‘Stikstofmodel Aerius kan prullenbak in’

Koeien op stal

Nieuw onderzoek van chemicus Jaap Hanekamp en statisticus Matt Briggs dat het stikstofmodel Aerius haar rekenmotor OPS (operational priority substances) toetst op haar praktische bruikbaarheid (modelvalidatie), toont dat het model betekenisloze uitkomsten geeft.

Zo blijkt dat zelfs wanneer je een heel boerenbedrijf met 400 koeien weghaalt, de stikstofemissie op een nabijgelegen natuurgebied slechts 0,1 procent verschilt. Nooit eerder was zo’n validatie door het RIVM en hun overheid gepubliceerd. Meteen na publicatie stuurde het RIVM de onderzoekers alsnog onderliggende data toe, die het instituut eerder weigerde te geven. Het gehele onderzoek is te vinden op Researchgate.

Melkrobot

Vaste lezers weten al, dat het gehele stikstofbeleid leunt op twee modelaannames, van twee virtuele natuurmeetlatten.

De eerste is de stikstofneerslag in een gebied, die hun overheid met het RIVM berekent volgens het stikstofmodel Aerius. De tweede graadmeter is de ‘Kritische Depositie Waarde’ (KDW). Het idee van die KDW is dat er een kritische neerslaggrens voor stikstof van een stukje vegetatie bestaat, een drempelwaarde. Boven die drempelwaarde verandert de daar door ecologen gewenste plantengroei in een vegetatie-samenstelling die ecologen niet graag zien.

Het beleid koppelt dus uitkomsten uit het ene model, Aerius aan het andere theoretische idee, de KDW. De optelsom maakt dat het Rutte-regime met D66 de veestapel in Nederland wil halveren. Maar ook bij halvering van de veestapel, zou er geen noemenswaardige verandering in stikstofneerslag in natuurgebieden optreden.

Zowel de KDW als het stikstofmodel Aerius blijken geen wetenschap te zijn, gesteund door metingen en toetsbare referenties (nullijn) maar beweringen. Niettemin zijn de uitkomsten uit dat stikstofmodel Aerius nu wettelijk bindend. Hier zetten Hanekamp, Briggs en Geesje Rotgers nu de bijl in.

Koeien, ongehalveerd…

Toetsen model aan praktijk nooit goed gebeurd
Terwijl binnen de statistiek bekend is dat je dat niet mag doen. Dus toetsen zij het model aan een praktijkvoorbeeld, natuurgebied Lieftinghsbroek, met op 2000 meter afstand een boerderij die emissiebron is.

Toets je het stikstofmodel aan de hand van een nul-lijn (0 koeien) dan komt uit Aerius bij een natuurgebied een stikstofneerslag (depositie) van 1938 mol N per hectare per jaar.

Bij 100 koeien schrijft het model van de 1939,52 mol/hectare/haar 1,47 mol toe aan die koeien. Bij 400 koeien berekent het model 1943,92 N-depositie in het natuurgebied waarvan 5,82 aan die koeien wordt toegerekend. Zoals Hanekamp schrijft op zijn blog:

Depositie als gevolg van de verschillende aantal koeien is onmeetbaar klein, naast het feit dat de depositiegetallen geproduceerd door AERIUS/OPS zonder enige vorm van onzekerheid worden gepresenteerd. Een doodzonde.

De depositiegetallen zijn zo klein dat ze ruim binnen de modelonzekerheid liggen. Er kan met geen enkele zekerheid gesteld worden wat uiteindelijk de toegevoegde deposities feitelijk zijn.

Refereren aan KDW, die als gevolg van een X aantal koeien ‘verder zouden worden overschreden’, is volstrekte nonsens.

Met een dergelijk argument worden én de KDW als absolute getallen beschouwd – nonsens 1 (zie ons recente KDW-artikel) – én de rekenresultaten als absolute getallen beschouwd – nonsens 2.

Koeien op stal

Verslaat gemiddelde Hockeyer een toptenniser op de tennisbaan?
De modeltoetsing, gaat verder door Aerius een rekenkundig ‘wedstrijdje’ (validatie) aan te laten gaan met ieder willekeurig neerslagmodel. Wat zijn dan de prestaties (‘skill’) van het model, is het geschikt voor de specifieke taak. Of zou je- bij wijze van spreken- een hockey-atleet even goed de tennisbaan op kunnen sturen die de Aerius-tennisser verslaat zonder training?

Om dat goed te kunnen doen hebben Briggs, Hanekamp en Rotgers de onderliggende data van RIVM nodig. Die weigerde het RIVM eerder te sturen, maar drie kwartier na openbaarmaking van de studie kreeg Hanekamp die nu alsnog toegestuurd. Hij concludeert nu alvast op zijn blog:

Hoe dat ook zij, AERIUS/OPS is onbruikbaar in zijn huidige wetenschappelijke, bestuurlijke en maatschappelijke rol en zal onmiddellijk moeten worden gecanceld.

Het is tekenend, dat de ontwikkelaar van OPS bij het RIVM, Hans van Jaarsveld net is overleden en gecremeerd. Zo wordt het gezegde ‘wetenschap schrijdt voor met iedere begrafenis’ wel een beetje pijnlijk gevalideerd.

7 Replies to “‘Stikstofmodel Aerius kan prullenbak in’”

 1. Ondanks dat het als een paal boven water staat dat zowel aan de PAS als De KDW van alles erg overtrokken zo niet bedacht is, gaat men wel door op de ingeslagen weg. De overheid hep ik nog nooit op de rem en teruggefloten horen worden, en dat zij linksomkeer, plannen afbliezen en terug stuurden. Vandaar linksom….

 2. Toets aan de praktijk;
  Haal bij een natuurgebied een boer / 200 koeien weg voor een jaar en meet (!) het verschil en laat de koeien terug komen daarna

 3. Enigszins gerelateerd is dit bericht:
  https://nos.nl/artikel/2441147-celstraf-voor-boer-die-blokkade-op-de-a18-uitlokte

  Celstraf voor een boer die een blokkade van de A18 met rotzooi organiseerde. ” Justitie verwijt de man dat hij door het sturen van WhatsApp-berichten en het houden van een bijeenkomst bij hem thuis “op een zeer vervelende wijze heeft bijgedragen aan een situatie in Nederland die schadelijk is voor de hele maatschappij”. ”

  Dan ben ik benieuwd wat Justitie Kaag, Rutte en al die door het ministerie van Buitenlandse zaken gefinancierde agitpop stichtingen verwijt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *