Boer Burger Beweging (BBB), Build Back Better?

SDG17, BBB past in ‘partnerschappen voor de doelen’ bouwen

Wanneer er een katvanger voor plattelandsstemmen- Boer Burger Beweging (BBB) plots in de mainstreammedia ‘gelanceerd’ wordt… Terwijl die de zelfde agenda steunt als het Rutte-regime en het ‘reduceer stikstof’-narratief aanhoudt samen met die andere katvanger op ‘rechts’, Ja21: moeten we dan niet eens kijken of BBB wel zuivere koffie is?

Of is Kerrolaaain van der Plas verlengstuk van het Agro-Industrieel Complex dat zich aan Build Back Better (BBB – 2030 Agenda) committeert met hun LTO, de 2030 Agenda en de 17 SDG-Doelen, zoals ‘klimaatactie’ (SDG13). En ze verplaatsen (deels)het debat van de oorzaak naar de gevolgen daarvan.

Partnerschappen voor de doelen, leave no-one behind, BBB

Wat pleit tegen BBB?
Politiek is het smeden van complotten, samenzweren. Dus is hier sprake van een samenzwering om via lijmen en slijmen de harde kern van de oppositie tegen Rutte-globalisme te smoren, danwel vesplinteren? Het belangrijkste argument daarvoor, is hun ‘handeltje in stikstofrechten’-plan, een reparatiewet stikstof samen met Ja21. Bedenk dat de LTO volledige steun geeft aan dat stikstofnarratief, en ook hooguit debatteert of het een miljardje meer of minder kan zijn, langzamer of sneller.

Maar laten we beginnen, met de constatering dat BBB in haar verkiezingsprogramma punten heeft, die letterlijk van Interesante Tijden vandaan lijken te komen. Neem dit punt:

20 De subsidiestroom naar ‘goede doelen organisaties’ en actiegroepen die politiek bedrijven, en zo het democratisch proces beïnvloeden, wordt gestopt. Goede doelen-organisaties die met hun activisme het leven in gevaar brengen van boeren, burgers en vissers, wordt de ANBI-status afgenomen, zodat zij geen belastingvoordeel meer hebben.

BBB wil minder natuurgebieden, maar dat is het probleem niet

Wanneer zij een ‘Minister voor het Platteland’ bepleiten en langjarige programma’s, doen ze niets anders dan wat het Rutte-regime al doet met haar Nationaal Programma Landelijk Gebied. Bij BBB is dat het eerste actiepunt zelfs, die publiek-private-partnerschappen uit de SDG Doelen (nr 17):

Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.

BBB bepleit dus ‘business as usual’ van de duurzamen die ook in de ‘Nationale Omgevingsvisie’ vastligt: dat je over de termijn van verkiesbare politici een beleid voert, en belangenclubs met ‘experts’ de besluitvorming laat voeren. En dat ingekleed met grappige woordjes als ‘de inboeringscursus’, en populisme over ‘weg met die natuur’ (de Oostvaardersplassen omzetten in woningbouw).

Wat dat betreft is BBB klassiek Domregs, met een waardenpatroon ontleend aan massamedia en het liberalisme. Ze verzwijgen de invloed van WEF, draven mee in het coronaverhaal, en benoemen niet de 2030 Agenda, de coup op natiestaten uit naam van ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’ (UNEP-politiek Verenigde Naties), die  Koning Willem Alexander in september 2020 ook aanhaalt:

De koning, Build Back Better

Als vazalstaat van Amerikaanse ‘democraten’-politiek en Wallstreet (De FED) roept Koning Willy wat Biden en ook Boris Johnson roepen. Dat betekent niet dat Kerrolaain met hun onder 1 hoedje speelt,  de ‘ze snapt er niets van’-hypothese heeft nog mijn voorkeur. Wel betekent dit, dat er geen geloofwaardige tegendruk opbouwt wanneer BBB stemmen wegvangt bij NEXIT-partijen.

Vazallen van Wallstreet

Build Back Better (BBB)
Dat Kerrolaaain als communicatiemedewerker voor LTO-vakbladen werkte, is geen bewijs dat ze direct door LTO en het Agrofood-complex ingefluisterd wordt. Ik werkte als freelancer ook voor Agrio (VORK) maar ben ook geen deel van het LTO/Wageningen UR-complot.  Mijn instinctieve reactie was eerst ook ‘nee, voor zover zij onzuiver op de graat is, moet Kerrolaain net als de meeste boeren en burgers lijden aan onwetendheid gecombineerd met goede bedoelingen.’

Ze is in haar uitspraken redelijk representatief voor hoe er binnen het agro-industrieel complex geredeneerd wordt. De klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt, namelijk bij de 2030 Agenda. Maar bij de Koninklijke Jagersvereniging- een club van het platteland- is dat eender. Dat zou je ‘onbewust onbekwaam’ kunnen noemen, ze hebben er geen oog voor en blijven gefocust op ‘Den Haag’.

Snap je dat niet, of je wilt dat niet zien, dan krijg je die ‘Den Haag’-focus waar BBB ook patent op heeft. Terwijl het Rijk en de Provincies beleid uitvoeren van de Europese Commissie en haar Green Deal. Die zijn weer een vertaling van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, World Economic Forum enz, oftewel ‘Build Back Better’. (BBB)

Agro-Industrieel injecteert het industrieterrein met mest

Zie mijn verhaal in De Andere Krant van komende week, reeds hier besproken bij de regionale situatie in Gelderland: met wat punten en komma’s verplaatsing voeren ze die Green Deal uit.

Ook het percentage grond dat ze uit naam van de valse koppeling natuur/stikstof braak leggen, 10 procent is gelijk aan het getal uit de Biodiverity Strategy van de Europese Green Deal (2019) Op landelijk niveau komt de boerengrondroof dankzij ‘bufferzones’ rondom Natura 2000 gebieden ook op ….10 procent van de bestaande landbouwgrond, 200 duizend hectare. Het PBL mikte in een notitie in april al op 150.000 hectare.

Bedenk dat Nederland zo zal voldoen aan het BRUSSELSE doel dat 30% van het areaal dan op 1 of andere wijze op papier ‘natuur’ moet heten in 2030. Hoewel die doelen vaak een Nederlandse lucht hebben. Immers, de Habitatrichtlijn is ook een Nederlandse richtlijn, die dankzij Hemmo Muntingh (zeker PvdA) werd geimplementeerd. Natura 2000 als netwerk is een kopie van de Ecologische Hoofd Structuur. (EHS)

Rabobank Zeist

Ruimt Alle Boeren Op (RABO)
Bedenk verder ook dat – net als in de visserij- ‘de’ boer niet bestaat. Er zijn vele tegengestelde deelbelangen in de agrarische sector. De meeste boeren zitten met de kloten vastgebonden aan een schuld bij de Rabobank, nodig om emissie-arme stallen te bouwen, grond te kopen, om aan milieuregels te voldoen. Als Rabobank zou ik ook warm voorstander zijn van ‘verduurzaming’, want dat betekent meer schulden in de sector, en schuld is het verdienmodel van Wiebe Draijer en consorten.

In Zwitserland heb je kleinschaliger boeren, die ook aan de deur een eigen slachterij kunnen uitbaten. In Nederland is dankzij alle regulering de kostprijs van een eigen slachterij zo hoog, dat alleen de grote vleesjongens nog slachterijen kunnen uitbaten, de Van Drie-achtige lieden. En dat zijn weer de partijen waarvoor LTO haar best doet.

De toenemende vergrootschaliging is een rechtstreeks gevolg van ‘verduurzaming’ ( = lastenverzwaring). Alleen de grote jongens kunnen de lasten financieren.

De belangen van het Agro-Food Complex met Wageningen UR en ‘Food Valley’, dat Nederland maakt tot tweede agro-exporteur, die zal ook het Rutte-regime niet offeren. Wat wel weg kan, dat is het ‘laaghangende fruit’, de kleinere familiebedrijven die van het stikstofdossier ook als eerste last krijgen. Dat laaghangende fruit was ook de uitkoop-doelgroep bij realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) sinds 1992. (nu Natuurnetwerk Nederland, NNN)

De Rabobank (RABO = ‘Ruimt Alle Boeren Op’) was warm voorstander van die operatie van ongeveer 10 miljard euro, waarbij de overheid als grote speler op de grondmarkt de grondprijzen hielp opdrijven. Niet voor niets werd het ‘Nationaal’ (particulier) Groenfonds bij de Rabobank in Hoevelaken gevestigd, en bestuurd door Wim Meijer van de Rabobank (eerder commissaris koningin in Drenthe)

Boeren wegpesten is SDG15, energiearmoede is SDG13

Mee in het door 2030 Agenda getrokken karrenspoor
Nu wordt dus het budget voor dat zelfde project (EHS/NNN), het met gemeenschapsgeld wegkopen van boerengrond, voor 2030 dik 25 miljard euro gereserveerd. Lees ik dan het voorstel van BBB en Ja21 hun voorstel voor een stikstofreparatiewet, dan zouden een aantal passages rechtstreeks kunnen komen uit eigen artikelen hier. Maar als ze dan voorstellen als ‘oplossing’ om een handel in stikstofrechten te beginnen, zoals men ook al handelt in CO2-rechten en fosfaatrechten: geeft BBB dan eigenlijk niet aan onderdeel van het probleem te zijn?

Dan volg je wel het karrespoor dat vanuit Brussel en Den Haag is getrokken. Maar dat kan ook pragmatisme zijn, calculeren wat haalbaar is. Wat politiek gezien in ieder geval zo is: BBB helpt met JA21 mee aan de versplintering van de oppositie.

Ze zijn katvanger voor de ‘boze burger’ die het meeste last krijgt van de 2030 Agenda-politiek, stemmen die anders naar de grootste ledenpartij van Nederland zouden gaan, de FvD. Net als de PVV van Geert Wilders, die nooit een serieus alternatief op rechts kan zijn, omdat het geen ledenpartij is. Zulke clubs geven de ‘boze burger’ het (valse) gevoel toch gehoord te worden. En dat is wel een strategie uit de SDG-doelen (SDG17, building partnerships for the goals), het onderdeel ‘leave no-one behind’.

SDG 15: boeren onteigenen en landbouwgrond braak leggen

Via schijnbare tegenstelling aan ‘de macht’ trek je dan juist de oppositie in het kamp van die macht, je laat ze met wat nuances alsnog steun geven aan de agenda die ‘de verbouwing van Nederland’ heet volgens het ministerie van Hugo, ‘De Transitie’, reeds vastgelegd in de Nationale ( particulier-globalistische) Omgevingsvisie. (2019)

Waarom is er een spoedwet voor woningbouw op het platteland nodig, als de groeiende woningbehoefte en populatiedruk vooral op het conto van massa-immigratie te schrijven zijn? Wie kent het liedje ‘vijftien miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde’ nog, dat was 1995. Bevolkingsgroei komt niet op het conto van de autochtone populatie, maar van de import. Wie profiteert er van 1 miljoen huizen, behalve de bouwlobby?

Zo kun je ook de vraag stellen: wie profiteert er uiteindelijk van BBB, behalve het met multinationals verweven agro-industrieel complex, en hun World Economic Food Hub, Wageningen UR, Food Valley, DSM Unilever cs?

BBB zegt daar niets over. Al met al is BBB dus vooral een zoveelste reguliere partij, met ‘Den Haag’-focus de oorzaak niet benoemt (Eurofederalisme en globalisme, uitholling natiestaat), maar die enkel de gevolgen van die oorzaak helpt afzwakken of bijdraaien. Ze geven valselijk het idee aan ‘de boze burger’ dat ze een geloofwaardig alternatief zijn.

Maar ze rijden over het zelfde karrenspoor dat WEF-schandknaap Rutte en Hugo ook berijden, en dragen bij aan de versplintering van geloofwaardige oppositie. Ze verplaatsen debat van de Oorzaak naar gevolgen, punten en komma’s. Maar misschien hoort dat wel weer bij Nederland, het radicale midden houden.

Daarnaast; het FVD heeft weliswaar veel aanhang op het platteland, maar is in haar kern een urbane club, met Uber-urbaan Thierry. Jan Cees Vogelaar ging als boerenvoorvechter ook al weg bij de FvD, dus houden we het bij klassieke ‘versplintering’ op ‘rechts’, omdat ieder voor eigen parochie preken wil.

10 Replies to “Boer Burger Beweging (BBB), Build Back Better?”

 1. En zo wijst de hele alternatieve media naar elkaar en is iedere tegenstander van de regering “kontroold oppozisjun”. We zullen t nooit weten. Martin Vrijland verdenkt jou er ook van…. Maar mss heb je gelijk hoor.

  1. .het is niet meer dan geinformeerde speculatie, het is pas een interessant artikel na wederhoor van Kerrolaaain zelf, dat hele SIE OO-gebeschuldig binnen alternatieve media gaat ook wel eens wat te ver. ik hou het op een complot van domheid, daarom noem ik het ook ‘Domregs’

 2. Dat de Den Haag focus BBB parten speelt, evenals veel media, kan wel eens de kern van het probleem zijn. Dan gaat men zich vanzelf bezighouden met de punten en komma’s want over meer wordt er niet beslist in Den Haag. Met 1 kamerlid en als nieuwe partij is BBB natuurlijk een dwerg vergeleken met de gevestigde partijen (die zo vergroeid zijn met de staat dat geen eens leden nodig hebben.) Dan heeft ze ook een enorme achterstand dus het is toch knap dat BBB sowieso zo’n programma heeft en het de progressieve partijen met hun boer=lul, klimaat=erg, biodiversiteit=heilig gepraat het moeilijk maakt.

 3. Interessant en knap artikel. Ik was stomverbaasd toen ik Caroline van der Plas een naam hoorde noemen van een vrouw die zij voordraagt om te bemiddelen: Louise Fresco. Ik heb Caroline gemaild en gevraagd: welke adviseur heeft u? Voor welk karretje laat u zich spannen Caroline? Louise Fresco is een heel foute zet, de slechtste keus. Louise Fresco is anti natuur, maar vóór technische vooruitgang. Voor robotisering en globalisme. Ze is lid van de Trilaterale Commissie (van Rockefeller). Fresco had nooit als baas in Wageningen (WUR) mogen zitten. Ze is ook commissaris van Syngenta en voormalig (betaald) adviseur van Rabobank en Unilever. Kijk o.a. eens op https://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Fresco .
  Dus ja… BBB en Caroline van der Plas? Ik kies voor Thierry Baudet en zijn mensen.

 4. Zo te lezen zijn jullie nog niet overtuigd van de BoerBurgerBeweging, gelukkig ziet Nederland dat overtuigend anders. We mogen trots zijn dat het anders moet met de Hollandse boeren. Ze tellen dagelijks ons voedsel en hebben passie voor hun dieren. Koop lokaal en steun de boeren met https://vleeskopenbijdeboer.nl de website voor en door boeren.

  1. ‘passie voor je dieren’, dat klinkt een beetje verdacht. Ik bedoel
   a. ze gaan allemaal naar de slager
   b. ze dragen oormerken omdat het nummers zijn in een administratief EU-systeem, net als wij, ‘burgers’…
   c. ze worden na enkele uren of dagen als kalf bij de moeder vandaan getrokken en in plastic isolatiecelletjes neergezet, vanwege de passie voor de dieren/het rendement

   En dan, passie heb je bij de seks, dus met je vrouwtje/mannetje bij het klaarkomen, niet met het volgooien van een koe met opfokvoer zodat ie zo snel mogelijk rendement geeft om de Rabo-hypotheek af te lossen, tenzij het daar niet helemaal goed is in de bovenkamer

   En dan, wie is ‘Nederland’: Ik kwam ‘Nederland’ nog nooit op straat tegen.

   Dus wat is BBB, wanneer je die boerenzakdoekjes en de uitgekiende reclamecampagne van het marketingbureau even wegstript? LTO. En wat is LTO? LNV + Wageningen UR + Rabobank + Unilever & Food Valley en WEF Food Hub en 2030 Agenda, verdere technocratisering van de landbouw tot Kolchoz 2.0, het agrofood-industrieel complex ten dienste van de SDG-doelen en ‘how to feed the world in 2050’, waarvoor alle familiebedrijven die niet technocratisch geoptimaliseerd zijn nog steeds mogen worden weggekocht van BBB. Omdat BBB gewoon LTO is, oftewel de voortzetting van VVD/CDA-politiek met andere middelen, inclusief wat stupide geschop tegen ‘links’, alsof dat nog bestaat in traditionele zin, die stropop. Neoliberalen, VNO-NCW-tuig is niet van communisten te onderscheiden, beiden gebruiken ‘De Staat’, het ambtelijk apparaat en wetgeving voor eigengewin

   De meeste moderne boeren geven geen hol om natuur en landschap: zie maar naar buiten, die doodstille agro-industrieterreinen waar de laatste landschapselementen sneuvelen, het liefste egaliseerden en vernietigden ze gisteren nog de laatste natuurhistorische elementen om nog een stuiver per liter extra er uit te persen vanwege de hoge pacht en Rabohypotheekrente, en dan ook nog een Calimero-verhaal ophangen ‘tis nie eerluk’. En weidevogelbescherming doen ze alleen nog voor subsidie. In mijn jeugd ging dat om niet. Los je de kernoorzaak daarvan niet op, misschien krijg je dan ‘passie voor je dieren’…

   Omdat het ook vaak gewoon Radio 538/Q-music-Nederlanders zijn, van het zelfde slag dat de laatste bomen uit de tuin ruikt vanwege de ‘overlast’ van takjes op de stoep en blaadjes in de dakgoot. Moet je ook trots op ‘De Nederlander’ zijn? De Nederthaler en z’n tulluvisie

   Het is altijd ‘wij vinden natuur ook belangrijk hoor, maaaaarrrr’, kortom, slap VVD-gelul, ‘Liever Baanuh dan Bomuh’

   En dan dat hele idee van ‘hardwerkendu mensuh’, alsof je dan moreel hoogstaander bent: Je bedoelt dat je voor je inkomsten veel meer werk moet verrichten dan een ander die het handiger aanpakt, en zo probeer je via morele overcompensatie alsnog je gram te halen.

   Let op, die consumenten die bij je boerderij eens in de tachtig maanden een onsje vlees halen tijdens een elektrische fietstocht, die kopen ’t even goed bij de Macdonalds met vlees van Oekraine-stieren, dat zal ze letterlijk worst zijn. De loyaliteit van die aanhang, ‘De Nederlander’, oftewel ‘de massa’ is flinterdun

   Formuleer als boeren dus een MOREEL verhaal dat het qua kracht wint van de dierenrechtlobby, zo heb ik al bij mijn toespraken in Dronten en Emmeloord gezegd bij het boerenprotest. Dat je ‘passie voor je dieren’ zou hebben, zal velen niet overtuigen

   MvG
   Mr. Mephistoles
   Advocaten der Duivel Inc
   Goede Bedoelingen 1
   666 BBB Hellevaartsluis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *