Twintig jaar een kogelgat op ‘rechts’

Haat zaaien

In De Andere Krant verschijnt morgen een interview met misdaadauteur Thomas Ross. Hij publiceerde de door Theo van Gogh (twee jaar later vermoord) verfilmde theorie waarin de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD, nu Aivd) de moord op Pim Fortuyn door Volkert van der Graaf zou hebben toegelaten. Vandaag ben ik bij Blckbx in een speciale aan Pim Fortuyn gewijde uitzending te zien, gepresenteerd door Flavio Pasquino zelf.

Mediapark NOS

De zevende huls
De autoriteiten moeten geweten hebben dat Volkert met moordplannen rondliep, zo luidt de hypothese van Thomas Ross. Ze luisterden hem al af, omdat hij als verdachte gold van de moord op een milieu-ambtenaar, Chris van der Werken in 1996. Die moord is nooit opgelost. Wat het meest in het oog springende detail is dat Ross agendeerde: de zevende huls, die veel verderop lag dan mogelijk was vanuit het wapen van Volkert.

En er was een uitschotwond aan de achterkant van het hoofd van Fortuyn, zoals die in een versie van de patholoog anatoom zijn autopsierapport zou hebben gestaan.

Dat duidde op een schutter die van voren schoot. Terwijl Volkert als amateurschutter vlak achter Fortuyn hem zes keer in de rug schoot. Zoals Ross stelt:

Wel waren er getuigen die bij een elektriciteitshuisje een monteur bezig hadden gezien. Dicht bij een zevende huls. Een huls schiet bij een schot maximaal zo’n anderhalve meter weg. De zes hulzen van de zes schoten van Volkert lagen op de te verwachte plekken, achter Fortuyn. Eén huls lag bij het elektriciteitskastje en was verwrongen. Die lag zo’n tien meter vóór Fortuyn. De zevende huls

Dus terwijl de veiligheidsdiensten wisten dat Fortuyn als aanstormend premierkandidaat levensgevaar liep, weigerden ze hem een beveiligingsverzoek. Zo kon hij al bij eerdere optredens met poep/kots-taarten bekogeld worden, door linkse geestverwanten van Volkert, mensen rond de Leidse club Eurodusnie.

Niet alles aan de NOS is even partijdig en slecht

Het Kartel moet in het zadel blijven
Daarover schreef mijn voormalige raadsman Gerard Spong in het boek ‘Vervolg ze tot in de Hel’, omdat hij voor Fortuyn een zaak had voorbereid voor ‘Haat Zaaien’. De huidige vice-voorzitter van de Raad van State, Thom de Graaf (D66), eerder multicommissaris en multinationallobbyist, had Fortuyn immers met de nazi-moordenaars van Anne Frank vergeleken.

En dat mocht van het Kartel. We herinneren nog saxofoon-speler Dijkstal (VVD) die Fortuyn demoniseerde tot ‘extreem rechts’. En Ferry Mingele die de objectieve neutrale journalist speelde tegen Fortuyn, Marcel van Dam zijn ‘minderwaardig mens’-demonisering. Zoals ze nu met hun kartelmedia tekeer gaan tegen Thierry Baudet.

De taartgooister kreeg een voorwaardelijke boete, en werkt nu bij Wageningen UR. Haar straf door de rechter – 500 euro boete- was lager dan wat ik kreeg van Monique Dijkstra, de D66-importmevrouw met rechtenstudie van de Rechtbank Noord Nederland voor het in Dokkummer proza kwetsen van een klimaatambtenaar, die de VNO-NCW Noord vanuit zijn publieke functie aan privaat gewin helpt, met een private stichting op publiek adres.

Bouwe de Boer. Ja Bouwe, we zijn je vergeten noch hebben we je vergeven.

Hun Openbaar Ministerie wil mij nu weer vervolgen voor onwelgevallig taalgebruik op het web. De prioriteiten van hun overheid liggen twintig jaar later nog steeds bij het bewaken van De Belangen van Het Kartel. Er is nog minder reden dan twintig jaar geleden om enig vertrouwen te stellen in hun overheid en haar politieke kartel, nu onder World Economic Forum-marionet Mark Rutte.

NEP, de productiemaatschappij van het Mediapark

Eeuwig in oppositie en uitgesloten worden van machtsdeelname
Het kogelgat op rechts is nooit op geloofwaardige wijze gevuld. Na de flop van de LPF kwam katvanger Geert Wilders vanuit de VVD opzetten. Die speelde alleen de anti-Islam-kaart van Fortuyn verder uit met zijn partij zonder leden. Een partij die eeuwig oppositie zal blijven. Terwijl Fortuyn veel meer intellectuele inhoud had.

In zijn eigen boeken was hij vooral begaan met het onderwijs, dat in zijn ogen sinds de Mammoetwet (1968) sterk in kwaliteit zou zijn gedaald. Dat onderwijs is met de invoering van Curriculum.nu beneden alle peil gezonken. Je zou wel gek zijn om je kind nog naar een staatsschool te sturen. Tenzij je een met D66- politiek geindoctrineerd kind wilt dat met klimaatmarsen meeloopt en dat aan het twijfelen is gebracht of het een jongen of meisje is.

Omdat je volgens het curriculum een ‘sociaal geslacht’ hebt, alsof biologie niet meer telt.

Het enige dat in de buurt komt van wat Fortuyn voorstond, dat is nu de FvD. Die werkt nu ook aan een eigen versie van staatsvrije scholen, waartegen D66 nu al heftig protesteert. En die FvD krijgt in hun media en ook bij zowel gemeenteraadsverkiezingen als in de provinciale staten en door hun kartelpartijen de zelfde behandeling van uitsluiting en demonisering.

Dus resumerend is er nu nog minder reden om enig vertrouwen te stellen in overheidsinstanties en het heersende kartel, dat met bakerpraatjes over ‘vrijheid’ en ‘democratische rechtstaat’ zichzelf feteert. Ook na de afschaffing van referenda en dictaten van ongekozen Eurocommissarissen die de welvaart en het zelfstandig mkb naar de knoppen helpen.

Voor Moedertje de Planeet.

Je mag de klimaatmaffia niet in de weg zitten

Fortuyn was antiglobalistisch
Wat me brengt bij het afsluitend punt. Fortuyn was uitgesproken klimaatsceptisch, hij had nooit met de Klimaatwet ingestemd en had de macht van ongekozen Eurocommissarissen met hun dictaten de wacht aan gezegd. Omdat hij de politiek terug wilde brengen naar de menselijke maat. Eigenlijk had hij voor een deel de zelfde opvatting over de rol van de overheid als anarchistisch links, met ‘Eurodusnie’ (tegen invoering euro en eurofederalisme)

Bij anarchistisch links vind je de zelfde geestverwanten als bij conservatief rechts, de hang naar soevereiniteit in eigen kring en wantrouwen tegen een te machtige overheid, die door multinational en bankenbelangen bestuurd wordt.

Die ongekozen lobbymacht die voorschriften produceert op internationale conferenties, die vervolgens staand beleid worden, heeft hun overheid sindsdien enkel vergroot. Meer dan de vraag of Pim Fortuyn wel genoeg van ‘de dieren’ hield, zodat een dieractivist hem doodschiet, lijkt mij zijn anti-globalistische opstelling een geloofwaardig moordmotief.

De bazen van Nederland zijn als globalismeland bij uitstek zo gehecht aan ‘bevordering van de internationale rechtsorde’, dat daar best een kale darkroom-nicht voor kon sneuvelen waar Beatrix ‘Earth Charter’ Van Oranje nooit mee op het bordes had willen staan. Wanneer je dan hoort dat haar favoriete paard, de hengst Volkert heet: is het dan gek een link met het koningshuis te vermoeden?

Raad van State

Someone will head south until this whole thing cools off
Ad Melkert werd even naar een invloedrijk baantje in het buitenland gestuurd, ‘someone will head south untill this whole thing cools off’ (Tom Waits, ‘Small Change got rained on by his own .38′, and a fist full of dollars can’t change that fate). Melkert mocht meedraaien als directielid bij de Wereldbank, vervolgens vervulde hij bij het UN Development Programme en in Irak voor de VN hoge functies.

En daarna mocht Melkert Staatsraad worden bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan dat de staatsgesubsidieerde klimaatclub Urgenda aan een gunstig vonnis hielp op basis van het voorzorgprincipe. Terwijl je dat voorzorgprincipe ook kon gebruiken om alle coronabeleid en klimaatbeleid uit voorzorg te verbieden.

Omdat de aangerichte maatschappelijke schade vele malen groter is dan de voordelen, en omdat per 10 miljoen euro economische onkosten er iemand vervroegd overlijdt. Dit dankzij het rechtstreekse verband tussen (persoonlijke) welvaart en gezondheid, en dus tussen welvaartsverlies en gezondheidsverlies. (Cost Induced Fatalities)

Die mooie functies krijg je als politicus, wanneer het Kartel je steunt. Denk ook aan Ed Klimaatwet Nijpels, Hans Alders en al die andere multicommissarissen die de werkelijke macht in Nederland representeren.

Wie ooit politiek actief was voor bijvoorbeeld de PVV, kan daarna nooit meer ergens een baan krijgen.

Dezelfde pyramide met 13 lagen als in het Dollar-teken, de Malietoren van VNO-NCW

En nu is Melkert zoals de meeste oud-politici ook multicommissaris, zoals bij De Alliantie (een woonboer), het klimaatevangelie predikende PostNL, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, algemeen bestuurslid bij de VNO-NCW in de Malietoren en raadslid van het belangrijkste economisch adviesorgaan, de Sociaal Economische Raad. (SER)

MVO Nederland is de groen geverfde evenknie van de SER, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht

En wij moeten geloven , Nederland is een vrij land en we leven in een ‘democratische rechtstaat’. Dat is de propaganda die Pro Demos sinds 2009 met multicommissaris Ed Nijpels op ons loslaat, met subsidie van het Ministerie van BZK. Pro Demos zit in het zelfde gebouw gevestigd als de Haagse redactie van de Staatsomroep die dat sprookje verkondigt, de NOS. Democratie, ze zijn er helemaal voor zolang je maar op hun stemt.

Anders krijg je de Fortuyn-behandeling. Volkert liep al in 2018 weer vrij rond en is sinds 2020 officieel vrij. De kans dat hij een ‘sheepdip‘ was, een chantabel persoon die in ruil voor strafmindering een klus voor geheime diensten oplost, die blijft aanwezig.

Van Gogh werd in 2004 op straat neergestoken door dat andere spook dat de AIVD agendeert; terrorisme, de kreet waarmee samen met het woord ‘crisis’ nu steeds meer vrijheidsbeperkende en privacy-schendende wetten worden doorgedrukt…

3 Replies to “Twintig jaar een kogelgat op ‘rechts’”

  1. Teken dit Burgerinitiatief: Dit is een Burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen op te halen om de Tweede Kamer te verzoeken om een Parlementaire Enquête in te stellen. Na 20 jaar leven er nog steeds vele vragen.

    De waarheid zal wel nooit boven water komen? De waarheid moet boven tafel komen! Er is een moord gepleegd op een bijna Minister-president. Een politieke moord die helemaal niet op een onafhankelijk wijze is onderzocht.

    De betrokkenen zijn niet gehoord. Er zijn echter wel onderzoeken geweest van onafhankelijken zoals onder andere Ina van Veen, Katja Schuurman/BNN, Theo van Gogh, Thomas Ross en Johan Oldenkamp. Het wordt tijd voor een nieuw onafhankelijk onderzoek of liever een Parlementaire Enquête! https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-parlementaire-enquete-waarheidsvinding-moord-op-pim-fortuyn?locale=nl

  2. Als er dan toch een parlementaire enquête komt, dan wordt Ad Melkers aangewezen als voorzitter van de enquêtecommissie. Of iemand van Groen-links waar Volkert lid van was. Herr Rosenmöller vielleicht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *