‘Omvolking’ mag je niet zeggen! Waarom?

Diversiteit in de klas: 1 blank kind…

De Omroep Ongehoord Nederland haalde zich 10 mei met een uitzending over de Omvolkingstheorie en de term ‘Eurabia’ de woede op de hals van het liberaal-globalistische machtskartel, dat de media en instituties van Nederland en Europa bezet. Je mag niet zeggen dat er een bewust plan is- danwel een door de macht aangehangen ideologie- om de Europese natiestaten op te heffen en de etniciteiten te mengen. Dat is de kern van de Omvolkings-theorie.

Dat plan is precies een eeuw oud, en is zelfs de basis geworden van de Europese Unie via de nog altijd bestaande club Pan Europe. Die hadden echter geen ‘Eurabia’-ideaal. Maar de oprichter sprak wel over Eurafrica, een unie van (de kolonien in) Afrika en Europa. Angela Merkel kreeg in 2010 nog een prijs van de stichting die naar de oprichter van Pan Europe is vernoemd, de Coudenhove-Kalergi-prijs. 

Coudenhove-Kalergi zijn wereldkaart met ‘Eurafrica’, zonder de Engelsen er in

Europa zonder de Engelsen er in
Pan Europe heeft als logo een mengsel van een kruis (symbool christelijke identiteit Europa) en de zon van Apollo. Dat laatste staat voor hun ideaal van de Gentleman, zoals beschreven in zijn nu omstreden werk ‘Practical Idealism’ uit 1925, waarop we zo nog terug komen. Hier ontvouwt hij namelijk in de geest van de jaren ’20 zijn rassentheorie, waarop moderne ‘regse’ mensen ook aanslaan:

The beauty of the ideal gentleman is based on form, style, harmony: it is static, classic, Apollonian. The beauty of the bohemian-ideal based on
temperament, freedom, vitality: they is dynamic, romantic, Dionysian. The gentleman idealized and stylized his wealth – the bohemian idealized and stylized his poverty.

The gentleman is set to tradition, the bohemian to protest: the essence of the gentleman conservative the essence of bohemian revolutionary. Mother of the ideal gentleman is England, most conservative country in Europe. Boheme is the cradle of France, the most revolutionary country of Europe.

Wie de kaart van Pan Europa ziet die Coudenhove-Kalergi op liet stellen, ziet dat de Britten niet bij Europa zijn ingedeeld. Net als nu opnieuw na de Brexit. De stichter was een aristocraat, Richard Coudenhove-Kalergi (1893-1972), met een Oostenrijks-Hongaarse vader en een Japanse moeder. Zijn opvolger als leider van Pan Europe in 1972, Otto von Habsburg zou de inspirator zijn van Henry Kissinger, nog steeds vaste gast bij de jaarlijkse Bilderberg-conferenties.

Bij Big Think staat uitgelegd hoe de graaf de wereld op wilde delen. Zij stellen dat George Orwell door die indeling geinspireerd was toen hij 1984 schreef.

Een boek van kosmopoliet Coudenhove-Kalergi uit de jaren ’20: Een verenigd Europa moest zich kunnen weren tegen de Sovjetunie

Europees Patriottisme
In die invloedrijke kringen bewoog de graaf Coudenhove-Kalergi zich ook. Hij zou invloed hebben op zowel Winston Churchill als de latere Franse leider Charles de Gaulle. Bewonderaars en Eurofederalisten noemen hem de voorvader van de moderne Europese Unie. Pan Europe zelf stelt:

The International Pan-Europa Union, gathered in Strasbourg on 10 December 1995, is faithfully adherant as a supra-national movement to the political ideas and ideals of its founder, Richard Coudenhove-Kalergi. Formulated by him for the first time in 1922, the vision of a Europe united in freedom, justice and peace, continues to apply unabated, even after the historic changes of the past few years.

The liberation of the peoples of Central and Eastern Europe from the yoke of Soviet communism has opened a new phase of European history which moves the chance for European unification within easy reach.

Ze staan ‘Europees patriottisme’ voor, wat de beste garantie zou zijn voor de verdediging van Europa als optelsom van identiteiten. Dat klinkt alles zo radicaal niet. The New European omschrijft hem als volgt:

In the 1920s Count Coudenhove-Kalergi – a household name among the elite in continental Europe but unknown in Britain – came close to making a reality of his vision of a united Europe.

This half-European, half-Japanese count was brought up to think in terms of continents, not countries. In 1923 he published his political programme called Pan-Europa. It was an immediate bestseller – more than 25,000 copies in the first year – and many who read the book joined his political movement, the Pan-European Union. Its message promised peace and plenty after the destruction of the First World War.

The Count called for a United States of Europe, with a supra-national Court of Justice, a customs union and a single market: elements we recognise in the European Union we have now left.

Zijn meest omstreden werk, er is 1 slechte vertaling op het web te lezen

Blok tegen Sovjets en buffer tegen plutocratie (regering door geld) van Amerikanen
In ‘Pan Europa’ en opvolgende werken beschrijft de graaf zijn plan voor het opdelen van de wereld in vijf blokken. Hij zou de opkomst van Rusland in de vorm van de nieuwe Sovjet Unie vrezen, en daar met een Pan Europees blok een dam tegen willen opwerpen. Het Pan-Amerikaanse machtsblok zou staan voor de ‘plutocratie’ die hij hekelde, de regering door het nieuwe geld. Europa moest qua identiteit tussen de Russen en Amerikanen inhangen.

Motivatie voor zijn continentale fusieplannen zou hebben gelegen in de verschrikkingen van de Eerste Wereld Oorlog, toen de Fransen (met hun kolonien) en Engelsen versus de continentale Duitsers tegenover elkaar lagen in de loopgraven. Minder bekend is zijn term Eurafrica, waarover een onderzoeker van Cambridge University publiceerde. Dat was het onderdeel van zijn Pan Europa plan.

Zo zou Europa via kolonialisme haar beschavende werking kunnen uitoefenen op Afrika (…):

Partly, this meant appealing to German colonialists resentful at the stripping of Germany’s colonies at Versailles. Crucially, however, it also meant appealing to the broader ‘historical injustices’ that meant that Central European countries did not have access to colonies, and promising a future in which these intra-European ‘injustices’ could be transcended and Central Europeans could thus become equal partners in Europe’s mission civilisatrice in Africa.

Centraal Europa, dus Oostenrijk en Hongarije zouden zo meer kans moeten krijgen om hun negerkolonie te vestigen.

Dewinter, een Persona Nongrata voor het globalistisch-liberale machtskartel

Het oplossen van rassen en klassen
Coudenhove-Calergi was kind van zijn tijd en dus racist. De kring rond Teddy Roosevelt in de Verenigde Staten had ook haar eigen hof-racist, Madison Grant, inspirator van Adolf H. met zijn boek ‘The Passing of the Great Race’ (1917)

De passages waarin hij het broedgedrag van verschillende menstypen beschrijft, die vind je het minst in de publicaties van Pan Europa terug. Hij stelt daar het stedelijke type tegenover het plattelandstype, christelijk en Joods versus het paganisme. Dat paganisme linkt hij aan modern militarisme en anti-semitisme. En zoals eerder aangehaald, plaatst de graaf de Apollo-gentlemen versus de Dyonisische Bohemien, twee volkstypen die hij in de Engelsen en Fransen verbeeld ziet.

De probleemstelling op de achterflap van Practical Idealism luidt, dat hij democratie hekelt, omdat zo Het Geld zou regeren;

When there was still true blood nobility, the system of aristocracy by birth was fairer than that of the moneyed aristocracy today: because then the ruling caste had a sense of responsibility, culture and tradition, whereas the class that rules today is barren of feelings of responsibility, culture or tradition.

Zijn oplossing zou zijn, dat er een ‘Aristocratie van de Geest’ zou moeten opstaan, als vervanging van erfelijke adel, die aan Europa leiding zou geven.

Christenhondje in Brussel

Hitler mocht Coudenhove-Kalergi niet
Het zijn die vanuit een aristocraat geformuleerde biologische mens-theorieen en eugenetische programmas in Practical Idealism (1925), waarop de ‘regse’ medemens aanslaat, die zich over massa-immigratie zorgen maakt. We vinden daar deze beroemde/beruchte passage in, die ‘debunkers’ van de ‘Witte Genocide-complottheorie‘ in 2020 nog bevestigen:

A liberal-conservative, he opposed both communism and racism, hoping that: “today’s races and classes will gradually disappearowing to the vanishing of space, time, and prejudice.” Adolf Hitler’s Nazi Party bitterly attacked Coudenhove-Kalergi, asserting that his vision was a masonic plan to enslave Europe. Coudenhove-Kalergi left Freemasonry in 1926. Nonetheless, today’s references to “the Kalergi Plan” are common in right-wing websites and speeches.

Dat Hitler- als vertegenwoordiger van Duits paganisme- de graaf niet mocht, zou komen omdat die kosmopoliet een Europees Duitsland wilde, in plaats van een Duits Europa, zoals we nu hebben onder leiding van dictator Ursula von der Leyen. Het volledige citaat uit Practical Idealism is echter langer, en geeft wel degelijk voeding aan de omvolkings-theorie:

The man of the future will be of mixed race. Today’s races and castes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals

Veldje van de dood bij de Somme. De Eerste Wereld Oorlog gaf het wereldfederalisme haar momentum

De verspreiding van zijn werk zou zijn gefinancierd door de Warburg-bankiersfamilie (die ook achter oprichting van de FED en de Haavara-bank zat) en Nathaniel de Rothschild, zo vond ik hier:

Prominent individuals nanced Kalergi’s Pan-European movement. In 1924, one of Kalergi’s friends, Baron Louis Nathaniel de Rothschild, introduced him to Hamburg banker Max Warburg. Warburg financed the first three years of the movement to the tune of 60,000 gold marks. After their initial meeting, Kalergi and Warburg remained in constant intellectual dialogue thereafter.

Coudenhove-Kalergi zag in Joden het volk dat de aristocratie van geest zou vertolken, zoals ik nu bij oppervlakkige lezing heb begrepen.

Waarom blijft de graaf op zo’n voetstuk staan?

Er is ook een Britse Europarlementarier geweest, John Steward Agnew, die zich afvroeg waarom Coudenhove-Kalergi op zo’n voetstuk staat bij de elite, terwijl hij racistische ideeen had die moderne mensen met strafrechtelijke vervolging zouden bekopen. Zoals over raciale engineering.

Multikulti-primatenteelt, Duitse stad Gutersloh met negerpaspoppen

Volksmenging
Zo kom je dus tot het punt, waar de ‘regse’ medemens mee zit. Er is al een eeuw lang een plan om natiestaten op te heffen en bevolkingen te mengen. Dat plan komt van een aristocraat met invloed op de politieke leiders van Europa. Die politici krijgen ook een prijs van de Coudenhove-Kalergi-stichting als ze het op Pan Europese wijze goed doen, zoals Angela Merkel. Die prijs reiken ze tweejaarlijks uit aan mensen die de Europese eenwording helpen bespoedigen.

Het lijkt mij, dat Ongehoord Nederland het volste recht heeft om haar omvolkings-zorg met Filip Dewinter uit te spreken. En de ‘journalistieke code’ waar de NPO-ombudsvrouw van D66 plots op aanslaat: dat is klassiek meten met twee maten. KRO-Pointer mag mijn broeder in het goede Marcel Crok en zijn Clintel ook met allerlei leugens- onweersproken- door het slijk halen.

Valse ophef

Ongehoord Nederland mag er gewoon niet bij horen, bij de NPO van D66, zoals de bevolking niet bij de besluitvorming betrokken mag worden. Zij, die kosmopolieten, zien zichzelf als die ‘aristocratie van de geest’  en ademen zo toch nog iets van de geest van Coudenhove-Kalergi.

////Update

Praktischer Idealismus
Het is zeer moeilijk een origineel manuscript van Coudenhove-Kalergi zijn ‘Praktisches Idealismus’ te krijgen, maar het is toch gelukt. En verdomd, het staat er echt. Hij wilde een Euraziatisch Negroide ras, ‘Mischlingen’ fokken, geregeerd door een ‘aristocratie van de geest, met de Joden en de resterende bloedadel als regeerders:

Het staat er wel degelijk letterlijk

Omdat volgens Coudenhove-Kalergi de kruising van verschillende rastypen zou leiden tot een sterkere geest (met zwakker karakter), met meer originele persoonlijkheden:

Coudenhove-Kalergi zijn ‘ras van de toekomst’

Dus geen Eurabia, want moslims leven juist gesegregeerd en huwen onder elkaar, hij wilde alle volkeren in de blender doen. Wel zie je veel blanke vrouwen met negers gaan, omdat negers graag een blondje willen. En omdat blanke vrouwen (stiekem) niet zo’n ge-emancipeerde blanke dweil willen, maar een lul van een vent die ze van hun sokken blaast.

 

7 Replies to “‘Omvolking’ mag je niet zeggen! Waarom?”

   1. Zoals Coudenhove-Kalergi beschrijft in ‘Praktisches Idealismus’ is antisemitisme door de eeuwen heen gebaseerd op afgunst. Joden hebben een cultuur/religie die selecteert op een scherpe geest (logisch wanneer je cultuur selecteert op geest en woord) en komen daardoor – zodra ze de ruimte krijgen zoals in Pruisen na toekenning volledige burgerrechten (1869)- automatisch op posities van invloed en financiele welstand.

    Zie ook in de Verenigde Staten, of de snelheid waarmee Israel zich tot toptechnologisch en welvarend land ontwikkelde.

    Afgunst is bepaald geen deugd, haar politieke vertaling heet ‘(nationaal) socialisme’

 1. Je mag trouwens wel meer woorden niet zeggen. Merk op hoe het steevast gaat over ‘migratie’ terwijl men het heeft over IMMIgratie. Want die mensen komen van buiten Nederland of de EU naar Nederland of de EU. Daar willen ze dan blijven, dat is dus immigratie. Dat wordt ook steevast als positief en wenselijk gezien maar je mag het niet benoemen.

  Mooi dat je nog een origineel exemplaar van dat boekje heb kunnen vinden! Nooit gedacht dat een racist zo populair was bij onze elite dat ze er zelfs een politieke prijs naar vernoemd hebben.

  Ik kan me overigens goed voorstellen dat ze in Afrika zo min mogelijk bemoeienis willen vanuit onze Europese elite en helemaal niet zitten te wachten op dit soort plannen. Wat doet Europa op dit moment voor Afrika? Met dat gezeik en getreiter rond Oekraïne wordt er een halve hongersnood gecreëerd. Zelf voedsel verbouwen wordt gefrustreerd door de EU te hameren op ‘biologisch boeren’ met lage opbrengsten en een verbod op het genetisch verbeteren van gewassen. Dankzij dat klimaatgedram is het lastig om een betaalbare en betrouwbare elektrische energie voorzienig op te bouwen aldaar. Afrika heeft heel erg veel te winnen door dat steeds waanzinniger wordende gelul en computermodellen van onze elite te negeren. Dat vanuit West-Europese hoofdsteden ons eigen contingent meer en meer verpest wordt (en niet voor het eerst) is nog tot daar aan toe maar deze ronde van gekkigheid staan ze in Afrika even over. Groot gelijk hebben ze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *