘onderzoek van de ombudsvrouw van de Volkskrant’ in 2017 waarnaar Kajsa Ollongren verwijst (Minister van Waarheid)

Vijandbeelden van het Rutte-regime
Uit die positie volgen ook vijandbeelden in dit Veiligheidsprofiel, waar de term ‘Ondermijning’ (bij mijn weten voor het eerst) massaal wordt gepropageerd.

Je hebt in Nederland geen politiek leven, wanneer je de machtsposities van het internationaal diplomatendom ter discussie stelt, hun instituties, hun media en hun versie van wetenschap, die ten dienste staan van hun multilateralisme, hun multinationals en hun UBO’s (ultimate beneficiary owners’) die bepalen wat ‘nationaal belang’ heet.

Bij het internationaal diplomatendom is ‘nationalisme’ een vies woord, een scheldwoord. Dan noemen ze je direct ‘nazi’ of ‘klimaatontkenner’ of een verlengstuk van Russissche Trollen (De Volkskrant in 2016). Die positie zie je vanaf bladzijde 137 opgebouwd, in hoofdstuk 8 ‘Ondermijning, Extremisme en Terrorisme’.

Wie sceptisch is over het Europese project, de volledige afwezigheid van democratische legitimiteit van Eurocommissarissen of kritisch op de volgende golf massa-immigratie (Rutte’s ‘inlegvelletje bij het Marrakech-verdrag) wordt direct als staatsgevaar geportretteerd.

Russische kabouters overal 🙂

Je zou dan onder invloed opereren van een ‘buitenlandse mogendheid’. Terwijl Nederland een dependance van Washington is, want ons ‘Ministerie van Veiligheid’ (sinds 2009) is een rechtstreekse kopie van hun Department of Homeland Security’ en hun oorlog tegen eigen bevolking (domestic terror). Daarvan zijn de veiligheidsprofielen (sinds 2010) met ‘veiligheidsregio’s’ de nageboorte, de terrorisme-paranoia sinds 9/11.

Terwijl de kans om in Nederland te sneuvelen door een terroristische aanslag kleiner is dan dat je sneuvelt bij een fietsongeluk. Wat zij als ‘ongewenste’ inmenging noemen is dus ‘door de UBO’s en het Koningshuis ongewenst.’

We lezen op blz 135:

Ook desinformatie, het verspreiden van valse geruchten en complottheorieën via schimmige nieuwssites en sociale media behoort tot de gebruikte tactieken. Het geheel van deze heimelijke inmengings- en beïnvloedings- activiteiten wordt omschreven met de term ‘active measures’.

‘bepaalde normen en waarden worden uitgedragen’

En op blz 137 lezen we hoe UBO’s over hun Nederland denken, dat ze ‘ons’ land noemen. In het kader van de stelselmatige grondrechtenschending door het Rutte-regime in afgelopen twee jaar, is het interessant deze passage tot je te nemen:

Nederland heeft een open samenleving, gebaseerd op democratische principes waarin bepaalde normen en waarden worden uitgedragen (lees, opgelegd, die van D66 RZ), maar niet per definitie door iedereen gedeeld worden.

Er zijn daarom actoren, zowel statelijk als niet-statelijk, die er belang bij (denken te) hebben om dit te ondermijnen.

Daarbij kunnen zij zowel acties richten op het verstoren van de verhouding tussen burger en overheid (verticale dimensie van de democratische rechtsorde) als verhoudingen tussen burgers onderling (open samenleving). Bovendien neemt Nederland intensief deel aan de internationale politiek, onder andere binnen de EU, de NAVO en op wereldtoneel. Ook in dit kader kunnen er partijen zijn die ons land willen ontwrichten.

SDG17, vervaging publiek en privaat ook bij ‘Nationaal’ Veiligheidsprofiel = SDG17 Partnerships for the goals

‘Ons’ land, het land van D66-diplomaten
Wat is hier ‘ons land’, wie is ‘ons’? Mij dunkt, dat het internationaal diplomatendom, het D66-ministerie van Buitenlandse Zaken hun eigen versie bedoelt, die zij met de 2030 Agenda afdwingen tot in het onderwijsprogramma aan toe. In dat kader kun je ook de uitspraken als ‘Leave No-one behind’ van de Koning duiden, en het modewoord sinds 2015: ‘inclusief.’

Je MOET meedoen met George Soros zijn lezing van wat ‘open samenleving’ inhoudt (macht internationaal diplomatendom en ngo’s), of anders heet je ‘ondermijnend’:

Een ander fenomeen is het ‘terugtrekken’ uit de maatschappij. Op termijn zouden daardoor ‘parallelle’ samenlevingen kunnen ontstaan, waarin de democratie en open samenleving (actief) wordt afgewezen en daarmee een aantasting van het gezag van de overheid kunnen vormen.

SDG17

Terwijl er toch alle reden kan zijn het Rutte-regime en haar nihilistische maatschappij af te wijzen, een overheid die je nog zelden op een waarheid kan betrappen, die ons met massamedia van ‘crisis’ in ‘crisis’ duwt. Een maatschappij die je onmogelijk nog ‘samenleving’ kunt noemen, waar de massamedia de bevolking leert welke sympathie en antipathie zij koesteren moeten.

‘Bepaalde normen en waarden worden uitgedragen’ (Amsterdam, Haarlemmerstraat, regenboogvlagwinkel)

Een overheid die stelselmatig liegt, die heeft het nu plots niet op ‘desinformatie’:

het verspreiden van valse geruchten en complottheorieën via schimmige nieuwssites en sociale media behoort tot de gebruikte tactieken (geheel van activiteiten noemt men ‘active measures’). Van dergelijke praktijken valt niet uit te sluiten dat zij op langere termijn kunnen leiden tot ernstige ontwrichting van de democratische rechtstaat en open samenleving.

Mark Rutte als voorloper van multilateralisme, ook als daardoor onze energierekening explodeert

Zonder de partij zelf te noemen, wordt een directe aanval ingezet op de FvD, en er wordt een ‘buitenlandse mogendheid’ genoemd (Rusland…???) die hen zou ondersteunen:

De Nederlandse jeugd, media en elite (zakelijk, politiek, academisch) worden via een scala aan (heimelijke) activiteiten beïnvloed door een niet-westers land dat de EU wil ondermijnen en de tegen dit land opgelegde sancties opgeheven wil zien. Er worden bijvoorbeeld geruchten verspreid over vermeende, grote fraude- en corruptieschandalen binnen de EU (zie o.a. ‘middelen’ in het bouwstenenschema voor andere gebruikte activiteiten).

Een aantal Nederlandse bestuurders en politici ziet zich genoodzaakt om af te treden (ondanks gebrek aan duidelijk bewijs).

Er worden complottheorieën over het Nederlandse en Europese migratiebeleid verspreid. Tevens wordt gesuggereerd dat migranten vrouwen hebben lastig gevallen en de overheid niet optreedt.

Na verloop van tijd begint de Nederlandse bevolking het vertrouwen in de overheid te verliezen en heerst er twijfel over de EU en andere samenwerkingsverbanden. Een ultrarechtse partij met een anti-EU en anti-migratie agenda, wiens activiteiten door het betreffende land heimelijk worden gesponsord (iets wat ook in andere EU landen gebeurt), ziet zijn aanhang sterk toenemen.

Hint naar FvD en ‘de Boze Rus’

FvD Demoniseren, officieel beleid van ‘ons’ (hun) land
Het continue aanvallen van de FvD in hun media, kun je dus mede zien als een officiele AIVD-operatie. Het is de AIVD die dit profiel opstelt met het RIVM en andere instituties, wiens waarheidsliefde nogal eens ter discussie staat. De reden is heel eenvoudig. Er is in Nederland 1 heilige partijlijn waarvan niet afgeweken mag worden: multilateralisme moet.

Daarom offert het Rutte-regime ook de laatste restjes soevereiniteit, ten gunste van het internationaal diplomatendom. Vanuit het geloof van dat diplomatendom dat de positie van Nederland op het wereldtoneel met die offers gebaat is. Wie dat weerspreekt doet aan ‘ondermijning’.

Merkel met haar mondhoeken altijd omlaag

De nieuwe ‘wet tegen antidemocratische en ondermijnende organisaties’ van Sander Dekker is geheel op dat idee gebaseerd, dat je dus in dit Veiligheidsprofiel 2016 al ziet uitgekristallisseerd.

Rutte en De Jonge opsluiten?

Het is afkomstig van een voor haar overleving strijdend machtsidee over Nederland, van het internationaal diplomatendom en hun New World Order, dat in het nauw gedreven door verlies aan morele legitimiteit steeds raardere sprongen maakt… Hier heb je ook een mogelijke verklaring van excessief politiegeweld tegen vrijheidsdemonstranten.

…Huig Plug en zijn cameraman zijn door een terreureenheid van bed gelicht, zo hoorden we

Zij zijn een regelrechte aanval op het zwakke punt van het Rutte-regime: hun afwezigheid van morele legitimiteit. Je kunt hun overheid zelden nog op een waarheid betrappen. Maar die opstelling is natuurlijk slechts een uiting van morele neergang, die in Nederland en de rest van de Westerse wereld als geheel al een dikke eeuw gaande is.

D66-versie van Friese vlag wil Friesland winnen voor de gender/woke idiotie

Wat dat betreft is ‘met je tijd meegaan’ misschien wel geen aanbeveling, zo beschrijf ik ook in mijn Magnum Opus ‘liever dood dan slaaf’, dat je via de gelijknamige webzijde kan bestellen. ‘De Tijd’ dwingt tot niets, andere mensen wel, zeker wanneer je te weinig je eigen uitgangspunten kritisch kunt belichten. Dan omhels je zelfs de ideologie van je tegenstander, menende dat dit je ‘eigen waarden’ zijn.

 • Conclusie: het Rutte-regime heeft een interne paradox als uitgangspunt bij (inter)nationale politiek. Het hanteert de aanname dat het in het nationale belang is om een internationalisten- belang te dienen (New World Order, Great Reset enz) Zozeer dat ze daarbij het nationaal belang uitleveren (denk aan explosie energierekening voor CO2-politiek) aan de macht van een internationalisten- kliek. 

4 Replies to “‘Parallelle samenleving aantasting gezag overheid’”

 1. Rusland, China, India en vele andere landen hebben inmiddels hun eigen internationale organisaties opgericht, hebben hun eigen economische forums, verdragen en wat al niet meer.
  Het inmiddels alom beruchte fanatisme van onze NL machthebbers heeft de zaak bepaald geen goed gedaan.
  Het is een slechte strategie en het maakt niet uit hoeveel dissidenten ze oppakken of hoeveel koppen ze kapot slaan het blijft een slechte strategie die alleen enkelen voordeel opleveren.

 2. Je wordt gewoon ziek van al dat ge-homo….één van mijn favoriete bands, de Duitse groep Eskimo Callboy heeft onder druk van buiten ook al haar naam aangepast aan het linkse homofestijn. Eerst kwam er een berichtje van hun zijde waarin een van de leden aangaf dat ze hadden ‘nagedacht’ over het begrip ‘Eskimo’…en dat ze toen hebben besloten de naam de veranderen in ‘Electric Callboy’, omgeven met kleurrijk homo-vlaggetje.

  Ik vind de naam ‘Electric Eskimo’ echter veel beter klinken. Ziek volk, ze hebben ’t bij mij bedorven. Maar hun oude nummers blijven leuk en onder hun échte naam, niet de aan linkse flikkerkerk aangepaste naam, bij mij in de digitale archieven staan. – https://www.youtube.com/watch?v=75Mw8r5gW8E

 3. D’66 is ooit opgericht om de democratie naar de basis te brengen. In de jaren 60 en 70 moest alles democratischer, soms tot een extreem gedecentraliseerd niveau toe.
  Ze hadden ook van die prachtige kroonjuwelen zoals een gekozen burgemeester en het referendum.
  Ze hebben in de loop der jaren hun naam licht aangepast maar hun idealen volledig omgegooid. Weg kroonjuwelen en weg gedecentraliseerde democratisering. Integendeel, het is juist het huidige D66 dat in snel tempo de nationale soevereiniteit aan het overdragen is naar ondemocratische internationale instituties.
  Met hun nationale mandaten denken ze overal kruisjes te kunnen zetten onder internationale verdragen zonder dat daar goede inhoudelijke debatten over zijn gevoerd. Voor hen is een meerderheid van de helft+1 voldoende.
  En wanneer die gezette kruisjes in gevaar komen, omdat andere partijen die dreigen te schrappen als ze de helft+1 halen, de spelregels op de valreep zullen worden aangepast. Het zal me niet verbazen om verdragen te kunnen intrekken grotere meerderheden nodig zullen zijn zodat de huidige regeringspartijen over hun graf heen kunnen regeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *