Het Gewelf verkondigt het werk van Zijn handen

Aan de Westoever van de Middelzee, de Hegedyk, foto uit mijn Magnum Opus ‘Liever dood dan Slaaf

De bovenstaande Psalmregel 19 vers 2 is het grafschrift van raketgeleerde Wernher von Braun, de coordinator van het Vergeltungswaffe 2 (V2) programma in Peenemunde. Von Braun is 1 van de duizenden nazi-geleerden, die door de Amerikanen werd ingezet voor hun eigen militaire ambities van post ’45, waaronder het Apollo-programma. Hij overleed op 65 jarige leeftijd in 1977 in Virginia. De vraag is nu: wat is ‘het gewelf’ waarnaar Von Braun als geniaal raketgeleerde verwijst?

V2 bij Peenemunde-Museum in het uiterste noordoosten van Duitsland

Heliocentrisme verwerpen
In de complotwereld ben je pas echt gepromoveerd, wanneer je niet (meer) gelooft dat de aarde rond is en met Mach 1,4 ronddraait. De vijf uur durende documentaire ‘What on Earth Happened’ kun je daartoe zien, en je kunt dan tenminste aan het twijfelen gebracht worden…

Dat ronddraaien van de planeet met een vaart groter dan de geluidssnelheid, verklaart in het heliocentrische denkmodel (aarde draait rond zon) hoe het dag en nacht wordt bij een zon op 90 miljoen kilometer afstand, de aarde die rondjes om de zon (helios) draait.

Met een maan op 3/400 duizend kilometer, die zo sterk aan de oceanen kan trekken dat deze eb en vloed veroorzaakt

Mensen in Australie lopen op hun kop (of wij), maar merken dat dan niet door ‘de zwaartekracht’. Je vlieger die je vroeger met staart opliet, die suist niet met Mach 1,4 weg zodra je die aan die met noodgang ronddraaiende aarde laat ontsnappen. De lucht om je heen zit ook door ‘de zwaartekracht’ aan het aardoppervlak geplakt zodat deze op gelijke straaljager-snelheid met je meedraait.

Peenemunde met de vloeibare zuurstof-fabriek

Ook wolken worden niet door deze noodgang uit elkaar gescheurd. Er zou dan alleen een straalstroom zijn (maximaal 400 km/uur) bij de polen en in subtropische zones, door de zogenaamde Coriolis-kracht van de draaiing van de aarde die op de luchtmassa’s inwerkt. De poolcirkel bevindt zich op 66,6 graden Noorderbreedte en op 66,6 graden Zuiderbreedte. (90 -23,4)

De Statenbijbel waaruit ik Wernher von Braun citeer bevat 66 Bijbelboeken, 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe. Wat heeft dat nu met elkaar uit te staan, vraagt U?

Zes is het getal van de mens, onvolmaaktheid, zes zes zes de drievuldige onvolmaaktheid uit Openbaring 13:17, dat ‘het getal van een mens’ heet, volgens de geleerden doelde de schrijver Johannes toen op Keizer Nero.

Geloof je – zijnde ‘stel je vertrouwen in’- dus in menselijke scheppingen of in De Schepping door de Allerhoogste?

V2 Wernher von Braun

Copernicaanse wending
Dit denkmodel over hoe zon en aarde zich tot elkaar verhouden, met de zon als centrum stamt van de katholieke astronoom Copernicus. (1473-1543) Dit wordt ook wel de ‘Copernicaanse wending’ genoemd in het wereldbeeld van mensen. De aarde werd uit het centrum van de schepping gestoten. Daarnaast spreken materialisten over de ‘Darwiniaanse wending’, toen ‘de mens’ uit het centrum van de schepping zou zijn gestoten.

Voor Copernicus geloofden wetenschappers in het geocentrische model. De zon die om de aarde draait, als centrum van de schepping door de Allerhoogste. Wie denkt dat ‘De Kabal’ werkelijk alle touwtjes op aarde in handen heeft, die ziet in het heliocentrische model de ultieme coup op het wereldbeeld van mensen door deze duivelsaanbidders.

Wat is het motief? Wanneer er geen ‘hemel’ meer is (gevuld met Engelen en God) maar ‘ruimte’- een leeg vacuum- jaag je God en Bestemming uit ieder’s leven. Er blijft dan enkel ‘materie’ over, en materialisme/naturalisme (alles is stof, dood is dood) is de filosofie van Luciferianen. God staat dan niet meer centraal in het leven van mensen als begin en eind (alfa en omega), maar de humanistische mens die gelooft te kunnen worden wat hij wil.

Maar die nog net zo dood gaat, en dus eigenlijk slechts rondjes rond de eigen navel draait, zoals een aarde in een leeg universum rondjes rond de eigen as blijft draaien…

Maan boven de Friese prairie

Leuke theorie, wat is het bewijs
De echt ‘wakkeren’ keren terug naar een variant van geocentrisme van voor Copernicus: de aarde (geo) als centrum van alles.

De aarde draait bij de echte doorzetters geen rondjes rond de zon, noch om zijn eigen as. De aarde is stationair. En wat nog meer, het is geen bol maar een sferische schrijf onder een stolp, een ‘firmament’.  Dat is ‘het gewelf’ uit Wernher von Braun’s grafschrift.  Die raketgeleerde zou als geen ander hebben geweten dat hij de aardkluit belazerde.

Het grafschrift van Von Braun zou bevestigen dat hij wist, dat er helemaal geen ‘space’ bestaat, een leeg vacuum buiten de dampkring.

De zon en de maan zijn in dit verklaringsmodel dan even groot en bevinden zich binnen die stolp. Evenals de sterren. De Noordpool bevindt zich in het midden van die schijf. Het bewijs daarvoor zou zijn, dat de sterren in de nacht op een timelapse-foto rond de poolster draaien.

Hoe kan de Poolster zich nu overal op 1 plaats aan het firmament bevinden, wanneer de aarde rond de zon draait en rondjes rond de eigen as, zo vragen deze geocentristen zich af. Wie het weet, mag het mij zeggen. Maar je ziet dus dat alle sterren in de nacht een rondje om de poolster draaien.

De Zuidpool, die door Google Earth is zwart gemaakt is in dit denkmodel van geocentristen een ijswal rondom die schijf zijn waarover dus het firmament is gespannen. En dat ‘firmament’/gewelf, wat is dat dan? Een ondoordringbare watermuur, of zoiets, wat je kunt zien wanneer raketten daar aan schampen en als een speedboot over de golven varen tot ze in zee storten.

Hoe kan de Poolster zich op 1 plaats bevinden waar alle sterren rond draaien, als de aarde met een noodgang rond de zon raast?

Het gewelf/glazen plafond een vorm als de regenboog
Hoe zou je nog meer kunnen zien, dat er een ‘gewelf’ is? Aan de regenboog die de vorm van zo’n gewelf heeft. En aan de dubbele regenboog, waarin de buitenste ring met de prisma-kleuren in spiegelbeeld vormt. Alsof die buitenste ring zich dus spiegelt aan het gewelf daarboven.

Echter, hier is ook een andere verklaring mogelijk. Zonlicht kan twee maal door een regendruppel gespiegeld worden zodat het dan omgekeerd uitsplitst met rood onder. Dat is de gangbare verklaring die je bij meteorologen vindt.

Waar zijn alle tweeduizend satellieten dan, zoals de Argos-satelliet waarmee ornithologen de trekbaan van vogels kunnen volgen? Die bestaan niet, aldus de wakkeren dezer wereld. Alle wereldleiders zouden net als Wernher von Braun weten dat de aarde een ondoordringbaar gewelf heeft waar je met je raketje niet door komt. Ook Hillary Clinton zou dat weten, en herhaaldelijk verwijzen naar dat glazen plafond.

Maar dan denk ik eerder, dat Hillary niet in haar vuistje lacht omdat ze als kwaadaardig lid van de Kabal ons signalen ‘hidden in plain sight’ geeft over hoe de wereld echt werkt. Dan denk ik dat zij als feminist verwijst naar de enige uitvinding die ‘ge-emancipeerde’ vrouwen (ongelukkige lelijkerds) ooit hebben gedaan: een doorzichtig excuus bedenken om in deeltijd voor vol aangezien te worden.

Is dat niet wat ‘het glazen plafond’ is, een fantasme van het neomarxisme, bedoeld om sociale rancune te promoten en ‘de oorlog tussen de seksen’… Verdeel en heers.

Blauwe lupine voor de in glazen sarcofaag verpakte Kampbewaarders-woning

Hoe zeker weet je wat je gelooft te weten?
De geocentristen en ‘wakkeren’ hebben 1 ding helder op het netvlies, dat bij modernisten is verdampt. Het maakt nogal wat uit, wat je verklaringsmodel voor de wereld is in relatie tot zingeving en werkelijke menswording. Daarnaast zie je dat ‘het nieuws’ zelden op meer berust dan halve waarheden.

Dus als ‘het nieuws’ van enkele persbureaus in handen van miljardairs al zo manipuleerbaar is, en hele volksstammen volgen dat zonder nadenken. Hoe zit het dan met de rest van de geschiedschrijving en wat men ‘de wetenschap’ ging noemen?

Wat is ‘De Verlichting’ immers, behalve het geloof dat er ‘De Vooruitgang’ zou zijn, een gnostisch idee dat de wereld zoals die was een kerker voor de ziel is, die Verbetering behoeft. En dat De Mensheid daar door De Wetenschap in zou zijn geslaagd, na van primitief holbewoner te evolueren tot denkend dier (Homo sapiens) tussen de mede-dieren.

In de Bijbelse visie was je als mens ‘geestelijk gezond’ wanneer je handelde naar God’s wetten, levend in een MOREEL universum. Nu ben je ‘geestelijk gezond’ wanneer een ‘deskundige’/de overheid je als zodanig verklaart, omdat je aan een statistisch gemiddelde (menselijk verzinsel) beantwoordt, of ‘niet lastig bent’.

Een papieren fantasme dus in een AMOREEL universum.

Overal de zelfde glazen onmenselijke kolossen voor de UBO van Heijmans. Modern materialisme kan enkel lelijkheid voortbrengen

Wijsheid of scherpzinnigheid
‘Wetenschapper’ (scientist) als beroep stamt nog maar uit de 19de eeuw, je was voorheen Natural Philosopher. Je wist dat ‘de feiten’ geen betekenis hadden zonder eerst je filosofisch vertrekpunt helder op het netvlies te hebben.

Voor de zeventiende eeuw toen de Royal Society werd opgericht, was de theologie nog de koningin van alle wetenschappen. Je deed onderzoek ter ere van God, op Universiteiten die door de katholieke kerk in de elfde eeuw werden gesticht. Nu doe je onderzoek ter ere van onderzoeksgeld en je financier Vadertje Staat.

Wanneer je maar hard genoeg roept dat ‘climate change’ de planeet naar de gallemiezen helpt, wacht die pot met goud bij de regenboog van de KNAW, de koninklijke akademie van overheidsprostituees. ‘Het Klimaat’ is een menselijke schepping, een statistisch construct.

Het christendom komt op, beeld uit hoofdstuk 4 ‘Waar God woont’ van mijn Meisterwerk Liever dood dan Slaaf

Het is dus van belang dat je de ideeen van geocentristen met open geest blijft benaderen. Je kunt dan beginnen met de vragen die zij stellen bij het heliocentrische model eens voor jezelf te beantwoorden. Hoe goed heb ik werkelijk begrepen wat ik dagelijks voor waar hield?

Heeft mijn leven meer zin in een MOREEL of in een AMOREEL universum? Want dat is de kernvraag waarover de Copernicaanse wending gaat. Dat is het verschil tussen wijsheid (de Vreze des Heren) en scherpzinnigheid. (kijk mij eens)

14 Replies to “Het Gewelf verkondigt het werk van Zijn handen”

 1. Hallo Rypke,

  Ga ook eens rondkijken op het youtube kanaal van Godgevlamste.

  Interessante video’s die je aan het denken zetten.
  Platte aarde, wereldbol of leven we op een grotere aarde dan wij kennen?

  Ook interessant is het youtube kanaal van Jon Levi.
  De zoektocht hoe de geschiedenis werkelijk in elkaar steekt.

  Hoe konden ze vroeger zulke mooie gebouwen optrekken met de middelen die ze hadden en nu alleen nog spuug lelijke? De geschiedenis en de verhaallijn daar achter.

  Groet, Jan.

 2. Heel mooi stuk weer Rypke!

  Wat nu ook zo storend is als je bijvoorbeeld over een ‘platte aarde’ wilt praten dat mensen gelijk in de verdediging schieten. Het debat/de discussie mag niet gevoerd worden, zo lijkt het wel. Hetzelfde geldt voor 9/11, corona-hoax en lizard people. In dat opzicht vind ik jouw opmerking over ‘Natural Philosopher’ heel sterk, daar zou ieder onderzoek mee moeten beginnen. Geweldig hoe jij dat weer beschrijft!

  Terugkomend op je verwijzing van 666 naar keizer Nero, dat ligt volgens Zevendedags-adventisten wel anders. Zij vertellen juist dat het een politiek-religieuze etniciteit is, in dit geval de Rooms-katholieke kerk. Voor verdere uitleg wil ik je verwijzen naar dit artikel, is zeker de moeite waard om jezelf in te verdiepen!:
  https://dewaarheidtelt.wordpress.com/2020/02/16/666-en-het-merk-van-het-beest/

  1. Of de relatie Walt Disney en Wernher von Braun.

   Schreef ene Wernher von B. niet over het Elon project?
   Elon M. die nu raketten afschiet.

   Voorspellende programmering. Het zit zo diep tot die Mickey Mouse aan toe!
   Bij de jeugd beginnen.

   We zijn aan alle kanten in de maling genomen.

   Groet, Jan

 3. Ik vraag mij dan af hoe het kan dat je op het zuidelijk halfrond de Poolster niet kan zien?

  Als de aarde plat zou zijn, dan zou je vanaf iedere plek op de pannekoek de Poolster zien.
  Het is ook nog eens zo dat de noordas van de aarde niet altijd naar de Poolster wijst, die verplaatst langzaam naar een andere plek in het universum. Oudere volkeren schreven daarover.

 4. Wie echt antwoorden wil, zal in de materie moeten duiken. En echt heel diep. Sinds 15 april is deze livestream actief op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rQu2g6Ru16M

  Daarin heel veel verschillende video’s te zien. Trek eens een paar uur uit en kijk met een open mind.

  Een aanrader: Van Robbie Davidson zijn serie “Science exposed”. Hierin maakt hij het verschil uit tussen wetenschap en pseudo wetenschap. Deze laatste is een geloofssysteem dat zich voordoet als wetenschappelijk.

  Werkelijk alles rondom ruimte, ruimtevaart, heliocentrisme, quantum fysica is gebaseerd op geloof. Immers, theorie op theorie gestapeld. Daartegenover staat de Bijbel, door God geïnspireerd, bol van de teksten (waar we gamakshalve overheen lezen) die wijzen op een aarde die vast staat op haar fundamenten, beschermd tegen de wateren door het firmament, maar ook vol met waarschuwingen tegen de zogenaamde babbelaars die zich wetenschappers noemen. Paulus waarschuwt hier ook tegen met name met het oog op het laatste der dagen.

  Dat hele heliocentrisme is bedoeld om christenen van het geloof af te drijven en evolutie en big bang te rechtvaardigen. Ondertussen zijn Nasa en cohorten druk doende om het wapen te vinden om Jezus te verslaan bij zijn wederkomst. Daar is het onder andere om te doen. Daartoe is ook CERN opgericht. Al deze oranisaties en instituten zijn geïnfiltreerd door de jezuïeten. En overal, in plain sight, vind je symboliek terug maar ook de spot die ze drijven met de “gewone” mens die in de leugens trapt.

  Nog belangrijker is dat de mensheid dient te worden misleid om de komst van de antichrist voor te bereiden. Het is de bedoeling dat we die als messias gaan accpeteren en Jezus verwerpen. Alles wordt omgekeerd/omgedraaid en heel veel mensen zijn verblind door de jarenlange indoctrinatie, verborgen boodschappen, onderwijssysteem. Zelfs tot in de kerken aan toe,.

  Mensen wordt aub wakker. Lees de Bijbel over en over.

  Werkelijk alles is een grote leugen waar Satan achter zit en dat begon 6000 jaar geleden en inmiddels is dit behoorlijk ver uitgerold in de hele samenleving.

 5. Dank beste Rypke, ook voor de openheid van geest, mooi omschreven en beschreven.
  Het is een eigenschap van een intelligent mens om meerdere theorieën langs elkaar te kunnen aanschouwen en ze te entertainen.
  Vrij en flexibel van geest…
  Daarmee behoeft er niet persee een keuze te ontstaan een mens is tenslotte vrij om te denken en te geloven wat die wenst te geloven. Geloven is zo gedaan, men neemt aan wat er verteld , gezien of gelezen is en klaar…
  Voor waarheid zal men een stap verder moeten willen gaan, indien er passie voor waarheid aanwezig is en men graag wenst te weten….en dan nog kan dat het beste met een flexibele geest, vroeg of laat is ook dat weten weer achterhaald door voortschreidende kennisneming.
  Emancipeer je hart en ziel, en leer…. 🙂 en bevrijd je zelf richting het Zelf…..

  We zouden kunnen geloven dat de bijbels het ware woord bevatten, maar ook die is door mensenhanden geschreven al zij het mogelijk goddelijk geïnspreerd. Ware kennis komt van binnenuit via aansluiting met de/het ENE, de Mystieke Intelligentie omnipotent aanwezig in en om ons heen. Kerken zijn mogelijk energiehuizen en mogelijk overblijfselen van Tartarië, een tijdperk toen de mensheid nog in harmonie met de voor ons geschapen wereld leefde en men via elektro en magnetisme met geluid kon helen en genezen en vrije energie kon omzetten vanuit de energie aanwezig in de ether
  Het christus verhaal in de bijbel is een verhaal weergegeven in symbolische taal die zoon is mogelijk geleend van de sun van God de Zon van God, darmee bedoelend, van de Mystieke Intelligentie die onze wereld geschapen heeft. Al zij het mischien wel mogelijk door zijn gesproken woord, geluid creërt materie en zie verder de genesis symboliek in de bijbels…
  Maar een ieder is vrij te geloven…. 🙂

  De mens heeft geen kerk nodig om tot God te komen, dat is God buiten het zelf zoeken dan verdwaal je, God is een deel van het Zelf, als de mens zijn dualiteit kan overstijgen worden de hersenhelften verbonden en wordt men bewust 1 met de Mystieke Intelligentie en kan men tappen uit de Bron, die rechtstreekse lijn met God leeft in het hart. Wanneer men het gewaande verstand kan laten zwijgen komt de altijd aanwezige onbewuste connectie bewust tot stand, daarvoor behoeven we niet te wachten op een christus figuur.
  Als we de dualiteit kunnen overstijgen en in discipline kunnen leven kunnen we (de mens, individueel..) die christusbewustheid zelf bereiken… Iedere stap brengt je dichter bij de Bron…

  De Aarde is zeer mogelijk een vlakte (aka plat) alles in de Natuur wijst er op.
  Voor goede informatie zijn er de youtube en andere kanalen van Eric Dubay, DITRH, Globebusters, MarkkSargent, etc.
  DITRH : https://www.youtube.com/playlist?list=PLEzivhxtxgbvSQjsk4yoBOcWDxMUUkGLx
  MarkkSargent: https://www.brighteon.com/channels/markksargent
  https://www.youtube.com/c/GLOBEBUSTERS1/videos
  https://www.brighteon.com/channels/ericdubay

  Op Project Goed staan verschillende mooie in het nederlans vertaalde videos
  https://www.youtube.com/watch?v=slZzGKyhQ-E
  https://www.youtube.com/watch?v=AtgIT94KvxI
  https://www.youtube.com/watch?v=mD34yvXmGx0

 6. Heb een aantal video’s over de platte Aarde bekeken, met name die gaat over de diverse (lange) afstandmetingen zijn op zijn minst opzienbarend. Die metingen tonen zo te zien aan dat de Aarde plat is.
  Toch blijven er zaken onduidelijk: bijvoorbeeld de slinger van Foucault. Hoe past dat in een platte Aarde?

  Als er een verborgen continent achter die specifieke ijswal zou zijn, waarom is een avonturier met zijn privéjet daar niet even naar toegevlogen? Zo ver is die afstand nou ook weer niet. In één klap wereldberoemd 🙂

  1. Tja, waarom is het sinds de vijftiger jaren verboden om een voet op de zuidpool te zetten? Probeer het, echte je zult niet ver komen. Het geheim moet angstvallig worden bewaard!

 7. Indien iemand werkelijk in de Bijbel gelooft als het Woord van God en door God gegeven aan mensen.
  Dan kan het niet anders dan dat je dan gelooft in een platte aarde, andersom geld dat ook; geloof je niet in een platte aarde dan geloof je ook niet in de Bijbel, je hebt er hoogstens van gehoord of een paar verhaaltjes gelezen.
  Er wordt nl op diverse plaatsen gemeld dat de aarde bijvoorbeeld vast staat en al vanaf het allereerste begin dat God een uitspansel (de hemel waar we naar kijken) in het midden van de wateren plaatste.
  Ruim 5000 jaar geloofde een ieder op aarde dat de aarde plat is pas sinds enkele honderd jaar met oa de opkomst van een heliocentrisch geloof niet.
  Onze tegenwoordige tijd is qua kennis zo ver voorruit, wij zijn zo slim en intelligent, dat als de gemiddelde persoon van tegenwoordig op een onbewoond eiland zonder voorzieningen wordt geplaatst, waarschijnlijk het niet redt omdat onze kennis voornamelijk bestaat uit het doen van games, computeren of tv kijken.
  Ja de mensen van vroeger bouwde alleen maar domme dingen zoals piramides, tempels en andere wereldwonderen.
  Helemaal leuk wordt het als onze ‘wetenschap’ gaat verklaren hoe ze dat hebben gedaan terwijl er geen ingenieur, architect, bouwbedrijf, kraan of wat dan ook voor werktuig van vandaag de dag dat voor elkaar kan krijgen.

  1. Spijker op zijn kop. De arrogantie ten top. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat de vroege mens meer kennis had dan de moderne mens. Neem ook de torenbouw van Babel. Waarom kwam God hiervoor zelf poolshoogte nemen? En waarom introduceerde hij toen 70 nieuwe talen zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan? Waarop maakte God de opmerking dat als mensen dit voor elkaar kregen, ze alles zouden kunnen? Dus opklimmen tot de hemel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *