WNF krijgt recordbedrag klimaatdram-subsidie Ministerie BuZa

Elektrisch rijden op Enecostroom bij WNF hoofdkantoor

Het Wereld Natuur Fonds (WNF)in Zeist (de Nederlandse tak van WWF in Zwitserland) vangt dit jaar een recordbedrag aan subsidies, bijna 23 miljoen euro, een derde van haar jaarinkomen. In 2012 was het subsidiebedrag nog 3 miljoen op een inkomen van 66 miljoen euro.

Dat bedrag krijgt de club van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om met ontwikkelingshulpclubs klimaatalarm te slaan in derdewereldlanden, uit naam van ‘klimaatrechtvaardigheid’. Die campagne heet Amplifying Voices for Just Climate Action, zo vermeldt het WNF-jaarverslag.

Voor het roffelen van de klimaattrom onder de evenaar

‘Klimaatrechtvaardigheid’
Het ‘Power of Voices’-programma van dat ministerie moet de politieke lobby voor de CO2-zwendel van banken in derdewereldlanden aanslingeren. Ook subsidieclub HIVOS is daar onderdeel van. Hier lezen we, hoe nuttig uw belastinggeld onder de evenaar over de balk wordt gesmeten, bij gierende inflatie van 9 procent, terwijl je de boodschappen bijna niet meer kunt betalen en de energierekening:

Dit door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde Power of Voices-programma biedt een platform voor burgers en gemeenschappen wiens leven direct wordt beïnvloed door klimaatverandering. Met het programma werken we in Brazilië, Bolivia en Paraguay, Indonesië, Kenia, Tunesië en Zambia.

Het programma geeft gemarginaliseerde groepen de ruimte om hun eigen oplossingen te creëren en een podium van waaruit ze klimaatdebatten, -beleid en -financiering op het hoogste niveau kunnen beïnvloeden om een klimaatbestendige en inclusieve transitie te bevorderen.

Een ‘klimaatbestendige en inclusieve transitie’ betekent -vertaald vanuit het D66-igers in boeren-Nederlands: onbetaalbare energie en voedsel. Dat is het gevolg van de hele economie en het menselijk leven persen in het CO2-keurslijf van het internationaal klimaatsocialisme.

WWF-spotje, een ijsbeer op tv laten zien heet ‘natuurbescherming’ bij WNF

Astroturfing, kunstgras-grassroots
Ze krijgen dus belastingmiljoenen om pseudo-grassroots-bewegingen uit de grond te stampen. Vergelijk het met die ‘Klimaatmars’ van Milieudefensie, dat voor 11 miljoen euro per jaar op de payroll van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat om te ‘pleiten en beinvloeden’. Zo financiert dat D66-ministerie haar eigen protestmarsen voor haar eigen beleid, als het ministerie dat de VN Klimaatagenda in Nederland implementeert.

Op 14 maart kon de ledige Nederlandse jeugd zo ook weer een met belastinggeld gestutte ‘spontane’ klimaatalarm-mars houden. De PR-term voor die ‘spontane’ van bovenaf gesubsidieerde protesten is ‘astroturfing’. Net als Extinction Rebellion, dat door professionele marketeers is ontworpen om doelloze jeugd op straat te houden.

WWF 2018 maakt reclame voor de in 2019 ingestelde Green Deal van de Europese Commissie

Bij milieuclubs zit niet enig goed mens
Zoals ik al beschreef in mijn analyse voor De Groene Rekenkamer, Het Wereldbestuurfonds in 2012 gaat het meeste geld op aan (reclame)campagnes, en politieke lobby voor de ideologie van de Verenigde Naties (UNEP) haar Agenda 21 en inkomsten/subsidie.

In de praktijk bepleit het WWF het zelfde beleid als de ambtenarij bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Commissie

Waar overheid ophoudt en WWF begint is zo helder niet. Die toename in subsidie bij het WWF-internationaal begon in de jaren ’90 na de VN-Aardetop in Rio de Janeiro, toen alle klimaatbeleid werd afgesproken. (1992) Toen begon ook de Nederlandse regering groene clubs vol te stoppen met subsidie, dankzij Ed Nijpels en zijn opvolger op VROM, Hans Alders.

WWF Brusselse lobbykantoor (European Policy Programme)

Het WWF is zo een soort semi-overheid geworden, waarvan de Europese Commissie de kosten van de Brusselse lobby betaalt. De overheid betaalt dus de lobby voor haar eigen CO2-politiek op zowel nationaal als Europees niveau. Daartoe werd begin jaren ’70 na oprichting van de UNEP (1972) al het European Environmental Bureau opgericht.

Inmiddels zijn er ruim 5 miljard euro zogenaamde LIFE+subsidies vanuit Brussel beschikbaar voor de komende vijf jaar. Die LIFE+pot is in 1992 ingesteld door PvdA-europarlementarier Hemmon Muntihng.

Bron HIVOS, partner van WNF bij klimaatalarm: De overheid die de politiek zelf beinvloed met door haarzelf gefinancierde klimaatprotesten

Wat dan als ‘brede groep maatschappelijke organisaties’ aangetroffen wordt bij straatprotest, is in feite de linkse overheid die protesteert voor haar eigen plannen.Zonder subsidie stonden ze er niet.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF)

In Nederland besteedt het WNF 4,5 miljoen euro van de totaalinkomsten aan (stikstoflaster)campagnes tegen boeren (Han Olff, Louise Vet), voor Eneco/windmolens en ecologisch verdacht maken van de visserij, die dan hun (en van Unilever, nu zelfstandige stichting) MSC-label als talisman moet adopteren (tegen forse betaling).

Dat heet ‘natuurbescherming’ bij WNF. De rest van het budget gaat naar het internationale hoofdkantoor in Zwitserland en internationale marketingcampagnes. WWF van Prins Philip en Prins Bernhard (en Luc Hoffman van farmagigant Roche) ontstond in 1961 uit de IUCN van Julian Huxley, de eerste Unesco-directeur.

IUCN, zusterclub WNF is eigenlijk ook gewoon ‘de overheid’…

Van IUCN is het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken ook de mondiale hoofdsponsor. Het Ministerie gaf in 2020 ruim 19 miljoen euro subsidie aan IUCN, in 2021 ‘slechts’ 9 miljoen euro. IUCN ontvangt geen ledencontributies en is eigenlijk de overheid.

Hun eerdere directeur Willem Ferwerda voert nu campagne tegen boeren met een andere actiegroep, Commonland.

Dat is de lobbyclub van een oude vriend van het koningshuis, John Loudon, die ook zij eigen Peace Parks Foundation uitbaat. Die Loudon is de nazaat van de eerdere president-directeur van Shell en ‘close friend’ van Bernhard.

Die Loudon nam het stokje van Bernhard bij WNF over na de Lockheedaffaire. (1973) Loudon was ook de adviseur van bankier David Rockefeller bij zijn Manhattan Chase bank, de bank van de Verenigde Naties in New York.

De overheid is nu dus een grotere donor geworden dan de Postcode Loterij, die jaarlijks 13,5 miljoen euro bijdraagt om het einde van de wereld af te kondigen. Afgelopen jaar kreeg WNF al 15 miljoen euro subsidies voor het roffelen van de klimaattrom, een dubbel bedrag van wat was begroot.

Dat het WNF zoveel subsidies krijgt van Buitenlandse Zaken, het heeft dus een oorzaak gelegen aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

3 Replies to “WNF krijgt recordbedrag klimaatdram-subsidie Ministerie BuZa”

  1. Ik hoop dat de subsidie die naar Brazilië, Bolivia, Paraguay, Indonesië, Kenia, Tunesië en Zambia gaat verdwijnt in corrupte zakken. Daar kan het het minste kwaad. In Sri Lanka hebben ze de praatjes van dit soort clubs serieus genomen en daar plukken ze nu de wrange vruchten van. Figuurlijk dan, want er valt weinig te oogsten uit ‘biodynamische’ landbouw.

    Moeten al die wereldburgers bij deze organisaties niet naar Sri Lanka emigreren om aan eerste hand te ondervinden hoe fijn het is om een samenleving te wonen waar hun plannen tot uitvoering worden gebracht? Voor Frans Timmermans lijkt het me sowieso goed, die moet wel wat kilootjes afvallen.

  2. Ik zal het kort houden: dit kan allemaal omdat er jaren geleden een wereldwijde staatsgreep heeft plaatsgevonden. Alleen weinigen hebben dit door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *