…’Als uw rechteroog U doet struikelen…’ (Mattheus 5)

Lust for life

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was of is. Vandaag gaan we verder met deel drie van de Bergrede van Jezus, waarin hij zijn radicale ethiek ontvouwt om ‘volmaakt’ te worden als ‘De Vader’…

Alleen wanneer je jezelf opsluit in een grot kun je daar aan voldoen, of wanneer je leeft als een dode. Had Jezus dus recht van spreken bij virtueel ‘overspel’ wanneer hij zelf niet getrouwd was? Of was de Heiland toch stiekem getrouwd met Maria Magdalena?

…tot het helse vuur..

Zeg geen Raka…
Nadat Jezus (in de vorige weekpreek) zichzelf presenteert als vervulling van de Wet van Mozes, komt Hij er vervolgens meteen met gestrekt been in. Hij legt een ethische meetlat voor geestelijke hoogspringers die niemand kan halen. Je mag zelfs niet boos zijn en iemand een idioot noemen, want dan kom je al in de hel:

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Dat betekent dat ze daarboven alvast het vuur opstoken, zodat mijn ziel in de Bijbelse biomassacentrale kan roosteren. Met mijn neiging tot ergernis. Wat misschien vrijpleit, ik heb nog nooit ‘Raka’ gezegd, want wat betekent dat eigenlijk?

De Heiland vervolgt:

Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave

Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste quadrans betaald hebt.

Je moet bij niemand in het krijt staan, ook emotioneel niet. Anders kun je geen religieuze handelingen verrichten die betekenis hebben. Klinkt logisch, je laadt ‘schuld’ op je door onvolkomen handelen dat zich kan wreken. Je bent als mens geen eiland, maar staat in verbintenis met alles in je omgeving. Dat lijkt veel op wat Boeddhisten ‘kharma’ noemen.

Jezus met houtworm

Ruk je oog uit, hak je hand af.
Vervolgens lezen we dat je ook nooit meer naar natuurschoon in de vruchtbare leeftijd mag kijken. Uit angst voor de hel, mag je van Jezus nooit meer genieten van frisse hindes in het voorjaar, waarvan je een energiestoot krijgt en een dansje wilt doen, Life! Alsof je een uitgebluste bejaarde bent, want anders moet je beter je oog uitrukken:

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.

Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.

Monnikebildlaan tussen Oudebildtzijl en Mariengaard (oude Norbertijnenklooster)

Het lot van Onan
Het is naar je eigen vrouw wel beledigend, wanneer je steeds naar andere dames gluurt. Dat zou betekenen dat je eigenlijk vindt dat je zelf iets tekort komt (wat bij mij niet zo is).

Wel ben ik lang vrijgezel geweest, geen ‘single’ maar eerder een LP. Zolang je hier in de Friese jungle leefde tussen plofkippen met bloempotkapsel was dat monnikenbestaan goed vol te houden. Maar op korterokjesdag bij een hoge concentratie heerlijke hindes… Dat is andere koek. Het seksuele is misschien wel 1 van de gemakkelijkste manieren om je van het geestelijke af te leiden.

Wat bedoelt Jezus dan in die context met ‘als uw rechterhand u doet struikelen?’ Dat je de hand aan jezelf slaat, om de druk van de ketel te halen? We kennen nog het lot van Onan uit het Oude Testament die zijn zaad knoeide. Daar is het werkwoord ‘onaneren’ nog van afgeleid, en de HEERE maakte meteen korte metten met Onan. Dat lezen we in Genesis 38:

Toen zei Juda tegen Onan: Kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn; daarom gebeurde het, telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven.

Wat hij deed, was echter slecht in de ogen van de HEERE; daarom doodde Hij ook hem.

Openlucht kerk met zicht op Juliana Klooster

Afzien van prikkels
Praktisch bekeken: Je kunt jezelf trainen er vanaf te zien, en dan hou je veel meer energie over. Van rukken word je doof. ‘Heh wat?’ VAN RUKKEN WORD JE DOOF! ‘HEH, WAT? Oh….’ Of je sluit jezelf op in een klooster met enkel stinkende lelijke kerels, zodat je nooit aan prikkels wordt blootgesteld.

Die oplossing hebben velen in de christelijke traditie gekozen, en het celibaat van priesters is er nog steeds getuige van. Al kan het ook zijn dat mensen die katholiek priester worden en/of kloosterling bovengemiddeld vaker een homofiel zijn. Dat ze geestelijke werden, om daar dan niet aan toe te geven uit sociaal-traditionele overwegingen.

Als man ben je normaliter gemaakt om een vrouw aan te hangen en vruchtbaar te zijn, zo kunnen we al in Genesis 1 lezen:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

God heeft je gemaakt om zin in een vrouw te hebben, anders verwek je geen nageslacht. Ook vrouwen zijn er bepaald niet vies van, de Bijbel spreekt in Genesis ook over vrouwen die het ‘liefdesgenot’ willen smaken. Daarom begrijp je ook niet dat er moslima’s zijn in Oost Afrika waar ze de clitoris wegsnijden.

Wat is er nu aan met een vrouw die er geen echt plezier in heeft. Dan heb je toch geen ‘gemeenschap’ in de klassieke zin van het woord? Niettemin is het seksuele binnen de Bijbel aan een aantal mores onderworpen, omdat je jezelf anders zou verontreinigen in de ogen van God. Vrijheid in Bijbelse context is iets anders dan ‘vrijblijvendheid’…

Benedictijnen

Was Jezus zelf niet getrouwd?
De vraag is echter: zijn de Evangelien volledig geweest in het beschrijven van Jezus zijn relationele leven? Er zijn theorieen in omloop dat de Bruiloft in Kana eigenlijk Jezus eigen huwelijk was, en dat Maria Magdalena zijn vrouw werd. Hoewel in de Bijbel staat dat Jezus ‘genood’ was met zijn discipelen, dus gast was.

Dat Maria Magdalena zijn vrouw was, lijkt echter logischer wanneer zij als eerste met de moeder van Jezus bij zijn graf komt, na de kruisiging op Golgotha. Het graf dat in bezit was van Jozef van Arimathea, die in de Graal-legende rond Glastonbury ook een belangrijke rol speelt.

Daarnaast, geen gezonde vent van rond de dertig zou in het Israel van die dagen nog vrijgezel zijn gebleven, zeker niet wanneer deze al Rabbi was. Jezus openbaart zich in de Evangelien als Alfaman met libido, die met de zweep de geldwisselaars uit de tempel veegt. Niet als een bedeesde homofiel, die half levensmoe is.

Als sociaal centrum van de groep moet hij als ‘Rabbi’ toch geen moeite gehad hebben met de vrouwtjes.

Maria en Jezus in Trappistenklooster Koningshoeven (van La Trappe bier)

Dwergrede
Dan zijn er twee contexten waarin je de Bergrede kunt lezen;

1. Jezus was getrouwd en reeds voorzien
2. Jezus had weinig libido

De Bergrede en de wijze waarop Jezus handelt in de Evangelien, als een Vent met grote V maakt optie 1 dan waarschijnlijker. Hij spreekt vanuit de context van een gehuwde, die overspel pleegt wanneer deze buiten zijn eigen vrouw om nog een second love verlangt. Jezus scherpt de mores aan, als getrouwde man die weet dat er nog veel meer natuurschoon is.

En dan pas krijgt de Bergrede ook betekenis. Immers, was Jezus een heilige die geen behoefte aan de vrouwtjes had, dan had Hij makkelijk praten.

Dan was de redevoering van Jezus geen Bergrede maar een Dwergrede, van een spirituele dwerg die anderen zijn gebrek aan levenslust verkoopt als hogere ethiek. Vlak voordat hij zijn ‘selfrighteous suicide‘ zou begaan. (System of a Down) Dus wat weten we nu werkelijk van Jezus, en wie kan beweren dat hij Jezus wil navolgen? Denk daar eens over na, en heb een goede zondag.

3 Replies to “…’Als uw rechteroog U doet struikelen…’ (Mattheus 5)”

  1. Doet me goed om te lezen dat we op het gebied van vrouwen en zaad verspillen enige raakvlakken hebben. Ik zou nu eigenlijk stokdoof moeten zijn echter mijn gehoor is nog uitermate scherp. Voor de rest neem ik in je redeneer trein een trend waar dat je Jezus, hoe hij in de Bijbel wordt neergezet . Die de gelovigen als het woord van God moeten accepteren via een geloofsbelijdenis. Van zijn officiële voetstuk
    af probeert te schrijven en dus twijfels hebt of het woord van God wel juist is. Eerder zou je dat een Ban of de dood kunnen opleveren. Dit om je eigen niet perfecte positie te legitimeren. Alsof er iets in je zit wat aan je vreet en je niet een eerder ideaal bereikt hebt en je dat goed wil praten door Jezus in een ander daglicht te zetten. Ik heb er totaal geen problemen mee als Jezus dichter in de buurt van jouw opinie zou komen het maakt hem alleen maar meer menselijk en minder de enige zoon van God. Waarmee wat hij deed ook in het bereik van de gewone man komt te liggen. Echter dan zou je de Bijbel verwerpen als de enige waarheid en het woord van God. Uiteindelijk kom je via al je geschrijf gebaseerd op boekenwijsheid twijfels, draaien en keren op de waarheid uit en kom je erachter dat je het aan jezelf aan het uitleggen bent.. Hoewel je dat naar alle waarschijnlijkheid niet meer in dit leven zal bereiken vanwege trots en arrogantie. Alleen een scheiding kan je weer op de basis brengen doordat je jouw vriendin/vrouw aan je ego koppeld omdat ze geen bloempot kapsel heeft. Je liefde is dan voor een groot deel het pad van het oog geworden en niet het hart. Met de foto van die twee dames prostituteer hun om te laten zien dat ze een vreugde voor jouw oog zijn. Tevens is er de grote paradoxale stelling onder andere bij de yoga leer en Theologie. Dat je om je maximale menselijke potentie te bereiken je de sexuele kracht (potentie) die de grootste scheppende kracht is moet overwinnen en ombuigen. De instellingen waar men dat probeert zoals kloosters krijgen in dit verhaal ook een veeg uit de pan van Master Rypke die het enige juiste pad schijnt te bewandelen. De Bhagavat Gita (Gita betekend lied) stelt dat man en vrouw na hun vijftigste beter als broer en zus kunnen leven. Maar wie geeft de wortel die een kortstondige hormonale kick opwekt op voor een langdurige versmelting met je hogere zelf? Inclusief vele Guru’s en priesters van de Roomse sektes die nog slachtoffer van hun lusten zijn. Dat is heel droog dan ook hun karma. Ik ben er niet om over iets en iemand te oordelen.

    1. De Heer Jezus is volmaakt, en daar gaat de schrijver van het stuk niet op in, waarschijnlijk door zijn eigen onvolmaaktheid. Voormij is dit schrijfsel dan ook niets meer dan blasfomie. Zelf erken ik mijn tekort koming om Jezus te volgen, en krijg ik het niet over mijn hart om mijn rechter hand af te hakken.

  2. Hé, ik heb dat stukje 27 t/m 32 van Mattheus 5 nooit gelezen alsof het gaat over gluren, fantaseren en rukken. Maar natuurlijk hoort dit bij elkaar en gaat het daarover. Ik vraag me alleen wel eens af of we ons niet te druk maken over dat soort dingen. Ik bedoel, er zijn meer zonden.

    Het probleem met Onan is dat hij geen kinderen wilde verwekken bij de weduwe van zijn broer en daarom zijn zaad verspeelde. Wanneer hij wel kinderen zou verwekken en af en toe de hand aan zichzelf zou slaan was het geen probleem volgens mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *