Mag Politie mag per 1 juli eerst schieten, dan praten?

Schietende politie niet meer te vervolgen als burger bij disproportioneel geweld

De politie schoot gisteravond in Heerenveen gericht op een zestienjarige jongen, Jouke die in zijn trekker voorbijreed. Die agent komt daar (mogelijk) mee weg dankzij het in werking treden van de ‘stelselherziening geweldsaanwending’ per 1 juli (politie niet langer als burger vervolgd, maar door korpschef ingedekt). Tegelijk tekende Commissaris van de Koning Arno Brok met 18 ongekozen burgemeesters en de Dijkgraaf van het Waterschap de ‘Friese Norm’, een soort oorlogsverklaring aan de Friese bevolking.

Daarmee geven ze gestalte aan de RIEC-gedachte dat er ook in Friesland sprake zou zijn van ‘vermenging van boven en onderwereld.’  Dat is wat ze ‘ondermijning’ noemen bij hun Ministerie van Staatsterreur (veiligheid), een term afkomstig uit de drugswereld.

CIn de praktijk betekent die netwerk-aanpak dat ze vrij toegang willen tot alle economische transactiegegevens en communicatie, en dat de Trias Politica wordt ondermijnd. Die aanpak van netwerkbestuur (SDG17) past in de 2030 Agenda, waar ook het vernietigen van de boerenstand uit voortkomt (SDG13, SDG15) 

Door ‘Friese Norm’ heten opstandige boeren voortaan ‘terrorist’

Term uit de drugswereld nu op burgers geplakt
Zo zouden ‘witwaspraktijken via onroerendgoed-transacties’ voorkomen worden. Daarom mobiliseren openbaar bestuurders ook al boeren en vissers, die als oren en ogen van de politie zouden moeten werken. In de praktijk heeft echter niemand last van een wietplantage hier of daar in een boerenschuur. Dus wat is nu het probleem dat met deze aanpak bestreden wordt?

Dit gebeurt omdat de rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, en alle overheidslagen bij elkaar in een Veiligheidsberaad gaan en zich focussen op ‘lastige mensen’, zoals activisten die hun windmolenprojecten tegenhouden. (denk aan Jan Nieboer, die door hun openbaar bestuur als ‘windmolenterrorist’ werd gecriminaliseerd)

De term ‘ondermijning’ is met de ingang van de 2030 Agenda in 2016 in zwang gekomen, via de zogenaamde Regionale Informatie en Expertise-centra (RIEC). Voor De Andere Krant en hier op Interessante Tijden heb ik als driemalig slachtoffer van disproportioneel politiegeweld regelmatig over die ontwikkeling geschreven. Zo is er ook een ‘netwerk weerbaar bestuur’ opgericht, waar je de zelfde kretologie over ‘veerkracht’ tegenkomt, een term die ook uit de 2030 Agenda.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

De 2030 Agenda is de privatisering van publiek bestuur en publieke ruimte, voor de belangen van banken, multinationals en internationale clubs als het WEF. De Vereniging Nederlandse Gemeenten steunt die agenda met ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’. Die agenda werkt ten koste van mkb en burgerlijke vrijheden, met een beroep op abstracties als ‘klimaat’ en ‘biodiversiteit’.

De term ‘ondermijning’ werd voor het eerst gebruikt door korpschef Bernhard Welten in 2006, toen refereerde hij aan drugscriminaliteit. Inmiddels lijdt de term aan inflatie, en kan men met ondermijning ook dwarse burgers en boze boeren bedoelen, alles dat het gezag van hun overheid ter discussie stelt.

De Verbouwing van Nederland (‘klimaattransitie’)is al vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie

De aanleiding voor de ‘Friese Norm’ heeft niet te maken met een groei in criminaliteit in afgelopen tien jaar. De aanleiding is dat ze de bestuursstructuur aanpassen naar een nieuwe meer totalitaire regeerstijl. Dat is de ‘1 Overheid’-gedachte, waar alle bestuurslagen met 1 stem spreken. Die ene stem moet de totalitaire politiek van de 2030 Agenda faciliteren en haar ‘klimaatactie’ (SDG13), waar het onteigenen van boeren onderdeel van is, de ‘Verbouwing van Nederland’ die in de Nationale Omgevingsvisie en de Klimaatwet gestalte kreeg, en via de ‘Regionale Energie Strategie’ (RES), alle windmolens en zonnefarms.

‘Duurzame’ energie, door belastingbetaler gefinancierde beleggingsproducten voor banken en verzekeraars

Voor die zonnefarms zijn beleggers op zoek naar boerenland, waarvoor ze dan dankzij alle klimaatsubsidies 6000 euro per hectare per jaar krijgen.

Omdat men voorziet dat mensen niet graag worden gedwongen hun centrale verwarming tegen 40 duizend euro gedwongen investering/schuld in te ruilen voor een warmtepomp, en omdat mensen niet graag bestolen worden op basis van leugens over CO2 en stikstof, is er een meer repressieve en agressieve overheid nodig die op basis van geweld en intimidatie alle verzet preventief de kop in drukt.

Dat is natuurlijk niet ze uit naam van ‘Friese Norm’ zeggen. Maar dat kun je wel opmaken uit de praktijken van het RIEC, waarbij ze ook hun media inzetten tegen bij voorbaat verdachten. (denk aan het zwart maken tot ‘terrorist’ van uitgeverij de Blauwe Tijger) Net als de 17 SDG’s klinkt het verkooppraatje als iets waar je nooit tegen kunt zijn.

Je mag de klimaatmaffia niet in de weg zitten

Eerst schieten dan praten per 1 juli
De ‘ondermijning’-filosofie van Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie, behelst een overheid die preventief ingrijpt. Zo willen ze mensen die nog geen strafbaar feit hebben begaan al te kunnen volgen, en hinderen. Daartoe zijn organen als het RIEC opgericht en de NCTV, de PR-club van het Ministerie van Veiligheid die politieke oppositie ‘framet’ als ‘terrorisme’.

Inmiddels heeft korpschef Henk van Essen met de Minister van Veiligheid ook de geweldsdrempel voor de politie verlaagd, via de ‘stelselherziening geweldsaanwending’. Per 1 juli mogen ze eerst schieten en dan praten, zonder dat een politie-agent voor zijn geweldpleging nog voor zijn gedrag als burger voor de rechter hoeft terecht te staan. Zo zijn ambtenaren dus meer gelijk voor de wet gemaakt dan anderen.

Nog gemakkelijker wegkomen met politiegeweld

Aanleiding van die maatregel kan zijn, dat de korpsleiding en het Ministerie van Veiligheid op de vingers getikt werden door Nils Melzer van de Verenigde Naties. Die hekelde het disproportioneel politiegeweld bij vrijheidsdemonstraties in een brief. Melzer kreeg geen antwoord van het Kabinet, en ook geen steun vanuit de eigen organisatie.

Henk van Essen ontkent dat hier sprake van zou zijn. Al zijn vele filmpjes getoond waarbij weerloze mensen op de grond geschopt werden en waarbij politiehonden werden opgehitst om iemand te bijten. Bij elkaar zien we dus een overheid die steeds verder radicaliseert en die de vijand van de eigen bevolking is geworden. Dat is logisch, wanneer je weet welke politiek ze uitvoeren, namelijk de globalistische lijn van de 2030 Agenda die de ‘groene’ coup op natiestaten betreft, vastgelegd in de Green Deal van Brussel.

Je kunt een filmpje zien waar Klaus Schwab van het World Economic Forum al spreekt over een ‘toenemend kwadere bevolking’ waartegen regeringen ‘zie nesseserrie priekaussions’ zouden moeten nemen.

One Reply to “Mag Politie mag per 1 juli eerst schieten, dan praten?”

 1. Het is niet helemaal duidelijk wat daar gebeurd is in Heerenveen, deze beelden bij de NOS zeggen niet alles. De rijksrecherche heeft er weer een mooie klus aan om dit te gaan onderzoeken. Het is in elk geval met een sisser afgelopen tot nu toe:
  https://nos.nl/artikel/2435558-drietal-verdacht-van-poging-tot-doodslag-bij-trekkerprotest-a32-heerenveen
  Voor mij lijkt het alsof op het moment van richten het voor de agenten uitziet alsof de tractor richting iets links buiten beeld beweegt. Op het moment van schieten is de bocht naar rechts ingezet maar dat zie je alleen wanneer je gericht naar de voorwielen van de tractor kijkt. Dat was voor de agenten nauwelijks tot niet te zien op dat moment. Na net lossen van de schoten is het veel duidelijker dat de tractor naar rechts wil en wordt er niet meer geschoten. Volgens mij heeft die kar hooi de inzittenden van de tractor gered want dit had heel anders kunnen aflopen.

  Dat de aanpak van ondermijnende activiteiten ook tirannieke trekjes kan krijgen is duidelijk.
  Het probleem met deze moderne overheid is ook dat iedereen schuldig is verklaard aan ecologische misdrijven. Want bij zo ongeveer alles wat we doen met moderne technologie ontstaan hetzij stikstofverbindingen, hetzij CO2 doorgaans beide. De theoretische gevolgen daarvan worden je tot op het 10e orde effect nagedragen.
  Ik bedoel, er kan minder gebouwd worden omdat op bouwplaatsen vrachtwagens en busjes rijden, die stoten stikstofoxiden uit die reageren tot andere stoffen die neerslaan in Natura 2000 gebieden waardoor plant x beter gaat groeien en daardoor plant y verdringt en dat mag niet en daarom kan je geen huis bouwen.
  Op deze manier mag niemand ook maar iets doen. Maar wie wel of geen last krijgt met handhaving van ‘ecowetten’ is een kwestie van totale willekeur door de overheid, of beter het kabinet want die stuurt dit aan. Dat is dus een van de kenmerken van een tirannieke staat.
  Het opdoeken van tientallen procenten van boerenbedrijven wegens de staat van plantjes in de Natura2000 gebieden is ook zo’n absurde rechtvaardiging dat het overkomt als een regelrechte aanval en intimidatie campagne vanuit het kabinet. De boodschap lijkt te zijn: “Wij (het kabinet) kunnen echt alles doen wat we willen, buig voor ons, doen absoluut alles wat we zeggen of we maken je helemaal kapot.” Daar zie ik vooral de invloed van D66 in. Die zijn zo overtuigd dat ze ‘de wereld moeten veranderen’ dat ze geen enkel probleem meer hebben met dwang en geweld. Ik heb ook even iets te veel D66ers gehoord die vinden dat ‘lager’ opgeleiden niet meer mogen stemmen.

  Ik mag hopen dat het RIEC zich louter met echt criminele activiteiten bezig houdt. Drugsgebruik is echt wel een probleem en de criminele organisaties erachter zijn inmiddels oppermachtig. Van dat soort lui wil je ook geen dependance in de buurt, ook niet in lege boeren schuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *