‘Slapen met een man, zoals met een vrouw…’ (Leviticus 18: 22)

Bijbel in onbruik

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. We lezen nu het priesterlijk wetboek Leviticus van Mozes. Vorige week lazen we in Leviticus 17 over het verbod op het eten van bloed.

Nu lezen we in Leviticus 18 over wat de HEERE/JHWH beschouwt als ‘reine’ en onreine relaties, om Zijn Volk apart te houden van ‘de rest.’ (Gojim = ‘volken’, heidenen) 

Op basis waarvan selecteer je nu in de Bijbel wat je wel en niet voor ‘waar’ houdt en navolgenswaardig, of kun je alles dat je niet bevalt ‘gedateerd’ noemen?… Ik ben daar zelf niet uit.

Al even machtige Bijbel

‘Een afschuwelijke schanddaad’
Wie zonder zonde is werpt de eerste steen, zo stelt Jezus tegenover mannen die een overspelige vrouw willen stenigen. Zelf leef ik als ongehuwd-samenhokker on-Bijbels, terwijl ik me christen noem. Christenen eten ook varkensvlees en bloedworst, in strijd met de spijswetten uit Leviticus en het verbod op het eten van bloed.

Je mag volgens Leviticus ook geen schelpdieren eten, terwijl wij gek op oesters zijn. Gereformeerd Bruinisse en Yerseke leven op de teelt van Mosselen, die je volgens Leviticus niet eten mag. Wie bepaalt dus welk gebod je wel of niet houdt uit de Thora? Is alles ‘gedateerd’- zoals ik hier thuis hoor- en hou je enkel nog persoonlijke voorkeuren over, die het liberale daglicht kunnen velen?

Waarom zou het overtreden van dat gebod (geen schelpdieren) minder erg zijn dan de geboden die Mozes hier uit naam van JHWH opsomt? Na een hele reeks geboden over wiens schaamdelen je allemaal niet mag ontbloten en een verbod op seks met bloedverwanten, lezen we uit Leviticus 18 voor vanaf vers 19:

U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen te ontbloten. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar.

U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de HEERE.

U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.

Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.

De vraag is dus: kan een heilig boek fungeren als moreel leidssnoer? Nee, zegt een liberaal-seculier, alles is gedateerd en ‘God’ is niet meer dan een energie, zoals in oosterse religies. Alle wegen leiden naar Rome/God en iedereen wil het zelfde. Ja zeggen mensen, die nog serieus 1 van de ‘religies van Het Boek’ aanhangen, God wordt persoonlijk geraakt door wat wij doen.

Fort Douamont ligt in een heuvel die uitkijkt over de Maasvallei. Je kind offeren aan de oorlogsgod Mars is onder de Abrahamitische religies altijd geaccepteerd

Voor moloch door het vuur gaan
De Bijbelse God leidde de Israelieten uit Egypte, en dat deed Hij om een Volk te behouden dat anders zou zijn dan ‘de rest’, de Gojim. ( = ‘volkeren’) Dat Volk moet zich rein houden als een menselijk natuurreservaat dat onbedorven blijft tussen de heidense volken.

Seksen met een ongestelde vrouw en vreemdgaan valt bij JHWH in de categorie ‘verontreiniging’…Onreinheid. Het offeren van je kind aan de Molech, als vuuroffer/passing through the fire (‘holocaust’ = vuuroffer) wordt hier ten sterkste ontraden, omdat de Kanaanieten die dienst bedreven. De Moloch wordt in de Bijbel verderop wel gelijkgesteld met de dienst aan de Baal.

Hoewel Jewish Virtual Library stelt, dat Moloch ook een verbastering van Melekh kan zijn, het woord voor ‘koning’.

The accepted view since Abraham Geiger is that Moloch is a tendentious mis-vocalization of the word melekh, “king,” the original vowels being changed and patterned after the vocalization of boshet, “shame,” which was often used as an intentional substitute for Baal (see Euphemism and Dysphemism ).

Je zou dan je kind dus eigenlijk offeren aan ‘de koning’, Archon in het Grieks van de Septuagint (de Griekse vertaling van het Oude Testament). Dat gebeurt tot de dag van vandaag nog en heet ‘Militaire Dienst’, oudste zonen offeren op het altaar van oorlogsgod Mars. Zowel christenen, Islamieten als Joden hebben daar geen moeite mee gehad, het heet zelfs eervol om voor De Staat uiteen geknald te moeten worden.

De grote industriele massaslachting genaamd Eerste Wereld Oorlog kreeg zelfs de koosnaam ‘The Great War’, how great.

De rosse buurt van New Orleans met LBHGTIXYX+tent

Geen heidense gebruiken overnemen, gelijkvormig worden
Een andere visie, die in Bijbelse context meer hout snijdt, is dat de HEERE/JHWH een broertje dood heeft aan afgodendienst. Hij wil de Enige zijn. En zoals ook Jezus stelde kun je geen twee heren dienen, of dus moreel van twee walletjes eten. In het zelfde artikel wordt gesteld, dat de meeste Rabbijnen daar ook zo over denken, Moloch staat voor overlopen naar het heidendom:

The common denominator of all these traditions is the understanding of Moloch worship as the transfer of Jewish children to paganism either by delivering them directly to pagan priests or by procreation through intercourse with a pagan woman.

This tradition is in keeping with the general rabbinic tendency to make biblical texts relevant to their audiences, who were more likely to be attracted to Greco-Roman cults and to intercourse with pagan women than to the sacrifice of humans to a long-forgotten god.

Zoals de HEERE aankondigt, zal hij zijn eigen volk gebruiken, de Israelieten om die Kanaanieten met hun goden uit het ‘Beloofde Land’ uit te roeien.
Die taak van Genocide op de Kanaanieten komt later in de Bijbel te liggen bij Jozua als legeraanvoerder.

De Israelieten doen immers een plaatsvervangend (kind) offer voor hun god JHWH, dat zij hun eerstgeborenen niet offeren maar een lam ‘zonder enig gebrek’ in de plaats. Net als Abraham, die op het laatst als plaatsvervanging voor Isaak een lam aangeboden krijgt van JHWH.

Trudy op landgoed Zonheuvel, SDG House bij Doorn, SDG13 met alziend oog

Naturalistische drogreden
JHWH stelt via Mozes verder dat je niet met een man mag doen, zoals je dat met een vrouwtje doet. Dat vindt Hij een gruwel, wat toch al erger is dan ‘onrein’. Zijn volk houdt zich van dat bij de Grieken en Romeinen, poly-theisten/heidenen ‘normale’ (sociaal geaccepteerde) gebruik apart. Is ‘normaal’ het zelfde als ‘gebruikelijk’?

Je kunt ‘de natuur’ alvast niet als argument aandragen voor of tegen enige neiging, dat je iets ‘tegennatuurlijk’ noemt in de zin van ‘afkeurenswaardig’. Dat is de naturalistische drogreden, die ik ook in hoofdstuk twee van mijn Meisterwerk behandel, Liever dood dan Slaaf.

Je hebt ook transseksuele garnalen, en je ziet het pinken in de weide ook met elkaar doen. Wanneer Trudy loops is, begint ze gewoon met haar geslachtsdeel op andere teefjes in het gezicht te rijden. Daar sta je dan als baasje met al je goeie gedrag. Oorlog is heel ‘natuurlijk’, mieren voeren oorlog, apen, wolven…

Kindermoord is natuurlijk, wanneer een mannetjesleeuw een troep overneemt roeit die eerst de welpen uit van de voorganger. In Leviticus is dus iets anders gaande: JWHW geeft aan dat mensen anders dan dieren zijn en ‘de heidenen’, dat ze een keuze voor of tegen hebben, naar ‘De Wet’ kunnen handelen en er tegen.

Vertalen we dat naar die eeuwige zoektocht van mensen naar ”wie ben ik’:

 • Overdreven zelfidentificatie met seksualiteit, waarom zou je de eigen (groeps)identiteit op seksualiteit willen baseren? Misschien is dat de positieve vraag die je dan uit Leviticus kunt halen. Wij worden niet door ‘de natuur’ gedwongen, maar hebben een keuze.

Wie je vanuit christelijk perspectief allereerst bent is ‘kind van God’. Je hebt de opdracht tot naastenliefde, dus je moet de persoon in het licht van God zien. Maar je maakt onderscheid met het gedrag van diegene, dat hoef je niet beslist goed te keuren. In de praktijk hebben we het recht op de zelfde (liberale) meningsuiting, ik moet vinden wat D66 vindt en verder mijn bek houden.

Trudy in De Abdij van Egmond

Ben je ‘goed’ omdat je die neigingen toch al niet had?
Nog erger is het volgens de Bijbel wanneer je het met een dier wilt doen. Was er niet zo’n soort discussie bij de VVD-jongeren op gang gebracht?

De moraal van dit verhaal: bedrijf je moraal, ethiek, wanneer toch al geen haar op je hoofd er aan dacht zulke dingen te doen, met een andere kerel paren of met je hond, koe, paard of andere leden van de veestapel…

Voor de HEERE in Leviticus is er maar 1 geldige identificatie: je behoort tot ‘Zijn Volk’ of niet, en dat laat je zien door Zijn Geboden te houden. Niet door allerlei valse groeps-identificaties aan te hangen. Ik ‘ben’ ook geen Nederlander, ik ben Rypke Zeilmaker.

Trudy in Ulrum

‘uit het midden van hun volk uitgeroeid worden’
We lezen dat de HEERE/JHWH vindt, dat de voorgenoemde ‘gruweldaden’ tot de doodstraf moeten leiden. Het gehele land wordt er door verontreinigd, volgens de Bijbel en ook als je die gruwelen in je midden tolereert laat je die verontreiniging toe. Je bent dan geen theocratie meer, zoals Saudi Arabie:

U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd,
zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen.

Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft.

Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft.

Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

Mossel bij Bruinisse, niet alleen de Zeeuwen zijn er gek op, ook de eider kan er hier niet zonder

Dat gebod zie je nog terug wanneer zich ergens een Islamitische theocratie vestigt. Misschien confronteert de Bijbel ons zo wel met de vraag wat nu ethiek is. Persoonlijke smaak/voorkeur? Als iemand stront wil eten, en hij houdt daar echt heel oprecht van, dan moet dat toch kunnen? Dan mag je toch niet oordelen?

Of omgekeerd: iemand die niet van mosselen houdt grijpt de macht in Nederland, en legt die voorkeur vast in zijn Heilige Boek.

Die ontruimt dit mosseldorp vervolgens en roeit de Republiek de Bru in ons midden uit. Ja logisch, moet je maar geen mosselen telen en eten, wanneer op enig moment de sociale consensus ontstaat dat dit ‘een gruwel’ is. Je bent alvast in Bijbels perspectief niet ‘ethisch’ wanneer je dingen NIET doet, die je toch al nooit van plan was, zoals kinderen offeren en je hond bestijgen.

Wanneer je zomaar passages die je niet aanstaan uit de Bijbel scheurt, dan doe je net als Marcion van Sinope (rond 100 na jaartelling) Die wilde al het gehele Oude Testament weggooien, en enkel de ‘mooie passages’ over houden die lief klinken. Hoe dun wordt de Bijbel wanneer er enkel in staat wat je aanstaat?

Ik ben daar nog niet uit, het is een worsteling en ik wens jullie een goede zondag.

7 Replies to “‘Slapen met een man, zoals met een vrouw…’ (Leviticus 18: 22)”

  1. Rypke lees toch vooral het bijbelse verhaal van David en Jonathan : “De Liefde voor elkaar was hen meer dan die der vrouwen”……!

 1. Dag,
  Interessant in deze is het verschil tussen de morele ceremoniele en maatschappelijke wetten.
  Om die reden kan de mossel (of bijv. een krabcoctail) wel gegeten worden en zijn sommige sexuele relatie vormen nog steeds een gruwel.
  Succes met je onderzoek.

  1. Is inderdaad een verdeling van Thomas van Aquino: verdeling in Universele, burgelijke en ceremoniele wetten.
   Deze verdeling is vervolgens door zowel Katholiek als Protestant als ‘model’ gebruikt.
   Discussie is nog wel altijd over de exacte verdeling: zie bijvoorbeeld de discussie tussen Voetius en Cocceius over het 4e gebod: Gedenk de Sabbatdag…

 2. Beste,

  Je vraag met betrekking tot de Bijbel komt eigenlijk elke keer weer terug naar wat je hierboven een enkele keer zegt tw;”Op basis waarvan selecteer je nu in de Bijbel wat je wel en niet voor ‘waar’ houdt en navolgenswaardig”
  Het antwoord hierop is Deut.4:2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.
  En je gelooft dit of je gelooft dit niet, geloof je het dan wandel je overeenkomstig, geloof je het niet dan kan je je duizend keer Christen noemen wat dan ongeveer hetzelfde betekend als dat je behoort bij een vereniging, gezellig met mensen zijn die hetzelfde denken en gewoon je ding doen, maar God kent je niet.

  Je zegt het hier heel goed:
  Voor de HEERE in Leviticus is er maar 1 geldige identificatie: je behoort tot ‘Zijn Volk’ of niet, en dat laat je zien door Zijn Geboden te houden. Niet door allerlei valse groeps-identificaties aan te hangen.

  De reden dat God toen zulke extreme consequenties hing zoals dood en of verbanning aan Zijn volk was puur omdat Zijn volk apart gezet was van ieder ander volk, wat de Bijbel heilig noemt. door het doen van Zijn Leefregels (bij ons bekend als WET) leefden de mensen vrij, gelukkig, lang, voorspoedig, veilig, gezond etc. alles wat zegen was, zodat ze een licht konden zijn voor hun omgeving die dan, indien men dat wilde toegevoegd kon worden aan Israël, om onder diezelfde zegen te vallen. Ongehoorzaamheid hiertegen was niet tegen Gods ‘schenen trappen’ het was jezelf buiten Zijn bescherming en uitbundige levensverzekering zetten die God voor Zijn kinderen en uiteindelijk de hele wereld wilde. Door ongehoorzaamheid bracht je een ieder in gevaar, dat volmaakte leven te laten verliezen en uiteindelijk als een soort kanker Zijn hele volk die zegen te laten verliezen.

  Waar God 800 Jaar onder andere door Zijn profeten elke keer weer voor waarschuwde gebeurde, Zijn volk koos ervoor om net zo te zijn als de volkeren om hun heen. met als gevolg de wereld waarin we nu zitten.
  Is Zijn plan van toen dan voorbij? nee.

  Het was allang bekend bij God dat Zijn volk niet zou gaan luisteren, Hij probeerde bij een ieder elke keer weer om ze net als een gewone vader dat zou doen die een kind het verkeerde pad ziet opgaan, om terug te keren naar Hem om ze veiligheid en liefde te geven.
  Hij wist dat mensen verkeerde keuzes zouden maken en dat ze zelf uit Zijn bescherming zouden stapten.

  En dat is nu het werkelijke evangelie, het werkelijke doel van Jezus Zijn offer aan het kruis. Alles wat in Leviticus staat wat jij elke keer als belachelijk maakt, dat is het beeld van van Jezus voor een ieder deed. Hij is de vertegenwoordiging en ultieme slachtoffer dat omdat Hij is opgestaan en leeft en niet meer hoeft te worden geslacht zoals toen met de dieren elke keer weer moest.
  God zei dit Evangelie al meteen bij Mozes in : Deut.4:1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft;
  2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
  3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had.
  4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
  5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.
  6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.

  En ook dit geloof je of niet, maar de tijd komt dat Hij dit gaat doen.
  Daarom valt of staat het met wat je gelooft, geloof je dat God bestaat? dat doet de duivel en elke gek ook. Geloof je werkelijk dat Hij dezelfde is die was en is en komen zal en daarom wilt doen wat Hij zei?
  Beslis maar, maar Zijn Woord blijft staan daar kan je het mee eens zijn of niet, daar kan je in geloven of niet, het is ieders eigen keuze, wil je deze vragen blijven houden of wil je ze beleven en snappen doordat je Hem als je Vader hebt?

  Groet Raymond van Tittel en Jota

 3. Hoi Rypke,
  Misschien wil je eens kijken op de volgende websites:
  bedelingdergenade.nl
  genadebijbel.nl
  Als je op zoek bent naar Gods waarheid kan je dat hier vinden.
  Hartelijke groet,Corry

 4. Schelpdieren en varkensvlees mag men van God niet eten, omdat deze dieren de afvalverwerkers van de natuur zijn (heb ik me ooit laten vertellen). Hierdoor blijft de Schepping dus in goede staat.

  Daarnaast weer een hele scherpe analyse Rypke. Wij moeten onszelf apart zetten (als Volk van God) door het Geloof wat zich vervolgens uit in het houden van de geboden. Een mooie discussie gaat zijn het vierde gebod, de sabbat, ook wel zevende dag, zaterdag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *