Het door Duitse adel bezette Nederland bestaat 450 jaar…

De constructie ‘Nederland’ is een moderne vinding, de Friezen waren hier het eerst

In de VVV van het West Friese stadje Medemblik ontdekten we in een folder dat dit jaar, 2022, het jaar is dat 450 jaar Nederland wordt herdacht sinds een ‘ontstaan’ in 1572. Dat herdenkings-initiatief heet ‘De Geboorte van Nederland‘ en haar secretariaat zit symbolisch gevestigd in Brielle.

Dat plaatsje werd in 1572 veroverd op het legitieme Rooms Katholieke gezag door een bende terroristen die zich ‘Geuzen’ noemde, het Franse woord voor landloper/bedelaar. In juni 1572 stond die zestiende eeuwse versie van ISIS ook op de poorten te bonken van Kasteel Radboud in Medemblik. 

…subsidie, met staatsgeweld geroofde buit die je herverdeelt aan gunstelingen, net als bij de VOC en de Geuzen

De zestiende eeuwse ISIS trekt moordend en plunderend rond
Die piratenkliek trok met geldelijke steun van een stel protestantse Duitsers, het huis Oranje-Nassau, plunderend, moordend en brandend door de Lage Landen. In die plundertochten legden die Geuzen hier in Friesland ook verschillende abdijen en kloosters in de as. In 1568 gaf Adolf van Oranje bij Heiligerlee in het toen nog ‘Vrieslant’ hetende Groningen de aftrap van een decennia slepende en kapitalen verslindende oorlog, waarbij de Oranjes zegevierend bovendreven.

In 1582 zouden de door die Duitsers en hun geallieerde piratenbendes veroverde gedeeltes van de Lage Landen overgaan tot de Reformatie.

Toen vernielden de nieuwe machthebbers kerk-interieuren, ze kalkten eeuwenoude religieuze schilderingen over in smetteloos wit. En de godsdienstvrijheid werd afgeschaft, zodat resterende katholieken in schuilkerken moesten onderduiken. Voortaan mocht je alleen nog gereformeerd zijn.

Stiekem je kerkdienst houden, Schuilkerk Mennonieten, die tot 1798 dienst deed

Uiteindelijk bracht de nieuwe Duitse dictator van de piepjonge creatie ‘Nederland’ Mauritz de Dordtse Synode (1618) bijeen, om de nieuwe staatsgodsdienst in te stellen door theologen die door het nieuwe gezag waren aangewezen. Met de doctrines waar niet van mocht worden afgeweken.

Dit nadat de Mauritz de raadspensionaris Johan van Oldenbarneveldt in 1618 op lafhartige wijze had laten executeren, toen deze het gezag van die Duitse bezetter door zijn populariteit bij het Nieuwe Geld deed verwateren. Het Oude Geld zegevierde glorieus.

Slag bij Heiligerlee, de Geuzen waren naar moderne maatstaven ‘terroristen’

…en dat heet dan Vrijheid en Verdraagzaamheid
Opmerkelijk genoeg noemt het initiatief ‘Geboorte van Nederland’  vervolgens Vier V’s als kernwaarden, die door de ‘geboorte van Nederland’- de terroristische aanslag op Brielle- zouden hebben gezegevierd:

Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid, Verscheidenheid.

Het initiatief heeft een bestuur van zeven ongekozen burgemeesters. Daarnaast heeft het initiatief een comite van aanbeveling. Naast de directeur van het Mauritshuis in Den Haag, vinden we daar een kroonlid van de SER. Dat is het door het koningshuis geselecteerde adviesorgaan van de regering, dat de representatieve democratie buiten spel moet zetten bij cruciale ruimtelijke opgaven.

Dat bereikt die SER via ‘akkoorden’: Dan zit een verscheidenheid aan belangenorganisaties aan tafel, met de burger/belastingbetaler op het menu. Denk aan al die windmolens van het SER ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ (van je energierekening), waarmee 73 miljard euro belastinggeld is gemoeid aan subsidies voor windmolens en bomencrematoria (biomassacentrales) die de houtprijzen helpen opstoken.

Ook vinden we, gek genoeg, de directrice van Amnesty International Nederland in het comite van aanbeveling, Dagmar Oudshoorn. Amnesty bleef muisstil bij de grootschalige mensenrechtenschendingen in coronatijd. Toen werd voor het eerst sinds 1944 de avondklok ingevoerd, en werden tenminste 90 duizend mensen gearresteerd, bekeurd en zelfs mishandeld door geuniformeerde borderlinecowboys voor ‘vertoeven in de buitenlucht’.

Wie het Rutte-regime niet steunt verketter je tot Gekke Henk

Wappie! Klimaatontkenner! Nazi!
Alsof een virus kan klokkijken.Toen in ‘De Oorlog’ werd Sperrzeit ingesteld door die landgenoten van Oranje-Nassau, die schoten gelijk met scherp. Nu met dank aan een door de kroon benoemde klimaatteef bij de Hoge Raad, Marie Tan de Sonneville met haar hete aardappel in de keel. De bekeuring was onrechtmatig, en wie ‘m aanvocht kon er vanaf komen.

De Sonneville is de zelfde gekochte rechter die de gesubsidieerde klimaatclub Urgenda gelijkt gaf in haar klimaatzaak tegen de Nederlandse belastingbetaler. (die alle lasten moet ophoesten voor ‘de planeet’/global banking) In dat tolerante Nederland met kernwaarde ‘verscheidenheid’ en ‘verdraagzaamheid’ werd iedereen met een andere visie op mkb- en vrijheid vernietigende coronamaatregelen dan het Rutte-regime direct verketterd tot ‘Wappie’.

Wie de biljoenen-verdampende CO2-politiek bekritiseert, die noem je ‘klimaatontkenner’. Wie de eigen bevolking tegen ongeremde massa-immigratie wil beschermen die verketter je tot ‘extreem rechts’… En dan kun je weer business as usual doorgaan met subsidie vangen voor je asiellobby, omringd door staatsgefinancierde vergaderclubs als Movisie die ‘de dialoog’ met je aangaan, net zo lang tot je eindelijk links-liberaal zal zijn en D66’er wordt.

Verder vinden we een Amerikaanse hoogleraar James Kennedy die over de Nederlandse canon beschikt.

Terwijl Nederland een fantasme is in natuurhistorisch opzicht. Want de Friezen zijn het oudste volk van Nederland, en Holland is de valse naam voor West Frisia. Zoals de entiteit Groningen als provincie ook pas ontstond, nadat er door het nieuwe gezag kunstmatig zeven provincien waren gesticht.

De V van Viking, de VOC was een piratenclub en ‘vikinger’ betekent piraterij

‘Moslimhaat’
Een militair-commercieel conglomeraat genaamd ‘De Heren 17’ richtte de VOC op, om het globalisme en het centraal bankieren over alle continenten te verspreiden. Nederland kreeg in Amsterdam de eerste Centrale Bank ter wereld in 1609. Dat concept voerden de Nederlanders en hun Sefardische financiers vervolgens uit naar Engeland, waar 80 jaar later onder koning Willem III van Oranje-Nassau de Bank of England zou ontstaan.

Toen die door de Engelsen als troonpretendent was aangetrokken.

Inmiddels kunnen die bankiers uit het niets ‘geld’ maken, en dat ‘geld’ dat niet bestaat met rente uitlenen aan mensen die bij hen schulden aangaan. Het resultaat heet dan na 450 jaar ‘Vrijheid, Verbondenheid Verscheidenheid’, en allerlei misplaatste wolligheid. Veroveringsdrang zou eerder op zijn plek zijn, en Handelsdrift.

Medeas Blik. De Radboudburcht werd in 1572 overvallen door het toenmalig equivalent van ISIS, de Geuzen

VOC-mentaliteit herbergt een vleugje Viking dat via de (West)Friezen op de Hollanders overging. Inclusief de slavenhandel, waar de Vikingen eerder al heer en meester in waren, hoewel ze bij de Islamitische wereld, hun belangrijkste afnemers verbleekten.

Oh ja, in het comite van aanbeveling die 450 jaar Duitse bezetting wil vieren zit ook nog een ‘stichting Said en Lody’, vernoemd naar Said Bensallam en rabbijn Lody van de Kamp, die willen ‘moslimhaat’ bestrijden’… Alsof die Islamieten ooit excuses aanboden voor hun slavernijverleden?

Oftewel, haat tegen groepen ligt per definitie altijd aan de haters, en komt als psychische kwaal zomaar over je heen. Ineens heb je er last van, ‘islamofobie’…en dan heb je een subsidiedokter nodig met een strafproces ter genezing. In Enkhuizen op straat kwamen we een schoolklas tegen, waar je- uitzondering- alleen nog West Friese blanke en blonde smurfjes zag.

Hartverwarmend was dat, zo onbedorven door ‘diversiteit’…

Laten we de historie niet vervuilen met selectieve moralisering, kortom. Was iedereen altijd braaf geweest, dan was het een saaie bedoening op aarde geweest. Sterker nog: Was iedereen dood geweest, dan had niemand de ander wat aangedaan.

In Amerika is de dollar een daalder waard
Je vindt die Nederlanders dankzij hun scheepvaart en handelsdrift overal ter wereld. Zo blijkt ook dat de ‘snackbar’ van ‘snacken’ een Engels woord lijkt, terwijl de Engelsen dat ‘snacken’ weer van de Nederlanders hebben gekregen. Net als ‘coffee’ naar het Nederlandse ‘koffie’ en ‘tea’ naar het Nederlandse ‘thee.’

Omdat wij de eersten waren die met de Chinezen in thee handelden. Zelfs de ‘dollar’ heeft een naam van Nederlandse oorsprong, nadat Peter Stuyvesant hier Nieuw Amsterdam stichtte. Die wereldmunt is vernoemd naar de ‘daalder’, die net als de ‘thaler’ vernoemd is naar dalen in de Oostenrijkse en Tsjechische berglanden waar Hollanders metaal wonnen voor de munterij.

Daarnaast blijken de Engelsen altijd een grote Vlaamse invloed gehad te hebben, zodat ze ook het woord ‘hop’ erfden van de Vlaamse wijze van bier brouwen. Vanwaar die Vlaamse invloed allee? Omdat bij de Battle of Hastings (1066) tenminste een derde van de invallers uit Vlaamse regimenten zou hebben bestaan, naast de Normandiers, zelf nazaten van de Vikingen.

Die bleven plakken, en er zouden tienduizenden lakenhandelaren uit Vlaanderen in Londen hebben verbleven.

Bovendien blijken veel Schotten af te stammen van Vlamingen, met de schrijver van James Bond, Ian Fleming als 1 van de bekendste. Geschiedenis is kortom zoveel interessanter wanneer je niet allerlei wollige ‘waarden’ wilt prediken, maar gewoon bij het avontuur blijft dat het ook kan zijn.

Het bootje van Bea van O. De Groene Draek, vernoemd naar kaapvaarder/terrorist Piet Hein zijn schuit

Conclusie: de constructie ‘Nederland’ is een Duitse creatie, dankzij de familie van Oranje die deels via onechte erfgenamen tot vandaag de dag op de Bezuidenhoutse weg de scepter zwaait.  Als Fries zou je hun historisch revisionisme graag van kanttekening voorzien, en beter onderwijs op lagere scholen invoeren waarin de natuurlijke historie der Friezen prominenter beslag krijgt.

Het enige Friese aan die Duitsers, is dat ze op een Lemsteraak rondvaren, genaamd ‘De Groene Draeck’. Die is vernoemd naar het bootje van de piraat Piet Hein, die de zilvervloot stal van het modern equivalent van de ongekozen Europese Commissie van Duits dictator Ursula: de Koning van Hispanje.

Het comite van aanbeveling

Die liep op zijn beurt de zilvermijnen in Zuid Amerika te plunderen, met gebruik van Indiaanse slaven. En toen die het begaven, de negers, later mede aangevoerd door het Nederlandse bedrijf in Human Resources, de West Indische Compagnie.

En daaraan danken we de rapmuziek, de Jazz, Braziliaans voetbal en de moddervette groovy muziek van Otis Redding. Hey little babe let my light your chemicals i’m so hard to handle now…

Dan hoor je mij niet meer janken over het ‘slavernijverleden’… Dat de Romeinen vroeger ook Friezen als slaven buitmaakten, en later de Vikingen. Zijn we hier al lang weer vergeten, zand erover. Laat ik me verder inhouden, want dankzij de afdeling Staatsterreur heb ik al 30 uur dwangarbeid aan de broek hangen, vanwege de woordkeuze in een column.

In dat vrije, verdraagzame Nederland, het sprookje dat mensen tot ‘dialoog’ aan zou moeten zetten, lees: Bek houden en links-liberaal zijn.

3 Replies to “Het door Duitse adel bezette Nederland bestaat 450 jaar…”

  1. Mijn mening: ik denk dat je een roepende in de woestijn bent, ben er wel blij mee maar 97% van de Nederlanders hebben hier, en zullen ook nooit, iets van hebben meegekregen. Maar wel een mooi stukje (verhelderende) “vaderlandse geschiedenis”.

  2. Die typering van de 80e jarige oorlog is wat eenzijdig maar wel leuk om te lezen. Er deden nogal wat soortgelijke verhalen de ronde maar dan juist de ‘staatse zijde’ ophemelend. De werkelijkheid was inderdaad wel anders, Maurits heeft de doodstraf op verkrachting ingevoerd en per 25 soldaten een commandant aangesteld omdat dat zooitje ongeregeld anders niet te handhaven was. Het museum in Heiligerlee heb ik ook eens bezocht. Kreeg toen geen cent subsidie meer, te ver uit de randstad verwijderd natuurlijk.

    Dat Nederland in die tijd ‘Tolerant en Vrij’ was is wel zo maar niet voor katholieken en dat noemt men niet eigenlijk nooit. De intolerantie van de protestanten des tijds is een van de redenen geweest waarom Vlaanderen en een aantal gewesten aldaar bij het Spaanse rijk bleven. Wanneer ik b.v. in de Dom te Utrecht sta en de vernielde beelden zie voel je plaatsvervangende schaamte en ergernis inderdaad. Dat is toch echt een vervelend en beschamend stukje geschiedenis. Nou waren die anti-katholieke maatregelen destijds wel te begrijpen maar het heeft tot 1870 geduurd voor ze allemaal afgeschaft waren, dat is dus na het schrijven van de grondwet (1848) en het afschaffen van de slavernij (1863). Da’s heeft toch wel een beetje lang geduurd.

    We moeten tegenwoordig voor elke gekrenkte haar uit het verleden aandacht hebben maar onrecht tegen katholieken zal ook woke een worst wezen. Daar zien we wel weer dat ze vooral tegen alles zijn wat enigszins het de Christelijke geschiedenis van Europa is zijn. Historische onderdrukking is alleen interessant wanneer het geframed kan worden in een anti-Christelijke/anti-traditioneel Europese agenda. Zo leert dit stukje vergeten geschiedenis ons toch nog iets over het heden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *