Henk Staghouwer duwt vissersvloot in stikstofstrop

De SDG-doelen waarvan vissers het meeste last hebben

Nu de Rutte-tirannie uit naam van ‘stikstof’ middelgrote en kleinere voedselbedrijven opruimt voor de 2030 Agenda (‘de transitie’, SDG2+ SDG13+ SDG 14 + SDG15), moeten kottervissers voor 2023 mogelijk een andere scheepsmotor aanschaffen. Of stoppen. Dat blijkt uit de antwoorden op Kamervragen die LNV-Minister Henk Staghouwer afgelopen week gaf. Juist efficient stokende scheepsmotoren produceren meer NOx door de hogere verbrandingstemperaturen, dus wie dacht het goed te doen qua CO2 komt dankzij stikstof weer van de koude kermis thuis.

Het habitat van de visserman

Hoge temperatuur meer NOx
De ironie wil, dat juist qua CO2 (brandstofverbruik) efficientere scheepsmotoren een hogere NOx-emissie hebben. Omdat de verbrandingstemperatuur hier hoger is, en NOx ontstaat bij hoge verbrandingstemperaturen wanneer stikstof uit de lucht zich bindt aan zuurstof.Een alternatief voor een volledig nieuwe scheepsmotor zou een katalysator zijn die de NOx opruimt.

Een katalysator kan echter weer motorvermogen kosten, hoe dat exact zit zoeken we nog uit.

Maar wanneer je plots ‘stikstof’ – een erfenis van de zure regenlobby van de jaren ’80- tot visserijprobleem verklaart, dan hang je dus mensen aan de strop die eerder in zuiniger motoren hadden geinvesteerd. Dan praat je over een investering van minimaal een half miljoen euro. En dan hangt Staghouwer aan een nieuwe natuurvergunning met zijn LNV-ambtenarij ook nog een visurenbeperking:

Je kunt een nieuwe investering van die ordegrootte dus nooit terugverdienen.

Alle kwaaien mogen zich met het Wad bemoeien, behalve de goeien = vitaal en veerkrachtig

Zo moet de Waddenzee en de kustgebieden een groen museum worden, waar visserij tot folklore is gereduceerd voor ‘duurzaam toerisme’. In plaats van een economische drager van plattelandsregio’s, die zo ook politiek zelfstandiger kunnen blijven (denk aan Urk). Voor de New Urban Agenda van de Verenigde Naties (HABITAT3) is dat ook het doel.

Het platteland afhankelijk maken van de overheid, van centralistische productiedoelen en van stedelijke regio’s, het omzeilen van nationale democratie. (SDG 11) Staghouwer voert bewust, danwel onbewust de 2030 Agenda van die Verenigde Naties uit. (wo Agenda Noordzee 2030)

Omdat het complex in elkaar zit, en via vele beleidssporen het zelfde resultaat bewerkt- van CO2 en ‘corona’ tot stikstof- zien de meeste mensen door de bomen het bos niet. Maar je herkent de partijlijn ondermeer aan de gebruikte taal. Zodra ze het over 2030 hebben, over ‘veerkracht’, ‘gelijkheid’ ‘transitie’ en ‘toekomstbestendig’ weet je: 2030 Agenda. Het is net communisme, maar nu uitgevoerd door neoliberalen.

2030 Agenda in 1 beeld

Blue Economy/Blauwe Ruimte
Sectorkrant Visserijnieuws kondigt deze volgende strop voor vissers aan, afgelopen donderdag. Zij volgen met vertegenwoordigers van de sector nog het ‘frame’ van het Rutte-regime. Dat er ‘schadelijke NOx-uitstoot’ in de visserij zou bestaan. Alsof een kotter op zee door uitlaatgassen het leven op zee zou beschadigen.

Dat de meeuwen uit de lucht vallen en de dolfijnen op het strand aanspoelen zodra een kottertje langs tuft.

Voor het LNV-ministerie komt dat beleid goed uit, bij het opruimen van hun bureautjes waar nieuw beleid op ligt. Want er hangt al een motie van het Europees Parlement in de lucht, om de sleepnetvisserij volledig uit te faseren uit naam van ‘bodemberoering’.

Iedere lastenverzwaring die richting dat doel werkt- zoals ook de strop rond de pulsvisserij- bewerkt in de praktijk het zelfde effect:

 • Omvallende familiebedrijven. De visrechten kunnen dan door de grote jongens, zoals P&P worden opgekocht. Zo ontstaat dan langzaam maar zeker een nieuwe Op Hoop Van Zegen-constructie waar enkele grote rederijen de gehele visserij aansturen. Die voldoen dan weer aan de eisen van de globalisten met hun Blue Economy, waar Wageningen UR ook aan werkt (‘Blauwe Ruimte’)

Hoe dan ook hangt een volgende- door papieren ‘noodzaak’ geschapen- kostenpost boven het hoofd van de reeds door een verbod op pulsvisserij (dankzij Carola Schouten) en door het plafond schietende prijzen voor diesel/gasolie. En dat is een nekslag voor degenen die reeds onder water kwamen: ‘stikstof’

De visserij houdt hier op

Flankerend beleid
Het stikstofdossier is- net als Natura 2000- een vorm van zogeheten ‘flankerend beleid’. Je hoeft als overheid niet te zeggen ‘wij ruimen het mkb op zonder kostenvergoeding.’ Je stelt uit naam van ‘het milieu’ een regulering in met een gegarandeerde uitkomst: nekslag door (bureaucratische) lastenverzwaringen

Met ‘het milieu’ (een ambtelijke schepping) dwingt hun overheid ondernemers, om langs nog meer ambtelijke loketjes te moeten varen voor je op zee mag. Zodat je leven steeds (meer) afhangt van de toestemming van een bureaucraat. Zo is Nederland als voorvechter van federaal Europa na de val van de Berlijnse muur steeds meer gaan lijken op de Sovjet Unie.

Dat was geen ‘toeval’ maar opzet, van aanwijsbare personen, met name de internationaal socialist Hemmo Muntingh (PvdA) speelde hier een grote rol. (die hiep de Habitatrichtlijn invoeren onder Nederlands voorzitterschap)

De visrechten worden dan opgekocht door een paar grote jongens, en dan heb je een doel bereikt uit de 2030 Agenda die het Rutteregime uitvoert; verdere concentratie van voedselproducenten in minder handen. En tegelijk maak je de resterende sector meer afhankelijk van de overheid. Je kon dat allemaal al lezen in de SDG-gids die ik maakte voor De Blauwe Tijger in januari 2021.

Ik werk aan een nieuwe beknopte versie, zodat je ziet wat deze regering van dieven en criminelen bewerkt, voor wie ze werken. Dan hoef je niet op ieder detail afzonderlijk weer aan te slaan, ken het plan, dan heb je het overzicht. Net als bij puzzelen, met het voorbeeld op de puzzeldoos hoef je niet ieder los puzzelstuktje te analyseren. Je hebt overzicht en kunt de gaten invullen.

We hebben te maken met een regering van dieven, leugenaars en criminelen.

Vissers aan de strop van Groen Links en oligarchie?

Visurenbeperking
Uiteindelijk wilde Henk Staghouwer met zijn vrienden van staatsgefinancierde milieuclubs toch al de garnalenvisserij reduceren op en rond de Waddenzee. Zo was zijn opstelling al reeds als voorzitter van het Waddenfonds, Milieuclub-Sinterklaas. Met stikstof krijgt die lobby dat extra zetje in de rug mee.

Bedenk dat het stikstofdossier op tafel kwam dankzij de procedures van de meermaals door Carola Schouten gefeteerde activist Johan Vollenbroek.

Die werkt actief samen in zijn stikstofcampagne met het jaarlijks door hun overheid met 10 miljoen euro gefinancierde Milieudefensie. Het is op zijn minst denkbaar, dat er bij het Ministerie van LNV ambtenaren zitten (bv Johan Osinga) met warme banden met het groene actiewezen.

Dankzij het voorzorgprincipe is ‘invloed’ – hoe miniem ook- per definitie gelijk gesteld aan schade. Tel daarbij dat ondoorzichtige rekenmodellen als Aerius – ontwikkeld door het RIVM en Wageningen UR voor de veehouderij- als wettelijk erkend toetsingsmiddel zijn voorgeschreven, om te bepalen of je wel of niet door mag gaan. En dan heeft de Rutte-tirannie de vissers bij de ballen, als speelbal van hun ‘transitie’.

Het P&P Imperium 

Dus kan Staghouwer met Stikstofminister Christianne het volgende schrijven, zeggen ‘stik er maar in’ in ambtenarenproza:

Op meer sectorspecifiek niveau moet de garnalensector zelf in de context van haar vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming met AERIUS calculator als objectief (….) en wettelijk voorgeschreven rekenmodel haar activiteiten analyseren

Dat betekent: de sector moet een in het echt niet bestaand probleem krediet geven met een pseudo-wetenschappelijk rekenmodel uit de agrarische sector (Aerius) dat een onnauwkeurigheidsmarge van tenminste 30% claimt, geijkt op een beperkt aantal meetpunten verspreid door heel Nederland.

Daaruit komen dan berekeningen die een stikstofuitstoot opgeven tot twee cijfers achter de komma. En vervolgens moeten vissers voor ons een dansje opvoeren op eigen kosten, groetjes van Henk uut Grun.

Waar is het bij draaiuren van motoren om te doen? Via de draaiuren van de motor, kan het LNV-Ministerie dan tegelijk haar aangekondigde visurenbeperking handhaven. Je mag maar een beperkt aantal uren vissen omdat anders ‘significant negatieve effecten op natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden (permanent overstroomde zandbanken) niet uitgesloten worden’

Een zandbank twintig meter onder water- waar de windmolenindustrie onbeperkt haar windfarms in heit, die mag niet beschadigd worden door een voorbijvarend visserschip omdat die mogelijk stikstofoxiden uitstoot. Dat is de absurde ‘logica’ van het LNV-Ministerie.

Trudy inspecteert de netten van kreeftjesvissers

Technocratische tirannie
We hebben kortom te maken met een minister- onthoud zijn naam- Henk Staghouwer die de vriend van vissers uithangt, de koekenbakker uut Grun. En die minister dwingt ze om in een absurde pseudo-realiteit te leven, en om je bedrijfsvoering op een absurdistische pseudo-realiteit aan te passen, een pseudowerkelijkheid die er niet is wanneer je het papier verbrandt waarop deze is gefabriceerd.

Je hebt te maken met een bureaucratische oligarchie, die zich niet door rede of overleg laat corrigeren. Een dictatuur die enkel het machtswoord afkondigt en geweld tegen je pleegt. Wie zichzelf zelfs maar op schrift hier tegen uitspreekt, doet volgens hun ministerie van staatsterreur (Veiligheid) aan ‘ondermijning’. Dan slepen ze je meteen voor 1 van hun rechters.

Met zo’n regering  moet je dan op 5 mei ‘bevrijdingsdag’ gaan vieren. Bevrijding waarvan?

En dat noemen ze dan ‘democratische rechtstaat’. De juiste benaming daarvoor is technocratische tirannie. En het programma dat die tirannie groen verft heet 2030 Agenda. Daarvan is de Agenda Noordzee 2030 een onderdeel, met een ander beleidsspoor bewerken ze het zelfde: het staatsafhankelijk maken van alle (regionale) bedrijvigheid danwel opruimen daarvan.

Of Bob ‘De Bouwer’ de Wit daar met zijn Society 4.0 wat aan verandert? Laten we zijn plannen morgen eens bespreken en met name de historische accuratesse daarvan. En verder dagelijks genieten van iedere kruimel welvaart en vrijheid die je nog gegund is, voordat de hele boel in elkaar dondert.

3 Replies to “Henk Staghouwer duwt vissersvloot in stikstofstrop”

 1. Ook dit lijkt me een maskering voor de volledige overname van de voedselketen, zo’n beetje vissers wegpesten en het financieel haast onmogelijk maken zoals men het met de boeren ook al jarenlang doet. Onder een maskerade van goed voor het klimaat,
  zet men telkens weer het trojaanse paard in…
  En alles wordt berekend en bekeken vanuit computermodellen, vandaar dat men helemaal buiten de realiteit staat.

 2. Het wordt tijd voor een algehele staking van werkelijk iedereen in de voedselindustrie werkzaam. En wij allemaal stoppen met belastingen betalen omdat ons geld verkeerd wordt besteed. Lees: aan megalomane projecten die niet tot nut zijn van het volk, maar tot nut van een nutteloze elite die denkt iedereen wel even onder duim te houden.

 3. aansluitend bij de laatste zin van het artikel: “voordat de hele boel in elkaar dondert”.
  Het einde van een cultuur manifesteert zich door een nutteloze, ja nog erger dan
  nutteloze ambtenarij en bureaucratie met hemelshoge overheids-gebouwen.
  Dat zijn de symptomen volgens Cyril Parkinson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *