‘Stroe City’ -proefballon leidt af van Hugo’s ‘groene’ landroof

Een veelvoud van ruimte woningbouw

Meteen donderdag 23 juni, de dag nadat de boeren bij Stroe in de Gelderse Vallei hun protest hielden (22 juni) lanceerde Gelders gedeputeerde Peter Kerris een proefballon; ‘Stroe City’, er zouden 25 duizend huizen komen bij dit dorp van tweeduizend inwoners in de gemeente Barneveld (60 duizend inwoners).

De ruimtelijke ingreep in de Gelderse Vallei die de provincie voorneemt (900 hectare in de Gelderse Vallei) uit naam van de ‘verstedelijkingsstrategie’ is echter een fractie van de ruimtevraag van klimaatpolitiek uit de Green Deal en Klimaatwet/Stikstofwet: Meer dan 20 duizend hectare.

Dat kun je opmaken uit de beleidsstukken genaamd ‘Naar een Nieuwe Kaart van Gelderland’. Dat is de lokale vertaling van de ‘Nationale Omgevingsvisie’ die met de Omgevingswet en haar ‘duurzame ontwikkeling’ ( = onteigening) juridische tanden krijgt. 

Woningbouw een fractie van braakleggingspolitiek

Voor ‘transitie’-politiek 1,8 maal beschikbare ruimte nodig
Zo voldoet die provincie op lokaal niveau aan het 10%-braakleggingsdoel dat de Europese Commissie afkondigde in haar ‘Biodiversity Strategy’ (2019), onderdeel van de Green Deal. Ook het voornemen om een miljard bomen te planten van de Europese Commissie voor haar CO2-politiek, is letterlijk door het provinciebestuur vertaald; zij willen er 1 miljoen bij planten. Daarnaast zou voor 2030 maximaal 2000 hectare aan zonnefarms nodig zijn.

Gelders commissaris van de Koning, John Berends (CDA), stelt op 14 juni in een Statenbrief, dat door die ‘transitie’-politiek een ruimtevraag is die 1,8 maal meer is dan de beschikbare ruimte. En dat in die typische ‘slecht voor je bloedduk’-taal van mensen zonder achting voor waarheid ( = bullshitters):

De ruimtedruk in Gelderland is groot. Berekeningen laten zien dat we 1,8 keer Gelderland nodig als we alle beleidsambities bij elkaar optellen. We zullen keuzes moeten maken en, waar het kan, zaken slim combineren.

Deze “ruimtelijke puzzel” willen wij samen met de Gelderse partners leggen met de provincie als ‘gebiedsregisseur’. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ( Hugo, CDA) vraagt de provincies om – vanuit deze rol – in juli 2023 met een voorstel te komen en hierin de nationale opgaven een plek te geven. Wij gaan voortvarend aan de slag en willen het gesprek nog voor de zomer openen om de mening en beelden van de partners en de inwoners van Gelderland op te halen

In Gelderse vallei komen 40duizend woningen, ongeveer 900 hectare

Die proefballon ‘Stroe City’ was dus bedoeld als discussie-uitlokkertje, met de groeten van gedeputeerde Peter Kerris. Er is al een heel tijdspad opgezet, waarin hun provinciebestuur werkt naar een ‘bod’ richting het Rutte-regime. (oktober 2023) Dat ging van start op 23 juni met de proefballon als onderdeel van het ‘communicatietraject’. Dat vind je hier nog in plaatjes weergegeven, met tussentijds ‘mijlpalen’ wanneer ze weer meer zonnefarms en nieuwe nepnatuur over de rug van boerenfamilies door de strot hebben geduwd;

Het tijdspad om de ‘transitie’ door het keelgat van Gelderlanders te schuiven. het zal in FRL eender zijn

Omdat ik jaren in die regio woonde, en ook het Binnenveld bij Wageningen op mijn broekzak ken, voel ik me nog een klein beetje Gelderlander. Ik werkte vroeger ook voor die gelijknamige krant, editie Ede/Wageningen en af en toe Arnhem. Dus heb ik met de inwoners te doen, dat ze net zo’n leugenachtig, achterbaks en lafhartig provinciebestuur hebben als wij hier in Friesland.

Nu heb ik niets tegen slootjes en meer vogeltjeland, in tegendeel. Maar wat zij ‘natuurontwikkeling’ noemen is meestal gewoon ‘cultuurvernietiging’, nepnatuur, wilderkitsch met ganzenplagen, ten koste van de bestaande landschappelijke waarden. En het zijn niet de agro-industriele bedrijven die sneuvelen, het spul waar de LTO het voor opneemt, maar juist de kleinere bedrijven.

Uitzicht op Binnenveld vanaf Grebbeberg op Wageningen, uit de richting waar de Duitsers kwamen

Wollige taal verhult totalitaire regeerstijl
‘Samen’, ‘partners’ en ‘gesprek’, wollige bestuurderstaal  van John Berends vermomt hier ordinair totalitair bewind. Via een ‘Gelders Ruimtegesprek’- dat zijn ‘communicatie-bijeenkomsten’ (met belastinggeld gefinancierde beleidsverkoop door private partijen)- moet in Brussel en bij conferenties van de Verenigde Naties (het dictaat van Parijs, 2015) bepaald beleid zo een lokaal sausje krijgen.

En niet boos worden, want dan komt hun gewapende belangenbehartiging (de politie) op je af. Zo noemde hun overheid de succesvolle anti-windmolenactivist  uit de VeenkolonienJan Nieboer ook al ‘windmolenterrorist’. Hem hangt nu een jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Je moet alles dat dit leugenachtige tuig je voor houdt goed vinden, anders criminaliseren ze je.

De NCTV (Ministerie van Staatsterreur/Veiligheid) zette Farmers Defence Force ook al in die hoek, van terrorisme. Maar hun overheid ziet dat in de woorden van John Berends natuurlijk geheel anders:

Als we in gesprek gaan over de Gelderse leefomgeving is het van belang niet alleen te praten met organisaties en medeoverheden, maar expliciet de inwoners van Gelderland te betrekken– jong en oud! In onze aanpak is daarom een “tour de Gelderland” voorzien.We gaan langs in de Gelderse streken en halen op wat daar leeft en welke beelden inwoners hebben van hun Gelderland van de toekomst.

Speciale aandacht besteden we daarbij aan jongeren want het gaat om hun toekomst.Wij willen hen nadrukkelijk een stem geven in de Gelderse ruimtelijke puzzel’

Met mmv Rob Swart (Wageningen UR/RIVM) in 2002 geschreven, betaald door Rockefeller Foundation. De Wil tot Macht maar dan met andere modellen. Nu staat ‘transitie’ in ieder nationaal en lokaal beleidsstuk

Ik lees bij John Berends zijn brief aan Statenleden een verregaand bestuurlijk cynisme. Maar blijkbaar word je anders geen commissaris van Koning Bilderberg. Bestuurlijk in beton gegoten klimaatpolitiek uit een Brussels dictaat, de verbouwing van het platteland tot moerasgebied en energie-industrieterrein, die noem je dan ‘puzzelstukjes’ die we samensamensamen gaan invullen.

Ze starten kortom een reclamecampagne om het eigen beleid te verkopen, over politiek die Hugo de Jonge’s ministerie ‘de verbouwing van Nederland’ noemt. Vergelijk het cynisme daarachter met de wijze waarop Duits dictator Ursula von der Leyen voor haar Green Deal een ‘inspraak’ organiseerde met ‘300 duizend inzenders’. Die mochten ook ‘in gesprek gaan’

Het karrenspoor is getrokken, wij storten ons in de ruimteverslindende klimaatpolitiek. En voor hun democratisch zelfbeeld mag u dan bij een marketingbijeenkomst voor jan met de korte achternaam komen opdraven, en niet boos worden aub. Uw enige rol is dat U moet betalen, at gunpoint.

2 Replies to “‘Stroe City’ -proefballon leidt af van Hugo’s ‘groene’ landroof”

  1. Hier zie hoe een nep-democratie werkt. “Een stem geven” is veelzeggend. In een democratie heeft de burger een stem en is die bepalend voor het bestuur en beleid. We zien hier dat de overheid beleid bepaalt en daar vervolgens draagvlak onder gaat bouwen.
    Overigens heb ik nog een theorie over de nep-democratie. Wie gaan daar in functioneren in die omgeving van leugen en bedrog? Cynici, naïvelingen en volbloed sociopaten, we komen dus uit bij kakistocratie. Volgens mij zijn we daar al.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *