Zwijgplicht Noord Korea a/d Noordzee is Europees beleid

Marken, hier hebben we het opgelopen….

Hoe kan oorlog in een land op duizenden kilometers afstand plots corona doen ophouden? Waarom krijgen mensen die het regime irriteren meteen gevangenisstraf voor zaken die niet onrechtmatig zijn, en vervolgens zwijgplicht opgelegd? Dat is een gevolg van Europees beleid, de Eurosovjetunie en het Rutte-regime willen totale controle over informatiestromen.

De Eurosovjetunie bepaalt wat waar is met de EDMO

EDMO bewaakt het toegestane narratief in de Eurosovjetunie
Er zijn nu dertigduizend bedden voor Oekrainers in NL, waarvan twintigduizend bezet, zo meldt het Staatsjournaal (NOS). Maar het mkb moest kapot-gelockdownd omdat de ziekenhuizen anders te vol zouden lopen, daar kon zo snel geen beddencapaciteit in nood bij. Rara hoe kan dat? Hoe kan een regime met noodwet na noodwet grondrechten schenden en daarmee weg blijven komen?

Hoe kan een epidemie op commando van een regering plots ophouden, terwijl- alsof de duvel er mee speelt- mijn vrouw Afke en ik nu Omicron/andere variant hebben en lam zijn gelegd.

Ik hoef de trap maar op te lopen en ben al benauwd. Afke heeft voor het eerst in haar leven zeventien uur achter elkaar geslapen met een betonnen hoofd vol ontsteking. Wij blijven vandaag lekker binnen, in ons bedje en met mijn laatste krachten pers ik dit stukkie er nog even uit.

Willem Engel werd als politiek gevangene net vrijgelaten, mits hij verder geen kritiek uit op de Rutte-tirannie. Zwijgplicht. Huig Plug, de ‘klokkenluider van justitie’ werd op die zelfde voorwaarden weer vrijgelaten. Geen kritiek uiten op het Rutte-regime, anders sluiten we je weer op. Eerder werd hij zes weken opgeborgen voor het delen van 1 plaatje op twitter, dat een half uur later al was verwijderd.

De zelfde waarheidsomkering vinden we nu bij het Rutte-regime en de Eurosovjetunie

Hun Openbaar Ministerie wil mij ook nog het zwijgen opleggen, door meer dan twee jaar oude teksten van mij uit verband te rukken. Bek houwe! Gaat lekker zo in Noord Korea aan de Noordzee. Leef je eenmaal in een tirannie die onrechtmatig handelen tot regeerstijl maakt, dan vinden ze altijd wel iets om je te criminaliseren en met staatsgeweld te mishandelen.

Zeg je ‘ik lus geen zwarte koffie’, dat ze je meteen aanklagen voor discriminatie en racisme. Bij wijze van spreken.

Vandaag zetten we daarom de EDMO in het zonnetje, een propagandadienst van de Europese Commissie die het regime (zij noemen hun tirannie ‘de democratie’) tegen onwelgevallige informatie (‘desinformatie’) moet beschermen.

‘United against disinformation’… Samen tegen corona/desinformatie/misdunk (George Orwell) ook al heb ik nog koorts van de corona, dan krijg je koude rillingen…

Het Ministerie. van BZK bepaalt wat je denken mag

‘Misleidende narratieven bestrijden voor bescherming democratie’
De Eurosovjetunie heeft met haar lidstaten een Europees Actieplan voor Democratie ­čÖé gelanceerd. Dus een entiteit met ongekozen Eurocommissarissen en een ongekozen Duitse Europresident.

Je kunt over de ‘bescherming van de democratie tegen democratisch debat’ lezen in dit Kamerstuk van het Ministerie van BZK uit 2020, het ‘Fiche aanpakken desinformatie bij Covid19, feiten onderscheiden van fictie’. Dus de overheid die ons twee jaar lang voorloog, die gaat bepalen wat feit en fictie is..

Hoe Orwelliaans wil je het hebben?

In dat Actieplan zien we dat ze een ‘Strategische Communicatie Taskforce van de Europese Dienst voor Extern Optreden (….) willen oprichten en strategische communicatie en publieksdiplomatie van EU delegaties versterken.’

Duidelijke, toegankelijke en accurate communicatie zijn tijdens de crisis cruciaal gebleken om de gezondheid van burgers te beschermen en misleidende narratieven over de rol en samenwerking van de EU in de bestrijding van het virus te adresseren.

In dit kader wordt voorgesteld meer te investeren in capaciteit op het gebied van strategische communicatie, het beter inzetten van bestaande mechanismen hiervoor, zoals de samenwerkingskanalen met lidstaten en de Strategische Communicatie Task Forces van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en strategische communicatie en publieksdiplomatie van EU delegaties versterken.

De propadandadienst van ongekozen Eurocraten die hun beleid en misvattingen moet verkopen

De EDEO is de in 2009 opgerichte staatspropagandadienst die (ongekozen) Europese bestuurders en hun ondemocratisch bepaalde verordeningen in de markt moet zetten, nadat wij NEE hadden gestemd tegen de Europese Grondwet. Dat hernoemden ze ‘Verdrag van Lissabon’ en toen werd hun EDEO opgericht.

Marken is echt prachtig, de West Friezen (Frisia Minor) lijken sprekend op ons, Frisia major

Verschil ‘misinformatie’ en ‘desinformatie’
We zien in dit Kamerstuk de zelfde mantra herhaald worden, die je in alle stukken van het Ministerie van BZK en Staatsterreur (‘Veiligheid’) sinds 2016 tegenkomt over het (door hun overheid en staatsterreurdiensten verzonnen) probleem van ‘desinformatie.’ Ze verwijzen daar terug naar een Kamerstuk uit 2018, om het verschil tussen ‘desinformatie’ en ‘misinformatie’ te geven:

Het kabinet hanteert momenteel als definitie: het doelbewust, veelal heimelijk, verspreiden van misleidende informatie, met het doel om schade toe te brengen aan het publieke debat, democratische processen, de open economie of nationale veiligheid.

Desinformatie hoeft niet altijd onjuiste informatie te bevatten. Het kan een combinatie zijn van feitelijke, onjuiste of deels onjuiste informatie, maar altijd met de intentie om te misleiden en te schaden. (Kamerstukken II, 2019/2020, 30821, nr. 91).

Wanneer deze intentie er niet is, zoals wanneer burgers onbewust valse informatie delen met familie en vrienden, is er sprake van misinformatie. Wanneer deze intentie er wel is, is er sprake van desinformatie.

Wij zijn eigenlijk willoze en hersenloze subjecten, die ook onbewust regime-onwelgevallige informatie kunnen delen. Dan doen we aan ‘misinformatie’…Dan heeft Vadertje Staat wel een geneesmiddel voor onze ziekte genaamd ‘infodemie’… En anders sluiten ze je gewoon op, net als Willem Engel en ze leggen je zwijgplicht op.

De Eurosovjetunie/NATO bepaalt wat je mag schrijven en denken

Autoriteit dicteert wat uitgesproken mag worden
Je leest hier dat het Rutte-regime iedere vorm van waarheidsliefde heeft verloren. Het maakt ze niet uit of het ook waar is wat ze zeggen, logisch geldig. Het gaat er om dat zij de toegestane taal dicteren. Immers, hoe definieer je ‘schade aan publiek debat’? Kun je dat meten?

Wanneer een regime ‘waarheid’ (waar bewijs naartoe wijst) over boord gooit, weet je zeker, onmiskenbaar dat je in een tirannie bent beland.

We lezen dus een sterk staaltje Neuro Linguistisch Programmeren, woordentoverij uit de school van George Orwell (Newspeak). Net als de bij de WHO vermarkte term ‘infodemie’. Dat woord suggereert dat ‘verkeerde informatie’ als een te bestrijden virus zou rondwaren. Terwijl de crux natuurlijk is:

 • WIE/Wat bepaalt hier wat wel en niet waar is: bewijsvoering of autoriteit?

Belangrijkste uitdagingen van de COVID-19-infodemie en volgende stappen ter bestrijding
De Covid-19-crisis heeft laten zien dat desinformatie, misinformatie en buitenlandse beïnvloedingsoperaties ernstige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid en het vertrouwen in onze democratische samenleving en instituties.

Er dient hierbij duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen illegale content, zoals haatzaaien, en content die niet onrechtmatig is maar wel schadelijk. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of er sprake is misinformatie of desinformatie en dus of er sprake is van een intentie om te misleiden of publieke schade te veroorzaken of om economisch gewin te behalen.3

Desinformatie kan daarnaast ook onderdeel zijn van be├»nvloedingsoperaties van derde landen, al dan niet versterkt door het geco├Ârdineerd gebruik van valse of niet-authentieke accounts of geautomatiseerde bots.

ENDEO

Wie het niet met de Eurosovjet eens is, spant samen met Poetin
Dus wanneer De Autoriteit, namelijk het Rutte-regime vindt dat wat jij zegt schadelijk is voor ‘De Belangen’, maken ze je monddood. En als zij last van paranoia hebben dan zijn dat de verplichte paranoia, ‘beinvloedingsoperaties van derde landen’. De Amerikanen lopen ons al sinds 1945 te beinvloeden, de hele Europese Unie was hun vinding, net als die Eurodollar.

Maar die bedoelen ze dan weer niet. Wat ze wel voor narratief pushen: wie vond dat lockdowns niets tegen de epidemie uitrichten maar die wel het mkb aan de bedelstaf brengen:,die spant samen met Poetin!

Zie dat de NPO┬ádus letterlijk de propaganda van het Ministerie van Staatsterreur (Veiligheid) overneemt, de term ‘misinformatie‘ die Pointer (KRO/NCRV) 14 maart in haar uitzending op de klimaatrealisten van CLintel/RES In Beeld plakte, met de valse beschuldiging dat ze met duistere oliemannetjes zouden samenspannen.

Werkt Pointer samen met de ministeries van BZK en de NCTV?

De KRO/NCRV voeren gewoon overheidsbeleid uit, het belasteren en monddood maken van oppositie (united against desinformation), ook met misbruik van de juridische gokkast van D66: Het Recht.

Wie leugenachtig genoeg is en van iedere integriteit gespeend, kom werken voor EDMO

‘Europese Waarnemingspost voor Digitale Media’
Lees hier wat voor verwrongen idee het Rutte-regime wil afdwingen met de Eurosovjetunie. Ja zelfs een ‘gedragscode desinformatie’ voor ‘onlineplatformen’, en een ‘Europese waarnemingspost voor digitale media’ die onwelgevallige inzichten opspoort:

De Commissie vraagt online platformen, ook degene die de gedragscode desinformatie nog niet hebben ondertekend, om maandelijks rapporten te publiceren met daarin: initiatieven om informatie van relevante autoriteiten, zoals de WHO en nationale zorgautoriteiten, te promoten, het bewustzijn van gebruikers over desinformatie te verbeteren, rapportage over manipulatief gedrag, bijvoorbeeld door beïnvloedingsoperaties en data over advertentiestromen gelinkt aan Covid-19-gerelateerde desinformatie.

De Commissie pleit er daarnaast voor dat online platformen hun samenwerking met fact-checkers versterken. De Commissie ondersteunt fact-checking en onderzoeksinitiatieven o.a. door middel van het recent opgerichte Europese waarnemingspost voor digitale media (EDMO), de onafhankelijke multidisciplinaire gemeenschap voor fact-checkers en wetenschappers.

Mogelijk zal zij haar desinformatie detectie tools beschikbaar stellen voor gebruik door deze stakeholders. Ook roept zij de platformen op om samen met het EDMO een kader op te stellen om op een privacy gewaarborgde manier data te delen met wetenschappers. Op die manier kan desinformatie beter gedetecteerd en geanalyseerd worden.

Bron Ministerie van BZK: dus ‘content die het regime niet goed zint’

Dus het totalitaire Eurosovjetregime zet haar eigen ‘factcheckers’ in, terwijl die normaliter bij krantenredacties horen te werken. Maar bij de kranten doen ze hun werk niet, dus volgt er klimaatcrisis op stikstofcrisis op coronacrisis op Oekrainecrisis. Of is het de bedoeling dat kranten hun feiten niet meer checken?

We leven dus in Interessante Tijden, vijf jaar geleden voorzagen we al bij oprichting die opmars naar een tirannie. Daarom hebben we in die jaren ook uitgebreid studie gemaakt van totalitaire regimes, zoals het nazisme. Inclusief studiereizen. En nu is het net alsof je in een slechte film bent beland.

Emigreren dan maar? Onderduiken? Is er leven op Pluto, kun je dansen op de maan, is er een plek onder de sterren waar ik heen kan gaan? Want het allerergste moet nog komen.

5 Replies to “Zwijgplicht Noord Korea a/d Noordzee is Europees beleid”

 1. Ook via deze weg nogmaals beterschap Rypke & Afke! Rustig aan maar even want ook vandaag heb je toch weer een flinke post geschreven.

  Je schrijft: “We leven dus in Interessante Tijden, vijf jaar geleden voorzagen we al bij oprichting die opmars naar een tirannie.”
  Je krijgt meer en veel sneller gelijk dan ik dacht. We leven nog niet in een tirannie maar het gaat wel hard de verkeerde kant op. Zeker als je ziet hoe gretig bijvoorbeeld Jette en Kaag de term ‘radicaal’ in de rondte strooien om aan te geven hoe het beleid moet worden om hun groene dromen (die bedrog zullen blijken) te verwezenlijken. Moet je eens voorstellen wat er gebeurd in dit land als Kees Van der Staaij of Gert-Jan Segers vind dat er radicale maatregelen nodig zijn om b.v. Nederland een plaats te waar het gezin goed gedijd zodat onze kinderen goed beslagen ten ijs komen voor de toekomst in steeds complexere wereld die………… (<– vul hier de normale bla bla in die we over al lezen dezer dagen).
  Een ander doel dat je met dezelfde goede bedoelingen die progressieven zeggen na te streven kan rechtvaardigen. Dan zou de hele pers en 2/3 van het parlement over ze heen vallen en krijsen dat we in de hel belanden. En die reactie dat wordt dan gepresenteerd als een redelijke analyse i.p.v. nepnieuws en ophitserrij. Maar als het doel (op papier) 'het klimaat' is dan is het blijkbaar allemaal heel acceptabel om radicaal te zijn.

 2. War in Ukraine fact checkers…? – Maar goed dat ze er zijn, want anders zouden verslaggevers ter plaatse misschien gehoord gaan worden in de MSM. Hier zit bijvoorbeeld zo’n ‘boef’ in Kharkov die ons voortdurend voorziet van informatie die nodig gecheckt moet worden door mensen die in het Westen de EU kantoren be-personen. Laten we alles wat hij zegt nu met z’n allen gaan checken op ‘feiten’.
  https://www.youtube.com/watch?v=E5RDEXpc8OY

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *