Driekleur op zijn kop door heel Friesland

Noord Friesland

De blokkade van de haven van Lauwersoog was om tien uur ’s ochtends al opgelost, terwijl bij IJmuiden zich een hele armada had gevormd. De vissers waren al weer vissend op het Wad in de verte te zien. Ik sprak in de haven van Lauwersoog nog even met Johan Rispens van de ZK18 ‘Liberty’ die via de app contact had met de veroorzaker van het nieuwe hoofdpijndossier voor kustvisserij: Henk ‘Stikstof’ Staghouwer.

De ‘Vertrouwen’ heeft er ook geen vertrouwen in

Daarover willen zij deze week met de Groninger minister in gesprek, misschien wel tegen beter weten in. In zijn tijd als voorzitter van het Waddenfonds was Staghouwer de grootsponsor van milieuclubs die het Wad visserijvrij willen maken. Denk aan Natuurmonumenten uit Amersfoort, Vogelbescherming uit Zeist.

‘…niet op voorhand uitsluiten dat’…

Het zou er op neer komen dat voor 2023 meer dan honderd scheepjes een investering van een ton moeten doen om hun motoren aan te passen vanwege NOx-emissies omdat ‘niet valt uit te sluiten’ dat zij bij het langsvaren van een juridisch moerasgebied, genaamd ‘Natura 2000’ een ‘significant’ effect zouden kunnen hebben.

Oftewel, ook hier gebruiken ze ‘stikstof’ als stok voor een koude sanering. Ondertussen zijn de grootste NOx-uitstoters uit de industrie vooralsnog gevrijwaard, of ze hoeven die emissies zelfs niet te registeren. Maar een klein garnalenkottertje op de immense kustzee- staat wel op het vizier van de LNV-stikstofbureaucratie.

De vissers waren al weer achter de garnaaltjes aan om 11 uur

Maar ga eens in de schoenen van die vissers staan: wat moet je… Meewerken betekent een bureaucratische strop om je nek en lastenverzwaringen die je financieel kwalijk kunt bolwerken. Niet meewerken betekent dat Henk Staghouwer en zijn Communisten Unie (CU) staatsgeweld tegen je gebruikt.

Bij Morra

Hun overheid dwingt je dus tot mega-investeringen voor een dossier dat van Kafkaeske absurditeiten aaneen hangt. Wanneer je als voedselproducerende sectoren met zo’n overheid te kampen hebt, kun je niet anders dan de vlag ondersteboven hangen, zo besloten de boeren al en de vissers volgen hen. Nederland op zijn kop.

De Liberty van Rispens vaarde weer uit

De Vertrouwen gelooft er niet meer in

De ironie wilde dat een Wieringer scheepje ‘Vertrouwen’ heet, maar tegelijk de vlag op zijn kop heeft hangen in de haven: de eigenaar had er duidelijk geen vertrouwen meer in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *