Succesvolle revolutie (‘transitie’) komt altijd ‘van boven’

De Literatuur voor vandaag, in 1986 geschreven en hyperactueel

De Bibliotheek van De Abdij kwam in het bezit van het laatste werk van DE schrijver van de complotbijbel van afgelopen eeuw, journalist en onderzoeker Gary Allen en zijn ‘None Dare Call it Conspiracy’: Say No to the New World Order, the attack on US Sovereignty and how to keep America Independent.

Dat afrondende werk schreef Allen vlak voor zijn dood (1986), en is vandaag nog even actueel nu de New World Order een nieuwe herstart krijgt onder de titel ‘great reset’, fourth industrial revolution, build back better, nieuwe wijn in oude zakken.

‘De Wereld’ = Global Finance

Zonder grote zak geld slaagt je revolutie niet
Het boek is afkomstig uit de bibliotheek van mijn schoonvader, wijlen Evert Smit die 50 jaar terug al het zelfde onderzoek deed als ik nu. Een belangwekkend citaat vinden we op bladzijde 21 in het hoofdstuk ‘merger maniacs’:

Revolutions require vast amounts of money and superb organisation. The ‘downtrodden masses’ can provide none of the former and usually little of the latter. The superb-rich of international finance can, and have provided both. Gustave le Bon (de eerste massapsycholoog RZ) truly observed that revolutions always come from above, noting: “The people make riots but never revolutions.”

In The Surrender of An Empire, the brilliant English historian Nesta Webster observed;

Had the Bolsheviks been, as they are frequently represented, a mere gang of reviolutionaries out to destroy property, first in Russia and then in every country, they would naturally have found themselves up against organized resistance by the owners of property all over the world, and the Moscow Blaze would have been rapidly extinguished.

It was only owing to the powerfull influences behind them that this minority party was able to seize the reins of power and, having seized themn, to retain their hold of them up to the present day.

Trilateral Commission

Het werk van Gary Allen was er vooral op gericht om te tonen, dat de zogenaamde tweespalt tussen ‘communisme’ en ‘de vrije wereld’ een dialectische strijd was. Achter de schermen opereerden de rijke families van Amerika als de Rockefeller-dynastie aan beide zijden. Omdat uit de fusie tussen ‘links’ en ‘rechts’ uiteindelijk hun ideaal van wereldeenheid zou voortkomen.

Zoals er ook geen verschil zou zijn tussen republikeinse presidenten en democratische presidenten. Grosso modo voeren ze het zelfde beleid. De enige uitzondering was de bij de bevolking populaire Ronald Regan, aldus Allen. Die werd – net als Trump nu- echter meteen omhangen met allemaal elite-vriendjes, inclusief George Bush als vice-president.

James Corbett van The Corbett Report bericht nog in de traditie van Gary Allen: hij noemt de Amerikaanse verkiezingen de keus tussen Pepsi Cola en Coca Cola.

Lid Trilateral Commission (globalisme-actieclub van bankier David Rockefeller)

Noord Korea aan de Noordzee
Het feit dat de door Allen opgeschreven kennis uit 1986 en zijn oproep ‘stop de New World Order’ niet in daden werden omgezet, en dat het woord ‘complot’ nog steeds met taboes is omgeven in hun media, dat bewijst al het punt, dat Allen en de door hem geciteerde historici maakten:

 • Revoluties en grote veranderingen komen omdat een elite met bakken geld dat wil. Anders krijg je enkel wat relschopperij in de marge, waar de ME op inbeukt, hun Openbaar Ministerie op aanslaat tot de laatste criticus zijn muil houdt: en dat is het dan weer.

Voor het nationalistisch georienteerde tegengeluid van globalisme-fascisme, het streven naar wereldregering, is nooit enig kapitaal beschikbaar geweest. De premierkandidaat die het gore lef had voor de eigen bevolking op te komen, Pim Fortuyn die schoten ze dood. Eerst framen ze je als slecht mens, nazi, antisemiet, foob zus en foob zo.

Voor Bilderberg, de Verenigde Naties, 45 duizend ‘ngo’s die allemaal het zelfde geluid verkopen, daar stromen de miljarden naar toe. Ook van de belastingbetalers zoals via de LIFE+pot van de Europese Commissie van Eurosovjet-dictator Ursula von der Leyen.

Wie CO2-kritisch is moet met dubbeltjes en stuivers toe, en wordt in hun media continue belasterd, zie de zaak van Marcel Crok die door Pointer (KRO-NCRV) door het slijk werd gehaald. Wie hun CO2-revolutie helpt verkopen, die krijgt miljoenensubsidies en Postcode Loterij-steun, steun van hun rechterlijke macht en hun politieke kartel.

Zoals Gustave le Bon al opmerkte zijn mensen in een massa allen even ezelig, of je nu hoog of laag opgeleid bent. Het groepsinstinct bepaalt dan het standpunt, niet logica, rede en bewijsvoering.

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

Trilateral Commission van hun klimaatminister Rob Jetten
Gary Allen zijn focus lag (net als bij Antony Sutton en Patrick Wood) vooral op het werk van misschien wel de meest invloedrijke bankier van afgelopen eeuw, David Rockefeller, wiens autobiografie wij hier ook in huis hebben.

Alleen maar geld hebben is niet genoeg, je moet dat kapitaal ook strategisch in kunnen zetten en geslepen machtspoliticus zijn. Daartoe gebruikte de Rockefeller-dynastie hun ‘filantropie’, net als andere kapitaalclubs (Ford Foundation, Hewlett and Packard, je ziet steeds de zelfde namen bij de zelfde CO2-zwendelaars)

Bij hun is dat (nog steeds) het Rockefeller Brothers Fund en de Rockefeller Foundation, miljardenfondsen van de opbrengsten van Standard Oil waarmee zij nu de CO2-politiek (Green Deal, Klimaatwet Rutte-tirannie) steunen van kunstmatige energie- en grondstofschaarste die ‘duurzaamheid’ ging heten.

Ook Corien Wortmann Kool (ABP Pensioenfonds) en Louise Fresco (Wageningen UR zijn van Trilateral Commission)

Rockefeller startte ondermeer de Trilateral Commission, een talentbak voor politici, bedrijfsleiders en academici die zijn visie van een ‘interdependent world’ helpen verkopen.

Daar zitten nu ondermeer Louise Fresco bij (Wageningen UR), en eerder de meest invloedrijke Nederlander Hans Wijers (oa Shell Commissaris) en de Sie Ie Oo van het grootste pensioenfonds ter wereld, ABP, Corien Wortmann, het CDA-gansje dat het pensioen van mijn ouders vergokt voor de CO2-zwendel, de creatie van kunstmatige energie- en grondstofschaarste die als ‘duurzame ontwikkeling’ bekend staat.

Klimaatminister Rob Jetten is ook een ‘Rockefeller Fellow’ van de Trilateral Commission, iemand die door de Rockefeller dynastie voor hun tirannieke karretje is gespannen.

Louise Fresco van de Trilateral Commission en haar ideologie van ‘geloof in de wetenschap’ (belastingmiljarden naar nutteloos onderzoek)

‘Het Recht’ is wat voor het Kartel kromstaat
Dus de conclusie voor vandaag, en voor al die lieve mensen die over ‘de nieuwe tijd’ dromen en ‘de nieuwe wereld’: Om een revolutie te doen slagen, heb je allereerst bakken met geld nodig. Miljarden euro’s om de media te kopen, om politici om te kopen, om ngo’s op te zetten en financieren die jouw geluid verkondigen.

Anders krijg je hooguit een clubje relschoppers bij elkaar die door hun media voor ‘wappie’ en ‘complotgek’ uitgescholden worden, Ruigoordtypes die door de ME in elkaar geslagen worden. Of die- zoals mij- vrijdag voor hun rechter moeten verschijnen omdat hun ministerie van Staatsterreur je framen wil als ‘gekke Henk die straf gebruikt.’

Hun ‘rechtstaat’ is wat voor het kartel kromstaat. Zie naar Willem Engel die via twitter aan ‘opruiing’ zou doen.

Het door Pieter Winsemius in 1990 geprojecteerde ‘Kantelpunt’ in 2012 voor de Trilateral Commission. Met de Green Deal en post-COVID komen we nu in de ‘control’-fase

Astroturfing, door elite gefinancierde ‘revolutie’ van onderop
Terwijl de door hun leugenachtige en corrupte overheid gesubsidieerde milieuclubs en media niets anders doen dan dat: opruiing, angstbeelden verspreiden om de CO2-tirannie politiek te verkopen. Maar Extinction ‘Rebellion’, die astroturfclub mocht gewoon voor Koning Willem Alexander op Koningsdag ‘spontaan’ in het water springen vanwege ‘Amersfoort aan Zee’.

Terwijl ik eenmaal bij een evenement was waar Willie zou arriveren om te spreken. Dan komt eerst een leger aan brede meneren met automatische wapens, die alles dat verdacht lijkt weghalen.

Extinction Rebellion mag onder politiebescherming het verkeer in Den Haag blokkeren, ze bepleiten de zelfde CO2-politiek als Mark Rutte, WEF en de Eurosovjetunie. Demonstreer tegen lockdowns, en hun politie slaat je het ziekenhuis in (orderopvolging van boven), hun Openbaar Ministerie volgt je als ‘verdacht persoon’, hun politie komt meteen een samenscholingsverbod handhaven.

Achter de facade van democratie gaat de zelfde machtspolitiek schuil, zo zie je ook bij het werk van Gary Allen.

Al in 2016 voor Elsevier opgeschreven, maar omdat je duizend maal vaker de leugen hoort dat ‘de olieindustrie’ een complot financiert, worden sappelende eenpitters door hun media uitgescholden

Revolutie heet nu ‘transitie’
Kortom; al die klimaatclubs zijn zo schatrijk omdat de elite dat wil voor hun revolutie, die ze nu ‘de transitie’ noemen.

De PR-term voor die strategie met klimaatmarsen en ‘spontaan klimaatprotest’, al die ‘onafhankelijke wetenschappers die allemaal het zelfde roepen’, agitatie door schatrijke ngo’s (het veinzen van revolutie van onderop) en volstrekt corrupte media in handen van twee schatrijke Belgen, dat is Astroturfing.

Wie Nederland wil veranderen in een nationale rechtstaat en democratie met een dienstbaar openbaar bestuurt dat de belangen van de eigen bevolking voorstaat….. die heeft miljarden euro’s nodig. Geloof niks van Bob de Wit en zijn sosaaietie foor point zero, Nijenrodiaanse geschiedsvervalsing, hoe goed bedoeld ook.

Er is nooit een revolutie van onderop mogelijk, wat enkel eindigt in pak slaag door de ME, arrestaties, criminalisering, opsluiting en onteigening. Geslaagde revoluties in maatschappijen komen tot stand omdat mensen met bakken geld ze financieren. Nog korter gezegd: Geld regeert. Er is dus niets nieuws onder de zon, vandaag niet, en in 1986 niet toen Gary Allen zijn complotbijbel schreef.

5 Replies to “Succesvolle revolutie (‘transitie’) komt altijd ‘van boven’”

 1. Dus vrijdag is de rechtszaak wegens het vermeende antisemitisme. Ik kan het artikel me niet precies herinneren maar ik vond het wat eenzijdig en sterk aangezet staat me bij. Het roept bij mij vooral de vraag op waarom een website als joop.nl niet continue voor de rechter staat, die vind ik aanzienlijk ophitsender en een stuk minder goed onderbouwd dan dit weblog.

  1. Inderdaad de term antisemitisme.

   Het toverwoord van de zionisten, waarmee de aarde 1 dikke ondoordringbare laag van drek is geworden waar niet meer uit te komen is.
   Zionisme heeft ook niks met God of de Thora te maken.
   In de bijbel lazen we periodiek altijd over een “great reset” van God ingeleid door profeten.
   De laatste en tevens Zoon van God was Jezus.
   Die 2000 jaar geleden allerlei uitspraken en voorspellingen.
   Bij 3 maal is scheepsrecht met WOI II en III, een mooi bijbels getal, zou het me niet verbazen dat er meer onwereldse zaken zich gaan ontvouwen.

   Wat zou enorm doemdenken zijn:
   Dat Joden zichzelf verzonnen hebben er niks is als een God en dat Jezus is verzonnen door Romeinse rijk.
   Toch is dit gedachtegoed wat zionisten door VS en EU heen blazen.

   Hou de olielampen maar gevuld!

   1. Ik denk niet dat antisemitisme zomaar een toverwoord is. Dat verwijst natuurlijk naar vervolging van joden wat al eeuwen voortduurt.

    Voor zo ver ik weet staat zionisme voor het idee dat het joodse volk ook een eigen staat moet hebben. Dat lijkt me toch geen ondoordringbare laag van drek met wereldwijde invloed. Dat past gewoon in het idee dat elke natie zijn eigen staat hebben moet, ergo natiestaten. Daar ben ik steeds meer voorstander van. Het hebben van een eigen staat en daarmee leger maakt de kans op vervolging een stuk kleiner. Ik denk dat koerden ook beter af zijn met een eigen staat bijvoorbeeld.
    Ik zie in dat idee verder geen speciale Bijbelse opdracht, we moeten vooral niet denken dat de eigen politieke ambities de wil Gods zijn.

    Ik hoop in elk geval dat de rechtszaak goed verloopt voor Rypke. De artikelen zijn weg dus ik ook geen goede eigen inschatting maken van hoe het over kwam. In mijn herinnering was het wat eenzijdig maar niet iets dat niet vaker voorbij komt op websites als Joop.nl of sommige kranten.

    Wat Rypke in bovenstaand artikel naar bovenhaalt, dat is pas een wereldwijde drek en met joden of zionisten heeft dat weinig te maken. Met globalisme en oligarchie des te meer! Goed dat hij daar over blijft publiceren!

    1. ook een zienswijze.

     Maar toch een die blijft glijden over die dikke laag drek.
     Er zullen waarschijnlijk verschillende soorten en of groepen van Zionismen zijn?

     Laten we het daar bij houden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *