‘Iedere man die uit zijn geslachtsdeel vloeit’ (Leviticus 15)

Bijbels in de Laurentiuskerk

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, het boek zonder welk er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag gaan we opnieuw verder met Leviticus, waar de voorschriften van het Israelitische Reinheitsgebot staan omschreven. Geestelijke reinheid en lichamelijke reinheid zijn hier steeds 1, al neigt het bijna naar een neurotische vorm van smetvrees.

We zien ook steeds dat je een scala soms bizar klinkende rituele handelingen moet verrichten voor je door een priester weer bent schoon verklaard. Even je piemel verkeerd afknijpen na het overtollig bier uitplassen in de bosjes, en je moet al een verzoeningsoffer doen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De onbekende Bijbel voor gevorderden
In Leviticus 14 lezen we dat je als ex- melaatse een vrij bijzonder ritueel moet uitvoeren. Je moet 1 vogel slachten, en een levende vogel in het bloed van die vogel dopen. En dan laat je die levende vogel los:

De HEERE sprak tot Mozes:

Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden, en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat – zie! – de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hysop.

De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot met bronwater.Dan moet hij de levende vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en de hysop. Hij moet dat alles mét de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is.

En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen.

De Bijbel van Ysbrechtum. 

Vervolgens moet de ex-melaatse al zijn haar afscheren, ook zijn baard en wenkbrauwen. En op de achtste dag moet hij twee lammetjes ‘zonder enig gebrek’ op de priesterlijke barbecue aanbieden. De priester moet dan de oorlellen, duim en grote teen van de rein verklaarde in het lamsbloed dippen:

Dan moet de priester het ene lam nemen en het als schuldoffer aanbieden met de log olie. Hij moet die als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen. Daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op de heilige plaats. Want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester. Het is allerheiligst.

De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen, en de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet.

En dan na nog wat offers zit het weer goed tussen de rein verklaarde en ‘De HEERE.’

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Ziekte is uiting van onreinheid
Wat je ziet is dat iemand die ziek is, dat dus kreeg door de HEERE. Ziekte is dus een uiting van onreinheid, die tegelijk een afstand inhoudt tussen de mens en de godheid van de Israelieten.

Even verderop in Leviticus 14 kun je letterlijk lezen dat hun godheid zelf de ziekte in een huis brengt. Tot de vochtplekken op de muren aan toe, met schimmel:

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron:
Wanneer u komt in het land Kanaän, dat Ik u tot bezit geef, en Ik de ziekte van de melaatsheid toedeel aan een huis in het land dat u bezit, dan moet hij van wie het huis is, komen en de priester vertellen: Er lijkt een ziekte aan het huis te zijn.

De priester moet dan opdracht geven dat zij het huis ontruimen vóór de priester komt, om die ziekte te bezien, zodat niet alles wat in het huis is, onrein wordt. Daarna moet de priester komen om het huis te bezien.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Even verkeerd afknijpen, of een ‘druiper’?
Nog extremer gaat het er aan toe, wanneer je even verkeerd afknijpt bij het plassen. In Leviticus 15 is alles dat je aanraakt als morsige man dan ook meteen onrein:

De HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Iedere man die uit zijn geslachtsdeel vloeit, is onrein vanwege zijn vloeien. Zijn onreinheid vanwege zijn vloeien is namelijk dit: zijn geslachtsdeel laat die vloeiing lopen, óf zijn geslachtsdeel is verstopt geraakt door het vloeien ervan. Dat is zijn onreinheid.

Of is het meer dan dat je na een feestje even het overtollige bier er uit laat lopen? Het kan ook een ‘druiper’ zijn, gonorroe (geslachtsziekte) wat ze hier bedoelen… Hoe het ook zij, even morsig zijn en je moet zeven dagen aftellen voor je weer rein verklaard bent. En dan moet je een paar tortelduifjes offeren op de goddelijke barbecue als goedmakertje:

Zelfs wanneer hij die de vloeiing heeft, op een reine spuugt, moet deze zijn kleren wassen en zich met water wassen; en hij is onrein tot de avond. Ook is elk zadel onrein waarop hij reed die de vloeiing heeft.

Ieder die wat dan ook aanraakt wat onder hem is, is onrein tot de avond. En wie het optilt, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen; en hij is onrein tot de avond.

Ieder die door hem die de vloeiing heeft, wordt aangeraakt, zonder dat deze zijn handen met water afgespoeld heeft, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen; en hij is onrein tot de avond.

Elke aarden pot die hij die de vloeiing heeft, aanraakt, moet stukgebroken worden, maar alle houten voorwerpen moeten met water afgespoeld worden. Wanneer hij die de vloeiing had, rein geworden is van zijn vloeiing, moet hij voor zichzelf zeven dagen aftellen om rein verklaard te worden. Dan moet hij zijn kleren wassen en zijn lichaam in bronwater wassen, en is hij rein.

Al even machtige Bijbel

Voor de rukkers onder de lezers, je bent onrein tot de avond, samen met je dubieuze doekje. En wanneer je ochtendseks had, je bent voor iedereen onaanraakbaar geworden tot de avond:

Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam met water wassen; en hij is onrein tot de avond. Verder moet elk kledingstuk en elk leren voorwerp waarop het zaad van de lozing terechtgekomen is, met water gewassen worden; en het is onrein tot de avond.

En als een vrouw met een man geslapen heeft en er heeft een zaadlozing plaatsgehad, moeten zij zich met water wassen; en zij zijn onrein tot de avond.

Kort samengevat: alles dat je doet heeft ook een rituele betekenis. Niets gebeurt ‘zomaar vanzelf’ en je doet niets zonder oorzaak, alles heeft consequenties. Dat is het Bijbelse wereldbeeld, het ligt mijlenver van de moderne kijk op dingen.

Ligt dat aan de Bijbel of aan de moderniteit? Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Iedere man die uit zijn geslachtsdeel vloeit’ (Leviticus 15)”

  1. Ik woon in Nepal en zie wel parallellen omdat hier een eeuwenoud systeem nog redelijk actief is. Als voorbeeld wanneer een vrouw in haar periode is mag ze niet koken en zit apart van de rest te eten. Dat had enige tijd nodig voordat ik dat door kreeg en me mezelf een paar keer voor gek gezet had door te vragen waarom “ze” er niet bij kwam zitten Voordat je een baby aanraakt/ overneem dan eerst even met een lucifer, aansteker of kaars je handen (aura) reinigen. Ook het huis of de winkel regelmatig schoon laten maken door een Brahim priester en of Boeddhistische monnik. Ik heb een zwager die van dorp naar dorp gaat om geesten te verdrijven en te reinigen met Sjamanistische rituelen. Men geeft geen hand zoals in het Westen maar maakt de Namaste groet, dit ook vanuit het punt van “zuiver” blijven bekeken. Ook kennis over voedsel van wat samen gaat en niet is nog algemeen bekend en is men niet zo’n blinde consument als in het Westen. Hoewel ook hier de reclame op tv zijn werk doet en je dingen laat begeren die niet essentieel of in lijn met de oude kennis zijn . Als vader of moeder overlijdt dan zitten de zonen elf dagen geïsoleerd gekleed in een witte katoenen doek, het haar geschoren vaak ook de wenkbrauwen
    Men eet dan geen zout melk boter en nog een hele rij zaken. Tevens loopt men een jaar lang in witte kleren wat hier rouw betekent Ieder jaar op de dag van overlijden van de vader scheert men zich kaal wat meestal mannen in de de stam bij elkaar doen en laten op het achterhoofd een toefje (bindu) haar staan. Kortom een cultuur met soortgelijke rituelen welke in dit artikel beschreven wordt is nog volop in leven op een ander deel van de bol Aarde. Eigenlijk behalve dan de dieroffers en de priester kaste in stand houden is het een deel van Bewust Leven of Bewust Zijn door kennis van de interactie van dingen/handelingen op elkaar. Een deel van de kennis was ook bij de kruidentuinen van Kloosters. Dit haast verloren gegane aspect wordt nu weer actueel. De pendulum slaat heen en weer. Vroeger werd in Nederland naast spinazie ook zuring erbij gegeten en een gekookt ei om het zuur in de spinazie te neutraliseren. Hoeveel mensen weten en doen dit nog? Die Bijbel, vooral het Oude gedeelte heeft je goed te pakken volgens mij, ik neem een sectarian fanatisme waar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *