Niet ‘2 miljard mensen,’ maar handvol inboorlingen eet insecten

Lies, damn lies, sustainability, Foto Douwe, onze Amsterdamse correspondent

Stichting SDG Nederland beweert op haar voedselexpo in het Tropenmuseum dat liefst 2 miljard mensen insecten eten. Terwijl recent onderzoek van leidende entomologen (insectkundigen) in Nederland die claim met een factor tien naar beneden bijstelde in het Journal of Insects as Food and Feed.’

Die ‘twee miljard’ -meme uit 2013 kwam tot stand door alle inwoners van landen bij elkaar op te tellen waar wel eens een sprinkhaan gegeten wordt. In Europa eten alleen mensen op Sardinie stinkkaas met maden er in.

 SDG staat voor sustainable development goals. De stichting SDG Nederland dringt sinds 2016 alle instituties en bedrijven in Nederland de 2030 Agenda op met 17 SDG Doelen, die Mark Rutte met het World Economic Forum ook oplegt aan de boeren. 

Het WEF promoot de utopie vanwege hun ‘strijd tegen klimaatverandering’

Bron uit 1 FAO-rapport van 2013 van Wageningse onderzoekers
Het World Economic Forum probeert uit naam van de Davos Agenda 2022 ook op agressieve wijze die insecten op andermans menu te krijgen, zoals in dit artikel van Christine Picard. De Stichting SDG Nederland volgt in hun voetspoor.

Op de expositie kun je de volgende bewering zien, als manier om het eten van vlees te ontmoedigen en om insecten als voedsel te accepteren:

Ongeveer twee miljard mensen op aarde eten nu al insecten. Eetbare insecten worden al eeuwenlang door verschillende culturen geconsumeerd en kunnen door hun prachtige eigenschappen een integrerend deel zijn van de voedselzekerheid.

Het belangrijkste argument om krekels, meelwormen en sprinkhanen te eten, (de drie soorten die je in de EU ter consumptie mag aanbieden) is de ‘lage CO2-voetafdruk’. Maar bij een bullshitdetector gaan dan direct meerdere alarmbellen rinkelen. Immers, hoe hebben ze die twee miljard geteld? En wat is de bron van die claim?

De Bron op bladzijde 1

De bron is een FAO-rapport door Arnold van Huis en Wageningse co-auteurs uit 2013; ‘Edible insects, future prospects for food and fed security.‘ Daarin wordt de zorg uitgesproken over het voeden van 9 miljard mensen in 2050, en hoe je dan eiwittekorten aanvult. In de executive summary staat:

It is estimated that insects form part of the traditional diets of at least 2 billion people. More than 1 900 species have reportedly been used as food. Insects deliver a host of ecological services that are fundamental to the survival of humankind.

Die claim wordt op bladzijde 1 in het hoofdstuk ‘why eat insects’ herhaald:

Nevertheless, insect consumption is not a new concept in many parts of the world. From ants to beetle larvae – eaten by tribes in Africa and Australia as part of their subsistence diets – to the popular, crispy-fried locusts and beetles enjoyed in Thailand, it is estimated that insect-eating is practised regularly by at least 2 billion people worldwide.

More than 1 900 insect species have been documented in literature as edible, most of them in tropical countries. The most commonly eaten insect groups are beetles, caterpillars, bees, wasps, ants, grasshoppers, locusts, crickets, cicadas, leaf and planthoppers, scale insects and true bugs, termites, dragonflies and flies.

Een bijstelling met een factor tien naar beneden door de zelfde auteurws

Alleen op Sardinie kaas met maden (casu marzu)
Nota bene Arnold van Huis zelf trekt nu 8 jaar later die volgens hem ‘veel geciteerde’ keutel in. Hij schrijft dat hij met zijn co-auteurs uit Wageningen voor de FAO eigenlijk maar wat riep in 2013, want ‘er zijn geen statistieken beschikbaar’. De FAO verzamelt geen statistieken over insectenconsumptie.

Niettemin is de vals concrete uitroep ‘2 miljard mensen eten insecten’ door veelvuldig citeren dus een eigen leven gaan leiden.

In Europa zou alleen op Sardinie een insectengerecht gegeten worden, casu marzudat is rotte schapenkaas die door zijn stank de kaasvlieg aantrekt. Je eet dan dus kaas met vliegenlarven er in. Zoals Van Huis en co-auteurs schrijven eten alleen inboorlingen-culturen in Amerika en Australie wel eens insecten.

De hoge schatting van 2 miljard mensen of zelfs drie miljard mensen, kom je alleen op door landen hun totale inwonertal op te tellen, wanneer daar wel eens door subpopulaties insecten worden gegeten. Dus dan zou je door het optellen van het inwonertal van India en China op 3 miljard mensen komen, bijna een derde van de wereldbevolking. Volgens Van Huis zou dat ‘geen eerlijke calculatie’ zijn.

Het zijn vooral ‘tribal communities‘ in landen, dus mensen die tegen het jager-verzamelaars-bestaan aanhurken, die wel eens insecten eten. Dat schrijft Van Huis, en hij verwijst naar een studie uit 2018 in India waar ‘tribal communities’ in enkele staten insecten eten.

Maar als je dan bijvoorbeeld het gehele inwonertal van die staten bij elkaar optelt, 345 miljoen mensen, mag je niet zeggen dat dus een derde van India wel eens insecten eet. Want wie zegt dat al die inwoners tot die insecten-etende stam behoren? In Zuidelijk Cameroon zou 87 procent van de ondervraagden in een onderzoek (2021) hebben aangegeven wel eens sprinkhanen te eten.

WEF promotie van insecten eten door andere mensen

Amazone-indianen voor 5 tot 7 procent
In Latijns Amerika zou 10 procent van het inwonertal uit autochtone indianen-populaties bestaan. Indianen in de Noordwest Amazone zouden wel eens insecten eten, 5 tot 7 procent van hun proteine-inname volgens een studie uit 2016. Maar urbane populaties zouden het verafschuwen, omdat ze insecten eten associeren met armoede.

Al met al concludeert Van Huis dat de ‘2 miljard’ een forse overschatting moet zijn, die hij bijstelt naar ‘several hundreds of millions’ die ‘mogelijk zou zijn’. Je mag niet zomaar alle inwonertallen van landen, waar wel eens mensen insecten eten bij elkaar optellen.

Maar door een gebrek aan data is Van Huis ook niet zeker van die honderden miljoenen al dan niet bestaande insecteneters. Oftewel: de 2 miljard is bullshit, zijnde ‘no concern for truth’. Een getal dat ter agendering hielp maar dat niet op data of bewijs is gebaseerd.

Ik sprak Arnold van Huis net telefonisch, en hij stelt dat de fout van ‘2 miljard’ er in 2013 door een co-auteur is ingeslopen en vervolgens aan de aandacht was ontsnapt. Omdat de claim vervolgens honderden malen werd geciteerd, en het FAO-rapport wel 7 miljoen maal was gedownload wilde hij die fout nu rechtzetten met zijn co-auteurs.

 

One Reply to “Niet ‘2 miljard mensen,’ maar handvol inboorlingen eet insecten”

  1. De echte bullshit zijn de 5 redenen waarom het eten van insecten de klimaatverandering zou kunnen reduceren. Alleen de formulering van de titel al.
    Het gaat er niet om dat we straks thuis een paar krekels frituren of sprinkhanen op de BBQ leggen. Het gaat erom dat insecten op grootschalige industriële wijze gekweekt kunnen worden om als grondstoffen te worden verwerkt in de voeding uit de voedingsindustrie. (Zie de serie Food Factory op National Geographic, geeft een goed beeld hoe er over voeding wordt gedacht. Het begint altijd met onherkenbare ingrediënten afkomstig van een andere fabriek.) Wat de enige voeding zal worden die voor het volk beschikbaar zal zijn. Daar kan tot in den treuren mee worden gemanipuleerd. Geen haan die daar uiteindelijk naar zal kraaien. Dat zou anders wezen als er allemaal Dolly’s met 5 poten zouden rondlopen. Geen één veganist die nooit een mug heeft doodgeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *