Klimaatmaffia kapt Duits sprookjesbos voor windfarm

Beukenbos Urwald Hasbruch

Het Reinhardswald – met 20 duizend hectare het grootste aaneengesloten bosgebied van de Deelstaat Hessen- mag van de globalistische bezetters van Duitsland gekapt worden om daar een twintigtal 240 meter hoge windturbines in de plaats te zetten. Daarover schrijft de Neue Zurcher Zeitung, en mijn oude blogbroeders van Climategate.nl in het kielzog.

Haagbeuk Urwald

Urwald Sababurg
Het Reinhardswald bij Kassel bevat een zogenaamd ‘Urwald’ met eeuwenoude eiken, en is als bos gewijd aan de sprookjes van de Gebroeders Grimm. Dat is Urwald Sababurg, bij het gelijknamige Doornroosje-kasteel.

Duitsland heeft meerdere van die zogenaamde Urwalder bewaard, kleine snippers oeroud bos met eeuwenoude eiken in een groter geheel. Urwalder zijn zogenaamde Hudewalder, bossen waar de lokale bevolking voor de varkens en het vee de eik bevoordeelden op de groei van beuken. In Nederland heb je sinds de jaren ’90 de zogenaamde bosreservaten, ongeveer 3000 hectare oud bos waar ‘niets doen’ het beheer is gemaakt.

Naturzerstorung durch Klimazi-praxis

Nee, een windfarm levert geen stroom aan ‘huishoudens’
De leugens van ‘de duurzamen’ zijn eender als bij ons, het opblazen van opbrengst en bluf over ‘klimaatbescherming’. De natuurcriminelen van Windpark Reinhardswald noemen het kappen van bos voor energie-industrie Umweltfreundlich.’ Ze liegen over de opbrengst door de berekende output in ‘huishoudens’ voor te wenden:

Der Windpark im Reinhardswald wird umweltfreundliche Energie in der Region für die Region erzeugen. Vorgesehen sind 20 Windkraftanlagen – vier am Farrenplatz und sechzehn auf dem Höhenzug des Langenbergs. Über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren wird der Windpark voraussichtlich 315 Millionen Kilowattstunden regenerativen Strom pro Jahr erzeugen.

Damit lassen sich bei einem durchschnittlichen Verbrauch von jährlich 3.000 Kilowattstunden rund 105.000 Haushalte versorgen.

Rode Wouw, altijd mooi om te zien zweven, jaarlijks sneuvelen er honderden door windturbines in Duitsland

Huishoudens nemen stroom van het net af, een mix van duurzame wiebelstroom met stabiel conventioneel vermogen. Dat net moet stabiel gehouden worden met conventioneel vermogen.

De andere leugen is dat je aan ‘Klimaschutz’ kunt doen, dat je het gemiddelde weer over 30 jaar, een statistisch construct/menselijke schepping uit de computer ‘beschermen’ kunt. Tegen CO2, het groeikasgas dat onmisbaar is voor het leven en waarvan bomen en planten groeien.

In plaats van dat je de natuur tegen nepotisme, hebzucht, exploitatie moet beschermen, met je tengels afblijven van de plaatsen van Verbeelding. Zo vervang je iets tastbaars en waardevols, De Natuur, Godin Natura voor een stropop, ‘het klimaat’, een abstractie dat alleen bestaat om een discussie mee te winnen.

Voor een greep naar de geldzak en de macht.

wij sparen 800 duizend ton CO2/jaar (….)

Nee, windfarms vermijden geen CO2 als opgegeven
Ze claimen 260 duizend ton CO2 per jaar te vermijden, wat andermaal een leugen is. Dat is de theoretisch vermeden uitstoot wanneer je het met gas had opgewekt. Maar dat is niet de daadwerkelijk benutte stroom, die stroom uit gas heeft vervangen. Hoeveel CO2 zo’n windfarm uitspaart ten opzichte van conventioneel IN HET BESTAANDE ENERGIESYSTEEM hoeven de duurzamen nooit uit te leggen.

Dat is politiek zo bepaald. Omdat de vermeden CO2-uitstoot op papier het doel is van windfarms. Het zijn beleggingsproducten in een nieuwe economie, waar aan hete lucht (CO2) waarde is toegekend. De uitstoot op papier die je ‘vermijdt’ is dus een kredietvorm. Met dat krediet kunnen bedrijven die een CO2-reductiedoel opgelegd krijgen (55% voor 2030) dan de eigen zonden afkopen, en dat is dan weer winst voor de belegger in zo’n windfarm.

Wat zij verder aanvoeren is dat de windmolens niet in het oerbos komen, maar in snelgroeiend naaldwoud dat toch al door een storm was verwoest:

Sensibles Vorgehen: Als Standorte für die 20 Windräder wurden hauptsächlich Flächen in schnell wachsenden Fichtenwäldern ausgewählt, die bereits im vergangenen Jahr durch den Jahrhundertsturm Friederike sowie durch starken Borkenkäferbefall stark geschädigt wurden. Dies macht deutlich weniger Rodungsarbeiten notwendig als angenommen, zudem bleiben ungestörte Buchenalthölzer möglichst ( = zoveel mogelijk) unberührt.

‘Minder vernielen dan we eerder aannamen’, alsof dat winst is in plaats van iets minder verlies. Ze kappen dus wel degelijk oud beukenbos en vernielen een oerbos met een heel netwerk aan wegen van molen naar molen.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

‘Kein Windkraft im Wald’
Protest van natuuractivisten en betrokken bewoners heeft net als in Nederland op zijn best geen enkele zin. Ook in Duitsland heb je een overheid die zich tegen de eigen bevolking, natuur en cultuur heeft gekeerd.

De media zijn op de hand van de globalistische agenda van de CO2-zwendel, en kritiek is nagenoeg onmogelijk. In Duitsland is ondermeer de Deutsche Wildtierstiftung op fluistertoon in het geweer tegen windmolenbouw in de bossen.

Een praktijk die bij ons vooralsnog beperkt bleef tot het Robbenoordbos, waar Vattenfall in 80 jaar oud loofbos vijf windmolens neerzette.

Het Robbenoordbos, gekapt door Staatsbosbeheer om subsidie te krijgen voor windmolens Het fundament van de molen, met beukenbosblaadjes ingevallen

Maar je vecht als natuurmens tegen een corrupte oligarchie van ambtenarij met ‘klimaatdoelen’ (opgelegd door centrale regering) waar de windboeren bij op schoot zitten. Je moet extreem oppassen wat je zegt en op welke toon, anders pakt de klimaatmaffia je met hun overheid op.

Bij de duurzamen heb je te maken met een nietsontziende bende leugenachtige dieven en criminelen. Er zit niet enig goed mens bij. Dat geldt bij alle milieuclubs, ook in Nederland. Er zit niet 1 integer mens meer bij. Ze hebben echter greep gekregen op het geweldsmonopolie van De Staat, dus ze kunnen je vrijuit kapot maken en ruineren.

‘Forest Maintanance’ 🙂

Het Woud heeft voor de Romantische Duitsers een symbolische waarde, lees daarover vooral ook Landscape and Memory van Simon Schama. Je krijgt de Germaan wel uit het bos maar het bos niet uit de Germaan. Het Sprookjesbos vernietigen kun je zien in die bredere agenda van inheemse cultuurvernietiging. Want dat is wat ‘duurzaamheid’ en de 2030 Agenda is: een coup van het globalisme en haar neomarxisme.

Friedericheneiche

Mijn plan is om voor de kap en bouw van start gaat nog foto’s van dit beroemde sprookjesbos te maken.

Dat is toch al het idee achter een nieuw project, waarin je sagen en legendes in beeld brengt die met de lokale natuur van doen hebben. Uiteindelijk zijn ‘gewone’ natuurfoto’s vrij saai, het zijn meestal plaatjes van onkruid zonder mensen er op of verhaal er in.

Terwijl een beetje bos niet kan zonder elfen, reuzen, hobbits, dwergen, bosnymfen, en witte wieven op de heide die je het moeras in trekken. De foto die er tot nu het dichtst bij in de buurt kwam, is de schreeuwende haagbeuk in Urwald Hasbruch, hier opgenomen. Dat is waar we naar op zoek gaan.

Ironisch genoeg is het begrip ‘duurzaamheid’ (Nachhaltigkeit) drie eeuwen terug uitgevonden in de Duitse bosbouw. Toen betekende dat, niet meer oogsten dan je wegneemt en daar je beplantingsplan op aanpassen. Nu staat het voor de criminele praktijken van de klimaatmaffia.

2 Replies to “Klimaatmaffia kapt Duits sprookjesbos voor windfarm”

  1. Het obscene is dat dit vroeg of laat zal uitmonden in een social credit – achtig systeem in wat voor vorm dan ook waarin de begrippen “goed” of “slecht” (goed voor de natuur, slecht voor de natuur, goed of slecht voor het klimaat) helemaal zijn uitgehold en op kwade momenten van de ene op de andere dag van plaats kunnen wisselen (zie biomassa). Dit nog even los van de fundamentele vraag naar nut, noodzaak en überhaupt mogelijkheid.
    Mensen worden gedwongen krom te liggen voor politieke doelen en zullen nooit weten of ze het goed doen. Het is allemaal te bizar voor woorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *