Wind-industrie erkent: ‘Recycling in kinderschoenen’…

De Corruption Experience op 8 september in Den Helder (‘de Blauwe Economie’ SDG14)

Terwijl hun Rijksoverheid de Noordzee volzet met windfarms, erkent de windustrie samen met hun overheid, in een rapport van adviesbureau ECHT (Energy Circularity Human capital Transition) dat ze nog verre van hernieuwbaar bezig zijn. Er zijn geen gegevens beschikbaar hoeveel van hun afval wordt hergebruikt, zo stelt het ECHT-rapport ‘The ideation process focused on circular strategies in the wind industry.

Op 8 september vergadert de windoligarchie in Den Helder op de ‘Offshore Experience.’ Daarvoor adverteert dit door de Rijksoverheid ingehuurde adviesbureau ECHT van SDG14 (visgebied op slot, zee vol windmolens) ‘Alliantie-coordinator Erwin Coolen. Coolen is ook programma-directeur van de club die windfarms op zee groen helpt verven met geld van de Postcode Loterij: De Rijke Noordzee

Werkt voor de lobby waarvan ze zelf profiteren

Windmolens niet circulair
De ironie wil dus dat het symbool van het internationaal klimaatsocialisme, de windmolen, dus alles behalve hernieuwbaar is. Dat probleem komt bij de notoire onbetrouwbaarheid van wiebelstroom uit wind, en de natuurvernietigende aspecten van grootschalige windmolenfarms ter land en ter zee.

Circulariteit staat in de kinderschoenen, zo kun je opmaken uit de doelformulering van het project. Eerst de zee volzetten met industrie, en dan kijken ‘hoe komen we van de rotzooi af’…Daarom is een ‘Moonshot Project’ Circulaire Wind in gang gezet in 2020, dat het als doel stelt het

vinden van oplossingen voor het behouden van kritieke materialen van windparken, zowel in de vorm van componenten of materialen. Hierbij mobiliseren wij de gehele industrie om op een holistische manier te werken aan een circulaire wind industrie. Het is een langdurig project dat bestaat uit 3 fasen en uiteindelijk moet leiden tot circulaire business casussen in de wind industrie.

ECHT voert het project uit in opdracht van het Versnellingshuis Nederland Circulair!

Dat ‘Versnellingshuis‘ is een ander publiek-privaat vehikel, dat door het Ministerie van I&M, VNO-NCW/MKB-Nederland en MVO Nederland (door Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde lobbyclub) in gang is gezet vanwege de 2030 Agenda. Lobbyisten op publieke kosten heten dan ‘kwartiermaker’ of ‘programmamanager’…

Stichting van Coolen, gevestigd aan de Milieustraat van Nederland (Arthur van Schendelstraat 550) waar milieuclubs en windmolenlobby zitten

‘Geen gegevens over mate hergebruik materialen’
Uit het rapport dat ECHT opstelde op kosten van de belastingbetaler, kun je opmaken dat de windmolenmaffia nagenoeg nog moet beginnen met recycling van materialen.Het staat er niet letterlijk, maar de gehele infrastructuur voor recycling van bijvoorbeeld ook de zeldzame aarde-metalen in turbines moet nog worden opgezet. Daarnaast roept de industrie wel dat recycling hoog op de agenda staat. Het ontbreekt niet aan goede voornemens.

Maar op blz 14 lezen we dat er geen bewijs is dat men ook daadwerkelijk aan recycling doet:

The waste treatment of blades (largely made from composites) is considered to be the main challenge in wind turbine recycling, and the industry is acting on it. Many projects work on cost-effective recycling methods and new designs for easier and more circular disposal in the future.

If the current composite recycling techniques reach their potential, turbines could come closer to 100% recyclability. Evidence of actual recycling rates remains thin on the ground. Besides, even when all materials are recycled, a large loss of quality (for instance length of fibres) of the structural elements or materials can still occur.

In boeren-Nederlands: de kwaliteit van glasvezels is niet goed genoeg om ze opnieuw voor nieuwe bladen te gebruiken. Oftewel: we gooien alles gewoon weg.

Partners van ‘De Rijke Noordzee’ ( = het door de overheid gesponsorde Stichting de Noordzee + windlobby), gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht

‘Verduurzaming’ = Corporatisme
Echt is een privaat adviesbureau in eigendom van Hans Timmers en windmolenlobbyist Erwin Coolen. Laatstgenoemde is tevens bestuurder van de Foundation for Global Goals die bij de NWEA (windmolenlobby) zit gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 500/600, de ‘Milieustraat’ in Utrecht. Hun ‘Echt Zichtbaar’ maakt ook een propaganda-webzijde voor de SDG’s, Dutch Wavemakers.

De Rabobank is supporter van het uitfaseren van de bodemvisserij (SDG14 Life Under Water)

Sinds 2018 werkt de lobbyistenclub/adviesclub ECHT voor hun Rijksoverheid om de Noordzee te industrialiseren. Dat is SDG Doel 14 ‘life below water.’  Coolen is SDG14-coordinator van de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde Stichting SDG-Nederland, die het zelfde nastreeft als voornoemde stichting.

En Coolen is programma-directeur van De Rijke Noordzee. Dat is een door de Postcode Loterij (8,5 miljoen euro) gefinancierde lobbycoalitie van Stichting de Noordzee en Natuur & Milieu die ook aan de Milieustraat (nr 600) zit gevestigd. Die helpen de vijf windustrieterreinen die nu in de Nederlandse Noordzee liggen (bv Borssele bij Zeeland, Gemini boven Schiermonnikoog) aan een groen verfje, voor de industrie en dan met sponsoring van de ASN Bank van hun Rijksoverheid (Ministerie van Financien)

SDG Nederland = Ministerie van Buitenlandse Zaken

Daarnaast is er nog een ‘Kustcoalitie‘ van ECHT dat personeel moet werven voor deze op belastingmiljarden drijvende kunstmatige economie.

In feite zie je hier de zelfde oligarchie-lobby van overheid en grootbedrijf, maar dan met wat groene verf van door de overheid gesubsidieerde milieuclubs er over. Zodat je het industrialiseren van natuurgebied de Noordzee een groen verfje kunt geven. Terwijl dus de vlaggenschepen van de klimaatmaffia, de windmolenindustrie nauwelijks bewijs leveren dat ze aan recycling doen van hun product.

Omdat bijvoorbeeld die wieken van koolstofvezel zich zo slecht lenen voor hergebruik.

SDG 17, institutionalisering corruptie 
Maar met een openbaar bestuur als in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, dat zo door en door corrupt is, dan zal je daar altijd mee weg blijven komen. Zie in dat verband ook mijn item voor BLCKBX, hoe het LNV-ministerie beroepsactivisten op een zeilboot financiert tegen vissers. Dat is SDG17, publiek-private partnerschappen.

Netwerkcorruptie is een officieel duurzaam doel, SDG17 ‘building partnerships for the goals’, publiek-private-partnerschappen, Triple P. Dat je de overheid tot voertuig van het bankwezen en grootbedrijf (VNO-NCW) maakt, omdat ‘de doelen van Parijs’ dat zouden vragen, met ‘de burger’ als verplichte financier onder dreiging met staatsgeweld.

Door alle netwerken en coalities, overleggen en beraden kan je als volksvertegenwoordiger niet meer zien wie voor welk besluit verantwoordelijk is. Een oorlogseconomie ontstaat gebaseerd op afpersing en dwang ontstaat die niet meer democratisch afrekenbaar is. Bij de nazi’s heette dat corporatisme ‘Working towards the Fuhrer’. Bij de klimazi’s heet dat corporatisme van ‘werken naar de doelen van Parijs’ de ‘verduurzaming’ en ‘de transitie’.

De VNO-NCW in de Malietoren is de belangrijkste aanduwer van het groene corporatisme in Nederland, het Global Compact van de VN zit er ook,

De VNO-NCW in de Malietoren in Den Haag is daarbij de belangrijkste aanjager van het groene corporatisme, warm supporter van de 2030 Agenda. Omdat – bijvoorbeeld- uit de door wetgevende dwang ontstane economie (denk aan ‘van gas los’) huishoudens gedwongen worden om tienduizenden euro’s te investeren in CO2-zwendel.

De Milieustraat van Nederland

Daarnaast bevindt de grootste lobby voor die economie van dwang zich aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht, de Milieustraat van Nederland. De vanuit het Minnisterie van Economische Zaken opgerichte stichting MVO Nederland zat daar ook, maar die zijn recent verhuisd.

Je ziet kortom hoe een subsidielobby ontstaat, als verlengstuk van internationaal corporatisme, opgelegd door de ambtenarij.

En wil je iets op de Noordzee doen, dan krijg je te maken met private ‘adviseurs’ die door de overheid zijn ingehuurd als intermediair. Je ziet niet meer welk besluit dat met overheidsgeweld wordt afgedwongen door wie is genomen, en wie daarvan profiteert. Je krijgt slechts met een onontwarbare kluwen van netwerkmacht te maken.

Die privatisering van publieke ruimte en publiek bestuur is ook ingevoerd sinds 2012 bij het bestuur rond de Waddenzee, onder verantwoordelijkheid van Bas Eenhoorn (VVD) en Sieben Poel van Rijkswaterstaat.

SDG17, BBB past in ‘partnerschappen voor de doelen’ bouwen, hier op landgoed Zonneheuvel

Dat is SDG17 in de praktijk, publiek-private-partnerschappen. Rentseeking en de privatisering/afschaffing van publiek belang ten gunste van met subsidie gespekte lobby. Oplossingen zijn er niet binnen wettelijke kaders.

  • Update; ik sprak net een ingenieur van Rengineers, die zich specialiseren in het opknappen van windturbines. Die stellen dat je de grotere turbines gewoon kunt opknappen, en bij een nieuwe windfarm kan gebruiken. Er is een bedrijf Business in Wind, dat opgeknapte turbines weer doorverhandelt om ze op nieuwe locaties te hergebruiken. Dus heb je ook de ‘tweedehandsmolen-verkoper’… 🙂

2 Replies to “Wind-industrie erkent: ‘Recycling in kinderschoenen’…”

  1. Stukje uit Bloomberg “Tens of thousands of aging blades are coming down from steel towers around the world and most have nowhere to go but landfills. In the U.S. alone, about 8,000 will be removed in each of the next four years. Europe, which has been dealing with the problem longer, has about 3,800 coming down annually through at least 2022, according to BloombergNEF. It’s going to get worse: Most were built more than a decade ago, when installations were less than a fifth of what they are now.

    Begraven schijnt de enige optie te zijn, wordt wel een dingetje, dat begraven. In Oekraine misschien?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *