Overheden lenen recordbedrag NWB voor financiering 2030 Agenda

Vreemd geld aan trekken op de NASDAQ als eerste Nederlandse geldinstelling

Waterschappen gaan steeds meer schulden aan bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), om zo Rutte’s klimaatpolitiek te kunnen financieren, naast de Waterschapsbelasting. Dat toont het jaarverslag van de NWB van 2021. Zij spreken over een ‘recordbedrag’ van 12 miljard euro dat ze aan publieke instellingen als Waterschappen uitlenen.

Dat steken die Waterschappen dan in bijvoorbeeld ‘klimaatadaptatie’, zoals het onder water zetten van boerenland uit naam van wateropvang. (‘groenblauwe dooradering’)Voor die politiek hadden de Waterschappen in 2021 (7,8 miljard euro) ruim 2 miljard euro meer nodig dan in 2014, naast inkomsten uit de Waterschapsbelasting (3-4 miljard per jaar).

Om vreemd geld aan te trekken met ‘groene’ obligaties (Green Bonds) – 21 miljard euro sinds 2014- ging de NWB naar de beurs voor Amerikaanse effectenhandelaren, de Nasdaq in haar ‘sustainable bond network’.

Recordbedrag uitgeleend, bron jaarverslag 2021

Top vijf van Nederlandse banken in balans
Met 90 miljard euro op de balans zit de NWB in de top vijf van banken in Nederland. Toch hebben de meeste mensen zelden van die publieke bank gehoord, die optreedt als geldschieter voor overheden, zoals uw (hun) gemeente die zij ‘klanten’ noemen.

De grootste leningen heeft de NWB uitstaan aan woningcorporaties die sociale huurwoningen bouwen, 30 miljard euro. Sinds 2019 noemt de NWB dat SDG Housing omdat de voorgenomen massale woningbouw op boerengrond ‘duurzaam’ moet, met minimaal energielabel B. Die leningen verkoopt de NWB dan weer op de private geldmarkt als ‘SDG Housing Bonds’, en hier zat de grootste groei in aantrekking van vreemd vermogen.

Vanaf 2014 tot nu had de NWB zo 21 miljard euro aan ‘groene obligaties’ uitstaan bij private investeerders.

Omdat ‘klimaatadaptatie’ door overheden ‘groen’ heet kan de NWB de investerings-schulden die de overheden bij de NWB aangaan dan verkopen op de geldmarkt als ‘Green Bonds’. Dat doet de NWB sinds 2014. Die obligaties die de NWB uitgeeft kunnen een looptijd hebben van 30 jaar.  De NWB lift zo mee op de handel die Klaas Knot en Frank Elderson via de BIS afdwingen en het ‘network for greening the financial system’.

Sinds 2014 begonnen met aantrekken vreemd geld (bonds)

Ze dwingen hun ‘klanten’ via deze leningen om meer aan de CO2-politiek deel te nemen, volgens het PCAF-systeem (Carbon Accounting financiele portfolio, CO2 als maat voor ‘goed bezig zijn’)

Zoals de NWB stelt, doen ze mee aan Net Zero (geen goedkope energie meer in 2050, CO2) en moeten alle instellingen waar ze geld aan uitlenen in 2023 tonen hoe ver ze zijn op wat ze ‘the Road to Paris’ noemen, oftewel de Green Deal van Brussel en de 2030 Agenda van de Verenigde Naties.

Daar aan verbonden zijn ook de ESG-criteria (Environmental & Social Goals) zodat private instellingen de CO2-politiek van de VN kunnen afdwingen via het investeringsportolio.

Advertentie over betrouwbaarheid, De Staat staat altijd garant

Belastingbetaler redt NWB altijd: Triple A
Om de 2030 Agenda en de SDG Doelen te financieren trekt de NWB nu privaat geld aan via de beurs van de Amerikaanse vereniging voor effectenhandelaren, de Nasdaq. De NWB trok via handel in zogenaamde ‘Water Bonds’ en Green Bonds sinds 2014 zo 21 miljard euro aan van private investeerders. Die obligaties meet jaarlijks rendement van 0,5 procent zijn van Triple A-rating omdat de Nederlandse belastingbetaler altijd garant staat.

De winst van een private investeerder komt indirect dus uit belastinggeld. Immers, de Waterschappen, publieke organen geven meer geld uit dan ze in kas hebben. Dus moeten ze geld aantrekken dat ze niet hebben. Dan springt de NWB in, die tegen rente (vast of variabel) het kapitaal voorschiet, met de eis van ‘vergroening’ (CO2-politiek)

Alles onderworpen aan de CO2-politiek

Volgens een medewerker van de Treasury bij de NWB die ik sprak voor advies, zijn de winsten op die obligaties relatief laag, dankzij het kleine risico dat je als investeerder loopt. Immers, de Triple A-status dankt de NWB aan het feit dat het een publieke instelling is die valt onder het Ministerie van Financien.

Oftewel, gaat ’t mis, dan staat U en anders ik wel garant voor de uitbetaling.

De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van de NWB. De publieke bank werd al in 1954 opgericht na de Watersnoodramp in Zeeland. Zo moest stabiele financiering tot stand komen voor dijken en de waterhuishouding. Later stapte de NWB ook in als bank die de bouw van sociale huurwoningen helpt bekostigen, door woningcoorporaties geld te lenen tegen gunstige rente.

Voormalige Social Housing Bond nu SDG Housing

Die sociale huurwoningen noemt de NWB sinds 2019 ‘SDG Housing.’ Omdat ze met Rob Jetten (Trilateral Commission, Klimaatminister) de woningen van gas los willen rukken. Althans, dat was het plan. Op die wijze ontstaat ook een grotere handel in ‘Green Bonds’; je moet je huis ‘verduurzamen’, lees ‘schulden aangaan’, en die groene schuld van jou is dan weer een groen handeltje voor je bank.

Zo geldt dat op grotere schaal voor de gesubsidieerde uitbaters van de sociale huurmarkt: die moeten meer geld lenen voor ‘verduurzaming’ en dat is weer handel op de private geldmarkt (Nasdaq) voor de NWB

Klimaatactieplan. Leningen van overheden afhankelijk maken van de CO2-zwendel

In het jaarverslag lees je ook, dat woningcooperaties mensen willen dwingen om met andere gezinnen de voordeur te delen. Die wens sluit aan bij het afstoffen van de ‘Wet Verplaatsing Bevolking’ door het Rutte-regime. Dat zou kunnen betekenen dat je gedwongen wordt om Ali Baba en de veertig klimaatvluchtelingen in je huis op te nemen.

4 Replies to “Overheden lenen recordbedrag NWB voor financiering 2030 Agenda”

 1. “ In het jaarverslag lees je ook, dat woningcooperaties mensen willen dwingen om met andere gezinnen de voordeur te delen”. Op welke pagina van het verslag kan ik dit vinden?

  1. Varia in een wel heel bijzonder klimaat
   ===========================================

   Jesse Klaver heeft een wetsvoorstel ingediend waarin speciaal Wybren van Haga een melkquotum krijgt opgelegt
   voor zijn huisjes. Dit houdt dat er een noodzaak zal zijn voor de voorman van de BVNL 74,3 procent van zijn bezit
   ter beschikking te stellen aan gevluchte Azovvers die de StinkStankmannetjes gaan versterken het zojuist
   opgerichte Klaas Dilling Bataljon dat met voortvarende hand de nazificatie in NL gaat voortzetten, aldus het Polygoon Wereldjournaal. De operatie zal klimaatneutraal zijn verklaarden Klaver en Jetten vanonder
   een warme stikstofdeken. Sigrid dook nog even onder het kussen met kuikendons om de indruk van een trilateral triootje te vermijden.

   Sander, onze bekende wielrenner met de von RibbenTropfee nog in de handen deelt al regelmatig voordeuren van huizen en recent van ‘Hotel de Botel’ in landelijke dreven. De superman Martin Bosma mag daar graag lyrisch over praten, maar Gideon mag de helpers in de medische experimenten van Gates en Klaus niet noemen: Koopmans,
   van Dissel en van Ranzig.

 2. Koning kroket geeft het voorbeeld en heeft al tientallen gelukzoekers bij zichzelf opgeborgen. Tot groot genoegen van Maxima.

 3. Ter aanvulling op de windhandel, scheethandel en stikstofhandel,
  carbonpapierhandel, chemtrailhandel pleit ik voor: kalm aan mensen,
  wat een opgefukte reacties hier.. relax!!!

  Liever levend lief hebben, dan doodgelukkig zijn zonder bezit
  ====================================================

  en veel ander oud nieuws, liefde en gekartelde kranten……..

  De leuze ‘Liever dood dan Slaaf!’ wordt geleidelijk aan minder gehoord;
  Thans hoor je meer ‘Liever een paar weffers dood dan slaaf!’ en hiernee
  breekt realiteitsbesef aan dat een zeer kleine minigenocide een veel
  grotere maxigenocide beperkt! Dit is symbolisch gesproken!

  Verder hebben Klaus Schwab, Bill Gates, en een aantal Royals een order
  doodshemden met zakken geplaatst en wel voor eigen gebruik.
  Dat is ook een vorm van nadenken over de toekomst!

  De Edese Schaapskudde en die bij Dwingeloo worden geruimd volgens
  middeleeuws recht. Dat wil zeggen de schapen hebben een dubbele halsmisdaad
  begaan, namelijk het door vraat aantasten van heide en het bemesten van grond.
  Klaus Schwab zal in zijn satanische wefmantel het vonnis ten uitvoer brengen.
  Mark Rutte assisteert met een hoge gast uit de zeshoek en Baphomet uit een
  ander torenkamertje.

  Bij Colmsgate zijn weer enige Heijdens gesignaleerd die een kuiken roosterden
  boven een laaiend vuur. Net als in in 1637 en 1725 is het de bevolking toegestaan
  ‘generale jachte’ te openen en ‘de straf der Heijdens’ toe te passen. Echter toen
  het boerenvolk met rieken arriveerde werd het kuiken herkend als niet kosher
  en te gevaarlijk voor consumptie. Omtzigtig werd het kuiken in kartelquarantaine
  geplaats voor hergebruik. Het eindigde met een vrolijk feest onder de sippe blikken
  van de SP, groep Simpele Paddestoelen die zitplaatsen boden aan een koor van
  streng gereformeerde kwakers, waaronder Carola Schouten die haar recht niet
  meer kon uitvoeren.

  Verder anakoloetisch nieuws volgt over enige tijd uit de vuurspugende geweerloop
  van Marcelis Gelauff en Maarten Keulemans. Het wordt weer donderen in het polderland
  van de dempers bij justitie en pistolenpolitie die niet terugdeinzen voor gaatjes, reten en
  kieren om sensationeel nieuws te melden. Seks, spanning en avontuur zijn weer terug
  met de helden Dekker en de danseres Shulala uit het land van Papa Doc met de hoela hoep tegen
  de vetrolletjes. Pieter Pelle is vervangen door Snelle Sander en… gaat(!) uit de weg op het kronkelende
  schelpenpad, want monsterlijke dwalingen liggen op de loer.

  Binnen de rechtsspraak is een nieuw werkwoord in gebruik en dat is kesteren. Kwaad kersen eten
  op de Aalbesberg…………….maar Flipje slaat terug………….

  Asocial Puncture Press met de kopspijker van de fietsenmaker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *