Christenunie-minister duwt vissers in koude sanering

EMK-spandoek

Momenteel liggen 47 van de 293 Nederlandse viskotters voor de kant, omdat het niet meer loont om uit te varen om te vissen. Dat komt door de historisch hoge gasolieprijzen van 1 euro 20 per liter (in 2020 nog 30 cent), en de weigering van LNV-Minister Henk Staghouwer (Christenunie) om brandstofsteun uit te keren, zoals de Fransen wel doen.

Het loont voor hen niet meer om uit te gaan varen, omdat ze de bemanning niet kunnen betalen. Urker Visser Jurie Post richtte daarom al de website ‘wegaannaardedonder.nl‘ op, en zijn zoon blies 15 juni op zee de Last Post voor de visserij. Maar bij de vissers lijkt na zes jaar publieksvriendelijk actievoeren de lust tot meer protest geluwd, en velen zullen kiezen voor sanerings-subsidies.

Hebben wij Rockefeller nodig om goed op onze zee te passen? Steun EMK

Na verbod op pulsvisserij nu nekslag
Afgelopen week gingen alweer twee familiebedrijfjes uit Scheveningen kopje onder. Bij 217 van de kotters praat je namelijk over eenmanszaken, die van vader op zoon doorgaan. Bij gasolie-prijzen van 80 cent loont het voor een grotere kotter nog om uit te varen, maar nu kunnen ze hun bemanningen en schulden niet meer afbetalen.

Wanneer je 40 duizend euro aan vis besomt in een week, terwijl je 36000 euro kwijt bent aan brandstof, blijft er onder de streep niets over. Daar bovenop kwamen al lastenverzwarende regels van de zogenaamde ‘aanlandplicht’. Dat vissers bijvang-vis niet meer mogen terugzetten in zee, maar tegen verlies moeten aanlanden voor destructie (en nu voor vismeel)

Het Rutte-regime lijkt met Christenunie-bewindvoerder Henk Staghouwer zo de brandstofprijzen als nekslag te gebruiken, om een hele sector van familiebedrijven uit de vaart te krijgen.Het verbod op de pulsvisserij – elektrisch tong en schol opschrikken- door Carola Schouten (ook Christenunie), op last van de Europese Commissie, maakte dat die kotters weer moesten overstappen op vismethodes die veel meer brandstof kosten, zoals met de boomkor met wekkerkettingen.

Zoals ‘Visserij in Cijfers’ meldt van Agrimatie/Wageningen UR voor september 2021:

Nog 22 van de oorspronkelijke 84 pulsontheffingen mochten in 2020 gebruikt worden. Dat was ook van grote invloed op het resultaat, want een gemiddelde grote boomkorkotter gebruikt per dag ruim 2.200 liter gasolie meer dan een puls kotter.

Heroische opmars EMK tegen de aanlandplicht

Dus ze moeten per week met vijf visdagen dik 10 duizend liter meer stoken, dan nodig zonder pulsverbod. Over ‘duurzaam’ gesproken. Daarnaast meldt Agrimatie, dat de Nederlandse vissers als enige in Europa ook een stikstofsschuld in de schoenen geschoven krijgen:

Naast alle hierboven genoemde factoren die direct van invloed zijn op het resultaat van de kottersector zijn er ook andere ontwikkelingen die spelen. Het Brexit-akkoord biedt vissers slechts zekerheid tot 2026. Daarbij komt het verlies aan visgronden aan windparken en natuur en de stikstofdepositie waar kustvissers mee te maken kunnen krijgen.

Door die stikstofbureaucratie worden door Henk Staghouwer en zijn Christenunie vooral 156 kleinere kotters getroffen (300pk), die voor de kust mogen vissen.

Zoals ze dat uit naam van ‘stikstof’ met de boerenfamiliebedrijven doen.

Dat complot leunt op de reeds bestaande lobby door Europese Commissie-gesubsidieerde actiegroepen om ‘bodemberoerende visserij’ met sleepnetten op de Noordzee geheel uit te faseren. Volgens de 2030 Agenda en de Blue Economy die wereldbankiers nastreven zal steeds meer overgeschakeld moeten op aquacultuur.

Vissers moeten weg, Nationaal Programma Water 2022-2027

‘Ondernemersrisico’
De vissers hebben recht op steun uit Brussel, dat krijgen de Franse vissers ook, maar het LNV-Ministerie lijkt volgens ingewijden in de visserij expres de uitkering daarvan uit te stellen. Zo bericht Willem Den Heijer voor visserij-actiegroep EMK op 27 mei al:

Terwijl in buurlanden de brandstofprijzen geleidelijk aan dalen, blijven we in Nederland de hoofdprijs betalen. In sommige sectoren zorgt de dure brandstof voor ernstige problemen. Ook in de visserij. Hulp van de overheid is niet aan de orde, de kottervloot mag het zelf uitzoeken. Scheepseigenaren koersen aan op beëindiging van hun vaak eeuwenoude familiebedrijven.

Een wonder uit Brussel: de Europese Commissie gaf zeevarende lidstaten groen licht voor brandstofsteun uit het Europese Visserijfonds. Nederlandse visserijbedrijven zien echter nog altijd niets hun kant uitkomen Dit in tegenstelling tot vissers in Frankrijk, Duitsland – en naar het schijnt, nu ook in Belgie.

Dit is het voornemen, zie Nationaal Waterprogramma en de Programma Noordzee

LNV, aangestuurd door voorheen visserijgezinde partijen als VVD, CDA en CU, weigeren in tijden van torenhoge energieprijzen echter geld naar de sector over te maken. Het beleid is erop gericht geen compensatie te verlenen voor fossiele brandstof aan sectoren die kampen met hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Een slap excuus.

Bovendien stelt LNV dat de vloot immers de goedkopere rode diesel gebruikt. In het kader van de energietransitie is het dan ongepast tot uitbetaling over te gaan. Fluctuatie van energieprijzen is van alle tijden en onderdeel van het ondernemersrisico, aldus LNV.

Megawindfarm-gebieden

Megawindfarms en 30 procent gesloten ‘natuur’-gebieden
Rode Diesel is gasolie zonder accijns. Het bewust onthouden van steun door Christenunie-Minister Henk Staghouwer, en het Nederlandse beleid van kunstmatig hoge prijzen lijkt een vorm van boze opzet, zo stellen ook ingewijden die al zes jaar actie voeren voor toekomstperspectief voor vissers.

Zo worden kotters in koude sanering gedwongen, waar hun overheid toch al uit naam van het Nationaal Water Programma 2022-2027 en de Noordzee-agenda van vissers afwilde. Op kaart 19 zie je welke massieve oppervlakten aan wind-industrieterrein het Rutte-regime met de Christenunie wil realiseren uit naam van dat programma, en de Agenda Noordzee 2030.

Boter op het hoofd, de Christen Unie steunt alle visserijvijandige beleid

Wanneer Christenunie-Kamerlid Pieter Grinwis het op 8 juni zegt op te nemen voor de vissers, dat ze brandstofsteun moeten krijgen, is dat hooguit voor de buhne. Zo geeft hij namens zijn partij hooguit een aantal vissers valse hoop. Zodat een aantal het nalaat om opnieuw actie te voeren, een strategie die het Rutte-regime ook toepast bij de boeren.

Vrije Visserij van zee jagen (zeereservaten) = SDG doel 14 van 2030 Agenda

Zijn partij is namelijk de warmste voorstander van het beleid waardoor een hele ooit krachtige visserij-sector op het hakblok gaat, namelijk de klimaatwaan en de 2030 Agenda. (‘akkoord van Parijs’), SDG 13 (Klimaatactie) en SDG 14 (Life below water)

Het kernwoord is hier ‘energietransitie’, de grootschalige uitrol van windfarms. Hun overheid wilde de vissers toch al kwijt, omdat zij plaats moeten maken voor grote windfarms op zee, zandwinning en voor gesloten visgebieden uit naam van Natura 2000. Tegen dat beleid uit naam van de 2030 Agenda (‘akkoord van Parijs’) en de Agenda Noordzee 2030 was het protest van de kotters afgelopen zes jaar gericht.

Meer wind-industrie op zee

Eendracht Maakt Kracht (EMK)
Daartoe werd ook de club voor publieksacties EMK opgericht, en werden kottertochten naar de Rotterdamse Haven gehouden en naar Amsterdam. Inmiddels is de verdeeldheid in de sector nog verder toegeslagen. Er zijn steeds meer kotter-eigenaren die voor een saneringsregeling in aanmerking willen komen. Daarnaast zijn er nog kottervissers die – al dan niet vergeefs- hopen op brandstofsteun.

Dan heeft het LNV-ministerie met hun Rijksdienst voor de Onderwerping van Nederland (RVO) die resterende vissers geheel bij de kloten. En dan durven ze ook geen protest meer te houden. Het enige alternatief bij een regering die naar niet enig argument luistert- zo stelt ook Jan de Boer van Urk Flatfish- is een volksopstand.

Vissers die Den Haag los trekken van Nederland

Maar de vissers van gereformeerde huize zijn nooit zo van de opstand geweest, omdat zij van hun predikanten een eenzijdige uitleg van de Romeinen-brief van Paulus krijgen. Daar stelt Paulus dat je ‘het gezag’ altijd moet gehoorzamen. Hoewel Paulus ook schrijft dat je anderen niet mag navolgen in het kwaad.

Op 22 juni zouden er nu met de boeren samen acties kunnen volgen. Maar dat lijkt vooralsnog ‘veel geschreeuw op het internet weinig wol’, zo stellen de meer actiebereide vissers in het kamp. Het Rutte-regime heeft de traditioneel toch al verdeelde sector met allemaal diverse eigenbelangen handig uit elkaar weten spelen.

Met zicht op sanering en de (valse) hoop op brandstofcompensatie lijkt het vooralsnog onmogelijk om de 75 kotters bij elkaar te krijgen die aan een grote actie op zee deel zouden nemen. Buiten een tiental van ‘de harde kern’, die voor hun zoons graag het bedrijf door willen geven. Dus, zodra je hier over schrijft na 10 jaar bij deze mooie mensen betrokken te zijn geweest, dan kolkt je bloed.

Maar we leven in een totalitaire oligarchie, je mag er zelfs niet boos over worden want dan pakken ze je al op. Ik heb al 30 uur dwangarbeid aan de broek hangen vanwege mijn proza. Je hebt in dit land geheel niets te vertellen, wanneer je geen x miljard euro meebrengt. De vissers zijn in cijfers gezien, een kleine economische vlieg in de duurzaamheid-soep van duizenden miljarden euro’s die uit naam van de Green Deal vrijkomen.

3 Replies to “Christenunie-minister duwt vissers in koude sanering”

 1. Het klopt niet, lees volgende goed :

  In juni 2022 bedroeg de prijs van een vat ruwe olie 120,67 dollar, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK 1,85 pond.

  Maar in juni 2008 bedroeg de prijs per vat ruwe olie 187,04 dollar, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK 1,04 pond (bron).

  Op dit moment is de prijs per vat ruwe olie dus 35,4% lager dan in 2008, maar de prijs per liter benzine is 78% hoger dan in 2008.

  Dus die prijzen aan de pomp worden kunstmatig opgedreven door de regering met oliemaatschappijen.

  Bron: https://expose-news.com/2022/06/14/cost-living-travel-disruption-great-reset/

  1. Dat is goed gezien: ik schreef in die periode nog voor De Ingenieur over het boren naar diepzee-olie, en ging nog op bezoek naar het lab van Shell in Rijswijk. Toen had je veel hogere olieprijzen en loonde het om dure projecten te starten

 2. Boeren en vissers moeten als eerste wijken , daarna de rest vd middenstand. Eerst moet de voedselprijs tot ongekende hoogte stijgen, daarna komt er een voedseltekort. Het gevolg is een gecréerde revolte die er voor zorgt dat de wereldbevolking vanzelf decimeerd. Het wef wil alles op alles zetten om dit te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *