Doe wat je wilt

Crowley is de tweede figuur linksboven

Het tweede portret linksboven op Beatles-Album Sgt Pepper’s Lonely Heartsclub Band, Aleister Crowley, werd een cultfiguur in de popcultuur als zelfbeschreven ‘slechtste man van de wereld.’ Er zijn veel artikelen over zijn werk, maar nergens lees je delen van zijn hoofdwerk uit 1904, ‘The Book of the Law.’ (Liber al Vel Legis) Dus tikten we dat zelf op de kop, een nieuwe heruitgave door zijn volgelingen van OTO.

Wat had ‘The Master Therion’ nu zelf te melden als medium van Aiwass, de gezant van de Egypthische godheid Horus? Een god die niet ‘hawkheaded’ is zoals Crowley noemt, want Horus heeft een valkenkop, en wel van de Lannervalk danwel Barbarijse valk die in de woestijn van Noord Afrika leeft.

Crowley, inspirator van de popcultuur, afbeelding Hekserijmuseum Boscastle

Thelema (Wil) zelfde numeriek als Agape
Maar dat zijn kleine details van een vogelaar. De popcultuur van morele transgressie blijft Crowley ademen. Therion is ook een metalband, met symfonische inslag die wij in de jaren ’90 luisterden. Neigt naar het occulte, net als Moonchild op meester-album Seventh Son of a Seventh Son van Iron Maiden, vernoemd naar een boek van Crowley.

Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page zou zijn haunted house aan het meer van Loch Ness kopen. De ‘Sex Magick’ van Crowley vinden we terug op het beste album van de Red Hot Chili Peppers. Hoe Crowley op het Beatles-album belandde, daar is veel speculatie over. Het zou van John Lennon zijn gekomen, die het wezen van The Beatles verklaarde in een interview met de Playboy in 1980:

“The whole Beatle idea was to do what you want, right? To take your own responsibility, do what you want and try not to harm other people, right? Do what thou wilt, as long as it doesn’t hurt somebody.”

Die laatste toevoeging kom je wel bij Wicca tegen, maar juist niet bij Crowley. Wie zich ongeremd uitleeft kan dat al snel niet doen zonder anderen pijn te doen, of door afbraak aan zichzelf te doen. Zie de zelfdestructiviteit bij popcultuur, de ‘Club 27’ van mensen die door overdosis of zelfmoord aan hun einde kwamen.

Dionysisch Ritueel in ‘The Eden Project’

Een mens kan daarnaast niet leven zonder iets anders te doden. Wat moet je anders immers eten… Een vegetarier maakt planten dood.

Lady Gaga- die Madonna als pornopopje overtrof op podia- papegaait zijn motto ‘do what you want’, zonder restricties. En dat is eigenlijk ook het enige concrete dat je in The Book of The Law tegenkomt als motto, The Law of Thelema.

Dat woord Thelema is Grieks voor ‘Wil’, dat de zelfde numerieke waarde zou hebben als Agape, het Griekse woord voor ‘liefde’. Hier zien we een Kaballistische inslag, die Crowley geleend kan hebben van zijn tijd bij de orde van de Golden Dawn. Als er iets aantrekkelijk moet zijn, dan is het wel het simpele uitgangspunt, dat 1 van zijn volgelingen van de Ordo Templis Orientis (OTO) in de introductie uitschrijft : (blz 14)

This Book lays down a simple Code of Conduct.

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.
Love is the Law, love under will
There is no law beyond Do what thou wilt

De literatuur voor vandaag (1904)

Ubermensch worden die cultuur nieuw leven inblaast
Crowley en dan vooral de mensen die hem interpreteren, lezen alsof je het Brits Occultistische antwoord hoort op Nietschze’s ‘Wil tot macht’, de mens die zonder morele restricties god kan worden, Ubermensch die de cultuur zal vernieuwen. Het tot leven wekken van een nieuwe cultuur lijkt ook Crowley’s inzet wanneer je zijn profetenproza leest, als medium van de boodschapper van Horus (Ra Hoor Khuit), de ‘Manefestation of Nuit’ (nacht, Moonchild):

Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therin Three Grades, The Hermit, and the Lover, and the man of Earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law.

The word of Sin is Restriction. O man! Refuse not thy wife, if she will! Oh lover, if thou wilt, depart! There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse. Accursed! Accursed be it to the Aeons! Hell.

Let it be that state of manyhood bound and loathing. So with thy all; thou hast no right but to do thy will.

Do that and no other shall say nay. For pure will, unassuaged of purpose, delivered for the lust of result, is every way perfect.

The Perfect and the Perfect are one Perfect and not two: nay, are none!

En dan komt er een stukje numerologie/kaballistiek om de hoek kijken:

Nothing is a secret key of this law. Sixty-one the Jews call it; I call it eight, eighty, four hundred and eigtheen.

Crowley en popcultuur laten het ‘harm ye none’ weg

God van oorlog en wraak
Wat moet je als Fries hier boerenkaas van maken? Deed Crowley aan darten? Het wordt een beetje heftiger in hoofdstuk 3, wanneer ‘the Spell of Ra-Hoor-Khuit zich ontvouwt:

Now let it be first understood that I am a god of War and Vengeance. I shall deal hardly with them.

Er zou een veroveringsoorlog gevoerd moeten worden, ‘I Forbid argument, Conquer!’ Dat is nog best inspirerend wanneer je toch al niet van vergaderen houdt. Wij organiseren een feest, en dan moet je plots een uur overleggen met twee vertragende factoren over het wel of niet verzekeren van een koffie-automaat.

Ra-Hoor-Khuit wil met vuur en bloed geeerd worden zo lezen we dan, met zwaarden en speren:

Let blood flow to my name. Trample down the Heathen; be upon them, o warrior, I will give you of their flesh to eat. Sacrifice cattle, little and big: after a child.

Attributen Golden Dawn in Hekserijmuseum Boscastle

Abrakadabra
Bij de mensen die zich zorgen maken over ritueel kindermisbruik in hogere kringen, zouden hier al de wenkbrauwen gaan fronsen. Op blz 56 wordt dat geoffer nog wat explicieter, onder de aanhef ‘Abrahadabra: the reward of Ra Hoor Khut’:

The best blood is of the moon, monthly: (oftewel, bloed ongesteld meisje) Then the fresh blood of a child, or dropping from the host of heaven: then of enemies; then of the priest or the worshippers; last of some beast, no matter what. This burn: of this make cakes & eat unto me.

Erg christelijk was Crowley alvast niet, wanneer de Master Therion over zijn godheid The Hawkeyed God stelt dat die de ogen van christus aan het kruis uitpikt. Niettemin lezen we op blz 70-71 dat Crowley zijn Book of the Law ziet als ‘spirituele revolutie’ met een ‘New Law for Mankind’ die de ‘religious and moral sanctions of the past’ zou vervangen.

Ook zou een elite moeten opstaan, die zijn wet toepast, zo stelt Crowley in een commentaar in 1925, aan het slot van dit bondige boekje:

I summon therefore, by the power and authority entrusted to me, every great spirit and mind now on this planet incarnate to take effective. hold of this transcendent force, and apply it to the advancement of the welfare of the human race.

Er zou dus rond 1900 het tijdvak zijn aangebroken voor een nieuwe transcendente kracht, die zich zou manifesteren. Daarmee sluit Crowley aan bij de theosofen en vele andere occulte stromingen van eind 19de eeuw (inclusief The Golden Dawn, waar Crowley lid van was) die zichzelf zagen leven in een apocalyptische tijd, nadat het christendom om zeep was geholpen als heersende kracht sinds de Franse Revolutie (1789).

Anderen zagen in 1882 het tijdvak van Sint Michael aanbreken.

Wijlen mijn schoonvader Evert Smit jr kenmerkte de geest van dit apocalyptische tijdvak als ‘Het Geheimenis der Wetteloosheid.’ Wanneer een kleine club met controle over het monetaire verkeer hun eigen Wil opleggen kan aan de massa. Zonder ooit verantwoording af te hoeven leggen. Doe wat je wilt. Feit is dat we een zware tijd tegemoet gaan, wanneer je regering onverantwoordelijk oorlog stookt met Rusland, wanneer ze de energieprijzen en die van basisbehoeften door het plafond laten gaan.

Goed weten wat je wilt is nu wel essentieel.

3 Replies to “Doe wat je wilt”

 1. Typerend aan ‘onze’ wetgeving is de ontkenning van alles wat niet goed is:
  NIET doden, NIET stelen en NIET dwingen [publiekrecht]. De rest moet in overeenstemming van wilsverklaring [privaatrecht/contractrecht/art. 3:33 BW].
  Crowley heeft misschien geprobeerd uit te leggen, dat het kwaad eerst moet worden bedacht/gecreëerd, voordat je het pas kan ontkennen ter vermijding.
  Het is dus zaak voor de mens om te doen wat die maar wil, volgens privaatrecht. Schaadt men een ander, dan krijg je te maken met publiekrecht/strafrecht en daar wil je niet in terecht komen.
  De overheid speelt hierin ‘god of War and Vengeance’ door als ‘justitieel’ bedrijf doorlopend mensen in contract te dwingen, wanneer men “de Wet” overtreedt en moet boeten. Diezelfde overheid heeft zijn verdienmodel in dwang, diefstal en moord [met winstoogmerk] door vanuit publiekrecht een onaanvaardbare doorkruising te maken naar privaatrecht [in art. 6:228 BW]. Mensen worden dan in contract gedwongen door hen -d.m.v. angst- te verleiden tot instemming met betalingen. Betaal je niet, komen ze het halen. Ga je jezelf verdedigen, dan wordt je gedood.
  Wil je als mens vrij leven en doen wat je wil, dan kan dat zonder schade of letsel. Maar laat je NIET verleiden tot instemming door een wetshandhaver, magistraat of instantie, want dan neem je afstand van jouw wil.
  Het staat gewoon in het eerste burgerwetboek: art. 1:1 lid 1 BW:
  “Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.”
  Anders gezegd: wie niet weet wat vrijheid is, vervalt automatisch in burgerschap [=slavernij]
  art. 1:1 lid 2 BW:
  “Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.”
  Anders gezegd: laat je niet verleiden tot instemming van wat je NIET wil…

 2. Beste Rypke,
  Bijzonder om blijkbaar achteraf wederom in dezelfde materie gedoken geweest te zijn.
  Zelf lees ik in het statement van Crowly juist de toevoeging: “Love is the law, law under will”. Dit statement betekent juist dat Liefde de basis is van de wet. Do as you Will, heeft voor zover ik nu heb kunnen onderzoeken, in de oorspronkelijke betekenis van thelema juist betrekking op the Will (met hoofdletter). Het zegt daarmee dus “wandel in de Bedoeling (de wil van God, volgens de wet van God, welke gebaseerd is op Liefde) en niemand zal nee zeggen”. (De toevoeging “zolang je de ander niet schaadt”, is daarmee overbodig, het is slechts een extra uitleg voor degenen die het statement niet begrijpen).
  Even een puntje van kritiek: de gedachtegang dat je niet kunt leven zonder een ander kwaad te doen, want vegetariërs vermoorden ook planten, als tegenwerping van het gedachtengoed klopt niet. Het betreft nl. “de ander”, deze ander is volgens het gedachtengoed; een ieder die het verschil tussen goed en kwaad kan kennen (planten vallen hier naar mijn weten niet onder).
  Ook vind ik de invulling dat het menstruatiebloed van meisjes zou zijn een verkeerd beeld geven, met het bloed geassocieerd met de maan wordt wel menstruatiebloed bedoeld, dat dat van meisjes zou zijn is jouw invulling, en een hele onlogische😁, laten we proberen feitelijk te blijven als we iets stellen.
  Blijkt iemand waar mijn persoonlijkheid vanuit mijn jeugd een aversie tegen heeft (crowly), toch héél zinnige dingen gezegd te hebben, interessant!
  Crowly heeft ook gezegd: “doe niet zoals ik, doe zoals ik geschreven heb”. Daarmee erkennende geen voorbeeld te zijn voor de leer die hij probeerde over te brengen.
  Ook heb ik ontdekt dat sommige occultisten zeggen dat Crowly zelf niet (of uiteindelijk niet) in de Bedoeling gewandeld heeft.
  De leer en de basis lijken mij interessant om verder te onderzoeken, ik hoop dat jij dit ook verder uitdiept, en ben benieuwd!
  Hartelijke groet,
  Helena

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *