Het ‘Woke-spook’ (SDG 5) geheel door Rijksoverheid gefinancierd

Nog een genderclub die volledig op belastinggeld draait: Atria

Menstruerende mannen, LHBIGTIDJHOW+-gendergekkies die extra door klimaatverandering getroffen worden, het idee dat mannen en vrouwen niet bestaan en er ‘meer genders’ zijn.

Al die marxistische aanvallen op ‘de familie’ als kern van de maatschappij- in plaats van De Staat- ze worden allemaal door de Nederlandse Rijksoverheid in de markt gezet, via stichtingen als het Dutch Gender Platform, Atria en Women Inc. die door de ambtenarij met belastingmiljoenen worden volgepompt.

Hier in Engeland is het overigens het zelfde gesteld, overal wordt je de regenboog-cultus opgedrongen via bedrijven en (semi-)overheids-instituties die zich ‘solidair’ verklaren. Dat is SDG Doel 5 uit de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, waarin Nederlandse ambtenarij voorop wil lopen.

Genderideologie

‘Gendersensitiviteit’ en ‘genderrechtvaardigheid’
Gender-agitprop in Nederland wordt bijna volledig betaald door de Ministeries van OCW (Directie Emancipatie) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat doen ze om SDG5 van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties te implementeren: Gendergelijkheid. Dat is het idee dat je een ‘sociaal geslacht’ hebt dat door scheve machtsverhoudingen je is opgedrongen.

Om menselijke verhoudingen louter in termen van ‘machtsongelijkheid’ te formuleren ( = marxisme), werden allerlei agitatie-stichtingen opgericht en volgepompt met belastinggeld.

Zoals Atria, Wo=Men (Dutch Gender Platform aan Korte Poten in Den Haag), Women Inc die zonder subsidie zouden ophouden te bestaan.Zie wat het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de lucht gehouden ‘Dutch Gender Platform’ zelf schrijft op de eigen met belastinggeld in de lucht gehouden webzijde:

Who are part of the SDG 5 Alliance?
WO=MEN Dutch Gender Platform is a member’s platform comprising 50 organisations and 120 professionals. They include Action Aid, Both ENDS, CARE Nederland, Choice for Youth and Sexuality, Cordaid, Defence for Children, Free Press Unlimited, Hivos, ICCO, IUCN, Light for the World, KIT, Mama Cash, Oxfam Novib, PAX, Rainforest Alliance, Rutgers and WECF.

We collectively strive for equal power relations between women and men regardless of sexual orientation and gender identity.

The SDG 5 Alliance also includes organisations with which we collaborate to achieve gender equality. These include WOMEN Inc., Atria, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, Bureau Clara Wichmann and Emancipator.

Where do we want to go?
Our ambition for 2030: The Netherlands is in the top 10 of the Global Gender Gap Report for the region of Western Europe and North America.

De partij van gender/sodomie-ideologie en klimaatfascisme, D66 haar vlag wappert ook bij de neomarxistische Rijksoverheid

Het ‘probleem’ waartegen ze strijden: geestelijke onvolwassenheid
Wat is hun probleem, waarvoor de Roverheid met wapengekletter bij de productieve klasse (mkb, zelfstandigen) in de maatschappij belastingmiljoenen mag winkelen?

Zelfkennis (het klassieke motto ‘ken uzelf’) vervangen de woke-marxisten bij opvoeding en het onderwijs (zie Curriculum.nu)  door zelfaanbidding, het dogma ‘wees jezelf’, dat ook in excessen van de popcultuur zit. Je bent nooit meer dader als ‘van nature goed-mens’ (‘De meeste mensen deugen’) maar altijd slachtoffer van ‘de wereld’ waartegen je eeuwig rebelleren moet.

In de wereld zou een patriarchaal complot je ontwikkeling hinderen en allerlei ‘crises’ hebben veroorzaakt die om een radicale verbouwing van de maatschappij schreeuwen (‘de Transitie’, als linksmensen zeggen ‘klimaatverandering’ bedoelen ze ‘systeemverandering’). En daarbij moet Vadertje Staat met allerlei netwerk-machten de leiding nemen.

Als ik zo de marxistische paranoia mag formuleren waarop dit genderprogramma is gefundeerd. Vanuit een klassieke kijk op de wereld zou je zeggen: SDG5 promoot geestelijke onvolwassenheid, een psychische kwaal die ook wel ‘aangeleerde hulpeloosheid’ wordt genoemd.

Genderneutraal = 2030 Agenda

Atria voor ‘vrouwengeschiedenis’
Lezers van Interessante Tijden wezen me op een club die in dat spectrum aan de aandacht was ontsnapt: Atria (zie hier jaarverslag 2020), een club die met dik drie miljoen euro subsidie van de ‘directie emancipatie’ van het Ministerie van OCW de marxistische kreet ‘gendersensitiviteit’ in de markt zet. En het idee dat er een ‘vrouwengeschiedenis’ bestaat, die dankzij ongelijke machtsverhoudingen niet uit de verf zou zijn gekomen.

Deze neomarxisten mengen ‘klimaatverandering’ moeiteloos met gender, om nieuwe slachtofferclubs te fabriceren waar zij dan weer hun gesubsidieerde bestaansrecht aan ontlenen. Neem enkel deze qoute van Actionaid, bij hun oproep om de door de Rijksoverheid (via Milieudefensie) gefinancierde Klimaatmars deel te nemen:

Op 6 november wordt in Amsterdam de Klimaatmars georganiseerd. ActionAid en Atria lopen mee om aandacht te vragen voor gender justice, want vrouwen, meisjes, LHBTIQ+’ers en mensen van kleur worden disproportioneel hard geraakt door de klimaatcrisis. Terwijl deze en andere gemarginaliseerde groepen ook nog eens het minst bijdragen aan klimaatverandering.

…no kidding..

Wat bedoelen ze hier nu mee? Staat het water bij trafo’s door de zeespiegelstijging eerder aan de kunstmatig bij de chirurg geschapen schaamlippen? Zweten Shemales meer bij een hittegolf? Moet de overheid met subsidie meer ventilatoren tegen aarsopwarming inzetten op de Anal Pride?

Je ziet bij zusterclub Women Inc ook dat het ze geheel niet om ‘vrouwen’ gaat: wat ook niet kan, gezien vanuit een individueel perspectief. Wat badinerend, alsof je alle vrouwen zomaar over 1 kam kunt scheren en ze tot hulpeloos slachtoffer kunt bombarderen die Vadertje Staat en marxistische stichtingen nodig hebben.

De vrouwen die ik ken, moeten helemaal niets hebben van die neomarxistische rotzooi, die willen gewoon vrouw zijn. Voor wie menen zulke clubs dus op te komen, betaald met belastinggeld?

Uit Atria jaarverslag 2020: ‘where gender is happening’..

SDG5 van de 2030 Agenda
De Telegraaf schijnt een artikel te hebben gemaakt over ‘het Woke-spook’. De term is mooi bedacht, maar je kunt er vergif op innemen dat ze de kern van de problematiek weigeren te benoemen. Uit angst om ‘complotgekkie’ genoemd te worden schieten ze steeds nauwkeuriger volledig mis.

Deze agenda wordt doelbewust door overheden en overheids-frontorganisaties opgedrongen: Dat heet de 2030 Agenda, en dat overheden en door overheden gefinancierde ngo’s zijn de aanstichters, zowel op nationaal als Europees niveau. Wat als menslievendheid wordt verkocht, draait in werkelijkheid om het horizontaliseren van menselijke relaties die je enkel als ‘machtsverhouding’ interpreteert. Kortom, klassiek marxisme.

Daarbij worden ze verdedigd door het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht. Zie bijvoorbeeld dit onderzoek op ‘Regioplan’ van het (pseudo)Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum over ‘gendersensitiviteit’. Uit 2016, het startjaar van de implementatie van de 2030 Agenda. Neomarxisten hullen zich altijd in de mantel van ‘de’ wetenschap, alsof een linkse okselhaarvrouw die ‘genderstudies’ studeerde meer weet over man en vrouw dan iedere doorsnee boer/boerin.

Dat is allemaal gewoon openbare informatie, die in losse puzzelstukjes op het web is terug te vinden. Je moet enkel snappen welke puzzel je invullen moet, het voorbeeld op de voorkant van de puzzeldoos moet je voor de geest staan.

En dat is ‘De Transitie’, wanneer zij ‘klimaatverandering’ roepen bedoelen ze maatschappijverandering naar marxistische snit. Alles dient om oncontroleerbare netwerkmachten en lobbyisten verbonden aan De Staat meer macht te geven, ten koste van de rechten van het individu. En dat alles uit naam van ‘de wereld verbeteren’.

Het ver-‘wetenschapperigen’ van onzin, WODC, om De Staat meer recht op huisvredebreuk te geven

Getrouwd met Vadertje Staat
Redeneer je vanuit de biologie, dan is er geen gendercrisis. Een jongen heeft een piemeltje en een Y-chromosoom, een vrouwtje dubbel X, de 1 heeft een piemeltje en de ander een gleufje, hoera, wat fijn dat man en vrouw niet het zelfde zijn.

Daarvoor hoef je geen ‘genderstudies’ te hebben afgerond, de kraamzuster kan het U ook vertellen. Wat is het heerlijk om als mannetje en vrouwtje iedere dag elkaars verschil in vereniging te mogen vieren.

Wel is er misschien een ander probleem: vrouwen bij zulke linkse clubs hebben nooit een bevredigend orgasme beleefd met een man. Ze hebben er spinnenwebben zitten. Zo simpel is het als je het mij vraagt. En/of ze zijn gewoon lelijk en vervelend, geen man kijkt naar ze om. Meters okselhaar, benen als schuurpapier, een bek als een mes, aartslui in huis…

Dan verzuren ze, worden ze rancuneus, en vervolgens willen ze ‘genderrechtvaardigheid’ en subsidie, ze trouwen met ‘Vadertje Staat’ om andere mensen te kunnen betuttelen, al hun onderdrukte teleurstelling en agressie uitleven met ‘de overheid’ als rugdekking.

Mannetje en vrouwtje, wat fijn dat ze echt vrouw is en dat ik geen links mietje ben

Dat schrijf ik wat plastisch op, maar hier komen we bij het finale aspect van gendermarxisme en klimaatsocialisme: marxisten (en socialisten, dat zijn communisten in slow motion) politiseren het gehele menselijk leven.

Terwijl politiek – al dat horizontale gedoe- wel het minst aangename is van je leven als mens. Wij genieten liever van elkaar, de natuur, een lekker hapje en drankje. Het natuurlijke, het spirituele (verticale) is zoveel interessanter.

Waarom zo moeilijk? En zo denkt de overgrote meerderheid er over, dus is er ook niets aan de hand, geen stress. Je hoeft enkel alle subsidies voor de bovenvermelde clubs per gisteren in te trekken. En dan houdt het kunstmatig geschapen probleem op te bestaan.

6 Replies to “Het ‘Woke-spook’ (SDG 5) geheel door Rijksoverheid gefinancierd”

 1. Ongelofelijk, De menselijk domheid is grenzeloos terwijl het vernuft erg begrensd is en op een dieptepunt is geraakt waarbij alle redelijkheid verloren is gegaan. God schiep de man en de vrouw naar zijn evenbeeld. Redelijkerwijs kunnen we dus met ons door God gegeven brein stellen dat er twee Genders zijn. Tegenwoordig wordt er geluld over allerlei diversen genders en gendergelijkheid maar nog steeds is er genderongelijkwaardigheid. Mannen en vrouwen zijn verschillend en hebben verschillende taken in het leven. Dit moeten we erkennen en koesteren op basis van gelijkwaardigheid. Voor mij ook geen ouder 1 en ouder 2 maar gewoon papa en mama. Laten we onze korte tijd hier op aarde besteden aan nuttige zaken en ons richten op de aanval op deze gekken die ons middels deze SDG’s inderdaad gelijkheid zullen bieden. gelijkheid in armoede en slavernij en uiteindelijk gelijkheid in een miserabel leven en snelle dood.

 2. Er zijn een aantal redenen waarom je, volgens mij, de huidige trend geen marxisme kan noemen.
  Onze staat is tot in het absurde toe geprivatiseerd, vanaf de nuts voorzieningen tot de gedwongen zorg en het ‘activisme’ aan toe.
  Als je niet bij politie, justitie of de departementen werkt, heb je van doen met private partijen of semi- en quasi-overheid en tenzij je met een zilveren lepel in de mond bent geboren, heb je geen kans om je in te werken bij de happy few of om überhaupt enige invloed uit te oefenen.
  Dit staat in geen verhouding tot de staat van de Sovjet-Unie die, toen de communistische partij door Gorbatsjov werd afgeschaft, een totale maatschappelijke ineenstorting tot gevolg had.
  Overleden mensen werden alleen nog tegen geldelijke betalingen of schuldbekentenissen opgehaald terwijl werknemers van bv een luciferfabriek kregen uitbetaald in lucifers, scholing en zorg, energie en veiligheid, niks werd meer collectief geregeld, diegene met de grootste bekken en meeste spieren achter zich, konden zich verrijken en macht vergaren.
  Dankzij de bombardementen op Klein-Joegoslavië in 1999 (ieder nadeel heb z’n voordeel) is Putin aan de macht gekomen en heeft de invloed van rijke oligarchen op de politiek enigszins weten te verminderen.
  De 2030 Agenda is een post-marxistische agenda die de aandacht moet afleiden van het feit dat ons huidige systeem in het westen is vastgelopen oa door de verheerlijking van de zeven doodzondes.
  Ook in China, waar in de afgelopen decennia een duidelijke vooruitgang is te bespeuren, staat de staat/politiek boven de puissant rijke ‘zakenlui’.
  De situatie bij ons zal pas verbeteren op het moment dat ‘onze machthebbers’ zich boven de multinationals plaatst en niet langer zich gedragen als de loopjongens/meisjes van de pervers rijke psychopaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *